17 found

Year:

 1.  1
  Hume’o giljotina ir teisinis pozityvizmas.Milda Baltrimienė - 2018 - Problemos 93:154.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Ekologinis pilietiškumas: rūpesčio habitus viešojoje sferoje.Aistė Bartkienė, Renata Bikauskaitė & Marius Povilas Šaulauskas - 2018 - Problemos 93:129.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Budistinė Joginės Percepcijos Apologija Indijoje.Audrius Beinorius - 2018 - Problemos 93:35.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Apie tariamą ryšį tarp Aristotelio metafizikos ir logikos.John Ian K. Boongaling - 2018 - Problemos 93:20.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  E. Husserlio egologinės sąmonės sampratos kritika E. Voegelino darbuose.Dovydas Caturianas - 2018 - Problemos 93:114.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  M. de Unamuno valios samprata metafizinio voliuntarizmo kontekste.Algirdas Fediajevas - 2018 - Problemos 93:7.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Grynoji Ir Dialoginė Fenomenologija.Saulius Geniušas - 2018 - Problemos 93:47.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Liberalizmas kaip kultūros filosofija.Alvydas Jokubaitis & Linas Jokubaitis - 2018 - Problemos 93:102.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Gorgijaus Samprotavime Nėra Materialiosios Implikacijos.Miguel López-Astorga - 2018 - Problemos 93:81.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Mokslo Dėsnių Normatyvumas : Dvi Normatyvumo Rūšys.Ave Mets - 2018 - Problemos 93:60.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Frege’s–Geacho problema, modus ponens ir teisės kalba.Vitaly Ogleznev - 2018 - Problemos 93:167.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Apie skirtumą tarp dviejų Barbarų.Živilė Pabijutaitė - 2018 - Problemos 93:90.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  96
  The Pessimistic Induction and the Golden Rule.Seungbae Park - 2018 - Problemos 93:70-80.
  Nickles (2017) advocates scientific antirealism by appealing to the pessimistic induction over scientific theories, the illusion hypothesis (Quoidbach, Gilbert, and Wilson, 2013), and Darwin’s evolutionary theory. He rejects Putnam’s (1975: 73) no-miracles argument on the grounds that it uses inference to the best explanation. I object that both the illusion hypothesis and evolutionary theory clash with the pessimistic induction and with his negative attitude towards inference to the best explanation. I also argue that Nickles’s positive philosophical theories are subject to (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Pesimistinė indukcija ir auksinė taisyklė.Seungbae Park - 2018 - Problemos 93:70.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  1
  Pranešimas Humanitarinių mokslų fakulteto tarybai.Vosylius Sezemanas - 2018 - Problemos 93:193.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  Transparency, Photography, and the A-Theory of Time.Sim-Hui Tee - 2018 - Problemos 93:177-192.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Nuo Spontaniško Patyrimo Iki Kosmo: Arne’s Næsso Fenomenologija.Luca Valera - 2018 - Problemos 93:142.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues