Year:

 1.  2
  In Memoriam - Ronald Myles Dworkin (1931.−2013.).Pavo Barišić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):343-350.
 2.  3
  Povijesna predaja grčke filozofije u islamskom svijetu.Nada Bulić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):317-330.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. The Greek Philosophical Tradition in the Islamic World.Nada Bulić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):317-330.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Umjetnost u cyber okruženju.Dragan Ćalović - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):243-255.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  1
  Art in Cyberspace.Dragan Ćalović - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):243-255.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Estetska teorija spoznaje, tekstualni aktivizam i fenomenografija u djelu Kasima Prohića.Zlatan Delić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):267-282.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  2
  Aesthetic Theory of Knowledge, Textual Activism, and Phenomenography in the Works of Kasim Prohić.Zlatan Delić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):267-282.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  2
  Temptation of Irony. Could Irony Assume the Role of Critique?Nevena Jevtić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):229-241.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  1
  Iskušenje Ironije. Može Li Ironija Igrati Ulogu Kritike?Nevena Jevtić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):229-241.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Über die Gegenüberstellung des gemeinen Menschenverstandes und der kritischen Vernunft nach der Göttinger Rezension der Kritik der reinen Vernunft.Ljudevit Fran Ježić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):299-316.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  3
  Suočenje zdravoga razuma i kritičkoga uma po Göttingenskoj recenziji Kritike čistoga uma.Ljudevit Fran Ježić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):299-316.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  2
  Esej: Razmišljanje U Fragmentima.Ivana Keser Battista - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):257-266.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  1
  Essay: Thinking in Fragments.Ivana Keser Battista - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):257-266.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. In Memoriam - Goran Švob (1947.–2013.).Davor Lauc - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):351-352.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  5
  Picassov »pogled«. Gledanje, viđenje i vidljivo u Picassovom kubizmu.Katarina Rukavina - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):215-227.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  5
  Picasso's “View”. Watching, Sighting, and Visible in Picasso's Cubism.Katarina Rukavina - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):215-227.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  7
  Filozofski Život.Martina Šendula-Pavelić, Slaven Lendić, Krešimir Babel, Martina Blečić, Danijela Vitali, Martina Vuković, Rahela Jug, Josip Cmrečnjak, Nikolina Ćavar, Marko Kos, Željka Metesi Deronjić, Marija Selak, Demian Papo, Hrvoje Potlimbrzović & Nino Kadić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):363-386.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  1
  Recenzije I prikazi. [REVIEW]Željko Senković, Petar Jakopec, Demian Papo & Nino Kadić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):353-361.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  1
  Teorija selekcije Georga Simmela.Marko Škorić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):331-342.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  1
  Georg Simmel's Selection Theory.Marko Škorić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):331-342.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Od percepcije do uronjenosti.Predrag Terzić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):203-213.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  2
  From Perception to Immersion.Predrag Terzić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):203-213.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  6
  Lacan's Reasoning of the Subject.Martina Žeželj - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):283-298.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Lacanovo mišljenje subjekta.Martina Žeželj - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):283-298.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  6
  Razvoj Ontološkog Dokaza Za Božju Egzistenciju I Tillichovo Poimanje Ontološkog Tipa Filozofije Religije.Dubravko Arbanas - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):123-137.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  9
  Development of the Ontological Proof of God's Existence and Tillich's Conception of the Ontological Type of Philosophy of Religion.Dubravko Arbanas - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):123-137.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. """ Life" and" Death" Metaphor.Jadranka Brncic - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):21-36.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. "Živa" I "Mrtva" Metafora.Jadranka Brnčić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):21-36.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. La Méthaphore « Vive » Et la Méthaphore « Morte ».Jadranka Brnčić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):21-36.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  2
  Filozofija i umjetnost. Uz temu.Ankica Čakardić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):3-4.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  4
  Badiouov Subjekt Umjetnosti. Povratak Umjetnosti Ili Još Jedna Utopija U Postmodernoj Misli.Davorin Ćuti & Vilim Plužarić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):97-104.
 32.  8
  Badiou's Subject of Art. Return of the Art or Just Another Utopia in Postmodern Thought.Davorin Ćuti & Vilim Plužarić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):97-104.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Buber's Philosophy of Dialogue and the Art as a Meeting.Ivan Dodlek - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):83-95.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Bubers Philosophie des Dialogs Und Die Kunst Als Zusammenkunft.Ivan Dodlek - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):83-95.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  1
  Buberova filozofija dijaloga i umjetnost kao susret.Ivan Dodlek - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):83-95.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Izvedba pisanja kao heterotopija.Barbara Dolenc - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):47-59.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Performance Writing as Heterotopia.Barbara Dolenc - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):47-59.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Rights for Animals To Normative Regulation of Coexistence Between Humans and Animals on the Background of a Parallel Application of Two Interpretive Approaches.Dragan Jakovljevic - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):167-182.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Prava Za Životinje. K Normativnom Reguliranju Suživota Ljudi I Životinja Na Pozadini Paralelne Primjene Dvaju Interpretativnih Pristupa.Dragan Jakovljević - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):167-182.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  1
  Rechte für Tiere. Zur normativen Regulierung des Zusammenlebens von Menschen und Tieren am Hintergrund einer parallelen Anwendung zweier Ansätze.Dragan Jakovljević - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):167-182.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  7
  Patisambhidamagga as an Early Exegetical Work of Theravada Buddhism.Goran Kardas - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):139-150.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  2
  Patisambhidāmagga Kao Rano Egzegetsko Djelo Theravādskog Buddhizma.Goran Kardaš - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):139-150.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Positioning of" Philosophy of Religion" in Croatian Neoscholasticism in the 20th Century.Josip Oslic - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):105-122.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Positionierung der „Religionsphilosophie“ in der kroatischen Neuscholastik des 20. Jahrhunderts.Josip Oslić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):105-122.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Pozicioniranje »filozofije religije« u hrvatskoj neoskolastici 20. stoljeća.Josip Oslić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):105-122.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  2
  Event and Difference. Performative-Conceptual Turn in Contemporary Art.Žarko Paić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):5-20.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  4
  Događaj i razlika. Performativno-konceptualni obrat suvremene umjetnosti.Žarko Paić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):5-20.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Nietzsche and Liberalism.Vesna Stankovic Pejnovic - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):151-165.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  8
  Kant's Concept of Genius and the Meaning of Art.Vedran Rutnik - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):69-81.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  11
  Kantov pojam genija i smisao umjetnosti.Vedran Rutnik - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):69-81.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 51.  2
  Dis/Funkcionalnost Pred/Govora: Granice I Mogućnosti.Marija Selak - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):61-68.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 52. Dis/Functionality of Pre/Face: Boundaries and Possibilities.Marija Selak - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):61-68.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 53.  1
  Metaforičko Mišljenje.Gordana Skoric - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):37-45.
  U odnosu filozofije i umjetnosti, metaforičko mišljenje ima poseban status. Od antičke retorike, metafora je bitna jezička figura. U prošlom stoljeću postaje modelom estetičkih i znanstvenih procesa spoznaje i stvaralaštva i teorijskih rasprava u znanosti o književnosti, filozofiji jezika i lingvistici, tj. o hermeneutičkim, jezičkoanalitičkim i strukturalističkim paradigmama. Zanimati će nas Grassijeva hermeneutika metafore. Dok Heidegger drži da je pretpostavka metaforičkog mišljenja tradicionalno razlikovanje osjetilnog i nadosjetilnog bića, tj. da pjesništvo nije metafora, Grassi ide drugim putom, zastupajući tezu da je (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 54.  1
  Nietzsche i liberalizam.Vesna Stanković Pejnović - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):151-165.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 55.  2
  Nietzsche and Liberalism.Vesna Stanković Pejnović - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):151-165.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 56. Recenzije I Prikazi.Matej Sušnik, Mladen Labus, Višnja Grabovac, Predrag Finci & Sandra Radenović - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):183-197.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 57.  3
  Filozofski Život.Bruno Ćurko, Katarina Stupalo, Tina Marasović, Filip Šipoš, Ivana Skuhala Karasman, Luka Perušić, Tomislav Petković, Goran Sunajko, Marina Mezak, Josip Ćirić, Rahela Jug, Nikolina Ćavar, Josip Cmrečnjak & Aleksandra Golubović - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):623-646.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 58.  6
  Keynes' Animal Spirit. Philosophical Aspects of the Theory of John Maynard Keynes on Causes of Economic Crises and the Justification of the State Intervention.Aneli Dragojević Mijatović - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):557-567.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 59.  3
  Keynesov animal spirit. Filozofski aspekti učenja Johna Maynarda Keynesa o uzrocima ekonomskih kriza i opravdanju državne intervencije.Aneli Dragojević Mijatović - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):557-567.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 60.  2
  Truth in Science.Heda Festini - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):403-409.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 61.  1
  Istina u znanosti.Heda Festini - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):403-409.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 62. Analogija bića ili tamni nagovještaj. Milbankova kritika Deleuzeovog tumačenja razlike.Boris Gunjević - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):521-537.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 63.  2
  Analogy of Being or Dark Precursor. Milbank's Critique of Deleuzian Understanding of Difference.Boris Gunjević - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):521-537.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 64.  3
  Epistemička i instrumentalna racionalnost.Ljudevit Hanžek - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):411-425.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 65.  10
  Znanstveno-tehnološki razvoj i problem istine.Mirko Jakić, Franjo Sokolić & Dragan Poljak - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):427-442.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 66.  1
  Scientific-Technological Development and the Problem of Truth.Mirko Jakić, Franjo Sokolić & Dragan Poljak - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):427-442.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 67.  3
  Filozofija za djecu i mlade i integrativna bioetika.Marina Katinić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):587-603.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 68. Philosophy for Children and Youth and Integrative Bioethics.Marina Katinić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):587-603.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 69.  2
  Les Aspects Philosophiques Et Théologiques Dans la Compréhension de la Vérité.Hrvoje Lasić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):501-514.
 70.  2
  Filozofsko-teološki aspekti poimanja istine.Hrvoje Lasić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):501-514.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 71.  1
  Zimmermann o spoznaji istine.Mihaela Lovrić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):487-500.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 72. Sense of Truth.Fahrudin Novalić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):453-469.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 73. Smisao istine.Fahrudin Novalić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):453-469.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 74.  4
  »Okulocentrizam« ili privilegiranje vida u zapadnoj kulturi. Analiza pojma u antičkoj, novovjekovnoj i postmodernoj misli.Katarina Rukavina - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):539-556.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 75.  4
  “Ocularcentrism” or the Privilege of Sight in Western Culture. The Analysis of the Concept in Ancient, Modern, and Postmodern Thought.Katarina Rukavina - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):539-556.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 76.  1
  “Veritas Filia Temporis”. History, Truth, Language as a Technological Construction.Fulvio Šuran - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):471-486.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 77. »Veritas filia temporis«. Povijest, istina, jezik kao tehnološka konstrukcija.Fulvio Šuran - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):471-486.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 78. Recenzije I Prikazi.Marko Tokić, Slaven Lendić, Lino Veljak, Snježan Hasnaš, Marinko Lolić & Gordana Bosanac - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):605-621.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 79.  1
  S Onu Stranu Dogmatizma I Relativizma.Lino Veljak - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):443-452.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 80. Jenseits des Dogmatismus und Relativismus.Lino Veljak - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):443-452.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 81.  1
  Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i znanosti. Uz temu.Lino Veljak - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):401-401.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 82.  1
  Istina i njezini suputnici u interpretiranju i vrednovanju socijalnih fenomena.Enis Zebić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):515-519.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 83.  3
  Truth and Its Companions in Interpretation and Evaluation of Social Phenomena.Enis Zebić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):515-519.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 Previous issues
  
Next issues