Filosofija. Sociologija

ISSN: 0235-7186

32 found

View year:

 1. Housing Policy in Lithuania: A Qualitative Study of Social Housing Problems.Jolanta Aidukaitė - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2).
  This article aims to examine the Lithuanian housing policy system, with a special emphasis on social housing issues. This study is based on 20 semi-structured interviews with the decision makers and recipients of social housing. The analysis reveals the issues related to access to social housing, management and administration issues, problems related to stigmatisation of social housing recipients, and their overall satisfaction with the provided support.The study shows that accessing social housing and living in social housing is not an easy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  E-learning Realities and Challenges – A Case of Ghardaia University in Algeria.Kamel Aouissi - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2).
  In the wake of the COVID-19 pandemic, Algerian universities embraced e-learning as a new educational model. The study aimed to uncover the reality of university professors’ engagement with e-learning technologies and the factors influencing the consolidation of that teaching approach. A quantitative field study was conducted at the University of Ghardaia, utilising a questionnaire to survey a sample of faculty members. The findings underscored the critical need for comprehensive training programs to equip professors with the requisite skills for effective e-learning (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Changing Gendered Attitudes Toward Childcare: Social-Economic Determinants of Understanding Family Roles Among Lithuanian Parents.Jurga Bučaitė-Vilkė - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2).
  The parental choices need more explanation on how the perceptions of family gender roles could explain the differences in parental satisfaction with childcare and domestic division and what social-economic factors determine their normative attitudes. In other words, the paper analyses how families’ attitudes to childcare division are related to their socioeconomic backgrounds and normative preferences on gender roles. The paper uses the representative population survey data of Lithuania’s working-age generation cohort (34–48 years old). The main results reveal that parental preferences (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Klimato kaitos vertinimas skirtinguose auditorijų segmentuose Lietuvoje.Agnė Budžytė & Eimantė Zolubienė - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2).
  Straipsnyje nagrinėjama klimato kaitos suvokimo problematika. Remiantis „Šešių Amerikų“ (angl. Six Americas) tyrimo metodologija analizuojami 2022 m. atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos duomenys. Gauti rezultatai leidžia identifikuoti šalies gyventojų auditorijų segmentus bei jų požiūrių į klimato kaitą skirtumus. Atlikus tyrimą nustatyta, kad Lietuvoje egzistuoja visų tipų auditorijos, tarp kurių dominuoja „susirūpinusiųjų“ ir „atsargiųjų“ segmentai, o šių segmentų turimos nuostatos klimato kaitos atžvilgiu reikšmingai skiriasi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  A Theory of Justice and Social Mechanics.Laurynas Didžiulis - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2 Special).
  In this article, I argue that Aristotle, a universal philosopher who analysed both natural and social worlds, suggested a groundwork for a theory of justice, which is a fertile soil for a broader social perspective. Such categories as the social order, free will, law, policy choices, and the state are naturally flowing from his brief passage on justice in his Nichomachean Ethics. I assert that all of them are phenomena of turbulent social mechanics. Therefore, in this paper I introduce Aristotle’s (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ortodoksų bažnyčia Lietuvoje: tikinčiųjų identitetai ir kintantis geopolitinis kontekstas.Monika Frėjutė-Rakauskienė & Andrius Marcinkevičius - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2).
  Straipsnyje analizuojami Maskvos patriarchatui pavaldžios Lietuvos ortodoksų arkivyskupijos bendruomenės etninis ir religinis identitetai, šių identitetų pobūdį ir sąveiką lemiantys istoriniai veiksniai, šiuolaikiniai demografiniai, socialiniai ir geopolitiniai aspektai. Analizei pasitelkti 2019–2021 m. atlikti kokybiniai interviu su įvairaus amžiaus ortodoksų tikėjimą išpažįstančiais rusais arba mišrios tapatybės rusakalbiais bei ortodoksų bažnyčios atstovais (dvasininkais, religinių organizacijų atstovais, kt.) ir oficialaus arkivyskupijos žurnalo „Vestnik“ (2012–2022 m.) tekstai. Atskleista, kad tyrimo laikotarpiu šiai ortodoksų bendruomenei Lietuvoje buvo svarbūs istoriškai susiklostę glaudūs ryšiai su Rusija, rusų etninis identitetas (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Can Artificial Intelligence Engage in the Practice of Law as the Art of Good and Justice?Neringa Gaubienė - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2 Special).
  This article explores whether artificial intelligence (AI) can engage in the practice of law as an art of good and justice. It examines the historical and philosophical foundations of law as the art of promoting societal harmony and resolving moral dilemmas. The research employs critical and philosophical analysis methods integrating insights from legal scholars, ethicists, technologists, and policymakers. The study identifies AI’s potential to streamline legal processes, enhance access to justice, and reduce bias in decision-making. However, it also highlights ethical (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Kavoliška laisvės sociologija ir jos dėmenys.Dainius Genys - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2).
  Žymus Lietuvos sociologas Vytautas Kavolis visą akademinę karjerą plačiai tyrinėjo laisvės klausimą, nors ir nenaudojo „laisvės sociologijos“ pavadinimo. Jo daugiamatė analizė apėmė politines institucijas, kultūros normas, istorinę evoliuciją ir globalias perspektyvas, atskleisdama sudėtingą visuomenės struktūrų ir asmens laisvių sąveiką. Šiame straipsnyje politinės sociologijos požiūriu, išskaidant laisvės ir jos apraiškų įvairiuose visuomenės kontekstuose supratimą, bandoma kristalizuoti V. Kavolio sociologinius rėmus. V. Kavolio tarpdisciplininis požiūris, metodologinis originalumas ir reflektyvi analizė prisidėjo prie gilaus visuomenės laisvėjimo dinamikos ir galios santykių tyrinėjimo, metė iššūkį nusistovėjusioms (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Konstitucija: tekstas ir kontekstas.Giedrė Lastauskienė & Johanas Baltrimas - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2 Special).
  Būtų netikslu Konstitucijos taikymą apibūdinti vien kaip elementarų loginį silogizmą, jos teksto prasmės interpretavimas moksle yra aiškinamas įvairiais kompleksiniais modeliais. Vienas iš veiksnių, kuris į tuos modelius Lietuvos moksle nėra adekvačiai inkorporuotas, yra kontekstas. Šiame straipsnyje pristatomas konteksto vaidmuo Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje aiškinant Konstitucijos tekstą. Tyrimo rezultatai rodo, kad šis vaidmuo nėra mažareikšmis ir net gali lemti tokį Konstitucijos išaiškinimą, kuris prasilenkia su tuo, kurį gautume pažodžiui vadovaudamiesi Konstitucijos tekstu. Tikimasi, kad šio fenomeno pažinimas padės tiksliau suprasti ir išartikuliuoti Konstitucinio (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Artificial Intelligence and Artificial Sociality: Sociological Interpretation and Interdisciplinary Approach.Vladimir Menshikov, Vera Komarova, Ieva Bolakova & Andrejs Radionovs - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2).
  The subject of this study is the participants in artificial sociality (humans and artificial intelligence (AI) tools) and communication between them. The first section analyses (using Luhmann’s methodology) communication as the basis of sociality. The second section shows how AI tools became social technologies in the framework of artificial sociality. The third section describes experimental communication between authors and AI tools (the case of ChatGPT). For the first time in the Baltic countries, the authors examined sociological, humanitarian, natural and technological (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Violence of Adult Sons Against Mothers in the Context of Matricide.Ilona Michailovič & Lina Šumskaitė - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2 Special).
  This article endeavours to analyse an important and concerning phenomenon: women killed by their adult sons. It focuses on parricide (killing of parents or close relatives), with special attention on killing of mothers (matricide), while the term ‘homicide’ is used as an overarching term for killing human beings. The article gives an overview of statistics on reported cases of matricide over a five-year period. Employing qualitative analysis, it refers to four court judgments in instances of matricide committed by adult offspring (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Sveikstančių priklausomų asmenų socialinis įsitraukimas.Juozapa Živilė Mieliauskaitė - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2).
  Sveikstantys priklausomi asmenys, baigę reabilitacijos programas, dažnai susiduria su socialinio įsitraukimo sunkumais, taip pat neretai nepajėgia tęsti reabilitacijoje pradėto sveikimo proceso ir patiria atkryčius. Todėl aktualu ieškoti, kokie veiksniai daro įtaką sėkmingam socialiniam įsitraukimui. Straipsnyje keliamas klausimas, kaip reabilitaciją prieš 1–3 mėnesius baigę sveikstantys priklausomi asmenys (priklausomi nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ir (arba) kompulsyvaus lošimo) praktikoje pritaiko reabilitacijoje išmoktus įgūdžius ir perduotas galimas prisitaikymo schemas. Empiriniai tyrimo duomenys atskleidžia, kad pirminės socialinio įsitraukimo strategijos dažniausiai grindžiamos reabilitacijos metu išmoktais suvokimais ir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  Changes in Judicial Behaviour after the Reform of the Lithuanian Civil Procedure.Vytautas Nekrošius & Jurgis Bartkus - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2 Special).
  The article aims to assess whether the procedural innovations introduced by the reform of the civil procedure law of the Republic of Lithuania have brought changes in judges’ behaviour, which the reform intended to achieve. The study analyses the driving reason behind the reform of the civil procedure law, its objectives, and the ways the five innovations brought about by the reform changed the behaviour of the judges. The analysis of the legal sources and the empirical study show that some (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Stambulo konvencijos konstitucingumo klausimas Lietuvoje.Dovilė Pūraitė-Andrikienė - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2 Special).
  Lietuva 2013 m. pasirašė Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo (toliau – Stambulo konvencija arba Konvencija), tačiau iki šiol vis dar nėra jos ratifikavusi. 2024 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė išvadą dėl kai kurių Stambulo konvencijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Straipsnyje Stambulo konvencijos atitikties Konstitucijai klausimas yra nagrinėjamas platesniame Rytų ir Vidurio Europos valstybių kultūrinių, politinių, teisinių nesutarimų kontekste. Aptariamos šią Konvenciją supančios abejonės Rytų ir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  The Uncertainty of Aviation Safety and Aviation Security in Relation to Human Rights: Philosophical Aspects of Legal Definitions.Saulius Stonkus - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2 Special).
  The article discusses the uncertainty of legal definitions of aviation safety and and aviation security, the implementation of which often result in certain restrictions of human rights. In the article, a hypothesis is made that, despite usually treated as well-known concepts, safety and security are not so clear and well-defined, often leaving the reader to guess at their precise meaning. The aim of this article is to identify the core features that characterise aviation safety and aviation security and could disclose (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Pirmosios sociologės moters Lietuvoje paieškos metodas, jo taikymas ir galimi sociologijos pirmeivių pavyzdžiai.Agota Vaitkienė - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2).
  Plėtojant sociologijos istorijos tyrimus Lietuvoje aktualu įtraukti ir lyties aspektą. XX amžiaus pirmosios pusės Lietuvos istorijos naratyvuose vyrauja vyriškos pavardės, tačiau, nusakius istorinį kontekstą ir apibrėžus kriterijus, galima suformuoti pirmosios moters sociologės Lietuvoje paieškos metodą. Po 2004 m. Michaelio Burawoy įkvėptų viešosios sociologijos diskusijų atsirado galimybė praplėsti sociologijos mokslo sampratą. Kritiškai išanalizavus turimus duomenis apie Lietuvos feministinio judėjimo pradžią, literatūrines rašytojų biografijas ir kūrinių analizes, XIX a. – XX a. Lietuvos istorijos tyrimus, biografinius mokslinius straipsnius, buvo atrinktos ir pasiūlytos penkios (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  The Moral Compass of Law: Ensuring Ethical Standards Through Legal Education?Dovilė Valančienė & Jevgenij Machovenko - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (2 Special).
  The aim of the article is to answer the question of the importance of legal education in ensuring legal ethics and the moral compass of a person by understanding the most important aspects of it. Methods applied include theoretical-scientific analysis, systematic and critical review of scientific literature and other relevant sources, normative and critical analysis of ethical principles in the context of legal education, empirical-quantitative and qualitative analysis of scholarly articles. According to the main thesis of this article, the integration (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  15
  Significant Absences: Wittgenstein’s Philosophy of Silence and Joyce’s Poetics of the Unspoken.Darko Blagojevic & Vanja Vukicevic Garic - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  This paper discusses an important phase in Ludwig Wittgenstein’s analytic philosophy through a comparative examination of the profound correspondences that exist between his concept of silence and the poetics of another crucial authorial figure of the 20th century: James Joyce. Based on the hypothesis that there are striking resemblances between their early works, that is, between Joyce’s realistic short-story collection Dubliners and Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus, the article employs mostly close-reading, analytical-interpretative and comparative methods. It argues that silence was an intentional (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  27
  Can’t Bottom-up Artificial Moral Agents Make Moral Judgements?Robert James M. Boyles - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  This article examines if bottom-up artificial moral agents are capable of making genuine moral judgements, specifically in light of David Hume’s is-ought problem. The latter underscores the notion that evaluative assertions could never be derived from purely factual propositions. Bottom-up technologies, on the other hand, are those designed via evolutionary, developmental, or learning techniques. In this paper, the nature of these systems is looked into with the aim of preliminarily assessing if there are good reasons to suspect that, on the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Embodied Cognition and Empathic Experiences in War Communication.Mindaugas Briedis & Mariano Navarro - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  Using the perspective of phenomenological-enactive embodied cognition, this paper examines the role of the body in constituting specific social interactions via specific media ecologies (war imagery) during the times of (refugee) crisis. Such media ecologies give affordances that can amplify social beliefs and turn subjective judgments into an intersubjective action. We consider the human body in relation to war media as playing an important role in sustaining social experiences and relations. To that end, the article explores the fundamental experience of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  13
  Philosophical Perspective on Hyperreality as a Phenomenon of Fashion Language – do we Really Want to be Deceived?Sigita Bukantaitė & Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  This article focuses on hyperreality as a phenomenon used in fashion communication. The paper elaborates on the philosophical approach of Jean Baudrillard towards hyperreality, and Georg Simmel’s ideas about fashion’s role in society. The continuity of these authors’ ideas in later works highlights their cultural longevity. From a philosophical perspective, both fashion and hyperreality derive from dualism. Jean Baudrillard defines hyperreality as a condition in which what is real and what is simulated are seamlessly blended together. Hence, it becomes complicated (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  15
  Post-Human and Trans-Human in the Future Perspective of the Humanity.Oksana Chursinova & Maria Sinelnikova - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  The article considers the issue of chnging the main anthropic characteristics of a human under the influence of the rapid development of the latest technologies. Such changes cause the need to revise the usual interpretation of the concept of ‘human’, which is gradually being substituted by the currently popular concepts of ‘trans-’ and ‘post-human’. These concepts are favourably perceived by the techno-optimists, who believe that the latest technologies will allow us to create people who will be physically, intellectually and spiritually (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  13
  The Philosophical Aspect of Contemporary Technology: Ellulian Technique and Infinite Scroll within Social Media.Milvydas Knyzelis - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  Infinite scroll as a digital technology feature was introduced in 2006 and instantly gained momentum in a variety of platforms. The efficient and engaging technology experience brought by infinite scroll aligns well with the French sociologist Jacques Ellul’s concept of technique. Ellul does not perceive technique as technology, instead, he views it as a phenomenon of efficiency, permeating the societal, political and economic fields of human activity. By applying the characteristics of Ellul’s technique to the infinite scroll feature within social (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  11
  The Silent Communication.Algis Mickūnas - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  The essay discloses dimensions of communicative awareness, which are both local and general in the sense that they are recognised in all civilisations and pervade the researches of anthropologists, archeologists and historians. These dimensions are bodily activities composed of six practical orientations: up-down, left-right and forward-backward. Our social architecture, our systems of practical implements, our spaces and times of orientations are inscribed by both, the specific bodily situations and their silent background in all communicative awareness. Even languages are variations on (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  16
  Black Boxes that Curtail Human Flourishing are no Longer Available for Use in Artificial Intelligence (AI) Design.John W. Murphy & Carlos Largacha-Martinez - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  AI is considered to be very abstract to a range of critics. In this regard, algorithms are referred to regularly as black boxes and divorced from human intervention. A particular philosophical maneuver supports this outcome. The aim of this article is to (1) bring the philosophy to the surface that has contributed to this distance between AI and people and (2) offer an alternative philosophical position that can bring this technology closer to individuals and communities. The overall goal of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Dynamic Construction of Intersubjectivity in Discourse by Integrating Philosophical and Cognitive Perspectives.Bingzhuan Peng & Xin Wei - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  Intersubjectivity, the existing way of humans in discourse, is the speakers’ concern over the hearers. A framework for the dynamic construction of discourse intersubjectivity by integrating philosophical and cognitive perspectives was proposed to reveal the essential philosophical and cognitive attributes of discourse intersubjectivity. Qualitative analysis and speculative methods were employed. Intersubjectivity in discourse and its dynamic construction process were investigated from speaker orientation, hearer orientation and social interaction orientation. The results show the following: (1) the proposed framework clarifies the dynamic (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  10
  Cultural and Value Differences in the Conditions of Technological Globalisation.Edvardas Rimkus - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  The text is the editor’s introduction to the articles of this scientific journal Philosophy. Sociology, thematically divided into four sections: Philosophy of Technology and Ethics of Technology, Social Philosophy and Philosophy of Communication, Philosophy of Art and Art Communication, Phenomenology and Existential Philosophy. This article also aims to problematise the concepts of culture and technology and present one of the conceptual approaches when considering cultural and value differences in the conditions of technological globalisation. From the author’s perspective, although technology provides (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  10
  New (Digital) Media in Creative Society: Ethical Issues of Content Moderation.Salvatore Schinello - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  Digitalisation and platformisation are continuously impacting and reshaping the societies we live in. In this context, we are witnessing the rise of phenomena such as fake news, hate speech, and the sharing of any other illegal content through social media. In this paper, I propose some ethical reflections on content moderation in the context of digital (social) media, as this topic seems – to me – to already incorporate other relevant digital issues in it, such as algorithms bias, the spread (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  11
  Philosophical and Social Foundations of European Political Identity in Crisis Against the Background of the New Stage of European Integration.Wojciech Slomski, Pawel Dulski & Leszek Kurnicki - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  The article is dedicated to the problems of European political identity and European identity as a whole conception and as a foundation for European integration. Before 24 February 2022, European political identity had been in crisis. The contradictions between the EU member states seemed to be hardly resolvable. The Russian aggression against Ukraine gave a strong impetus to the formation of European identity. However, it is still a negative incentive for unity and solidarity rather than cohesion around positive values, as (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  On the Evidence and Description in Husserl’s Phenomenology.Tomas Sodeika - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  The aim of this article is to highlight the nature of the fundamental moments of phenomenological research, such as evidence and description, and the ambivalence of their relationship to each other. On the one hand, both evidence and description are related to Husserl’s attempt to ‘return to the things themselves’. Evidence is understood by the founder of phenomenology as a relation to an object in which the meaning of that object is given to us immediately in the object itself. Description, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  14
  Contours of Thinking in Heidegger: A Dionysian Science.Nerijus Stasiulis - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  Heidegger’s thinking should not be labelled rationalist or irrationalist. Because the definitions of rationality and irrationality, which can be seen as derived from Descartes’ or Cartesian philosophy, are deconstructed by Heidegger. The movement of this deconstruction is twofold: at the same time it is a thinking retrieval of the ontologico-historical origin of (Western) thought. The retrieval results in Heidegger’s notion of temporalising Being. This ‘notion’ can also be seen as informed by Nietzsche’s ‘will to power’ and, in turn, to inform (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  12
  Anthropocene and the Values in the Contemporary Lithuanian Philosophy.Žilvinas Vareikis - 2024 - Filosofija. Sociologija 35 (1).
  In modern times, philosophy finds itself in a contradictory position. On the one hand, it has long been a theoretical abstract knowledge of the phenomena of reality and the ideas that express it. On the other hand, it is, at its core, a science that reflects on changes in fundamental human values. Values are embedded in the structure of each society, in the variety of issues that it has to deal with. Therefore, to be in touch with changing reality, philosophy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues