Studia Philosophica

ISSNs: 1803-7445, 2336-453X

20 found

View year:

 1.  67
  Book review of Protecting Animals Within and Across Borders - Extraterritorial Jurisdiction and the Challenges of Globalization by Charlotte E. Blattner. [REVIEW]Emnée Louise van den Brandeler - 2023 - Studia Philosophica 82.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Proč Slunce svítí a hřeje? : Atomisté: Vesmír plný žíhajících korálků.Jan Brázdil - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):109-115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Antičtí filosofové a život - mílétská přirovnání.František Felner & Josef Petrželka - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):117-123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Pinker, Steven. Osvícenství tady a teď: obhajoba rozumu, vědy, humanismu a pokroku.Ivana Holzbachová - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):129-133.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Člověk v "zrcadle přírody" : několik poznámek k diskursu o lidské přirozenosti.Petr Jemelka - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):65-75.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Platón v moderní psychologii.Helena Konečná - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):31-46.
  Cílem studie je představení nalezených explicitních odkazů na Platóna v dílech autorů moderní psychologie. V úvodní části je popsána Platónova nauka o duši, přístupy k duši v současné psychologii a metodologie vyhledávání odkazů. V další části je uveden přehled zjištěných explicitních odkazů na Platóna v moderní psychologii. Dále jsou přiblíženy nejvíce relevantní odkazy vztahující se ke generativitě, vazbě třísložkové duše a současných modelů osobnosti, vazbě péče o duši a terapie a pojetí lásky. V závěru jsou nalezené odkazy souhrnně posouzeny a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Proč slunce svítí a hřeje? : Xenofanovi sluneční poutníci.David Kubíček - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):89-94.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Du Ch'telet, Émilie. Rozprava o štěstí.Dagmar Pichová & Josef Petrželka - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):134-136.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Proč Slunce svítí a hřeje? : Anaxagorás: Kámen. Prostě rozžhavený kámen.Richard Pospiech - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):101-108.
 10.  6
  Višňovský, Emil. Akademický svet a jeho súčasné problémy.Stela Richnavská & Beáta Balogová - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):125-128.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Proč Slunce svítí a hřeje? : Empedoklés: Oheň? Ano, opět oheň!Robert Šťáva - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):95-100.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  "Mit der Hand hat es eine eigene Bewandtnis" : phänomenologische Zugänge zur Sprache der menschlichen Hand im Kontext des Denkens Martin Heideggers.Johannes Vorlaufer - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):7-30.
  Ist die menschliche Hand adäquat als Organ bzw. als Instrument zu begreifen, oder ist sie, wie Martin Heidegger im Kontext seiner Frage nach der Leiblichkeit zeigen möchte, aus der "Gebärde" zu verstehen? Im Beitrag soll diesem Gedanken Heideggers und der Erfahrung unseres Existierens als "Menschenwesen", dies, dass wir ein Zeichen, ja eigende sind, interpretierend nachgedacht werden. Mit diesem Theorem wäre implizit auch gesagt, dass unsere Hand zureichend nicht ohne unser Miteinandersein verstanden werden kann: In der Frage nach der menschlichen Hand (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Filozofická reflexe problému reality času.Karolína Zapalačová - 2023 - Studia Philosophica 70 (2):47-64.
  Článek se zabývá třemi fyzikálními teoriemi, jež popírají realitu času, konkrétně koncepcí Kurta Gödela, Juliana Barboura a Carla Rovelliho. Tvrzení, že čas neexistuje, totiž přesahuje rámec fyziky a nemalou měrou spadá také do oblasti filozofie, čímž zde otevírá prostor pro jeho filozofickou reflexi. Co tedy z hlediska filozofie znamená, že čas neexistuje? Je například možné, aby změna existovala bez času? Abych mohla odpovědět na zmíněné otázky, nejprve se zaměřím na samotný pojem existence. Dále představím jednotlivé autory a jejich koncepce, které (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  17
  Humanitní vědy v otázkách a odpovědích.Petra Bartošová, Josef Krob & Radim Bělohrad - 2023 - Studia Philosophica 70 (1):89-92.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Správa z konferencie Technologie za horizontem událostí.Patrícia Dudíková - 2023 - Studia Philosophica 70 (1):77-81.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Feinberg, Joseph Grim; Hauser, Michael; Ort, Jakub. Politika jednoty ve světě proměn.Ivana Holzbachová - 2023 - Studia Philosophica 70 (1):83-88.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Environmentální téma v dějinách české a slovenské filosofie doby tzv. reálného socialismu.Petr Jemelka - 2023 - Studia Philosophica 70 (1):7-30.
  Zkoumání dějin environmentálně filosofického myšlení v kontextech vývoje společenských poměrů u nás (na rozdíl od zahraničí) dosud stálo poněkud stranou pozornosti. Přitom se jedná o problematiku bytostně filosofickou (řešící vztah člověka a světa), navíc nabývající na naléhavosti v kontextech globální krize prostředí. Text chce přispět k obhajobě názoru, že původní a autentická filosofická tvorba byla a zůstává velmi významnou součástí naší duchovní kultury. Zabývat se dějinami domácího filosofického myšlení má smysl a v konkrétních podobách to může i dnes nabízet pozoruhodné (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  The Stoic cosmos, the freedom of the Stoic and the akrasia.Andrej Kalaš - 2023 - Studia Philosophica 70 (1):31-47.
  The paper attempts to introduce the Stoic concept of a deterministic universe and the centrality of the Stoic sage in it, using selected parts of Stoic philosophy (physics of the elements, psychology, causality and hierarchization of causes). The basic line of interpretation is to prove the thesis that the freedom of the sage is based on the autonomy of his manifestations justified by the sovereignly rational disposition of his soul. The author of the paper argues in support of the thesis (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  10
  Aristotelské vplyvy na Marxa v súvislosti s pojmom zóon politikon.Dušan Ličko - 2023 - Studia Philosophica 70 (1):49-61.
  Tento článok si kladie za cieľ preskúmať možnú nadväznosť medzi Aristotelovými úvahami o polis a Marxovou filozofiou v prípade pojmu zóon politikon. Na to, aby sme tento problém mohli objasniť, tak bude nutné si položiť dve otázky: 1) Je skutočne možné doložiť, že Marx tento termín reflektoval či sa ním inšpiroval? 2) Sú v tomto prípade tvrdenia moderných bádateľov opodstatnené, pokiaľ ide o vplyv Aristotela na Marxa? Na prvú otázku odpoviem kladne, avšak v odpovedi na tú druhú vyjadrím značné pochybnosti, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  Zpráva z konference Filozofie za horizontem událostí.Tereza Nečasová - 2023 - Studia Philosophica 70 (1):73-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues