33 found

Year:

 1. Czy Bóg jest w mocy działać moralnie źle? / Does God has power to act in morally wrong way?Pepliński Marek - 2015 - Filo-Sofija 30 (3):261-284.
  This paper has four parts. First outline seven several questions concerning relation between God, his goodness and other philosophically interesting things, especially between attributes of almightiness, goodness and faith in God, questions different from main question of this article. Second part presents Aquinas’s account of God’s goodness, with three ways to understand it, as God’s excellence in being, with respect of His creative activity and with respect of the morality of God’s acting. Third part of the article critically examine Nelson (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  5
  O odwadze w czynach i tchórzostwie w myśleniu. Leszek Nowak o prowincjonalizmie solidarnościowej myśli społeczno-politycznej.Krzysztof Brzechczyn - 2015 - Filo-Sofija 29:59-78.
  In the opinion of many Western observers as well as Polish authors, the political thought of Solidarność was a mixture of ideas drawn from different ideological pedigrees. What, in the aforementioned authors’ opinion, was a reason for pride, was an object of criticism by Leszek Nowak, the eminent Polish philosopher, engaged in the Solidarność movement. One of his most important charges against the political thought of this movement was its intellectual provincialism and its inability to propose something new and fresh. (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Od etyki solidarności do etyki egoizmu.Tadeusz Buksiński - 2015 - Filo-Sofija 29:37-58.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Z problemów współczesnej filozofii.Tadeusz Buksiński, Marek Sikora & Lidia Godek - 2015 - Filo-Sofija 29:9-10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Wpływ wartości świata konsumpcji na sferę publiczną.Joanna Mysona Byrska - 2015 - Filo-Sofija 29:105-114.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Uniwersytet i problem krytycznego intelektualnego obywatelstwa.Jan P. Hudzik - 2015 - Filo-Sofija 29:79-104.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  45
  Neuronauka kulturowa a kategoria rasy: na przykładzie efektu innej rasy.Joanna Malinowska - 2015 - Filo-Sofija 29:125-146.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Ustanawianie wroga, jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową.Monika Mazur-Bubak - 2015 - Filo-Sofija 29:147-160.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. The Promises and Limits of Anti-Politics Solidarity’s Democracy and its Successors.David Ost - 2015 - Filo-Sofija 29:21-36.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Dyskusja na temat globalnego społeczeństwa.Edyta Pietrzak - 2015 - Filo-Sofija 29:115-124.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Idea Solidarności.Marek Sikora & Lidia Godek - 2015 - Filo-Sofija 29:11-20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Wissenschaftslehre §§ 145, 163 (przełożyła A. Horecka, przekład przejrzała E. Maciejewska).Bernard Bolzano - 2015 - Filo-Sofija 28:290-296.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Ajdukiewiczowska obrona klasycznej koncepcji prawdy.Maciej Chlewicki - 2015 - Filo-Sofija 28:17-32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Problematyka defektów semiotycznych w ujęciu Kazimierza AjdukiewiczaProblematyka defektów semiotycznych w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza.Alicja Chybińska - 2015 - Filo-Sofija 28:203-220.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945–1956, przeł. W. Rodkiewicz, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, 427 ss.; ISBN 978-83-7545-486-4 (Stefan Konstańczak).John Connelly - 2015 - Filo-Sofija 28:333-.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Jak uczyć logiki – postulaty Kazimierza Ajdukiewicza i ich realizacja.Kazimierz Czarnota - 2015 - Filo-Sofija 28:121-124.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Jak chronić ludzką godność przed nauką? (przełożył Igor Pokora).Daniel C. Dennett - 2015 - Filo-Sofija 28:314-332.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Kazimierza Ajdukiewicza pogląd na rolę wnioskowania redukcyjnego w twórczości naukowej.Artur Dobosz - 2015 - Filo-Sofija 28:73-92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Geneza i rozwój Ajdukiewiczowskiej teorii pytań. Erotetyka Kazimierza Ajdukiewicza a erotetyki Bernarda Bolzana, Kazimierza Twardowskiego i Romana Ingardena.Aleksandra Horecka - 2015 - Filo-Sofija 28:165-202.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Od tłumacza – Bernarda Bolzana Wissenschaftslehre §§ 145 i 163.Aleksandra Horecka - 2015 - Filo-Sofija 28:287-289.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Uwagi Ajdukiewicza o nauczaniu logiki w kontekście pojęcia przeszkody epistemologicznej w sensie Gastona Bachelarda.Andrzej Kmiecik - 2015 - Filo-Sofija 28:147-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Kazimierz Ajdukiewicz o naukowości etyki.Stefan Konstańczak - 2015 - Filo-Sofija 28:241-262.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Metoda parafrazy w sporze o realizm. Analiza porównawcza poglądów Michaela Dummetta i Kazimierza Ajdukiewicza.Artur Kosecki - 2015 - Filo-Sofija 28:47-62.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Kazimierza Ajdukiewicza spojrzenie na emocje.Joanna Krzemkowska-Saja - 2015 - Filo-Sofija 28:63-72.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Ajdukiewicza próby odpowiedzi na pytanie o uzasadnienie praw logiki a współczesne dyskusje nad uzasadnieniem dedukcji.Marek Lechniak - 2015 - Filo-Sofija 28:93-104.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Kazimierza Ajdukiewicza postulat logizacji dydaktyki i nauczania.Ryszard Maciołek - 2015 - Filo-Sofija 28:105-120.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Kazimierza Ajdukiewicza projekt nauczania logiki.Ryszard Maciołek - 2015 - Filo-Sofija 28:125-146.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Ajdukiewicz o przekonaniach religijnych.Ryszard Mordarski - 2015 - Filo-Sofija 28:277-286.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Kategoria syntaktyczna znaków przestankowych (w kontekście analizy kategorialnej Kazimierza Ajdukiewicza).Karol Samsel - 2015 - Filo-Sofija 28:221-240.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Naturalizm biologiczny (przełożył F. Stawski).John Searle - 2015 - Filo-Sofija 28:299-311.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  4
  Ajdukiewicz przeciwko idealizmowi. Pojęcie istnienia a spory meta- fizyczne.Maciej Sendłak - 2015 - Filo-Sofija 28:33-46.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Ajdukiewicz o światopoglądzie i jedności filozofii.Dariusz Łukasiewicz - 2015 - Filo-Sofija 28:263-276.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  53
  Problematyka wszechmocy Boga – rzeczy nowe i stare / The Issues of God’s Omnipotence – Things New and Old.Marek Pepliński - 2015 - Filo-Sofija 15 (No 30, z. 3):11-44.
  The Issues of God’s Omnipotence – Things New and Old -/- The purpose of this paper is to shortly introduce into the philosophical issues of omnipotence in the history of philosophy and philosophically oriented theology, and to show how the articles included in the special issue on God’s power fits with it. There are three main subjects of debate on the power of God (gods). First, how to precisely define omnipotence, in philosophically as well as theologically adequate way, by using (...)
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 Previous issues
  
Next issues