Studia Philosophica

ISSNs: 1803-7445, 2336-453X

13 found

View year:

 1. Filozofové ve městě. [REVIEW]Radim Brázda & Josef Petrželka - 2022 - Studia Philosophica 69 (2):67-72.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Kyle Harper, Pád Říma: Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše. [REVIEW]Ivana Holzbachová - 2022 - Studia Philosophica 69 (2):63-66.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Environmentální hodnoty a přírodní próza.Petr Jemelka - 2022 - Studia Philosophica 69 (2):7-26.
  Na základě reflexe díla tří brněnských autorů (R. Těsnohlídek, J. Mahen a J. Tomeček) se text pokouší obhájit názor o kultivační roli přírodní prózy – v konfrontaci s kritickým pohledem J. Šmajse. Tato oblast umělecké tvorby představuje jednu z možností, jak čelit environmen­tálnímu žalu. Ten je jednou z významných charakteristik toho, jak lidé v současnosti vnímají stav světa a rizika pro budoucí existenční perspektivy.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Between Divine Right Monarchy and Natural Freedom of Mankind.Victor Olusola Olanipekun - 2022 - Studia Philosophica 69 (2):27-44.
  The paper examines Robert Filmer’s arguments in defence of the divine right of kings in Patriarcha, or The Natural Power of Kings. Filmer argues that human beings are not born free by nature and, as a result, are expected to obey the kings/monarchs absolutely with­out questioning, due to the arbitrary power and the divine right bestowed upon the kings. This position defended by Filmer is antithetical to the notion of natural freedom of mankind defended by John Locke and other social (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Myšlenkové experimenty ve filozofii: Turingův test.Marek Picha - 2022 - Studia Philosophica 69 (2):55-62.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Komentář Aristotelova komentátora.Richard Pospiech & Josef Petrželka - 2022 - Studia Philosophica 69 (2):45-54.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Funkce jako kritérium aktualizace Aristotelova konceptu morálního charakteru.Jan Brázdil - 2022 - Studia Philosophica 69 (1):51-55.
  Článek spadá do tematické oblasti současných snah o oživení Aristotelovy etické teorie. V užším vymezení jde o téma aktualizace konceptu morálního charakteru (či mravní ctnosti), které je spojováno s využitím poznatků psychologických věd. Zde pak klíčovou pozornost věnuji problému kritérií, podle kterých můžeme posuzovat adekvátnost návrhů na takovou aktualizaci. Vedle běžně respektovaných kritérií interdisciplinarity a empirické a normativní adekvátnosti představuji kritérium funkce, které je ústředním pojmem článku. Cílem článku je formulovat toto kritérium a pro jeho vyjasnění co nejlépe vystihnout funk­ci (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Budoucnost kapitalismu: Tváří v tvář novým úzkostem (Ivana Holzbachová). [REVIEW]Ivana Holzbachová - 2022 - Studia Philosophica 69 (1):75-80.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. František Matouš Klácel a zdroje jeho utopických vizí.Lenka Lee - 2022 - Studia Philosophica 69 (1):23-40.
  Studie se zabývá utopickými úvahami brněnského augustiniána Františka Matouše Klácela (1808–1882), jejich zdroji a pokusy o uvedení do praxe a také možnými důvody, kvůli kterým své vize nedokázal realizovat tak, jak si předsevzal. Klácel v teoretických reflexích ideálního uspořádání lidské společnosti i při projektování návrhů utopických komunit (Svojanovů) čer­pal jednak z prací svých předchůdců, jež se snažili formulovat či uvést do praxe myšlenky sociální utopie (Saint-Simon, Fourier, Jednota bratrská, Komenský), z hlediska ontologického se ovšem opíral o svůj koncept vesměrnosti, jemuž (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Marcus Weeks, Filozofie pro chytré hlavy. [REVIEW]Veronika Nirnbergová - 2022 - Studia Philosophica 69 (1):81-83.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Proč slunce svítí a hřeje? Aristotelovy potíže podruhé. Překlad částí 3. kapitoly I. knihy spisu Meteorologiky a komentář. [REVIEW]Richard Pospiech & Josef Petrželka - 2022 - Studia Philosophica 69 (1):57-67.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Hegelianismus brněnských augustiniánů 19. století.Hana Řehulková - 2022 - Studia Philosophica 69 (1):7-21.
  Starobrněnský augustiniánský klášter byl v 19. století důležitým centrem moravské vzděla­nosti a obrozeneckých snah. Někteří jeho členové, nejznámější F. M. Klácel a F. T. Bratránek, bývají v dějinách filozofie představováni jako následovníci Hegelovy filozofie. Cílem tohoto článku je určit vliv Hegelových myšlenek na dílo augustiniánských myslitelů a charakterizovat jej.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zpráva o výstavě Brněnští augustiniáni 19. století: úvahy o kráse a umění.Hana Řehulková - 2022 - Studia Philosophica 69 (1):69-73.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues