34 found

Year:

 1.  9
  Czy Bóg jest w mocy działać moralnie źle? / Does God has power to act in morally wrong way?Pepliński Marek - 2015 - Filo-Sofija 30 (3):261-284.
  This paper has four parts. First outline seven several questions concerning the relation between God, his goodness, and other philosophically interesting things, especially between attributes of almightiness, goodness, and faith in God, questions different from the main question of this article. The second part presents Aquinas’s account of God’s goodness, with three ways to understand it, as God’s excellence in being, with respect of His creative activity and with respect of the morality of God’s acting. The third part of the (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  31
  Nowa indukcja a nowy realizm.Mateusz Kotowski - 2015 - Filo-Sofija 29:65-78.
  P. Kyle Stanford formulated his New Induction over the History of Science in order to show that underdetermination of scientific theories by evidence is a genuine problem of scientific theorizing about the world and a one that all scientific realists should take seriously. His argument uses historical record to show that because successful theories of the past were typically, in the light of the then available evidence, underdetermined by theories which we could not at the time conceive, we should expect (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  O odwadze w czynach i tchórzostwie w myśleniu. Leszek Nowak o prowincjonalizmie solidarnościowej myśli społeczno-politycznej.Krzysztof Brzechczyn - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):59-78.
  In the opinion of many Western observers as well as Polish authors, the political thought of Solidarność was a mixture of ideas drawn from different ideological pedigrees. What, in the aforementioned authors’ opinion, was a reason for pride, was an object of criticism by Leszek Nowak, the eminent Polish philosopher, engaged in the Solidarność movement. One of his most important charges against the political thought of this movement was its intellectual provincialism and its inability to propose something new and fresh. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Od etyki solidarności do etyki egoizmu.Tadeusz Buksiński - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):37-58.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Z problemów współczesnej filozofii.Tadeusz Buksiński, Marek Sikora & Lidia Godek - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):9-10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Wpływ wartości świata konsumpcji na sferę publiczną.Joanna Mysona Byrska - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):105-114.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Uniwersytet i problem krytycznego intelektualnego obywatelstwa.Jan P. Hudzik - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):79-104.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  73
  Neuronauka kulturowa a kategoria rasy: na przykładzie efektu innej rasy.Joanna Malinowska - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):125-146.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ustanawianie wroga, jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową.Monika Mazur-Bubak - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):147-160.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Promises and Limits of Anti-Politics Solidarity’s Democracy and its Successors.David Ost - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):21-36.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Dyskusja na temat globalnego społeczeństwa.Edyta Pietrzak - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):115-124.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Idea Solidarności.Marek Sikora & Lidia Godek - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):11-20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Wissenschaftslehre §§ 145, 163 (przełożyła A. Horecka, przekład przejrzała E. Maciejewska).Bernard Bolzano - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):290-296.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ajdukiewiczowska obrona klasycznej koncepcji prawdy.Maciej Chlewicki - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):17-32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Problematyka defektów semiotycznych w ujęciu Kazimierza AjdukiewiczaProblematyka defektów semiotycznych w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza.Alicja Chybińska - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):203-220.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945–1956, przeł. W. Rodkiewicz, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, 427 ss.; ISBN 978-83-7545-486-4 (Stefan Konstańczak).John Connelly - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):333-.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jak uczyć logiki – postulaty Kazimierza Ajdukiewicza i ich realizacja.Kazimierz Czarnota - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):121-124.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Jak chronić ludzką godność przed nauką? (przełożył Igor Pokora).Daniel C. Dennett - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):314-332.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kazimierza Ajdukiewicza pogląd na rolę wnioskowania redukcyjnego w twórczości naukowej.Artur Dobosz - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):73-92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Geneza i rozwój Ajdukiewiczowskiej teorii pytań. Erotetyka Kazimierza Ajdukiewicza a erotetyki Bernarda Bolzana, Kazimierza Twardowskiego i Romana Ingardena.Aleksandra Horecka - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):165-202.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Od tłumacza – Bernarda Bolzana Wissenschaftslehre §§ 145 i 163.Aleksandra Horecka - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):287-289.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Uwagi Ajdukiewicza o nauczaniu logiki w kontekście pojęcia przeszkody epistemologicznej w sensie Gastona Bachelarda.Andrzej Kmiecik - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):147-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kazimierz Ajdukiewicz o naukowości etyki.Stefan Konstańczak - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):241-262.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Metoda parafrazy w sporze o realizm. Analiza porównawcza poglądów Michaela Dummetta i Kazimierza Ajdukiewicza.Artur Kosecki - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):47-62.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Kazimierza Ajdukiewicza spojrzenie na emocje.Joanna Krzemkowska-Saja - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):63-72.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Ajdukiewicza próby odpowiedzi na pytanie o uzasadnienie praw logiki a współczesne dyskusje nad uzasadnieniem dedukcji.Marek Lechniak - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):93-104.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Kazimierza Ajdukiewicza postulat logizacji dydaktyki i nauczania.Ryszard Maciołek - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):105-120.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kazimierza Ajdukiewicza projekt nauczania logiki.Ryszard Maciołek - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):125-146.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ajdukiewicz o przekonaniach religijnych.Ryszard Mordarski - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):277-286.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Kategoria syntaktyczna znaków przestankowych (w kontekście analizy kategorialnej Kazimierza Ajdukiewicza).Karol Samsel - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):221-240.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Naturalizm biologiczny (przełożył F. Stawski).John Searle - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):299-311.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  Ajdukiewicz przeciwko idealizmowi. Pojęcie istnienia a spory meta- fizyczne.Maciej Sendłak - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):33-46.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ajdukiewicz o światopoglądzie i jedności filozofii.Dariusz Łukasiewicz - 2015 - Filo-Sofija 15 (28):263-276.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Problematyka wszechmocy Boga – rzeczy nowe i stare / The Issues of God’s Omnipotence – Things New and Old.Marek Pepliński - 2015 - Filo-Sofija 15 (No 30, z. 3):11-44.
  The Issues of God’s Omnipotence – Things New and Old -/- The purpose of this paper is to shortly introduce into the philosophical issues of omnipotence in the history of philosophy and philosophically oriented theology, and to show how the articles included in the special issue on God’s power fits with it. There are three main subjects of debate on the power of God (gods). First, how to precisely define omnipotence, in philosophically as well as theologically adequate way, by using (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues