View year:

 1.  21
  Il fascino del Logos. Gorgia e il problema del Linguaggio.Carolina Ferraro - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:157-187.
  Gorgias certainly is a triumph in linguistic rhetoric: he portraits the ambiguous relationship between human beings and the knowledge of reality. Following his works, the Logos does not produce any objective or absolute, but obscure knowledge. The Logos is not characterized by truth, but rather by the ability to persuade and deceive others, to convince others using the art of rhetoric. This fact composes the core of the metalinguistic attitude, which characterizes Gorgias’ texts. Since the Logos in Gorgias does not (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Kruche rusztowanie świata. Doświadczenie choroby a granice analityki egzystencjalnej.Bartosz Piotr Bednarczyk - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:351-367.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  19
  Czy negacja bytu jest negacją rzeczywistości? Gorgiasz o relatywnym nie-Bycie, czyli o naturze: Gorgiasz vs. Parmenides.Seweryn Blandzi - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:261-292.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Analityki Arystotelesa w nowym polskim przekładzie.Seweryn Blandzi - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:409-412.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Erscheinen und Genese. Einige Fragen zur Phanomenologie Martin Heideggers.Filip Borek - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:313-338.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Platoński Gorgiasz a kwestia politycznego zaangażowania filozofa.Zbigniew Danek - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:203-210.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Il processo come pretesto. Sul Palamede di Gorgia.Stefania Giombini - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:143-156.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Le hasard dans l’histoire : Montesquieu.Jean-Luc Guichet - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:69-81.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  Czy na gruncie ontologii Heideggera można sformułować pytanie o krzywdę?Magdalena Hoły-Łuczaj - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:339-349.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  The Slav Master. Hegel and Polish Nobility.Urszula Idziak-Smoczyńska & Bartosz Piotr Bednarczyk - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:95-118.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Struktura hipostazy Umysłu (Nous) w Proklosa Theologia platonica V.Marcin Komorowski - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:43-54.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Ostatni list Krzysztofa Michalskiego do Jana Patočki.Paweł Korobczak - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:391-396.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Heidegger i filozofia współczesna Krzysztofa Michalskiego w świetle korespondencji z Janem Patočką.Paweł Korobczak - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:369-389.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  12
  Dialectic as Socratic Elenchus in Platos Gorgias. The Sophists Paradox on the Teaching of Political Virtue.George Ch Koumakis - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:211-235.
 15.  8
  Reply to George Ch. Koumakis's Paper on Dialectic as Socratic Elenchus in Plato's Gorgias.John Lange - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:237-259.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Sources of Modern Natural Law in Hugo Grotius’s Political Philosophy.Marcin Mazurek - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:55-67.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  7
  Ostatni.Sławomir Mazurek - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:9-14.
  Andrzej Walicki, the last Polish world-renowned humanist of the 20th century, passed away in August this year. The article offers a concise description of his personality and work, which partly undermines some aspects of his autobiography published in 2010. Walicki, who, like Leszek Kołakowski, was a member of the 56’ generation, also known as the “thaw” generation, became famous, first and foremost, as an expert in Russian thought. His publications, devoted to, among other things, retrospective utopianism and liberalism in the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Gorgiasz: retoryka jako teoria i praktyka.Przemysław Paczkowski - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:189-202.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  La nécessité, la liberté et le hasard dans la philosophie de Diderot.Marian Skrzypek - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:83-94.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  O przyjaźni z samym sobą w Etykach Arystotelesa.Maciej Smolak - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:15-41.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Heidegger w Polsce.Daniel Roland Sobota - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:397-405.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  10
  Być, czyli być możliwym - przyczynek do interpretacji wczesnej filozofii Martina Heideggera.Mateusz Waśko - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:295-312.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  10
  Traktat Gorgiasza O niebycie, czyli o naturze – świadectwa, wyciągi, polemiki.Marian Andrzej Wesoły - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:121-142.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  9
  Humanism as a Way of Life. Juliusz Domański's Lectures on Humanism.Krzysztof Łapiński - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:413-417.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues