Year:

 1.  6
  Leo Strauss Perspektifinden Hobbes Ve Modern Siyasetin İnşası.Muhammed Ahmet Tüzen - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):465-492.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  33
  What is Really Wrong with Ontic Structural Realism? On the Possibility of Reading Off Ontology From Current Fundamental Science.Haktan Akcin - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):597-608.
  I argue that the central conflict between epistemic and ontic versions of structural realism concerns whether it is possible to read off ontology from current fundamental science. Even if we assume that structures are metaphysically superior to objects, the possibility of reading off ontology from current fundamental science remains unjustified. I show that the conclusion as regards to the reading off ontology in the ontic version is already assumed in one of the premises; hence the argument begs the question. As (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  İbn Rüşd'ün Heyûl'nî Aklın Faal Akıl Ile İttisali Ve Özdeşliği Görüşünün Aquinas'ın Eleştirileri Bağlamında Değerlendirilmesi.Mehmet Ata Az - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):13-38.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  The Potentiality of Politics in Aristotle: The Logos and Meaningful Speech Among Men.Efe Baştürk - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):75-88.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. İbn Rüşd'ün Telhîsu'l-Makûl't'ta, Farabi'nin 'Küllî Ve Şahıs Araz' Tahliline Dair Eleştirisi Ya da Ontolojik Ve Epistemik Cevher Üzerine.Mehmet Birgül - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):843-879.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Aristoteles Ve Kindî'de Akletmeyi Sağlayan Bir Unsur Olarak Faal Akıl.Ender Büyüközkara - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):673-692.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  A Phenomenological Interpretation of Tanpınar's Notion of Temporality in Neither Am I Inside Time and Gerontranscendence.Cihan Camcı - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):729-743.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  18
  Searle ve Nagel'in Bilinç Kuramlarında Fizikalizm Eleştirisi Bağlamında Yapay Zek'nın Sınırı Tartışması.Vedat Çelebi - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):351-376.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Ontik Zaman Fenomeninin Epistemolojik Yansıması.Esad Çetin - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):713-728.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Ahlak Felsefesi Bağlamında Sorumluluk ve Özgürlük İlişkisi.Seyit Coşkun - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):515-533.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Criticism of the Non-Theistic Explanations of Fine-Tuning.Enis Doko - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):299-317.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  F.C.S. Schiller Ve Necati Öner'in Seçme Özgürlüğüne Dair Görüşlerinin Karşılaştırılması.Nihat Durmaz - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):1139-1154.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Gaston Bachelard'ın Hayır Diyen Felsefesi.Ezgi Ece Çelik - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):765-778.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Etik Bir Tartışma Konusu: Hume Ve Kant Örneğinde İntihar.Elif Ergün - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):121-146.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Irigaray, Feminizm ve Psikanaliz.Sadık Erol Er - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):819-841.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Nietzsche Bir Varoluşçu mu?Adnan Esenyel - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):745-764.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  José Saramago'nun Din Eleştirileri Üzerine Bir Analiz.Ömer Faruk Erdem - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):797-818.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  David Lewis' Best System Analysis and CP Laws.Ömer Fatih Tekin - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):01-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  On the Problem of Interpretation Concerning the Contemporary Philosophy of Biology.Osman Gazi Birgül - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):337-350.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Bir Sunum Kipi Olarak Sinn.Nazım Gökel - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):651-671.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Aristotelesin Ablak Ruhu.Yasin Gurur Sev - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):979-988.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Philosophy of a Name: Ukrainian Context.Ganna Iatsenko - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):437-451.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Philosophy of a Surname: Ukrainian Context.Svitlana Khrypko - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):899-912.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  11
  Osmanlı'nın Son Döneminde Ahlak İlminin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme.Nurten Kiriş Yılmaz - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):535-552.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  Ben Olma Kaygısı.Özlem Kırlı - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):959-977.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  Hümanizm Üzerine Bir Tez.Engin Koca - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):941-957.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  İbn Sina ve İhvan-ı Safa Bağlamında Matematikten Metafiziğe Sayı ve Nicelik Algısı.Ayşe Kökcü - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):59-74.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Thomas Paine ve Aydınlanma Siyasal Düşüncesinde Devrimcilik.Mümin Köktaş - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):1097-1122.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  Devletin Filozofu Timaiosun Tanrısı mı?Şeyma Kömürcüoğlu - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):609-623.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  K. Karatani, İzonomi ve Felsefenin Kökenleri.Şeyma Kömürcüoğlu - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):293-297.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  Kantın Aritmetik Teorisi.Aykut Küçükparmak - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):39-58.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  15
  Düşünme Kötülüğü Alt Edebilir mi? Hannah Arendt'te Düşünme Üzerine.Sengün Meltem Acar Keskin - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):103-119.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  8
  İbn Rüşd Felsefesinde Kötülük.Mehmet Murat Karakaya - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):493-514.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  Christine M. Korsgaard'da Hayvanlar ve Hayvanlara Yönelik Kimi Pratik Yükümlülüklerimiz.Barış Mutlu - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):147-179.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  4
  God and Morality: Reconceiving MacIntyre's Position.Elif Nur Erkan Balcı - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):1007-1029.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  5
  Ahlak Rasyonel Bir Soruşturmanın Konusu Olabilir mi? Aliya İzetbegoviç'te Akıl ve Ahlak.Zübeyir Ovacık - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):211-229.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Platonun Timaios Diyalogunda Akıl-Zorunluluk İlişkisi.Gülay Özdemir Akgündüz - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):625-650.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Crito: Upon the Duty, Citizenship and, Justice.Devrim Özkan - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):89-101.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  4
  Duns Scotus'ta Tanrı Ve Ahl'k Yasası.Fatih Özkan - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):181-210.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  3
  Ernst von Aster Ve Çağdaş Felsefe Ders Notları.Osman Özkul - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):213-277.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  8
  Descartes Neden Gerçek Bir Skeptik Değildir?Nurten Öztanrıkulu Özel - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):419-436.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  The Metaphysics of Knowledge: A Quranic Perspective.Mehmet Sait Reçber - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):573-584.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Epistemological Layers: Analysis of Changes in Cultural Paradigms on the Example of the Mid-18th Century European Culture.Oleh Shepetyak - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):913-924.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  Plato and the Revolution of the Modern Paradigm of Science.Oleh Shepetyak - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):319-335.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  7
  From Moral Intuitions to Free Will Intuitions: A Dual Interacting-Process Model.Ayhan Sol & Özge Dural Özer - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):881-897.
  In this essay, after first briefly reviewing the literature on experimental philosophy and how and why it is important especially for contemporary analytic philosophy, we focus on two earliest experimental research papers on free will intuitions. We also present psychological mechanisms that try to explain why both philosophers and ordinary people have incompatibilist and compatibilist intuitions and free will and moral responsibility. We then move on to another experimental research on moral intuitions and develop a dual process model based on (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  7
  Dayanımlı ve Süregelimli Nesnelerin Değişimi Sorunu.Ali Suat Gözcü - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):377-392.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  3
  Philosophical Reflections on Research Methodology for Social Sciences.Hafiz Syed Husain - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):585-596.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  9
  İki Osmanlı Aydını, Namık Kemal Ve Ahmet Mithat'a Göre İsl'm Uygarlığındaki Bilimsel Ve Kültürel Gerilemenin Nedenleri.Vefa Taşdelen - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):553-572.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  2
  Frederick C. Copleston Ve Bertrand Russell: Tanrının Varlığı Üzerine Bir Tartışma.Hüseyin Tolu - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Lizbon Felaketi Üzerine Şiir.Metin Topuz - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):279-291.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 51.  3
  Bir Erdem Olarak Özsevgi: Aristoteles Merkezli Bir Okuma.Semra Tüfenkci - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):989-1005.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 52.  12
  Genel Fizik Felsefesi Ve Fizikçi Filozoflar.Semra Uçar - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):393-418.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 53. Tarihsel Arka Planı Bağlamında Hegel'in Anayasa Düşüncesi.Fehmi Ünsalan - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):779-796.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 54. Michel Foucaultda Bir Varoluş Estetiği Olarak Parrhesia.Özcan Yılmaz Sütcü - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):693-711.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 55.  59
  An Inquiry on the Existence of Capitalism in Ancient Greece.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (2):453-464.
  In this article, it is claimed that it is not possible to find a modern capitalist order in Ancient Greece. This claim is supported by the economic activities and historical findings of the ancient period and it is also shaped by reference to the 'primitivist-modernist debate'. In this context, firstly, Mosses I. Finley's primitivist views that claim capitalism cannot be possible in ancient Greece will be explained by taking into consideration the accounting system, commercial activity, social status, labor usages, and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues