Year:

 1.  1
  Kutbüddin Er-R'zî Ve Tümeller Sorunu: İbn Sîn'’Nın Doğal Tümeller Teorisi Üzerine Bir On Dördüncü Yüzyıl Eleştirisi.Wahid M. Amin - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):21-54.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları, Ömer Türker & İbrahim Halil Üçer.İshak Arslan - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):209-213.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Tefsir Şerh-Haşiye Geleneğinde Kurucu Bir Eser: Kutbüddin er-R'zî’nin Şerhu müşkil'ti’l-Keşş'f ’ı.M. Taha Boyalık - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):139-160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Ma‘Dûle Önermelerde Varlıksal İçerik Sorunu: Fahreddin Er-R'zî-Kutbüddin Et-Taht'nî Tartışması.Yusuf Daşdemir - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):77-111.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  The Mystics of Al-Andalus: Ibn Barrajan and Islamic Thought in the Twelfth Century, Yousef Casewit.Noah Gardiner - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):221-227.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  The Foundation of Norms in Islamic Jurisprudence and Theology, Omar Farahat.Necmettin Kızılkaya - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):214-220.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Anlambilim, Sözdizimi ve R'bıtaya Dair Yeni Bir Kabul: Kutbüddin er-R'zî et-Taht'nî’nin Lev'miu’l-esr'r’daki Atomik Önermeleri Tahlili Üzerine Notlar.Dustin D. Klinger - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):55-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Ş'fiî Bir Âlim Olarak Kutbüddin Er-R'zî Ve El-H'vi’s-Sağîr ’in Mukaddimesi Üzerine Yazdığı Şerhin Neşir, Tercüme Ve Tahlili.Nail Okuyucu - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):161-208.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Repentance and the Return to God: Tawba in Early Sufism, Atif Khalil.Abdullah Taha Orhan - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):228-232.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kutbüddin er-R'zî et-Taht'nî Sünnî miydi Şiî miydi? Biyo-bibliyografik Kaynaklar Üzerine Bir Araştırma.Michael A. Rapoport - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):113-137.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Kutbüddin Er-R'zî’de Tasdik Kavramı Ve Felsefî İçeriği.Ömer Türker - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):1-19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Kemalpaşaz'de’Nin Tecrîd Eleştirisi Ve Yeniden İnşası Olarak Tecvîdü’T-Tecrîd: İnceleme Ve Tenkitli Neşir.Ömer Mahir Alper & Yasin Apaydın - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):81-131.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Tajwīd Al-Tajrīd as Kemālpāshāzāde’s Critique and Reconstruction of Tajrīd: Study and Critical Edition.Ömer Mahir Alper & Yasin Apaydın - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):83-134.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Klasik Dönem Kel'mında Dilin Gücü.Mehmet Bulğen - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):37-79.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  The Power of Language in the Classical Period of Kalām.Mehmet Bulğen - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):37-82.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  Noktaya Dokunmak: Müeyyedz'de Abdurrahman Efendi’nin Cüz’ün l' yetecezze’ Risalesi’nin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi.Osman Demir & Mehmet Arıkan - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):133-189.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Touching the Point: Mu’Ayyadzāda ‘Abd Al-Rahmān Efendi’s Treatise on Juz’ Alladhī Lā Yatajazza’: An Analyses, Critical Edition, and Translation.Osman Demir & Mehmet Arıkan - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):135-194.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  Islam Without Europe: Traditions of Reform in Eighteenth-Century Islamic Thought, Ahmad S. Dallal.Naser Dumairieh - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):224-230.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Islam Without Europe: Traditions of Reform in Eighteenth-Century Islamic Thought, Ahmad S. Dallal.Naser Dumairieh - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):227-233.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  Philosophy of Mind in the Early and High Middle Ages: The History of the Philosophy of Mind, Margaret Cameron.Jari Kaukua - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):209-215.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Philosophy of Mind in the Early and High Middle Ages: The History of the Philosophy of Mind, Margaret Cameron.Jari Kaukua - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):213-218.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  7
  The World of Image in Islamic Philosophy: Ibn Sīnā, Suhrawardī, Shahrazūrī and Beyond, L. W. C. Van Lit.Roxanne D. Marcotte - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):216-223.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  The World of Image in Islamic Philosophy: Ibn Sīnā, Suhrawardī, Shahrazūrī and Beyond, L. W. C. Van Lit.Roxanne D. Marcotte - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):219-226.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  İnsan ve Toplum: Taşköprîz'de’nin Ahl'k ve Siyaset Düşüncesi, Mustakim Arıcı.Ahmed Tahir Nur - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):236-241.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  İnsan Ve Toplum: Taşköprîz'de’Nin Ahl'k Ve Siyaset Düşüncesi [Humanity and Society: Ṭāshkubrīzāda’s Ethical and Political Thought], Mustakim Arıcı.Ahmed Tahir Nur - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):238-243.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  F'r'bî Ve İbn Sîn'’da Amelî Felsefe: Bir Mukayese.Hümeyra Özturan - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):1-36.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  The Practical Philosophy of Al-Fārābī and Avicenna: A Comparison.Hümeyra Özturan - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):1-35.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  America and the Making of Modern Turkey: Science, Culture, and Political Alliances, Ali Erken.Emrah Şahin - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):231-235.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  America and the Making of Modern Turkey: Science, Culture, and Political Alliances, Ali Erken.Emrah Şahin - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):234-237.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Doğa ve Öznellik: C'hız’ın Ahl'k Düşüncesi, Yunus Cengiz.Ömer Türker - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):205-208.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Doğa Ve Öznellik: C'hız’In Ahl'k Düşüncesi [Nature and Subjectivity: Al-Jāḥiẓ’s Ethical Thought], Yunus Cengiz.Ömer Türker - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):209-212.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  Tecrîdü’L-Ak'id Literatürünün Az Bilinen Muhaşşilerinden Nasîrüddin El-Hillî El-K'şî’Nin Hayatı, İlmî Silsilesi Ve Eserleri.Muhammed Yetim - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):191-204.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Life of Naṣīr Al-Dīn Al-Ḥillī Al-Kāshī, a Little-Known Commentator of the Tajrīd Al-‘Aqā’Id Literature, His Academic Lineage, and His Works.Muhammed Yetim - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (1):195-208.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues