Year:

 1.  4
  Osmanlı İlim Dünyasında İşr'kî Bir Zümreden Söz Etmek Mümkün Mü? Osmanlı Ulemasının İşr'kîlik Tasavvuru Üzerine Bir Tahlil.Mustakim Arıcı - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):1-48.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Is It Possible to Speak of an Illuminationist Circle in the Ottoman Scholarly World? An Analysis of the Ottoman Scholarly Conception of Illuminationism.Mustakim Arıcı - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):1-48.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Çölde Bir İsviçre Saati: Moshe M. Pavlov’Un Ebü’L-Berek't El-Bağd'dî Felsefesiyle İlgili Kitaplarına İlişkin Bir Değerlendirme.Pauline Froissart - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):179-184.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Like a Swiss Clockwork in the Desert: A Review of Moshe M. Pavlov’s Books on Abū Al-Barakāt Al-Baghdādī. [REVIEW]Pauline Froissart - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):169-173.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  XVIII. Yüzyıl Osmanlı’sında Tasavvufî Bilgiyi Tartışmak: Saçaklız'de ile Alemî Arasındaki Ledünnî İlim ve İlham Tartışmasına Dair Bir İnceleme.Mehmet Gel - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):115-177.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Debating Sufi Knowledge in the Eighteenth-Century Ottoman Thought: An Analysis of the Saçaḳlīzāde-‘Alamī Debate on Divine Inspiration.Mehmet Gel - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):119-168.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Varlık Ve Akıl: Aristoteles Ve F'r'bî’de Burh'n Teorisi, Ali Tekin.Fatma Karaismail - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):196-200.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Varlık Ve Akıl: Aristoteles Ve F'r'bî’de Burh'n Teorisi [Being and Intellect: Demonstration Theory in Aristotle and Al-Fārābī], Ali Tekin.Fatma Karaismail - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):185-189.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Zihnî Varlık Tartışmalarının Klasik Sonrası Dönemde Alımlanışı: Bilginin Mahiyeti Ve Kategorisi Bağlamında Bir İnceleme.Murat Kaş - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):49-81.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Mental Existence Debates in the Post-Classical Period: A Study in the Context of the Essence and Category of Knowledge.Murat Kaş - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):49-84.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Nasîruddin Tûsî’de Önermeler Mantığı, Harun Kuşlu.Aytekin Özel - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):185-189.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Nasîruddîn Tûsî’de Önermeler Mantığı [Logic of Propositions in Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūṣī], Harun Kuşlu.Aytekin Özel - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):174-178.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  İslam Mantık Geleneğinde Tanım Teorisi Eleştirilerine Bir Giriş: Tam Tanım, Kendisiyle Tanım Mıdır?Mehmet Özturan - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):83-114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  An Introduction to the Critique of the Theory of Definition in Arabic Logic: Is Complete Definition Circular?Mehmet Özturan - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):85-117.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Klasik İsl'm Düşüncesinde Atomculuk Eleştirileri, Mehmet Bulğen.Zeynep Şeker - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):201-208.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Klasik İslam Düşüncesinde Atomculuk Eleştirileri [Criticisms of Atomism in Classical Islamic Tought], Mehmet Bulğen.Zeynep Şeker - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):190-196.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  The World in a Book: Al-Nuwayri and the Islamic Encyclopedic Tradition, Elias Muhanna.Duygu Yıldırım - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):190-195.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  The World in a Book: Al-Nuwayri and the Islamic Encyclopedic Tradition, Elias Muhanna.Duygu Yıldırım - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):179-184.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  Mysticism and Philosophy in Al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn Al-‘Arabı and the Isma‘Ilı Tradition, Michael Ebstein.Ercan Alkan - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):153-157.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Osmanlı Ülkesinde Bir On Beşinci Asır Memlük Astronomu: Ömer Ed-Dımaşkî Ve Mîk't İlmi Mecmuası Hamidiye 1453.Taha Yasin Arslan - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):117-140.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Under Osman’s Tree: The Ottoman Empire, Egypt, and Environmental History.M. Fatih Çalışır - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):164-166.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Mu‘tezile’nin İnsan Düşüncesinde Rakip İki Tasavvur: Ebü’l-Hüzeyl ve Nazzâm Gelenekleri.Yunus Cengiz - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):55-72.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Şeriat Ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci.Süleyman Arif Oran - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):158-163.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Sultan ve Müneccimi: 18. Yüzyıl Osmanlı Sarayında İlm-i Nücûm.A. Tunç Şen - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):146-152.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Güçlerden İşlevlere: Fahreddin R'zî’Nin İç Duyular Eleştirisi.M. Zahit Tiryaki - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):73-116.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Felsefe-Kel'm İlişkisi Çerçevesinde İbn Sîn'’nın Kel'ma Etkisi.Tuna Tunagöz - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):141-145.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Özdeşlikten Temsile: İbn Sîn'’Ya Göre İnsani Nefste Bilen-Bilinen Özdeşliği Sorunu.İbrahim Halil Üçer - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):1-54.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues