Estetyka I Krytyka

ISSNs: 1643-1243, 2353-723X

29 found

View year:

 1. To Destroy or to Reform? Controversies on Plato’s Antitheatrical Attitude.Magdalena Marciniak - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:7-20.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. „Vers à l’austère”. Sztuka peryferyjna a rytm i forma w malarstwie formistów polskich.Iwona Mikołajczyk - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:21-46.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Two Concepts and One Memory. An Attempt to Reconsider Religion and Culture in the Light of Memory.Stanislaw Obirek - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:47-64.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kondycja współczesnego artysty wobec wartości awangardowych.Joanna Paśniewska - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:149-162.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O kontrowersjach estetyki współczesnej raz jeszcze.Krzysztof Polit - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:163-170.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Guide for the Perplexed by Maimonides: Transfigurations of a Book.Shoshana Ronen - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:65-84.
 7. Nowa Rzeczowość w perspektywie teorii awangardy Petera Bürgera.Alicja Rybkowska - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:85-106.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Manifest do narodu w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia.Paulina Tendera - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:171-176.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Conception of the Thing-in-itself in the Theory of Dialectical Materialism.Sebastian K. Tratnik - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:107-124.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Wpływ szkoły lwowsko-warszawskiej na poglądy estetyczne Stanisława Ossowskiego i Mieczysława Wallisa.Joanna Zegzuła-Nowak - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:125-148.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Masculine‑feminine fantasies: the phantasmagorias of Hans Bellmer.Agnieszka Kot - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:29-44.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Temporal, mystic and religious love: the poetry of the Taliban.Mateusz M. Kłagisz - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:9-28.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Love as subversion: the long afterlife of the romantic ideal.Michał Sokolski - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:61-78.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  46
  On sexuality, carnality and desire: philosophical reflections on the film The Monk.Paulina Tendera, Dominika Czakon & Natalia Anna Michna - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:79-104.
  The eighteenth‑century English writer Matthew Gregory Lewis wrote one of the most dramatic Gothic novels, The Monk; over 200 years later, a film of the same name appeared, based on the novel and directed by Dominik Moll. The film, a free adaptation of the book, presenting the story of the moral downfall of the monk Ambrosio, has inspired us to philosophical reflections on sexuality, sensuality, and physical desire. We have attempted to analyze and interpret this cinematic work of art in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Sculptural object of desire: eroticism in Michel Leiris’s Aurora.Katarzyna Trzeciak - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:105-114.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. ‘The most exciting thing is not‑doing‑it’, or Andy Warhol’s ‘Philosophy of Love’ on the basis of Blow Job and My Hustler.Joanna Łapińska - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:45-60.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Muzyka z polskiej księgarni.Anna Chęćka-Gotkowicz - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:163-166.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ile sztuka mówi o człowieku? Helmutha Plessnera antropologiczno-społeczne analizy twórczości artystycznej oraz jej recepcji.Karol Chrobak - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:35-54.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. SZTUKA ODSŁANIANIA W TWÓRCZOŚCI FRANCISA BACONA.Sylwia Góra - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:55-70.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Vorwort zum Endspiel.Helmut Kohlenberger - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:71-76.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Recenzja tomu poezji Adama Zagajewskiego Asymetria.Anna Kuchta - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:167-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  49
  Chrystus św. Jana od Krzyża. Salvador Dalí jako ekscentryczny mistyk i postmodernista.Natalia Anna Michna - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:77-92.
  Artykuł stanowi próbę artystycznej i estetycznej analizy dzieła Chrystus św. Jana od Krzyża Salvadora Dalego jako obrazu realizującego główne postulaty estetyki postmodernizmu. Zastosowana perspektywa badawcza ma na celu wyjście poza tradycyjną zależność polegającą na wskazywaniu tego, co postmodernizm przejął od wcześniejszych nurtów awangardowych, w szczególności od surrealizmu. Proponowana odwrócona perspektywa odsyła do innej, wzbogacającej relacji: wskazuje bezpośrednio na to, co surrealizm odkrył i w artystyczny sposób wykorzystał na długo przed nastaniem estetyki postmodernizmu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Pragmatyka tytułu w pryzmacie dzieł formistów polskich.Iwona Mikołajczyk - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:93-112.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. O społecznych uwarunkowaniach malarstwa współczesnego.Helmuth Plessner - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:7-24.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Socjologiczne obserwacje odnośnie do malarstwa współczesnego.Helmuth Plessner - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:25-34.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Heglowsko-platońskie inspiracje pierwszych polskich estetyków akademickich. Część pierwsza: Józef Kremer.JÓZEF Tarnowski - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:113-136.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Człowiek – kultura – samorozwój. Rozważania wokół książki Izabeli Trzcińskiej O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej.Magdalena Tendera - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:137-150.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Światłoczułość.Paulina Tendera - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:173-180.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Between Haptics and Kinaesthetics: Body Experience in Some Contemporary Theories of Sculpture.Katarzyna Trzeciak - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:151-162.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues