View year:

 1. Wspomnienie o Profesorze Miloslavie Petrusku (1936–2012).Katarzyna Cwynar - 2014 - Colloquia Communia 97:205-213.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zobojętnienie epistemologiczne jako zagrożenie duchowości człowieka.Anna Kamińska - 2014 - Colloquia Communia 97:23-47.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Bycie poza – niebinarny model wykluczenia.Teresa Klimowicz - 2014 - Colloquia Communia 97:145-156.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. „Dziewczęcość przekorna” jako wariant „gender” w kulturze Zachodu początku XX wieku.Anna Kossowska - 2014 - Colloquia Communia 97:107-135.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Recenzja książki Stefana Symotiuka Kultura, cywilizacja, barbarzyństwo. Eseje historiozoficzne.Monika Mazur - 2014 - Colloquia Communia 97:172-176.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Anny Żuk Szpiedzy i Pokutnicy, czyli najkrótszy Traktat o Okrucieństwie.Jadwiga Mizińska - 2014 - Colloquia Communia 97:168-171.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Granica między człowiekiem a człowiekiem albo duch spotkania.Jadwiga Mizińska - 2014 - Colloquia Communia 97:9-22.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Václav Havel – sentymentalny, nostalgiczny, ironiczny.Miloslav Petrusek - 2014 - Colloquia Communia 97:195-204.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. O wolności filozofii, nauki i nauczania.Zbigniew Pietrzak - 2014 - Colloquia Communia 97:64-93.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Radosny absurdalizm. Anny Żuk Szpiedzy i Pokutnicy.Stefan Symotiuk - 2014 - Colloquia Communia 97:163-167.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Krótki esej o ciszy.Janusz Sytnik-Czetwertyński - 2014 - Colloquia Communia 97:157-163.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Samowiedza jako poznanie duszy u Sokratesa.Szymon Wawrzyniak - 2014 - Colloquia Communia 97:48-63.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Potworność – inspiracje, aspiracje, okazje a skutki.Iwona Zakrzewska - 2014 - Colloquia Communia 97:136-144.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. XIV Zlot Filozoficzny. Potwory i potworności.Anna Żeligowska - 2014 - Colloquia Communia 97:177-194.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. „Podejm ziemniaka i ucałuj”. Kilka uwag o szczęściu w poezji chłopskiej.Magdalena Żółtowska-Sikora - 2014 - Colloquia Communia 97:94-106.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. O ideach, ideałach i fenomenie trójmyślności.Grażyna Żurkowska - 2014 - Colloquia Communia 97:220-227.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Człowiek i Historia. Trójgłos.Grażyna Żurkowska, Jadwiga Mizińska & Stefan Symotiuk - 2014 - Colloquia Communia 97:228-.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Mistycyzm Natury.Alicja Barcikowska - 2014 - Colloquia Communia 96:69-81.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Głód cudowności, sensu i pieniędzy (refleksje o nowej duchowości).Jacek Breczko - 2014 - Colloquia Communia 96:114-133.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Fenomen Christophorosa a mistyka św. Jana od Krzyża.Jan Darecki - 2014 - Colloquia Communia 96:33-39.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Przesunięcie w świadomości.Zbigniew Hulpowski - 2014 - Colloquia Communia 96:82-95.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Dewiacje mistyki. Redukcja personalnego i transcendentnego horyzontu bycia człowiekiem.Ryszard Kozłowski - 2014 - Colloquia Communia 96:96-113.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Duchowość a historyczne przemiany nihilizmu.Andrzej Kucner - 2014 - Colloquia Communia 96:134-152.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Śmiej się albo płacz – tertium non datur (Felieton wygłoszony na XIII Zlocie Filozoficznym).Łukasz Marcińczak - 2014 - Colloquia Communia 96:153-158.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Św. Jan od Krzyża – metoda i cel. Mistyka w świetle ratio.Krzysztof Polit - 2014 - Colloquia Communia 96:40-54.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Wątki mistyczne w pismach młodego Miguela de Unamuno.Krzysztof Polit - 2014 - Colloquia Communia 96:55-68.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Obcość świata jako doświadczenie metafizyczne.Tadeusz Szkołut - 2014 - Colloquia Communia 96:7-19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Człowiek jako nędzarz metafizyczny.Anna Żuk - 2014 - Colloquia Communia 96:20-32.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues