Akademik İncelemeler Dergisi

ISSNs: 1306-7885, 2602-3016

10 found

View year:

 1.  8
  China’s Assertive Foreign Policy and Global Visions Under Xi Jinping.Zekeriyya Akdağ - 2024 - Akademik İncelemeler Dergisi 19 (1):204-221.
  China, which has made a major economic breakthrough, has become one of the most important actors in international politics by increasing its military power in recent years. China's increasing power and influence in the international arena arouses increasing curiosity about the country's foreign policy. With Xi Jinping becoming president, China began to display a more assertive attitude or behavior on many issues. This study basically seeks an answer to the question of what differences Xi Jinping brought to Chinese foreign policy. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  İbnu’r-Rûmî’nin Abdülmelik b. S'lih İçin Nazmettiği Methiyesinin Tematik İncelemesi.Esat Ayyıldız - 2024 - Akademik İncelemeler Dergisi 19 (1):46-66.
  Bu makalede, Abbâsî dönemi şairlerinden İbnu’r-Rûmî’nin Abbâsî hanedanlığının bir üyesi olan Abdülmelik b. Sâlih için nazmettiği methiyesinin tematik bir incelemesinin yapılması planlanmaktadır. Bu analiz, İbnu’r-Rûmî’nin methiyesinin karmaşık katmanlarına derinlemesine bir bakış sağlamaktadır. Methiye, bilhassa Abbâsî döneminin Arap edebî geleneğinde önemli bir yeri bulunan şiirsel bir ifade biçimidir. Yapılan çalışmanın konusu, methiyedeki tematik unsurların araştırılmasına ve İbnu’r-Rûmî’nin hem övgüsel hem de eleştirel anlayışa sahip bir anlatı oluşturmak için dili ve imgeleri nasıl kullandığının ortaya çıkartılmasına dayanmaktadır. Araştırmanın kapsamı, bahis mevzu methiyenin tarihî (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Türkiye’deki İletişim Araştırmalarına Güncel Bir Bakış: Bir Bibliyometrik İnceleme ve İçerik Analizi.Damla Karşu Cesur, Doğuşcan Göker & Can Bora Gelberi - 2024 - Akademik İncelemeler Dergisi 19 (1):23-45.
  Mevcut literatüre odaklanarak alandaki ilerlemeyi, yönünü ve güncel eğilimleri tespit etmeye çalışan araştırmalar öz yansıtıcı çalışmalar olarak adlandırılmaktadır. İletişim alanına yönelen öz yansıtıcı bir çalışma olarak bu araştırmada Türkiye’de yayınlanan ve ESCI indeksinde taranan Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, İlef Dergisi ve Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi ele alınarak 2020-2022 yılları arasında yayınlanan araştırma makaleleri önce bibliyometrik analiz, ardından içerik analizi tekniği ile iki aşamada incelemiştir. Böylece 2023 Şubat-Nisan tarihleri arasında gerçekleşen bu araştırmada Türkiye’nin iletişim alanında önde gelen dergileri (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  From Dual Roles to Dynamic Equilibrium: An Overview of Theoretical Perspectives Used in Studies Addressing Work-Life Struggles of Working Mothers.Merve Gerçek - 2024 - Akademik İncelemeler Dergisi 19 (1):188-203.
  There has been much scholarly attention given to the role of women in the labor market throughout the years. While there are plenty of evaluations of ideas and perspectives regarding work-life concepts, there is limited understanding regarding the theoretical foundation of work-life concerns specifically about mothers. This study aims to provide an overview of theories used to investigate the work-life issues of working mothers. The data were collected from the Web of Science database. A total of 63 research studies examining (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği.Esat İlter - 2024 - Akademik İncelemeler Dergisi 19 (1):222-243.
  Bu çalışmanın amacı, kent kültürü ve kentlilik bilincinin gelişmesi noktasında kentin merkezi ve yerel yönetimlerine ait kurum ve kuruluşlarının, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personelini ne derecede dikkate aldıklarını belirlemek, akademik personelin kent kültürü ve kentlilik bilincinin gelişimi konusundaki algı düzeylerini ortaya çıkarmak ve araştırma bulgularına dayalı olarak önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın çalışma evrenini, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görev yapan 1.086 akademik personel oluşturmaktadır. Çalışmaya Erzincan ilçelerinde bulunan yüksekokul ve meslek yüksekokulları zaman darlığı ve ulaşım zorluklarından dolayı dahil edilmemiştir. Gerek yerleşkede (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Onarımdan Sanata: XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kitap Sanatlarında Vassale Tekniği.Neslihan Konyalı - 2024 - Akademik İncelemeler Dergisi 19 (1):1-22.
  Osmanlı sanatçıları tarafından, zamanla bozulan nüshalardan çıkarmak suretiyle ya da müzayedelerde satışa sunulan hat ve minyatürleri bir şekilde temin edip, daha fazla yok olmalarının önüne geçmek amacıyla uygulanan onarım işlemine vassale tekniği, bu tekniği uygulayan sanatçıya da vassal adı verilmiştir. XVII. yüzyılda Kalender Paşa tarafından hazırlanan I. Ahmed Albümü ile öne çıkan vassalecilik, XVIII. yüzyılda gelişerek devam etmiş, özellikle koleksiyoner Mehmed Emin Efendi ve adı bilinmeyen vassallar tarafından onarım tekniği olarak uygulanmıştır. Ancak onarım işlemi olarak başlayan bu teknik, Kalender Paşa (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Kapsamı, Yöntemi ve Tarihsel Gelişimi Bağlamında Sınır Sosyolojisi.Kerem Özbey - 2024 - Akademik İncelemeler Dergisi 19 (1):167-187.
  Sosyolojinin yeni bir alt dalı olarak 1990’lı yıllarda ortaya çıkan sınır sosyolojisi, sınır ve toplum ilişkilerinin karşılıklı etkileşimini konu edinen ve sınır ve toplumsal değişme arasındaki ilişkiyi anlamayı amaçlayan bir bilimsel disiplindir. Soğuk Savaşın son bulması ve Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Berlin Duvarı’nın yıkılması, yeni devletlerin ortaya çıkması, Avrupa Birliği’nin genişlemesi, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sınır sosyolojisinin ortaya çıkmasında doğrudan doğruya etkili olmuştur. Söz konusu gelişmeler sınırların yeniden düşünülmesini gerektirmiştir. Toplumların kuruluşunda sınırların nerede yer aldığı, sınırların kimlik ifade etmede nasıl bir (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  Ergenlerin Influencer Pazarlama İçeriklerine Yaklaşımları: Bir Okuryazarlık Araştırması.Gülden Özkan & Mehmet Halim Arslan - 2024 - Akademik İncelemeler Dergisi 19 (1):137-166.
  Teknoloji ve medya araçlarının gelişmesi ve farklılaşmasıyla birçok yeniliğin hayatlarımıza girdiğine, buna bağlı olarak markaların da reklam ve pazarlama stratejilerini değiştirdiklerine tanık olmaktayız. Geleneksel reklamcılık anlayışının haricinde son zamanlarda sosyal medya ortamlarında sıklıkla gördüğümüz ve markaların önemli yatırım bütçeleri ayırdığı influencer reklamcılık/pazarlama içerikleri hatırı sayılır bir şekilde çocukları ve ergenleri de hedeflemektedir. Bununla birlikte ergenlerin influencer pazarlama/reklamcılık karşısında reklam okuryazarlık becerilerini nasıl işe koştukları hakkındaki mevcut duruma ilişkin bilgimiz sınırlıdır. Bu çalışma, ergenlerin bilişsel, duygusal ve ahlaki reklam okuryazarlığı becerilerinin influencer (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Discourse of Foreign Digital Media: Analysis of the 2023 Turkish Presidential Election Coverage.Özden Özlü - 2024 - Akademik İncelemeler Dergisi 19 (1):119-136.
  This study examines the complex dynamics of communication in the changing field of journalism influenced by the use of media. It specifically focuses on how thoughts and perceptions are expressed in this evolving landscape. Information and communication technologies significantly influence journalism by rapidly disseminating news, updates, and societal impacts. Utilizing critical discourse analysis, the study aims to reveal systematic language usages and uncover latent meanings beyond news texts. Focused on the 2023 Turkish Presidential Election, news texts from four prominent international (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Differentiated Integration in the EU Regarding the Migration Crisis: Disputes Between the Member States.Buket Ökten Sipahioğlu - 2024 - Akademik İncelemeler Dergisi 19 (1):81-92.
  The European Union (EU) has been challenged by several crises lately. In addition to Brexit, the Euro crisis, and the migration crisis; global issues such as the coronavirus pandemic and the Russian attack on Ukraine affected the EU. The migration crisis, on the one hand, differs from the above-mentioned crises with one remarkable feature. The member states have no real consensus about forming a common migration policy. Besides, for geographic reasons, some member states put much more burden on immigrants. Agreeing (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues