Year:

 1. Analýza populizmu podľa Ernesta Laclaua.Barbara Biháryová - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):63-79.
  Populizmus dnes predstavuje často skloňovaný pojem tak na akademickej pôde, ako i na samotnej politickej scéne, v médiách a medzi laickou verejnosťou. Skutočnosťou je, že hoci v našej spoločnosti tento pojem používa takmer každý, len málokto vie, čo vlastne znamená. V tomto článku sa preto budeme zaoberať otázkou, ktorá sa stala predmetom analýz mnohých teoretikov, otázkou, čo je to populizmus. Jedným z tých teoretikov je Ernesto Laclau, ktorý populizmus nechápe ako ideológiu, ale ako istú stratégiu resp. spôsob komunikácie. V prvej (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Pavol Labuda: Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie. [REVIEW]Jan Brázdil - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):115-116.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Hana Librová: Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. [REVIEW]Ondřej Čadek - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):133-138.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Filosofie „s dnešním odstupem času“.Miloš Dokulil - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):83-89.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Otakar A. Funda: K filosofii náboženství. [REVIEW]Jiří Gabriel - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):107-114.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Brněnská léta Jana Steklíka.Jiří Gabriel - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):91-99.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Heinrich Geiselberger : Velký regres. Mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška. [REVIEW]Ivana Holzbachová - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):120-126.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Miroslav Hroch: Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy. [REVIEW]Ivana Holzbachová - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):127-132.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Dva názory na blízkou budoucnost.Ivana Holzbachová - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):45-61.
  V posledním půlstoletí se stále naléhavěji ozývá otázka, zda se naše civilizace – a s ní možná i civilizace světová – neblíží svému konci. Svým způsobem na tuto otázku odpovídají i G. Li­povetsky a H. Juvin v knize Globalizovaný Západ, kterou vydali společně ve Francii v roce 2010. Zatímco Lipovetsky se snaží vybalancovat svou vizi postmoderního světa tak, aby vyústila v obraz společnosti, která nezapomíná na své tradice, Juvin akcentuje hrozbu globálního střetu. Oba se vyrovnávají hlavně s otázkou poměru ekonomiky (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Dialog podle Viléma Flussera.Klára Židková - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):7-28.
  Tento článek se zabývá filozofií dialogu Martina Bubera a filozofickými motivy, které z Bube­rovy koncepce dialogu převzal esejista a teoretik komunikace Vilém Flusser. Stať představuje Flusserovu vlastní koncepci dialogu, do níž se Buberovy myšlenky promítly. Snahou je po­ukázat, v čem se Flusserovo pojetí od Buberova odlišuje. Jde zejména o Flusserův odklon od chápání autentického dialogu jako rozmluvy dvou osob k chápání dialogu v podmínkách masové komunikace prostřednictvím médií a nových technologií. Diskutována bude i otázka, zda a jakým způsobem se vztahuje (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Cesta do Ruska.Jan Zouhar - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):101-104.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Tři setkání s Jiřinou Popelovou.Jan Zouhar - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):29-35.
  Stať rekapituluje život a hlavní práce Jiřiny Popelové, významné české filozofky 20. století. Hlavní pozornost věnuje třem sborníkům, které vyšly k její poctě – Sborník k šedesátým naro­zeninám Jiřiny Popelové, Jiřina Popelová, filozofka a učitelka filozofie a Filosofka Jiřina Popelová. Podrobněji jsou připomenuty statě M. Sobotky, R. Kalivody, J. Peško­vé, P. Flosse a J. Gabriela. Ukazují přínos J. Popelové pro filozofii dějin, komeniologii, etiku, filozofii kultury a historiografii evropské a české filozofie.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936.Jan Zouhar - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):37-44.
  Následující krátký soubor korespondence Jiřiny Popelové představuje jakési „čtvrté setkání“ s touto myslitelkou, setkání jistě nejdůvěrnější. Poodhaluje čtenáři soukromý život filozofky a její profesní i osobní vztahy.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Helena Pavličíková: František Mareš. Od fyziologie k filosofii. [REVIEW]Jan Zouhar - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):117-119.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Josef Krob: Co je to čas? Lekce z filozofie. [REVIEW]Jan Zouhar - 2018 - Studia Philosophica 65 (1-2):105-106.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues