View year:

 1.  3
  Urban Values in the Digital Space. The Street Art Roots of NFTs as a Problem.Anita Błażejewska - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 41:65-81.
  This text is an attempt to describe a growing interest in transferring street art into digital art in the form of NFTs. By examining several urban values associated with graffiti and street art, it is possible to see how these phenomena affect new technologies. First, however, it is important to consider some street art NFTs and distinguish between their different types. We may identify three ways of presenting street art as NFTs: transferring the character to a different medium; assembling a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Senses in Visual Arts as a Prism for Philosophy and Through the Prism of Philosophy.Corentin Heusghem - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 41:9-30.
  The aim of this paper is to show how a sensory approach to visual arts can be relevant for philosophy and how this prism, once brought to philosophy, can give insights on art in return. I will try to demonstrate that the difference between modernity’s two main schools of thought (namely, materialism and idealism) can be understood – thanks to the model of painting as an allegory of the world – as an exclusive preference for one sense: touch for materialism (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Mapping the protest. Static, dynamic, and spatial qualities of Occupy and Indignados movements protests in Spain and the United States of America in 2011-2012.Emilia Jeziorowska - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 41:51-63.
  This article examines the topic of protest mapping during the rise of Occupy Wall Street in the United States in 2011–2012. It focuses on various practices of protest mapping, including a con­sideration of how space (public, urban, or of the protest camp) is represented in the visual sources discussed. It also addresses the qualitative difference between protest mapping and other mapping practices, as well as the categorization of protest mapping terms. Using the method of source analysis and online research, the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Dynamika reaktywacji: uwie(r)żyć na słowo… grupie Twożywo?Magdalena Lachman - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 41:107-130.
  Artykuł poddaje namysłowi aktywność grupy Twożywo, którą tworzą Mariusz Libel i Krzysztof Sidorek, działający w Polsce od połowy lat 90. XX wieku w obszarach street artu, net artu, grafiki użytkowej, designu i sztuki. Asumpt do podjęcia refleksji daje opublikowana w 2020 roku książka Plądrujemy ruiny rzeczywistości, pieczołowicie przygotowana pod względem koncepcji i kształtu typograficznego publikacja, którą zwykle uznaje się za retrospektywny katalog, postscriptum, podsumowanie czy monografię. Autorka polemizuje z tą tezą, wskazując, że lepiej rozpatrywać pozycję w charakterze artbooka, wypowiedzi artystycznej, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Symbiotyczny splot, czyli lektura jako wyzwanie estetyczne.Magdalena Lachman - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 41:31-48.
  Artykuł podejmuje namysł nad kategorią lektury z perspektywy estetycznej. Śledzi rozmaite spo­soby użycia tego pojęcia i różne sensy kryjące się za figurą czytania, nie zawsze pokrywające się z tradycyjnymi definicjami odnotowywanymi współcześnie w słownikach. W punkcie wyjścia leży rozpoznanie, że kategoria lektury ma dziś szerokie zastosowanie, tzn. jej przedmiotem są nie tylko utwory piśmiennicze czy literackie. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że pojęcie lektury bywa tak chętnie aplikowane do przestrzeni estetycznej i dlaczego czytaniu poddawane są także zjawiska (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Day and Night. Activities by and for the Children from El Refugio in Ancient Neighbourhoods of the Historic Centre of Puebla.Adriana Hernández Sánchez & Christian Enrique De La Torre Sánchez - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 41:83-106.
  The purpose of the following investigation is to understand how children from the old historic district El Refugio (or Barrio del Refugio) of the city of Puebla (Mexico) live in public spaces and what their days and nights look like. It is extremely important to understand the reasons for their appropriation of various places in the city because it allows one to explore the conditions in which they manifest autonomous attitudes. This article is therefore not only about customs and culture, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Images of Polish Cities in Promotional Visual and Verbal Symbols. What Logos and Slogans Say about Desired Image of the Polish Cities?Anna Adamus-Matuszyńska & Piotr Dzik - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 40:97-112.
  Advertising is one of the commonly visible elements of the urban landscape (real and virtual). It also does not require proof that advertisements of cities as such are also part of their “cityscape.” Since at least the nineteenth century, cities have advertised themselves as attractive places to live, visit, or do business. Therefore, the following research question can be asked: How do Polish cities present themselves in advertisements one can find in the landscape? The study assumes that each advertisement should (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Jak podpisywać dzieła sztuki w przestrzeni publicznej? Problematyka i wybrane przykłady.Aleksandra Dudek - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 40:131-160.
  Mimo iż przestrzenie miejskie nasycone są dziełami sztuki, pełniącymi ważne funkcje estetyczne, społeczne, edukacyjne, historyczne, obiekty te często są przez odbiorców niezauważane, nierozu­miane lub nieidentyfikowane jako sztuka. Autorka stawia tezę, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak profesjonalnych podpisów. Celem tekstu jest analiza tablic informacyjnych wybranych obiektów znajdujących się w Łodzi. Porównanie zebranych przykładów wskazuje na różnorodne braki w treści podpisów, ich nieczytelność, niewłaściwe umiejscowienie, a nawet zu­pełne pominięcie jakiegokolwiek tekstu informującego o danym dziele. Poddane analizie zostały dwadzieścia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Urban Images (2). Wdrażanie humanistyki.Wioletta Kazimierska-Jerzyk & Agnieszka Gralińska-Toborek - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 40:7-9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  14
  Estetyczne kategorie unikatowości i osobliwości oraz ryzyko ich użycia w kontekście aksjologicznym.Jowita Mróz - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 40:113-130.
  Artykuł jest poświęcony „unikatowości” i „osobliwości” – zarówno jako terminom, które funkcjo­nują w ramach dyskursu teoretyczno-estetycznego, jak i wyrazom odgrywającym istotną rolę w języku potocznym. Poza kontekstem estetyki i filozoficznej refleksji nad sztuką są one powszechnie wykorzystywane przez podmioty realizujące zadania z zakresu polityki społeczno-kulturalnej do promowania wydarzeń, zjawisk i obiektów, mimo iż zarówno ich etymologia, semantyka oraz pragmatyka językowa wskazują, że są problematyczne. Mają bowiem w swoje definicje leksy­kalne wpisane wartościowanie, a także nabierają dodatkowej wartości oceniającej w różnych kontekstach. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Changing the Landscape of the City Outskirts. Bon Pastor (Barcelona).Antoni Remesar, Javier Vergel, Augusta Barreiro, Tatiana Chávez & Laura Chaves - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 40:45-80.
  The paper presents the territorial and axiological context and the peculiarities of the participatory project developed by the Polis Research Centre and the Bon Pastor Neighbourhood Association, as well as the first steps in the design of two interventions. The first intervention, the Wall and Party Walls in Rodriguez de la Fuente Square, is proposed within the framework of the sustainable development strategies of Barcelona City Council. Its main objective is to achieve thermal insula­tion of the affected dwellings, thus contributing (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Lost Symbols in the Historic City of Puebla in Mexico.Adriana Hernández Sánchez & Christian Enrique De La Torre Sánchez - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 40:11-43.
  Since its origin, the city of Puebla has had representative elements in its public spaces that have survived for a long time, they are ornamental and utilitarian objects which are landmarks of the city. Street furniture is a benchmark of identity too. All elements have legends, they are references that have given identity to streets and avenues. Natural elements also refer to a city’s identity, like trees. But the natural element that defined origin, trace and growth of the city is (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  The Conservation of Murals – A New Trend in Protecting Works of Art.Tytus Sawicki - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 40:81-95.
  In recent years, a trend has emerged in the field of art conservation, the aim of which is to protect street art objects. Attempts to conserve murals face many problems. This is due to various factors – lack of time distance to this type of objects, difficulties in assessing their artistic value, frequent lack of interest of artists in the conservation of their works, material impermanence of murals, their often-occasional nature; also, the fact that most of these objects are not (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues