Year:

 1. Prilog Razumijevanju pedagoginjeWho Are Pedagogues?Marija Bartulović, Barbara Kušević & Ana Širanović - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):105-127.
  Ovaj tekst, kao nastavak našega promišljanja o dispozicijama za pedagogično djelovanje, kritička je refleksija vlastite profesionalne svakodnevice u kojoj detektiramo brojne dileme vezane za svrhu pedagoške profesije. Točke prijepora, poput – biti neutralna ili angažirana, graditi distanciran ili prisan pedagoški odnos, prioritizirati vlastitu ili tuđu dobrobit, odbijati ili prihvaćati sukob kao potencijalni agens promjene – izmještamo iz hodnika, predavaonica i učionica u kojima bivamo te, izlazeći time iz komforne zone nepromišljanja o njima, apostrofiramo ambivalentnu pojavnost dihotomije javno–privatno u skrivenome kurikulumu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Stavovi Učenika I Učitelja o Vrednovanju I Ocjenjivanju U Nastavi Glazbene kultureAttitudes of Students and Teachers on Evaluation and Grading in the Teaching of Music Culture.Amir Begić, Jasna Šulentić Begić & Valentina Šmitpeter - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):77-101.
  Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Glazbene kulture važna je sastavnica odgojno-obrazovnog procesa koja sa sobom nosi razne poteškoće i subjektivnost. U nastavi Glazbene kulture realiziraju se različite glazbene aktivnosti i sadržaji, koji su više ili manje specifični te se navedeno odražava i na vrednovanje i ocjenjivanje. Navedene aktivnosti i sadržaji u okviru Kurikuluma nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije organizirane su u okviru tri domene/nastavna područja: Slušanje i upoznavanje glazbe, Izražavanje glazbom i uz glazbu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Stavovi Odgojitelja Predškolske Djece Prema Glazbenim Aktivnostima U Vrtiću I Samoprocjena Kompetentnosti Za Njihovu realizacijuThe Opinions of Pre-School Educators Towards Kindergarten Music Activities and a Self-Assessment of Their Competencies to Perform Them.Snježana Dobrota - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):59-76.
  Glazbenim aktivnostima u vrtiću pripada značajna uloga, s obzirom da bavljenje takvim aktivnostima pridonosi razvoju glazbenih sposobnosti, ali i intelektualnom, socijalnom, emocionalnom i tjelesnom razvoju djeteta. U radu su istraženi stavovi odgojitelja predškolske djece prema glazbenim aktivnostima u vrtiću te samoprocjena kompetentnosti za njihovu realizaciju. Rezultati potvrđuju da slušanje glazbe predstavlja značajnu aktivnost slobodnog vremena odgojitelja predškolske djece. Potvrđeno je da odgojitelji kojima se sviđa klasična glazba imaju pozitivnije stavove prema glazbenim aktivnostima u vrtiću. Nije uočena povezanost odlazaka na koncerte (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Profesionalni Identitet Učitelja Francuskoga Jezika U Republici HrvatskojThe Professional Identity of French Language Teachers in Croatia.Rea Lujić - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):129-146.
  Identitet učitelja inoga jezika nedovoljno je istražen koncept na području Republike Hrvatske. Stoga se u ovome radu navedeni koncept ponajprije teorijski razmatra, a potom se prikazuju rezultati istraživanja profesionalnog identiteta učitelja francuskoga jezika u RH. U istraživačkome dijelu rada razmatramo mijenjaju li učitelji francuskog jezika svoj profesionalni identitet ili ne mijenjaju, a ako mijenjaju, u kojoj je to mjeri i koji su razlozi tomu. Rezultati su pokazali kako učitelji svoj učiteljski identitet najčešće mijenjaju sudjelujući na lokalnim stručnim usavršavanjima, a najmanje (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Značajke Učinkovitog Stručnog Usavršavanja Učitelja Prirodoslovne Grupe predmetaThe Characteristics of Efficient Professional Teacher Training in Natural Sciences Subjects.Ana Mirosavljević & Branko Bognar - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):147-177.
  Kako bismo utvrdili značajke učinkovitog stručnog usavršavanja učitelja prirodoslovne grupe predmeta, na temelju sustavnog pregleda literature izabrali smo i proveli analizu devet učinkovitih eksperimentalnih i kvazi eksperimentalnih istraživanja. Utvrdili smo kako bi stručno usavršavanje bilo dobro započeti inicijalnim radionicama koje je potrebno nastaviti kroz susrete zajednica učenja za vrijeme ostvarivanja promjena. Uz to je važno osigurati potporu i vođenje učitelja te nastavne materijale za učitelje i učenike. Stručno usavršavanje može biti učinkovito samo ako doprinese boljim učeničkim rezultatima, a to je (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Odnos Glazbenih Preferencija Srednjoškolaca, Glazbenog Obrazovanja I Sociodemografskih varijabliThe Relationship Between the Musical Preferences of Secondary School Students, Music Education, and Socio-Demographic Variables.Tihana Škojo - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):33-58.
  Brojni čimbenici koji utječu na oblikovanje glazbenih preferencija srednjoškolaca upućuju na zahtjevnu ulogu glazbenih pedagoga. Njihov je zadatak da kompetentnim i kreativnim glazbenim poučavanjem navedu učenike da s emocionalno konotacijskog pristupa započnu primjenjivati sintaktičku strategiju slušanja, s razvijenim analitičkim muzikološkim procesima, te postupno razviju glazbeni ukus s kvalitetnim estetskim sustavom vrijednosti. Istražujući odnos sociodemografskih varijabli i glazbenih preferencija učenika prvih i četvrtih razreda gimnazije i strukovne srednje škole potvrđene su razlike u poznavanju i preferencijama utvrđenih glazbenih stilova s obzirom na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Usporedba Spoznajnog I Emocionalnog Aspekta Slušanja Glazbe U Glazbeno-Pedagoškom Kontekstu Osnovne školeA Comparison Between the Cognitive and Emotional Aspects of Music Listening in the Context of Elementary School Music Teaching.Sabina Vidulin, Marlena Plavšić & Valnea Žauhar - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):9-32.
  Cilj je slušanja glazbe u školi oblikovati kulturno-umjetnički svjetonazor učenica i učenika te doprinijeti njihovom estetskom odgoju. U hrvatskim osnovnim školama realizira se prema tzv. standardnom modelu kojemu je težište na spoznajnoj dimenziji. Kako bi se povećali pozornost, motivacija, slušalačke navike i prihvaćanje umjetničke glazbe, predlaže se spoznajno-emocionalni pristup koji višemodalno povezuje glazbene i izvanglazbene sadržaje. Cilj istraživanja bio je usporediti utjecaje spoznajno-emocionalnog i standardnog pristupa u nastavi glazbene kulture na spoznajni i emocionalni aspekt slušanja glazbe. Sudjelovalo je 557 učenika (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues