22 found

View year:

 1. Zemřel Alexandr Löwit.Ladislav Benyovszky - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):163-163.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zpráva o konferenci The Pattern and the Image.Pavel Dudzik - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):165-166.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Friedrich-Wilhelm von Herrmann.Norbert Fischer - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):151-154.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. J. G. Feinberg – I. Landa – J. Mervart (vyd.), Karel Kosík and the Dialectics of the Concrete.Josefína Formanová - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):111-120.
  Book review on J. G. Feinberg – I. Landa – J. Mervart (vyd.) Karel Kosík and the Dialectics of the Concrete. Leiden – Boston (Brill) 2022, 378 str.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Na okraj diskuse o (údajném) citátu Francise Bacona.Eliška Fulínová - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):105-109.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. In memoriam Dietera Henricha.Holger Gutschmidt - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):159-162.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Přírodovědci na skřipci.Vojtěch Hladký - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):89-96.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Přírodovědci na skřipci.Jakub Jirsa & Vojtech Hladky - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):89-96.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Obrazová struktura skutečnosti v platonské tradici a její křesťanská reinterpretace.Lenka Karfíková - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):5-33.
  The myth in Plato’s Timaeus narrates the process of organising the chaotic traces of ideas, mirrored in the medium of the chora, into cosmic order, the beautiful corporeal world as a divine image. In his exegesis of the Timaeus, Plotinus enlarges the iconic structure, applying it to the whole of reality, including the Intellect as an image of the One, the soul as an image of the Intellect and the cosmos as an image of the soul. The early Christian authors, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Obrazová struktura skutečnosti v platonské tradici a její křesťanská reinterpretace.Lenka Karfíková - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):5-33.
  The myth in Plato’s Timaeus narrates the process of organising the chaotic traces of ideas, mirrored in the medium of the chora, into cosmic order, the beautiful corporeal world as a divine image. In his exegesis of the Timaeus, Plotinus enlarges the iconic structure, applying it to the whole of reality, including the Intellect as an image of the One, the soul as an image of the Intellect and the cosmos as an image of the soul. The early Christian authors, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Dějiny napsané na zeď. K Benjaminovu pojmu aktuality.Marek Kettner - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):49-73.
  The study aims to explain the meaning and function of the concept of topicality (Aktualität) in Benjamin’s philosophy of history and to show that it can present a relevant alternative to contemporary historiography. In times when society is improving the accuracy of its grasp of history and accumulating ever more data about it, Benjamin’s philosophy is valuable by concerning itself primarily with the problem of presentation (Darstellung) of the topicality of particular historical phenomena. Thanks to a better understanding of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Multi rixantur de lana saepe caprina.Stanislav Komárek - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):103-104.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Metaforická povaha řeči u Herdera.Olga Navrátilová - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):35-48.
  The article Metaphorical Nature of Language in Herder aims to demonstrate how Herder’s thesis regarding the metaphoricity of language reflects itself in his conception of the relationship between language and the world. A comparison with Friedrich Nietzsche’s understanding of this relationship in his essay On Truth and Lies in a Nonmoral Sense helps clarify Herder’s position. While both thinkers share the postulate of the metaphoricity of language, the implications they draw from it are different: unlike Nietzsche, Herder does not turn (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. O. Sikora – J. Sirovátka (vyd.), Lévinas v konfrontaci.Martin Nitsche - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):136-140.
  Book review on Ondřej Sikora – Jakub Sirovátka (vyd.) Lévinas v konfrontaci. Praha (Oikúmené) 2019, 279 str.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Z jeskyně na světlo. Pedagogika a heuristika profesora Dagfinna Føllesdala.Josef Novák - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):141-149.
  The pedagogy and heuristics of Professor Dagfinn Føllesdal.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Rezek vychovatel.Martin Pokorný - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):155-157.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Rezek vychovatel.Martin Pokorný - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):155-157.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Co je to filosofie? (přel. P. Vaškovic).Lev Šestov - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):75-79.
  Translation of Lev Shestov's What is Philosophy?
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Jakub Jinek, Platón a problém filosofické vlády. Politické myšlení v dialogu Zákony.Jiří Stránský - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):121-130.
  Book review on Jakub Jinek, Platón a problém filosofické vlády. Politické myšlení v dialogu Zákony. Praha (Oikúmené) 2021, 302 str.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Nad domnělým výrokem Francise Bacona. Odpověď Vojtěchovi Hladkému.Ondřej Švec - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):97-101.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Jindřich Karásek, Diference jako princip vědomí a její překonání. Analýzy a interpretace k problematice vědomí a sebevědomí v německé filosofii od Wolffa po Hegela.Jan Thümmel - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):131-135.
  Book review on Jindřich Karásek: Diference jako princip vědomí a její překonání. Analýzy a interpretace k problematice vědomí a sebevědomí v německé filosofii od Wolffa po Hegela. Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2021, 425 str.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. (Před)poslední slovo filosofie? Lev Šestov a otázka po smyslu filosofie.Petr Vaškovic - 2023 - Reflexe: Filosoficky Casopis 2022 (63):81-87.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues