Year:

 1. Walter Scheidel. Velký nivelizátor: Násilí a nerovnosti od doby kamenné. [REVIEW]Ivana Holzbachová - 2021 - Studia Philosophica 68 (2):67-70.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zpráva o popularizaci filosofie a vědy.Josef Krob - 2021 - Studia Philosophica 68 (2):61-65.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zranitelnost v diskusi.Maroš Matiaško - 2021 - Studia Philosophica 68 (2):29-46.
  Článek se zabývá pojmem zranitelnost v kontextu kritické a feministické politické filosofie. Jde o pojem, který je v soudobé politické filosofii podrobován kritice, ale zároveň i pokusům o rehabilitaci. A právě představení této kritiky a argumentů, které na tuto kritiku reagují, je cílem mého příspěvku. To se odráží ve struktuře článku, který je rozdělen do dvou tematických častí, kritické a rehabilitující. Článek je jistým způsobem zvláštní v tom, že filosofickou diskusi doplňuji o ukázky z reálné lidsko-právní praxe, kde se pojem (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Spor o „bytí a nebytí německé filosofie v Čechách“.Sonja Špačková - 2021 - Studia Philosophica 68 (2):7-28.
  Článek představuje ústřední téma polemiky, které spočívalo především v otázce významu školské katedrové filosofie pro novodobou českou kulturu, a zároveň představuje tento spor jako metafilosofickou diskusi o významu a úlohách filosofie ve společnosti vůbec. Na základě Čuprova souhrnného sborníku a dobových periodik se příspěvek snaží postihnout vlastní vývoj problematiky v celé jeho komplexnosti, a sice od počátečního filologického hlediska, kdy je konstatován nedostatečný jazykový aparát českého jazyka, přes následně diskutova­nou otázku po podobě a inspiračních vlivech vznikající české filosofie, která nakonec (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou.Jaroslav Cepko, Andrej Kalaš & Vladislav Suvák - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):6-27.
  Cieľom článku je nanovo reflektovať činnosť jednej z najslávnejších ženských filozofiek, Hip­parchie z Maróneie. Naším zámerom je ukázať, prečo sa stala v porovnaní s inými ženami antiky taká významná a v mnohom signifikantná pre ďalší vývoj procesu ženskej eman­cipácie. Hlavným svedectvom je pre nás fragment SSR V I 1 od Diogena Laertského, ktorý kladieme do súvislosti s ďalšími antickými správami o Antisthenovi a raných kynikoch. Dve hlavné témy Diogenovho svedectva sú Kratétova svadba s Hipparchiou a spor Hipparchie s Theodórom. Vo (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Jared Diamond. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi. [REVIEW]Ivana Holzbachová - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):143-146.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filosofie a „Weltschmerz“.Petr Jemelka - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):81-93.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Ženevčan.Lukáš Jurík - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):111-121.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Hegel versus filosof Evo Morales.Tomáš Korda - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):95-103.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Analytické teorie metafory: III. Nekognitivní teorie D. Davidsona.Jakub Mácha - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):41-57.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Návod na použitie filozofického skepticizmu.Martin Nuhlíček - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):71-79.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Disertace a doktorské zkoušky z filosofie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1924–1950.Helena Pavlincová - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):123-136.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sean McAleer. Plato’s Republic: An Introduction. [REVIEW]Josef Petrželka - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):147-150.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Myšlenkové experimenty ve filozofii: Gettierovy příklady.Marek Picha - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):59-70.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Otázka Pilátova: pojem „pravda“ u K. Čapka.Hana Řehulková - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):29-40.
  Článek představuje Čapkovo pojetí pravdy z hlediska filozofie a standardní epistemologie. Na základě Čapkových teoretických i uměleckých textů se příspěvek snaží nalézt odpověď na otázku „co je pravda“ a podřadit ji korespondenční teorii pravdy.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Až jednou budu učit filosofii na střední škole….Gabriela Renátová - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):105-110.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Roušku dolů, klapka, jedeme.Hana Zobalová - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):137-141.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues