View year:

 1.  5
  Методологічний нарис щодо сумісності розуміння Дройзена та контрфактичностей Вебера.Mykola Bakaiev - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:127-136.
  Ґустав Дройзен запропонував розуміння як метод історії. Макс Вебер аналізував роль такого виду каузального пояснення, як твердження умовного способу або контрфактичності. Обидва дослідники мали спільний інтерес до розуміння та пояснення. Утім, пояснення за Дройзеном визначалося як метод природознавства та не мало застосунку в історії, а розуміння Вебера було зосереджено на соціальній реальності, а не історичній. Однак саме ідею контрфактичностей Вебера, що здійснюють зміну (difference-making), було витлумачено як визначальну для історичних контрфактичностей. У статті визначено специфіку розуміння та контрфактичностей у цих двох (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Феноменологічний метод і філософія психіатрії: історія та перспективи взаємодії.Diana Dariienko - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:60-67.
  Статтю присвячено встановленню значення феноменологічного методу для філософії психіатрії. З цією метою здійснено короткий аналіз основних етапів у розвитку взаємодії філософії та психіатрії у новітні часи (ХХ–ХХІ ст.): початкового, синкретичного, практичного, а також етапу, пов’язаного з формуванням упродовж останніх років міждисциплінарного проєкту, що його презентують як філософію психіатрії. Також здійснено спробу визначити, що саме треба розуміти під «феноменологічним методом», коли йдеться про застосування останнього для дослідження психічних станів у психіатрії та споріднених із нею дисциплінах (психології та психотерапії). Показано, що феноменологічний (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Людина і світ у примхливому сяйві талмудичної міфології (на підставі релігієзнавчого прочитання малодослідженої праці Якима Олесницького).Serhii Holovashchenko - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:147-157.
  The article continues and develops the experience of actual reading of one of the significant, but littlestudied works of the prominent Kyiv Hebrew scholar and biblical scholar of the last third of the XIX – early XX century, professor of the Kyiv Theological Academy Yakym Olesnytsky. Through the religious study reinterpretation of the structural elements of Talmudic mythology discovered by Olesnytsky, the peculiarities of the evolution of the agadic picture of the world were revealed. Being quite structurally heterogeneous, this phenomenon (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Ідеї І: трансцендентальний поворот у феноменологічній філософії.Vakhtang Kebuladze - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:98-106.
  У статті йдеться про трансцендентальний поворот у розвитку феноменологічної філософії, який засновник феноменології Едмунд Гусерль здійснив у своєму творі «Ідеї чистої феноменології і феноменологічної філософії. Книга перша: вступ до чистої феноменології». Від цього моменту й до самого кінця життя Гусерль визначав власну філософію як трансцендентальну феноменологію. Про це свідчить насамперед назва його останнього незавершеного твору «Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія: вступ до феноменологічної філософії». Автор намагається прояснити історичне і філософське тло цього повороту і його вплив на феноменологію та інші (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Актуалізація проблеми самотності у філософії ХІХ–ХХ століть.Elina Kibenko - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:49-59.
  Переважну кількість сучасних наукових досліджень, присвячених феномену самотності, здійснюють у рамках психології, соціології та літературознавчої критики. Однак ці пошуки мають справу з конкретними проявами багатовимірного явища самотності, залишаючи поза увагою його природу й фундаментальну філософсько-антропологічну сутність, що ховається за вторинними нашаруваннями емпірики. Завданням цієї розвідки є розгляд феномену самотності у представників світової філософської думки новітніх часів, у вченнях яких він отримав найповніший вияв, зокрема у представників екзистенціалізму, філософії життя, феноменології та психодинамічної теорії, серед яких К. Ясперс, М. Бердяєв, М. Бубер, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Григорій Сковорода і західноєвропейська філософія: між берегами містики та раціоналізму.Taras Lyuty - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:3-22.
  Задум статті полягає у встановленні зв’язків між ученням Григорія Сковороди та чільними тенденціями в західній філософії. Оскільки шукані впливи, подібності та паралелі є переважно неявними, головною метою розвідки є виявлення спільних мотивів мислення, а не прямої залежності. Проте найбільша трудність полягає в тому, що українського філософа непросто зарахувати до якогось конкретного новочасного інтелектуального руху. Припускають, що його місце у філософії десь на перехресті між містичною та раціоналістичною традиціями. Спочатку в статті порівняно погляди німецьких містиків із концептами Сковороди. А потім детальніше (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Категорія іншості у філософії Ричарда Рорті: принципи та механізми диференціації.Kseniia Meita - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:119-126.
  Ця стаття є спробою проаналізувати інтерпретацію Ричардом Рорті категорії Іншості в контексті глобального проєкту ліберальної утопії – суспільства майбутнього, базованого на відсутності насилля. Еволюцію розуміння поняття Іншості розглянуто в контексті соціально-антропологічних практик американського прагматизму та французького постструктуралізму, де причини відчуження певних індивідів пояснено на міфологічній і лінгвістичній основі, а люди солідаризуються, утворюючи генералізованого іншого. Інший у певній культурі суміщає в собі функції цаба-відбувайла та месії водночас. У підході Рорті проаналізовано різні причини маргіналізації індивіда на класовій, релігійній, гендерній і поведінковій основі. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Філософський вимір освітніх технологій: аналіз етичного простору сучасної смарт-освіти.Dmytro Mykhailov - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:68-75.
  Незважаючи на те, що розумна освіта (smart education) є одним із найдинамічніших технологічних трендів сьогодні, ми ще й досі мало знаємо про філософські й етичні наслідки, до яких може призвести повсюдна імплементація інноваційних технологій в освітню сферу. У науковій літературі термін «розумна освіта» часто вживають як «загальне поняття» (umbrella term). Найчастіше цей термін охоплює широкий спектр різних технологічних тенденцій і навчальних підходів у сучасній освіті. Через це, перш ніж заглиблюватися в етичний аналіз феномену сучасної освіти, видається корисним звузити визначення цього (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Знання як образ у пізній філософії Йоганна Ґотліба Фіхте.Olha Netrebiak - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:89-97.
  Author analyses Fichte’s understanding of knowledge as image that related to his late period of creativity, precisely Doctrine of Science 1813. The appeal to the late period of Fichte’s work is necessary because these texts are little researched. They are also pre-mortal, so they can safely be called a mature work of Fichte’s philosophical project. The study of the late period allows us to destroy most of the stereotypes and deformations that overgrown Fichte’s philosophy until the second half of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  Доцільність поєднання феміністичного та антиколоніального підходів до історіографії філософії.Veronika Puhach - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:137-146.
  Протягом кількох останніх десятиліть у англомовному академічному середовищі активно розробляють феміністичні дослідження, пов’язані з історіографією філософії, передусім західної. Ці розробки зумовили істотне переосмислення історико-філософського канону, сприяли випрацюванню низки методологічних рефлексій та відкриттю імен філософинь минулого. Паралельно з феміністичними активізуються й антиколоніальні студії, покликані протистояти передсуду, що філософія є західним феноменом. Водночас український історико-філософський канон лишається майже суто чоловічим, а антиколоніальну перспективу не застосовують до історії філософії, хоча значну частину своєї історії Україна не була самостійною, а її землі впродовж кількох століть (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Культурно-символічна картина світу латинського християнського Середньовіччя: власне культурний вимір. Частина I.Yuriy Svatko - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:76-88.
  The present paper is a continuation of the previous publication by the author in this journal devoted to the cultural-symbolic world picture of the Latin Christian Middle Ages. Unlike the previous one, this second text reproduces the historical “picture” of the era with an emphasis not on the ontological, but on its proper cultural expression. The author as a philosopher is not so much focused on the “fact” (this is the business of historians) as on the “meaning”, taking care of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Внесок Інституту філософії НАН України у розвиток філософії та релігієзнавства в НаУКМА.Maryna Tkachuk - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:23-33.
  The article for the first time in the scientific literature highlights the place and role of the Institute of Philosophy of H. S. Skovoroda of National Academy of Sciences of Ukraine in the creation and development of the Department of Philosophy and Religious Studies of the National University of “Kyiv-Mohyla Academy” (NaUKMA), established 1992. Focusing on important role of the scientists of the Institute of Philosophy in the actualization of the intellectual heritage and institutional memory of the glorious Kyiv-Mohyla Academy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Біль як філософський концепт.Viacheslav Tsyba - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:34-48.
  Як і будь-яке інше відчуття, біль не містить критеріїв перевірки його правдивості. Спроба вписати його у мову фізики матиме суттєві проблеми. Такий опис страждатиме на редуктивність і нівелюватиме спектр переживань, які не мають предметного відповідника. Крім того, самозвіти про больові відчуття мають не суперечити поняттям, за посередництва яких біль стає доступним для розуміння тими, хто його не відчував. Значні прогалини квантифікація болю, структурована за фізикалістськими параметрами, демонструє і в полі медичної діагностики. Аналіз травматичного психологічного болю показує, що принципів семантики недостатньо (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Раціоналізм та релятивізм: есей про Джона Роулза та Майкла Оукшотта.Aaron James Wendland - 2022 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 9:107-118.
  У цій статті змодельовано уявну розмову між двома мислителями ХХ століття: Джоном Роулзом і Майклом Оукшоттом. Розмова є «уявною», оскільки, окрім кількох невеличких зауважень, що можна знайти у їхній спадщині, жоден з них напряму не звертався до іншого. Стаття починається з аналізу Оукшоттового образу «раціоналіста» та відповідної традиції в історії політичної думки. Зокрема, у статті показано, що раціоналізм у політиці передбачає переконання, що розум є непохибним провідником у політичній діяльності і що раціоналіст прагне визначеності та досконалості в політичних справах. Далі (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues