View year:

 1.  17
  نسبت فلسفه و شعر در آرمانشهر اقبال و افلاطون.عبدالرسول حسنی فر - 2018 - حکمت معاصر 9 (1):45-65.
  افلاطون، متفکر یونانی و اقبال، اندیشمند اسلامی در اندیشه خود صورتی از آرمانشهر را ترسیم نموده اند. با وجود برخی شباهتها، آنچه در آرمانشهر این دو متفکر از همدیگر دارای تمایزات اساسی است نوع نگاه آنها به شعر و رابطه و نسبت بین شعر و فلسفه در آرمانشهر است. این مقاله تلاش دارد با روش تفسیری جایگاه شعر و نسبت آن را با فلسفه در آرمانشهر افلاطون و اقبال مورد بررسی قرار دهد. به طور کلی افلاطون نگاه منفی و بازدارنده­ای (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  24
  شریعتی و خودآگاهی.مزدک رجبی - 2018 - حکمت معاصر 9 (1):1-7.
  فکر شریعتی مهمترین چالش مای ایرانی را با جهان معاصر در تحقق خودآگاهی آشکارمیکند. وی در برخی سخنرانیها و آثارش مانند بازگشت به خویش، انسان بی خود و خودآگاهی و استعمار ظهور درک اهمیت این مسئله است. در سخنرانی انسان بیخود راه حل الیناسیون را خودآگاهی میداند و در سخنرانی بازگشت به خویش مهمترین مسئله وجودی ما را تحقق خودآگاهی از راه بازگشت به خویشتن راستین خویش میبیند. مقاله پیش رو تلاشی است برای درک خودآگاهی مورد نظر وی از راه (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  «توجه غیر ذاتی نفس» ملاک جامع و مانع امر ذهنی.فهیمه شریعتی - 2018 - حکمت معاصر 9 (1):9-28.
  علیرغم نگاه فیزیکالیستی فلسفه به ذهن در قرن حاضر، وجود حالات متفاوت ذهنی از بدنی باعث شده معیارهای متفاوتی درباره امر ذهنی داده شود که مهمترین آن ها آگاهی، اول شخص بودن و حیث التفاتی است. هر یک از این مولفه ها در بازنمایی امر ذهنی دچار اشکالاتی هستند. از این میان، حیث التفاتی مولفه کم اشکال تری است. بررسی حکمت متعالیه اهمیت توجه نفس یا التفات را نشان می دهد. اگرچه التفات یا توجه به امری ، بطور مشترک میان (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  21
  نقدِ فرگه بر روانشناسی‌گری.سید مهدی میرهادی - 2018 - حکمت معاصر 9 (1):29-44.
  از نظر ملاصدرا، همان گونه که اشیای خارجی امکان حضور در نفس را ندارند و لازم است صورتی از آن ها، در ساحت نفس به وجودی ذهنی حاضر گردد، اعمال خوب و بد نیز از طریق صورتِ باطنیِ آن اعمال؛ در ساحت نفس وجود پیدا می کنند، با نفس یکی می شوند، در نفس باقی می مانند و بر آن تأثیر می گذارند. هدف مقاله حاضر، که با استفاده از روش تحلیل و استنتاج به سر انجام رسیده، ارائه طرحی از (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  واقع‌گرایی در نظام معرفت‌اخلاقی علامه طباطبایی.ابوذر نوروزی & محسن شیراوند - 2018 - حکمت معاصر 9 (1):85-110.
  چکیده علامه­ طباطبایی فیلسوفی کلاسیک بر ممشای حکمت متعالیه و مفسر بزرگ قرآن کریم است اما اندیشه­ی وی در این دو حوزه محدود و متمرکز نشده و در حوزه‌های معرفتی دیگر نیز دارای اندیشه‌های بدیعی است. یکی از این حوزه‌ها فلسفه‌ی اخلاق است. بی‌تردید اصلی‌ترین بحث در فلسفه‌ی اخلاق به تقسیم‌بندی واقع‌گرایی و غیر واقع‌گرایی اخلاقی تعلق دارد. هدف از این پژوهش پردازش این مسأله است که علامه طباطبایی در کدام‌یک از این دسته‌بندی‌ها جای دارد و تبیین آن با کدام (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  تحلیل چیستی و حقیقت بدن مثالی و نقش آن در تبیین رابطه نفس و بدن در فلسفه ملاصدرا.حسین زمانیها & طاهره یاوری - 2018 - حکمت معاصر 8 (3):147-165.
  از نظر ملاصدرا انسان گذشته از این بدن طبیعی که به منزله محمل و بستری برای حدوث و تکامل نفس است واجد بدن دیگری است که معلول نفس و متأخر از آن است. وی از این بدن که از لوازم نفس ناطقه انسانی در مرتبه تجرد مثالی آن است به بدن مثالی یا برزخی یاد می­کند. بدن مثالی ذاتاً مدرک و حیّ است و برخلاف بدن طبیعیبا مرگ از نفس جدا نمی شود.از نظر ملاصدرا همین بدن مثالی است که اولا (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  23
  مراتب ادراک فضای سیال در مسجد جامع تبریز؛ با نگاهی به مفهوم حرکت در آراء ملاصدرا.صفا سلخی خسرقی & مرتضی شجاری - 2018 - حکمت معاصر 8 (3):167-184.
  حرکت لازمه‌ی ادراک معمارانه است. فضای معماری به واسطه خواص پویایی، سیالیت و مکث، موجبات حرکت فیزیکی، بصری و ذهنی را در ناظر فراهم می‌آورد.در فلسفه، عامل حرکت مبنای ادراک حقایق جهان مادی است. فیلسوفان اسلامی، حرکت را امری کمالی و دارای غایت می‌دانستند که مشمول اصل قوه و فعل است.طبق نظریه‌ی حرکت جوهری ملاصدرا، وجود مادی به واسطه‌ی حرکت دائمی خود به سمت وجود روحانی، با طی مراتب و گذر از عوالم محسوسات، خیالات و معقولات به ادراک حقیقی جهان (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  31
  جایگاه هستی‌شناختی و نفس‌شناختی خیال در حکمت متعالیه.زکیه السادات طباطبایی لطفی & مرتضی شجاری - 2018 - حکمت معاصر 8 (3):127-146.
  چکیده خیال و ادراک خیالی دارای جایگاهی ویژه در حکمت متعالیه است. این مسأله در حکمت سینوی و اشراقی نیز مطرح بوده، لیکن ملاصدرا دیدگاهی نو و ویژه نسبت به آن دارد. وی بر اساس مبانی خود، یعنی اصالت وجود و مساوقت آن با اوصافش از جمله علم، طرح نظریاتی بدیع در مورد ماهیت معرفت، ماهیت قوای ادراکی و ارتباط آن­ها با نفس، استکمال جوهری نفس، تناظر مراتب هستی با مراتب وجود انسان و پذیرش عالم مثال سهروردی، به عنوان عالمی (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  مقوله‌بندی «فره‌ایزدی» و تکامل آن تحت تأثیر قرآن.غلامرضا معروف & ایرج داداشی - 2018 - حکمت معاصر 8 (3):209-199.
  «فر»/ «فرّه»/ «خره»/ «خوره»/ «خورنه»، مفهومی اساطیری و رمزآمیز در فرهنگ ایرانی است که در دوره­ اسلامی، متأثِّر از مفاهیم قرآن، دگردیسی می­یابد و در اندیشه­ی شیخ اشراق به تکامل می­رسد. اوستا، اصیل­ترین منبع نوشتاریِ پیش از اسلام و شاه­نامه مهم­ترین کتاب پس از اسلام است که مفهوم «فر» را تبیین نموده، باوجود پژوهش­های بسیار درباره­ی «فر»، تاکنون مفاهیم، گونه­ها، ویژگی­ها و پیکره­گردانی­های آن در یک رده­بندی علمی تبیین نشده است. این پژوهش می­کوشد در خلال یک رده­بندی علمی دریابد «فره‌ایزدی» (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues