View year:

 1.  34
  Brak czy wszechobecność artykulacji w Ingardenowskiej teorii budowy dzieła muzycznego?Andrzej Krawiec - 2020 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 29 (4):473-485.
  In 'The Work of Music and the Problem of Its Identity' by Roman Ingarden we are presented with a philosophical theory of the structure of the musical work. The author includes melody, rhythm and harmony among the primary elements of the musical work while dynamics, tempo and colouration (sonoristics) are classified as its secondary elements. The elements designated by the score constitute a schematic prescription for creating a particular work. Still, the scheme also includes numerous gaps and indeterminacies which can (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej.Tomasz Żuradzki - 2020 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 29 (2):53-72.
  Etycy nie poświęcali dotąd wiele uwagi niepewności, koncentrując się często na skrajnie wyidealizowanych hipotetycznych sytuacjach, w których zarówno kwestie empiryczne (np. stan świata, spektrum możliwych decyzji oraz ich konsekwencje, związki przyczynowe między zdarzeniami), jak i normatywne (np. treść norm, skale wartości) były jasno określone i znane podmiotowi. W poniższym artykule – który jest rezultatem projektu dotyczącego różnych typów decyzji w sytuacjach niepewności związanej z postępem w naukach i technologiach biomedycznych – przedstawię analizę sytuacji niepewności normatywnej, czyli takich, w których podmiot (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues