Year:

 1. Tarskinin Semantik Doğruluk Tanımı.Aykut Aytış - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1377-1407.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Strauss'un Platon Okumasında Ezoterik Politika Felsefesi.Efe Baştürk - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1615-1634.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Çağdaş Analitik Epistemolojiye (veya Gettierolojiye) Metodolojik Bir Eleştiri: Poppercı Yaklaşım.Ali Bilge Öztürk - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1409-1443.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Balance of Goal-Means in the System of Criminal Procedure or Can a Good Goal Justify Evil Means?Viacheslav Blikhar - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1801-1817.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Cahillik Erdemliliğin Bir Parçası Olabilir Mi?Mustafa Çakmak - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1845-1862.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Orta Çağ Felsefesi Neden Çalışılır?Fırat Çelebi - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1953-1972.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Muğlaklık, Uyuşmazlık ve Özneleşme: Antigone.Didar Deniz Altınkaya - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1657-1677.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Martin Buber'in Ben-Sen Felsefesi, Eğitim Anlayışı ve Eğitime Dair Metaforları.Yasin Elçi - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1895-1921.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Wittgenstein'da Görme Fenomeni.Diler Ezgi Tarhan - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1515-1536.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Spinoza'nın Özgürlük Anlayışının Nörobilimsel Deneyler Işığında Değerlendirilmesi.Abdurrazak Gültekin - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1461-1476.
 11. Aristoteles ve Kant'ta Zaman Kavramının Benlik ile İlişkisi Üzerine Bir Deneme.Baki Karakaya - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1445-1460.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  İbn B'cce ve İbn Tufeyl'de Tevahhüd-Hikmet İlişkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Denemesi.Burhan Köroğlu - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1679-1723.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Evlilik Felsefe Yapmaya Engel midir?Melike Molacı - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1863-1880.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Ebherî'nin Îs'gûcî'si Üzerine Modern Mantık Açısından Bir İnceleme: Önerme ve Çıkarımların Sembolleştirilmesi ve Denetlenmesi.Fikret Osman - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1725-1767.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Türk Milli Eğitiminin Amaçlarında Birey ve Vatandaş Sorunu.Fatih Öztürk - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1923-1952.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Aristotelesin Politik Ekonomisine Dair Bir İnceleme.Yasin Parlar - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1595-1614.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Impact of Gender Differences on Individual Investor Behavior.Seema Rehman - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1567-1593.
 18.  1
  Çağdaş Siyaset Felsefesinde Yeni Bir Soluk: Direniş Siyaseti ve Simon Critchley.Ferdi Selim - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1635-1655.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Düşünen Varlık Olarak İnsanın İki Gözü: Eğitim ve Ahlak.Feysel Taşçıer - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1881-1894.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Nietzschede Decadence Kavramının Soykütüğü.Mehmet Türkan - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1537-1565.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Genel Bilim Felsefesi Üzerine Yazılmış Türkçe Kitapların Tema Analizi.Emrah Utku Gökçe - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1769-1799.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kant'ın Özgürlük Düşüncesi ve Adorno'nun Negatif Ahlak Felsefesi Bağlamında Radikal Kötülük Tartışması.Ferda Yıldırım - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1477-1494.
 23. Geçmişten Günümüze Panteizm, Toplumsal Yansımaları Ve Eleştirisi.Osman Zahid Çifçi - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1819-1844.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  21
  Saf Aklın Eleştirisi’nde Şematizmin Rolü ve Önemi.Selda Salman - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (4):1495-1513.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  80
  Jean-Luc Nancy’de Sosyo-Ontoloji ve Tekil-Çoğul Varlık Kavramı.Atilla Akalın - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (3): 1273-1288.
  Jean-Luc Nancy takes the concept of "essence" in order to indicate its drawbacks on the singularity of being. The concept of essence is not a universal and necessary origin, but contingent and historical meanings for Nancy. This historicity in meaning leads Nancy to question the concept of the individual and the rules of the social/public sphere allocated through individuality. Nancy's argument on the ontological environment of finite beings aims to highlight those beings are mixed singular, not belonging to a universal (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Heidegger's Antigone: The Ethos of Poetic Existence.Onur Karamercan - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (3):1063-1077.
  In this article, I elucidate Martin Heidegger’s interpretation of Soph-ocles’ tragedy Antigone from a topological point of view by focusing on the place-character of Antigone’s poetic ethos. Antigone’s decision to defy Creon’s order and bury her brother Polynices is discussed as a movement that underpins her poetic disposition as a demigod. Antigone’s situatedness between gods and hu-mans is identified as the place of poetic dwelling, and the significance of Antig-one’s relation to the polis is explained. The main argument of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues