View year:

 1. Psychologia inteligencji a święty Tomasz ( Jean-Paul Desbiens , Introduction a un examen philosophique de la psychologie de l\'intellegence chez Jean Piaget, Quebec 1968).Bogdan Chełstowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):146-153.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Świadomość społeczna a środki masowego przekazu.Tadeusz Daszkiewicz - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):40-69.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. O rewizjonizmie konretnie ( Andrzej Werblan, Szkice i polemiki, Książka i Wiedza 1970).Józef Grudzień - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):129-139.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Filozofia a religia. Szkice o filozofii średniowiecznej (I).Zdzisław Kuksewicz - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):86-113.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kilka uwag krytycznych o \"Historii socjaldemokracji niemieckiej\"- Franciszka Mehringa (Franciszek Mehring, Historia socjaldemokracji niemieckiej, Książka i Wiedza, Warszawa 1963- 1965). [REVIEW]Wojciech Nocek - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):140-145.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Royaumont 1970.Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):119-128.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. \"Chrześcijanin w świecie\".M. J. T. - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):114-118.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. W kręgu lewackich mistyfikacji: H. Marcuse, M. Horkheimer, J. Hebermas).Seweryn Żurawicki - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):23-39.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Rozwinięcie przez F.Engelsa dialektycznej teorii rozwoju.Jerzy Ładyka - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):5-22.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Proces sekularyzacji w warunkach socjalizmu i socjologiczne badania tego procesu.Remir A. Łopatkin - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):70-85.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Spór wokół koncepcji rozszerzającego się Wszechświata.Stanisław Butryn - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):29-49.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Polak-Katolik ( Socjologiczna analiza stereotypu).Edward Ciupak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):5-28.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Rewolucja techniczna i problem \"demokracji przemysłowej\".Teodor Filipiak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):70-96.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zmiany otwierające drogę do dialogu ( Louis Janssens, Wolność sumienia i wolność religijna, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1970, s.156). [REVIEW]Edward Grzelak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):132-136.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Przywódcy afrykańscy u Pawła VI.Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):97-102.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kościół lamaicki w Mongolii.Stefan Kojło - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):111-125.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Blaski i cienie mechanicyzmu ( Adam Synowiecki , Problem mechanicyzmu w naukach przyrodniczych, Wyd. Ossolineum, Warszawa-Wrocław-Kraków 1969, s.178). [REVIEW]Zbigniew Majewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):137-141.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Humanizm przyszłości. ( Humanizm socjalistyczny, wydanie specjalne Studiów Filozoficznych z okazji 25-lecia PRL, PWN, Warszawa 1969, s.448). [REVIEW]Bohdan Mincer - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):126-131.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Seks i teologia.Tadeusz Mrówczyński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):103-110.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Rewolta amerykańska a nauki społeczne.Jerzy J. Wiatr - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):50-69.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Model lingwistyczny i jego pozalingwistyczne przygody.Oktawian Chetan - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):66-80.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Nowozytny humanizm i ateizm ( Praca zbiorowa Od Erazma z Rotterdamu do Bertranda Russela, Instytut Naukowego Ateizmu Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR).Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):111-114.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Engels o ruchu materii.Władysław Krajewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):5-27.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Prawo do kultury: skala problemu.Sław Krzemień-Ojak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):50-65.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Rzecz o przyczynowosci w fizyce ( Bolesław Józef Gawecki, Zagadnienie przyczynowości w fizyce, Istytut Wydawniczy PAX, 1969).Zbigniew Majewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):115-120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Apologia \"filozofii naukowej\" ( Rudolf Carnap, Filozofia jako analiza jezyka nauki. PWN, Warszawa 1969).Marek J. Siemek - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):107-110.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Religia a nauka.Próba periodyzacji konfliktu.Henryk Swienko - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):81-91.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Marksistowska postawa badawcza.Jan Szewczyk - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):28-49.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Eliadyzm a protestanckie \" sacrum\" i \"profanum\" ( M. Eliade, Sacrum- mit- historia, PIW, Warszawa 1970).Andrzej Tokarczyk - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):121-129.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Kulturowy, społeczny i światopoglądowy system katolicyzmu ludowego.Andrzej Wójtowicz - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):101-106.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Czym jest człowiek?Zdzisław Cackowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):5-24.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Zagadnienie patologii życia rodzinnego.Edward Ciupak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):104-111.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Demokracja a efektywność gospodarowania.Jan Danecki - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):69-79.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Humanistyczny sens rewolucji naukowo-technicznej.Iwan T. Frołow - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):94-99.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Bejrut 1970.Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):100-103.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Funkcje wychowawcze zakładu pracy (J. Baran,Wychowawcze funkcje zakładu pracy, Warszawa 1970).Czesław Herod - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):118-122.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Przyczynek do fenomenologii religijności wiejskiej.Peter Jozsa - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):80-86.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Dualizm bytu i powinności ( Próba analizy krytycznej).Wiesław Lang - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):44-60.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Problem czasu i przestrzeni ( A.M. Mostiepanienko, Problema uniwiersalnosti osnownych swojstw prostranstwa i wriemieni, \"Nauka\", Leningrad 1969). [REVIEW]Jan M.Żytkow - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):112-117.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Filozofia nauki w \"Deutsche Zeitschrift fur Philosophie\".Józef Stuchliński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):87-93.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Czym jesteś nauko?Stefan Zamecki - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):61-68.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Praca- socjalizm- humanizm.Seweryn Żurawicki - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):25-43.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Filozofia przyrody w \"Woprosach fiłosofii\".Stanisław Butryn - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):102-110.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Socjologiczne problemy kultury narodowej.Edward Ciupak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):92-101.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. U źródeł nowoczesnej umysłowości.Henryk Hinz - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):5-20.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Człowiek i wspólnota w refleksji Pawła Tillicha.Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):34-49.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Ideliazm subiektywny i logika ( Willard van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, Warszawa 1969, PWN, s.238).Stanisław Jedynak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):121-128.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Modernistyczny pozytywizm ( Richard Avenarius, Ludzkie pojęcie świata, PWN 1969, Biblioteka Klasyków Filozofii s.XLV 161). [REVIEW]Andrzej Kołakowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):117-120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ewolucja rosyjskiego prawosławia.Paweł K. Kuroczkin - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):21-33.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Spór o pojmowanie osobowości (2).Janusz Reykowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):50-64.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 51. Wolność sumienia przed trybunałem...( Michał T.Staszewski, Wolność sumienia przed trybunałem II Rzeczpospolitej, Warszawa, KiW 1970). [REVIEW]Andrzej Selmowicz - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):111-116.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 52. Ewolucja materii we wszechświecie.Włodzimierz Zonn - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):65-69.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 53. Marksizm L.Althussera.Romuald Łoziński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (8):70-91.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 54. Nurty współczesnej etyki polskiej. Na marginesie czasopisma \"Etyka\".Alicja Glińska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):75-89.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 55. Dialog i współdziałanie ( Dialog i współdziałanie, Instytut Wydawniczy PAX 1970, s.214).Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):112-119.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 56. Postekumenizm.Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):90-96.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 57. Watykan wobec granicy na Odrze i Nysie.Tadeusz Hudyga - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):97-111.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 58. Ameryka Łacińska a losy chrześcijaństwa ( Stanisław Markiewicz, Katolicyzm w Ameryce Łacińskiej, LSW 1969 , s.400).Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):127-131.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 59. Lenin a niemiecka filozofia klasyczna.Roman Kozłowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):5-26.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 60. Wobec barbarzyńców ( Christopher Dawson, Formowanie się chrześcijaństwa, Instytut Wydawniczy PAX 1969).Krzysztof Michalski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):132-138.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 61. Antynomie postawy religijnej.Stefan Opara - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):45-56.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 62. Nowa utopia E.Fromma.Kazimierz Pospiszyl - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):57-68.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 63. Teologia materii ( M.D. Chenu, Theologie de la matiere, Paryż 1968).Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):120-126.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 64. Spór o pojmowanie osobowości(1).Janusz Reykowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):27-44.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 65. Pod znakiem intensywnej współpracy z inteligencją.Bożenna Sabiłło - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (7):69-74.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 66. Przemiany w kulturze i obyczajowości.Edward Ciupak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):128-138.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 67. \"Kolegialność\" i \"prymat\" w perspektywie ekumenicznej.Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):110-119.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 68. Z zagadnień średniowiecznej logiki ( Piotr Hiszpan, Traktaty logiczne. Z łaciny przełożył Tadeusz Włodarczyk ,Warszawa 1969, PWN, seria BKF, s.210). [REVIEW]Gerard Głuchowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):151-157.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 69. Emmanuel Mounier: poszukiwanie \" wspólnoty ludzkiej\".Tadeusz M. Jaroszewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):35-58.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 70. Czy kres konfliktu między teologią i naukami przyrodniczymi? ( Eric Lionel Mascall, Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze, PAX, 1968 r.).Zbigniew Majewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):146-150.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 71. Kościół rzymskokatolicki a Ziemie Zachodnie.Ryszard Marek - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):59-82.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 72. Cywilizacja i postęp w ujęciu Mouniera.Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):23-34.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 73. Profesor Henryk Świątkowski.Michał T. Staszewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):105-109.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 74. Lenin- laicyzacja- wychowanie.Stanisław Wanat - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):120-127.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 75. Negatywna dialektyka Theodora W.Adorno.Seweryn Żurawicki - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):83-104.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 76. Logika nauki (P.W. Kopnin, Łogiczewskije osnowy nauki, Akademija Nauk USSR, Instytut Fiłozofii, Izdatielstwo \" Naukowa Dumka\", Kijów 1968, s.282). [REVIEW]Maria Izabela Łojewska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):139-145.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 77. Niektóre problemy współczesnej teologii protestanckiej.Judyta Borkowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):98-105.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 78. Bóg i człowiek w wieku dwudziestym.Antoine Casanova - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):21-35.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 79. Spór o rodzinę.Jerzy Godlewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):91-97.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 80. Stare i nowe.Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):36-44.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 81. Sartre na nowo odczytany ( Wiesław Gromczyński, Człowiek-świat rzeczy- Bóg w filozofii Sartre\'a PWN , 1969).Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):113-119.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 82. Leninizm a struktura socjalistycznego sposobu produkcji.Stanisław Kozyr-Kowalski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):5-20.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 83. Studium o estetyce K.Marksa ( Stanisław Pazura, Marks a klasyczna estetyka niemiecka, Książka i Wiedza, Warszawa 1967).Sław Krzemień-Ojak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):106-112.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 84. Locke jakiego nie znamy.Zbigniew Ogonowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):45-59.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 85. Socjologia jako narzędzie polityki społecznej.Adam Podgórecki - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):70-90.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 86. Wiara i cywilizacja ( Nauka i technika a wiara- praca zbiorowa- PAX 1969).Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):120-126.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 87. Filozoficzne problemy w etyce.Zbigniew Szawarski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):60-69.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 88. Katolicyzm młodzieży \"nietypowej\".Edward Ciupak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):106-128.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 89. Po drugim Synodzie Biskupów.Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):95-105.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 90. Leninizm a \"dziejowa pieśń ojczyzny\" ( W.I.Lenin, W obronie ojczyzny socjalistycznej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej , Wyd.I 1969 r., s.564). [REVIEW]Tomasz Jaworski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):140-144.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 91. Czasopismo ukraińskich filozofów.Stanisław Jedynak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):137-139.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 92. Destrukcja filozofii Hegla (R. Panasiuk, Lewica heglowska, seria \"Myśli i ludzie\", Wiedza Powszechna, Warszawa 1969).Roman Kozłowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):151-154.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 93. Władza radziecka wobec Kościoła prawosławnego.Antoni Kuźba - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):80-94.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 94. O leninowskiej koncepcji materii z perspektywy fizyki współczesnej.Zbigniew Majewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):30-45.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 95. Źródła myśli greckiej (Jean-Pierre Vernant, Źródła myśli greckiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969).Krzysztof Michalski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):155-158.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 96. Lenin jako religioznawca.Zygmunt Poniatowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):60-79.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 97. Filozofia i życie.(Janusz Kuczyński, Żyć i filozofować, KiW 1969, s.544).Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):145-150.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 98. Lenin a problem nieskończoności we współczesnej kosmologii.Edmund Skarżyński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):46-59.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 99. Nauka i polityka we wczesnych pracach Lenina.Jan Szczepański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):5-29.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 100. Filozoficzne zagadnienia przyrodoznawstwa w \"Fiłosofskich Naukach\".Stanisław Butryn - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):121-129.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 101. Ludzie marginesu społecznego.Edward Ciupak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):106-113.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 102. Lenin a nauki historyczne.Józef Gołębiowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):5-22.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 103. Informacja zwierzęcia, człowieka i automatu.Henryk Greniewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):23-54.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 104. Kapitalizm panstwowy: postep czy regres?Mariusz Gulczyński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):55-75.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 105. \"Lumiere et vie\" o współczesnym kryzysie Kościoła.Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):101-105.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 106. Sekularyzacja : mit czy rzeczywistość?Tadeusz Mrówczyński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):114-120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 107. O metodologicznych problemach nauk humanistycznych ( Elfriede Teumer, Philosophische Probleme der Wechselbeziehund von Struktur und Funktion in der Biologie, VEB Gustav Fischer, Verlag Jena, 1969,s.130.). [REVIEW]Daniel Poliński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):135-143.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 108. Człowiek w perspektywie Teilharda i Marksa.Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):76-86.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 109. Pespektywy działania.Bożenna Sabiłło - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):95-100.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 110. Filozofia nauki a światopogląd (Seweryn Dziamski , Filozofia nauk społecznych w ujęciu Krusińszczyków. U źródeł marksistowskiej filozofii nauk społecznych w Polsce UAM , Poznań 1969, s.204). [REVIEW]Józef Stuchliński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):130-134.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 111. Indywidualizm czy kolektywizm?Marek Fritzhand - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):5-28.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 112. Lenonowskie zasady współczesnej polityki wyznaniowej.Jerzy Godlewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):101-108.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 113. Z problematyki rozdziału Kościoła od państwa.Edward Grzelak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):87-100.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 114. Założyciele i prorocy (Od Mojżesza do Mahometa, Iskry, 1969).Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):127-133.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 115. Problemy polityki społecznej.Mieczysław Krajewski & Przemysław Wójcik - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):29-49.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 116. Rousseau: los, wolność i dzieje człowieka.Jakub Litwin - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):50-75.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 117. Spór o naturę świata na terenie biologii.Józef Stuchliński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):76-86.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 118. Barth \"zbultmannizowany\"?Andrzej Tokarczyk - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):109-118.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 119. Myśl polityczna marksizmu a rewizjonizm (Walery Namiotkiewicz- Myśl polityczna marksizmu a rewizjonizm, Książka i Wiedza, Warszawa 1969).Jerzy Ładyka - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):119-126.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 120. Nowe zawody i przemiany kultury wsi polskiej.Bronisław Gołębiowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):5-24.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 121. Atynomie i perspektywy dialogu.Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):98-104.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 122. Panteizm biskupa Robinsona.Janina Jakubowska - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):86-97.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 123. Religia a struktura społeczna w ujęciu F.Engelsa.Andrzej Kojder - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):74-85.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 124. Veselay 1969- Spór o sens istnienia.Tadeusz Płużański - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):105-113.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 125. Estetyka, moralność, polityka.Marek J. Siemek - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):50-73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 126. Rozwój jako komponent dziejów religii (Mirosław Nowaczyk. Ewolucjonizm w religioznawstwie, Warszawa 1969, s.109-133).Henryk Swienko - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):118-123.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 127. Kłopoty moralizatorskiej moralistyki ( Mieczysław Michalik : Moralność na co dzień, Iskry 1968).Zbigniew Szawarski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):114-117.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 128. Poza relatywizmem i absolutyzmem w teorii prawdy.Jarosław Ładosz - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):25-49.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues