Year:

 1. Myśleć globalnie – działać lokalnie – istnieć sieciowo. Krytyka idei odpowiedzialności globalnej w perspektywie etycznej i edukacyjnej.Piotr Domeracki - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):185.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Przyjmowanie perspektywy w rzeczywistości wirtualnej dla personelu wojskowego: przegląd podejść do wirtualnego treningu społecznego.Adam Fedyniuk & Agnieszka Ignaczewska - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):277.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Na Czym Polega Semantyczna Specyfika Metafory?Marek Hetmański - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):171.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Siła wyrazu pozycyjnego operatora R: studium przypadku z logiki modalnej i modalnej filozofii.Tomasz Jarmużek & Marcin Tkaczyk - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):93.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Nauka I Rzeczy Ostateczne.Stanisław Judycki - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):17.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Najnowsze postępy naukoznawstwa.Paweł Kawalec - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):33.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Paradoks golibrody i implikacja koneksywna.Jacek Malinowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):109.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zawodne heurystyki a ocena tradycji badawczych. Przypadek poznania ucieleśnionego.Marcin Miłkowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):223.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  51
  Epistemic Challenges: Engaging Philosophically in Cognitive Science.Przemysław R. Nowakowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):237.
  In this article, I show the role that the philosopher of cognitive science can cur-rently play in cognitive science research. I argue for the important, and not yet considered, role of the philosophy of cognitive science in cognitive science, that is, the importance of cooperation between philosophers of science with cogni-tive scientists in investigating the research methods and theoretical assump-tions of cognitive science. At the beginning of the paper I point out, how the philosopher of science, here, the philosopher of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Okolicznościowy adres z okazji jubileuszu Profesor Urszuli Żegleń.Anita Pacholik-Żuromska & Marcin Zdrenka - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Nowy zarys filozofii umysłu.Gerhard Preyer - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):145.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Francisco Vareli wizja systemu immunologicznego.Bartłomiej Świątczak - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):209.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Wilfrid Sellars i dwa obrazy świata.Tadeusz Szubka - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):131.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  "Jak na to wpadłeś, Holmesie?”. Inferencyjna Logika Pytań w formalnym modelowaniu rozwiązywania problemów w dochodzeniach Sherlocka Holmesa.Mariusz Urbański & Piotr Pietruszewski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):75.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zanikanie prawdy w mediach społecznościowych.Max Urchs - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):259.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kontekstowe wspomaganie rozpoznawania barw: przekonania przenikające czy asocjacje między kształtami a barwami?Maciej Witek - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):199.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Wielowartościowość i modalność.Jan Woleński - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Profesor Urszula M. Żeglen - biografia naukowa.Daniel Żuromski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Podmiot jako istota społeczno-kulturowa.Daniel Żuromski & Anita Pacholik-Żuromska - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):291.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Turinga propozycja testu dla „papierowej maszyny szachowej” z 1948 roku jako prototyp dla testu Turinga.Paweł Łupkowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):117.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Grecy, Witkacy I Czysta Forma W Literaturze.Michał Bizoń - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):85.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Agnieszka Kałowska, Witkacy. Etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 292.Patryk Chłopek - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):171.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Konferencja „Stanisław Ignacy Witkiewicz. Konteksty Filozoficzne, Teatralne I Filmowe”, Instytut Filozofii, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, 19–20 Listopada 2015. [REVIEW]Maciej Dombrowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):129.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Witkacowska ironia w kontekście filozoficznym. Wokół Jedynego wyjścia S. I. Witkiewicza.Maciej Dombrowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):97.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Borys Dombrovski.Stepan Ivanyk & Ryszard Kleszcz - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):138.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Halina Perkowska . Wspomnienie.Ewa Kochan - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):133.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Witkacy a problem naturalizacji intencjonalności.Krzysztof Kościuszko - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):7.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  „Ja” jako pierwszy i jedyny przykład bytu samego w sobie i dla siebie.Andrzej Ostrowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Funkcje sztuki w teorii Czystej Formy Stanisława Ignacego Witkiewicza.Mariusz Oziębłowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):69.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  4
  Michael S. Gazzaniga, Kto tu rządzi – ja czy mój mózg? Neuronauka a istnienie wolnej woli, Smak Słowa, Sopot 2013, ss. 220.Wojciech Sak - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):179.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Wspomnienie o doc. Stanisławie Soldenhoffie.Tomasz Siwiec, Michał Rydlewski & Radosław Wiśniewski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):157.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Czas i przestrzeń w metafizyce Witkiewicza a pierwotność ontologiczna indywiduów. Ujęcie z perspektywy wybranych wątków współczesnej metafizyki analitycznej.Artur Szachniewicz - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):35.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Stanisław Soldenhoff jako filozof moralności i współtwórca podstaw toruńskiego środowiska naukowego.Ryszard Wiśniewski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):143.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Zmiana w redakcji „Ruchu Filozoficznego”.Ryszard Wiśniewski & Adam Grzeliński - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Ewa Bińczyk, Epoka Człowieka. Retoryka I Marazm Antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, Ss. 326.Agata Woźniak-Jakubiec - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):185.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Wiesław Mincer.Marcin T. Zdrenka - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):165.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza a filozofia zdrowego rozsądku.Marta Łowejko - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):57.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  George Berkeley’s Conception of Accountability.Artem Besedin - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  30
  Berkeley, Newton, Explanation, and Causation.Richard Brook - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):21.
  Berkeley, Newton, Explanation, and Causation -/- I argue in this paper that Berkeley’s conception of natural law explanations, which echoes Newton’s, fails to solve a fundamental problem, which I label “explanatory asymmetry"; that the model of explanation Berkeley uses fails to distinguish between explanations and justifications, particularly since Berkeley denies real (efficient causes) in non-minded nature. At the end I suggest Berkeley might endorse a notion of understanding, say in astronomy or mechanics, which could be distinguished from explanation.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  17
  A Scotist Nonetheless? George Berkeley, Cajetan, and the Problem of Divine Attributes.Manuel Fasko - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):33.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  6
  International Berkeley Society Conference “Berkeley’s Philosophy After the Principles and the Three Dialogues” - Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland, 23–26 October 2017. [REVIEW]Adam Grzeliński - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):153.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Marta Szymańska-Lewoszewska, W Służbie Bogu I Człowiekowi. Zarys Problem Patriotyzmu W Myśli George’a Berkeleya [In God’s and Man’s Service. An Outline of the Issue of Patriotism in George Berkeley’s Thought], Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018, Pp. 243. [REVIEW]Adam Grzeliński - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):169.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  George Berkeley: Forging the Irish Nation.Paweł Hanczewski - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):135.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  6
  Berkeley’s Christian Enlightenment.Silvia Parigi - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):99.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  6
  Piotr Szałek, Istnienie I Umysł. Studium Podstaw Filozofii George'a Berkeleya [Existence and Mind. A Study of George Berkeley’s Philosophical Fundamentals], Kraków: Universitas, 2016, Pp. 309. [REVIEW]Marta Śliwa - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):161.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  25
  Berkeley on the Relation Between Abstract Ideas and Language in Alciphron VII.Peter West - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):51.
 Previous issues
  
Next issues