View year:

 1.  17
  Value Ethics, Moral Education and Ethical Education.David Carr - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 43:31-43.
  The teaching of ethics in school is considered important and necessary. But can ethics be taught? And should its teaching consist in conveying knowledge about ethical concepts, possibly a discussion around them, or rather in shaping students’ moral attitudes and appropriate behaviour? The article engages in reflection on these problems with reference to various traditions of ethical thought and moral theory. It proposes to take the contemporary renewed Aristotelian virtue ethics as the main point of reference and basis for educational (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Teaching Methods in Ethical Education in the Netherlands.Natascha Kienstra - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 43:95-106.
  The article presents the position of ethics in school education programmes in the Netherlands and the goals and the practice of teaching it. The article discusses the results of research conducted in Dutch schools, aimed at examining which teaching methods are best for developing students’ knowledge and skills. It is also important to determine which model of interaction between students and teachers is the most beneficial one? The study used forms of teaching based on the scaffolding technique. It is based (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Ethics as a Subject of School Teaching in Poland.Joanna Madalińska-Michalak - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 43:13-29.
  The article presents partial results of nationwide research devoted to teaching ethics. It discusses the place of ethics in the Polish education system and the development trends visible since its introduction (1991). When it comes to legislature, acts and ordinances of the Minister of National Education were analyzed. Next to legal acts also judgments of the Constitutional Tribunal, regulating the principles of teaching and assessing the subject of ethics, were discussed. An important aspect of these regulations, due to their practical (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Etyka w szkole – od religii do edukacji etycznej i obywatelskiej.Joanna Miksa - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 43:7-11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Citizenship as a Form of Ethics Education in the United Kingdom.Joanna Miksa - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 43:45-74.
  In my article, I present the historical origins of the introduction of the subject of Citizenship in 2002 to British schools in the state sector, discuss its assumptions and present a translation of its syllabus. I also want to show that the subject of Citizenship is a form of ethical education. In the liberal English tradition, the state avoided influencing axiological decisions in the area of education, hence showing initiative in the sphere of ethical education is a significant fact. In (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Civic Education and the Place of Religion at School Observations from the Perspective of Experiences in Spain.Tomás Domingo Moratalla - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 43:107-122.
  The article presents the contemporary situation of teaching ethics in secondary schools in Spain. It highlights the historical and systemic contexts related to the introduction of this subject into the curriculum in the 1980s, as well as its position in the curriculum as an alternative to religious education. It also diagnoses problems and deficits resulting from multiple legislative changes, inconsistent and instrumental treatment of this subject by legislators and its still visible undervaluation in the Spanish education system. Finally, it proposes (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  What Role should Emotional Education Play in Moral Education?Francisco T. Baciero Ruiz - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 43:75-93.
  The article provides arguments for including social-emotional education in moral education. The first part of the article presents an analysis of the concept of “emotional intelligence”, considering the history of its creation and the methodological difficulties with which this concept is burdened. In the second part of the article, the expectations that can be placed on emotional education classes are formulated. The starting point is empirical research that examined the effectiveness of past attempts to provide emotional education to adolescents and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Problem świeckości państwa a wyzwania nowoczesności. Na marginesie Religii i neutralności światopoglądowej państwa Ryszarda Panasiuka.Marcin Bogusławski - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 42:79-96.
  Punktem odniesienia mojego tekstu jest wystąpienie Ryszarda Panasiuka poświęcone idei świeckości państwa, którą traktuję jako składnik nowoczesności. W kontekście kryzysu wywołanego rozwojem nowoczesności stawiam pytanie o możliwość podjęcia działań prewencyjnych. Utrzymuję, że ich skuteczność zależy od tego, czy możliwe jest spojrzenie na obecną sytuację z perspektywy zewnętrzności (transgresja), do której odnoszą się światopoglądy często pozostające ze sobą w konflikcie. Twierdzę, że świeckie państwo stwarza szansę na owocny dialog tych światopoglądów stwarzając szansę na realizację działań prewencyjnych.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Etyka gatunku Jürgena Habermasa jako propozycja uregulowania biotechnologicznego postępu.Olena Dubchak - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 42:97-113.
  Według Jürgena Habermasa w warunkach eugeniki liberalnej ludzka samowiedza gatunku może ulec zmianie, dlatego należy wprowadzić regulacje, które pozwolą sprawować kontrolę nad wykorzystywaniem i nad rozwojem nowych biotechnologicznych metod. Zachowanie obecnej samowiedzy jest ważne, aby zapewnić podstawę dla funkcjonowania uniwersalistycznie pojmowanej moralności, pozwalającej osobom w sposób sprawiedliwy regulować swoje konflikty. Na dwie przesłanki samowiedzy gatunku składa się: postrzeganie siebie przez osoby jako wyłącznych autorów własnego życia oraz jako członków społeczeństwa, między którymi panują symetryczne relacje. Zachowanie takiej samowiedzy nie jest możliwe (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Wstęp.Krzysztof Kędziora - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 42:7-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  O trudnościach w recepcji Schellinga – uwagi na marginesie prac Ryszarda Panasiuka.Leon Miodoński - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 42:47-62.
  Niniejszy artykuł podejmuje dwie zasadnicze kwestie. Pierwsza to zagadnienie recepcji filozofii Schellinga w Polsce po drugiej wojnie światowej. Druga to pytanie, w jaki sposób należy rozumieć abstrakcje filozoficzne Schellinga. Za podstawę interpretacji przyjęto kontekstualne rozumienie filozofii, na jakim opierał się w swoich badaniach Ryszard Panasiuk. Z tych dwóch założeń podstawowych wynika struktura artykułu: część pierwsza dotyczy sposobu, w jaki ideologia marksistowsko-leninowska, wychodząc z klasowo-dialektycznego i „partyjnego” rozumienia filozofii, uznała idealizm filozoficzny za wroga. Punktem odniesienia będzie koncepcja Georga Lukácsa „Die Zerstörung (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Hermes-Merkury – antyczna alegoria Łodzi i nieodkryty patron zrównoważonego rozwoju.Przemysław Owczarek - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 42:115-134.
  Od połowy XIX w. w miastach przemysłowych Zachodu pojawiają się liczne detale architektoniczne eksponujące postać i atrybuty Hermesa-Merkurego, greckiego boga: handlu, kupców i złodziei, opiekuna podróżnych, posłańca bogów i psychopomposa, władcy pisma i komunikacji, pieniądza i wszelkich miar. W synkretyzmie aleksandryjskim Hermes objawia się jako prorok Trismegistos, strażnik wiedzy tajemnej (czarodziej i lekarz z różdżką kaduceuszem), patronuje alchemicznym przemianom i wraz z innymi tajemnicami sztuki królewskiej oraz ezoteryczną wiedzą współtworzy tradycje masońskie. Hermes-Merkury stał się patronem przemysłu, starożytną ikoną nowoczesności i (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Problem wolności i zła w myśli Kanta (Religia w obrębie rozumu) i Schellinga (Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności).Paweł Pieniążek - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 42:63-78.
  Celem artykułu jest ukazanie wpływu Kantowskiej koncepcji wolności i zła na myśl Schellinga z tzw. pisma o wolności. W pierwszej części przedstawiam trudności wyjaśnienia zła jako kategorii moralnej na gruncie koncepcji wolności ujętej jako racjonalna autonomia i przedstawionej w Uzasadnieniu metafizyki moralności i Krytyce praktycznego rozumu: Kant utożsamia wolność z posłuszeństwem prawu moralnemu i tym samym nie jest w stanie ugruntować możliwości samego wyboru dobra i zła, jak również osobowego i jednostkowego charakteru wolności człowieka jako zmysłowo-rozumnej całości. Następnie pokazuję niesatysfakcjonującą (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Jałowymi ideami intelektualista się nie pożywi… Profesor Ryszard Panasiuk o swojej drodze naukowej, warszawskiej szkole historii idei i marksistowskiej utopii.Kamil Piskała - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 42:11-46.
  Profesor Ryszard Panasiuk przez ostatnich kilka dekad należał do grona wiodących polskich filozofów. Jego książki na temat Hegla, ruchu młodoheglowskiego czy Marksa należą do kanonu historiografii idei. Publikowany tutaj obszerny wywiad z Profesorem może stanowić wartościowe i oryginalne źródło do historii inteligencji i humanistyki w tzw. Polsce Ludowej. Profesor Panasiuk opowiada w nim o swojej karierze naukowej, jednocześnie kreśląc obraz przemian akademickiego środowiska filozoficznego w powojennej Polsce. Wiele uwagi poświęca również swojej relacji z Bronisławem Baczką i innymi wybitnym reprezentantami Warszawskiej (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  O rozumowaniach imperatywnych.Anna Brożek & Jacek Jadacki - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 25:133-149.
  We assume that the imperative reasoning is a reasoning containing at least one step which is an imperative (or rather its content). At the same time, we understand the term "imperative" as a synonym of "imperative sentence". We assume that in its main usage, imperatives express a certain volitional act: namely, a will of realizing a certain state of affairs. In our opinion, such characterization is related to the contents of imperatives; we call these contents "prescriptions", remembering that in untypical (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Miejsce metafor w badaniach nad komunikacją.Mikołaj Domaradzki - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 25:171-180.
  The purpose of the present paper is to discuss several metaphorical conceptualizations of the phenomenon of communication from the perspective of cognitive linguistics. Apart from the purely linguistic and philosophical issues, the article touches upon the questions that concern the process of teaching and learning a foreign language (especially the so called "radically different one"). The thesis about our essentially metaphorical understanding of the phenomenon of communication, widely acknowledged in cognitive linguistics, is supported by empirical data drawn from Arabic and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Czym dla Hegla jest pojęcie, pozorność i zjawisko?Artur Jochlik - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 25:81-99.
  The article is concentrated on three major concepts in the Hegelian System, namely: Begriff (notion), Schein (appearance), and Erscheinung (phenomenon). It reveals the interrelationship of this terms and unveils them by showing their triadic notion-elements – their abstracts, negations and concretes (sometimes called "thesis, antithesis and synthesis").
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  13
  Idealizm transcendentalny w perspektywie Kantowskiego pojęcia realności.Błażej Olżewski - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 25:59-80.
  The main aim of this paper is to try to answer the question of the nature of Kantian project of the transcendental philosophy. Is it, in real, as Kant by himself says, that his philosophy, as the critic of the pure theoretical reason presupposes, is merely the preparation the ground under the metaphysics, and merely asks the question of the possibility of metaphysics at all, or rather Kant's system of the theoretical philosophy called by Kant as formal or transcendental idealism (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  O wielości metod w filozofii Wolffa.Bogusław Paź - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 25:17-58.
  The main goal of the article is to demonstrate that (against general opinion) Wolff used not one but few different research methods in his philosophy. Except mathematical (more geometrico), there were semiotic, eidetic and reflective ones. Moreover I indicate the presence of reductive, transcendental, and rhetorical method elements in Wolff's works. Each of this methods are represented in this article in details with an examples of their usage by Wolff. The choice of the methods and the structural relation between them (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  15
  Episteologiczny ideał wiedzy i jego odrzucenie.Tomasz Sieczkowski - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 25:151-170.
  In the paper I try to present what I termed epistheology in its relation to basic concepts of theory of knowledge: the knowledge itself, its unity and systemic character, criteria of truth and selfevidence, and the questions of justification (of knowledge and criteria of knowledge both) and ethical ideal of knowledge as the contemplation of God's design. Epistheology is thus an epistemic discourse based on and warranted by theological concepts. I analyze Descartes, Malebranche, Leibniz and the like to demonstrate the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  12
  Problemy z dyskursem. Czytając Jürgena Habermasa.Agnieszka Smrokowska-Reichmann - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 25:111-131.
  The author of the paper presents some critical opinions (including her own) on Habermas' conception of language and discourse. At the same time she strives to explain the main controversies which arise from Habermas' key categories. For example Habermas seems to compare the structure of society with the structure of language, underlining the importance of common practice of speech acts. But is there still any room for such communicative activity in the modern postindustrial world? And, first of all, must we (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  11
  Znaczenie religii w ateistycznej filozofii Hegla.Konrad Szocik - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 25:101-110.
  Hegel's philosophy of religion is typical for critical philosophy of Enlightenment. Hegel treats about religion as an earlier and less developed form of human mind. Religion is product of culture, society and mythological mind, which is connected with emotions and imagination.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues