5 found

Year:

 1.  12
  Mózg z moralnego punktu widzenia. Postulat neurobiologicznej „rekalibracji etyki”.Barbara Chyrowicz - 2020 - Diametros 17 (63):1-33.
  Z propozycją rekalibracji etyki i zastąpienia jej neuroetyką wystąpiła Patricia S. Churchland. Churchland twierdzi, że im bardziej rozumiemy szczegóły funkcjonowania naszego systemu nerwowego, tym bardziej jesteśmy przekonani co do tego, że przyjmowane przez nas standardy moralnego działania są uwarunkowane neurobiologicznie. Od roku 2002 termin „neuroetyka” funkcjonuje jako nazwa nowej subdyscypliny etyki. Wymienia się w niej dwa zasadnicze działy: etykę neuronauki i neuronaukę etyki. Pierwszy dotyczy zasadniczo moralnych problemów związanych z zastosowaniem osiągnięć neuronauk, przedmiotem drugiego: neuronauki etyki, jest wpływ, jaki wiedza (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  A Puzzle From Elsewhere: Against the Standard Account of Elsewhere.Morgan Luck - 2020 - Diametros 17 (63):34-39.
  The standard account of elsewhere is that it is any place that isn’t here. In this paper I argue against this account by demonstrating that it results in a contra-diction. In its place I offer a modified account of elsewhere; where a place can only be elsewhere if it is in the same type of space as here.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Konstruktywistyczny szacunek do nauki. O podejściu Richarda Rorty’ego i Bruno Latoura.Tomasz Szymon Markiewka - 2020 - Diametros 17 (63):56-68.
  Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jak można być konstruktywistą, a jednocześnie traktować naukę jako jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnych społeczeństw? Jako że konstruktywizm jest bogatym nurtem, mającym wiele odmian, autor skupia się tylko na jego dwóch przedstawicielach – Richardzie Rortym i Bruno Latourze. Stara się dowieść, że z połączenia wybranych aspektów ich stanowisk można zbudować spójną odpowiedź na zadane pytanie. Choć Rorty i Latour odrzucają realistyczną wizję nauki, to jednocześnie przekonują, że nauka jest skutecznym sposobem na radzenie sobie ze (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  The Functional Model of Analysis as Middle Ground Meta-Ethics.Krzysztof Saja - 2020 - Diametros 17 (63):69-89.
  The main purpose of the paper is to present a new framework of meta-ethics which I call the Functional Model of Analysis. It presupposes that the most important meta-ethical question is not “What is the meaning of normative words, sentences and what is the ontological fabric of the moral world?” but “What should morality and ethics be for?”. It is a form of meta-ethics that focuses on finding theoretical resources that can be helpful in understanding ongoing ethical debates between disciples (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Rola świadomej zgody rodziców w opiece nad noworodkami na granicy zdolności do przeżycia.Paweł Łuków - 2020 - Diametros 17 (63):40-55.
  The paper analyses the application of the best interest standard in the medical care of extremely preterm babies. It proposes that as long as the parents base their decision on a well-founded medical opinion regarding the neonate’s diagnosis and prognosis and are not victims of superstition or prejudice, medical professionals are obligated to respect the parents’ informed consent, even if the professionals disagree with the parents’ opinion. In their assessments of the neonate’s interest, medical professionals can be primarily guided by (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues