Year:

 1.  4
  Andrzej Jan Noras (1960-2020): Wspomnienie i kilka słów o filozofii mojego nauczyciela.Alicja Pietras - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (2):185-200.
  The aim of the paper is to briefly present the person, philosophical views and achievements of my recently deceased teacher Andrzej J. Noras - a great historian of philosophy, specializing in German philosophy, especially in Neo-Kantianism.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Roman Ingarden. Filozof I Fotograf – Katalog Wystawy.Malina Barcikowska - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):187.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Kształtowalność – Arystotelesowska afektywność i brakujący wymiar bycia u Heideggera.Magdalena Hoły-Łuczaj - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):113.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  2
  Zwrot Erotyczny W Fenomenologii Francuskiej?Piotr Karpiński - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):89.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  O „przekładzie” z trybu materialnego na tryb formalny w filozofii Rudolfa Carnapa. Próba polemiki z interpretacją André W. Carusa.Artur Kosecki - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):25.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Sztuka jako objawienie Życia w perspektywie fenomenologii Michela Henry’ego.Andrzej Krawiec - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):57.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Zastosowanie koncepcji etyki niezależnej w zawodzie lekarza.Adam Skowron - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):173.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Alberta Schweitzera koncepcja człowieka.Tadeusz Sznajderski - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):135.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Marco Filoni, Anatomia Oblężenia. Strach W Mieście [Anatomia di Un Assedio. La Paura Nella Città], Przeł. Joanna Ugniewska, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2020, Ss. 210. [REVIEW]Dawid Wincław - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):193.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Giorgio Agamben, Pulcinella, czyli Rozrywka dla dzieci [Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi], przeł. Joanna Ugniewska, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2019, ss. 200.Dawid Wincław - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):199.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  23
  Dwojaka natura ontologiczna znaków językowych i problem ich wzajemnych relacji.Urszula Wybraniec-Skardowska - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):7-24.
  The subject matter of this work covers the issues or problems listed below: * The problem of the ontological status of language signs and a more general philosophical problem connected with it: * What is language as a system of signs, which – on the one hand – serves to: 1) represent our knowledge about the reality which is being recognized, and, on the other one to: 2) a. explore and better cognize or discover it, b. describe it in an (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Znaczenie badań empirycznych w etyce. Psychologia moralności a etyka filozoficzna.Katarzyna Zachorodna - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):151.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Jean-Jacques Rousseau: „rozum jakiś odmienny, innego rodzaju.Jolanta Żelazna - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):41.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Sumienie według oświeceniowych filozofów.Zbigniew Drozdowicz - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):7.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Rozum jako narzędzie wykluczenia. Feministyczna krytyka Johna Locke’a.Barbara Grabowska - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):25.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Edmund Burke: natura człowieka i rozum człowieka.Paweł Hanczewski - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):41.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Kontrowersje wokół autorytetu w świetle analiz Józefa M. Bocheńskiego na tle współczesnej recepcji idei Oświecenia.Tomasz Kubalica - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):53.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Gdy rozum śpi, budzą się demony. Rzecz o hiszpańskim Oświeceniu.Dorota Leszczyna - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Krytyka instytucji w Listach o sympatii Sophie de Grouchy.Anna Markwart - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Charles-Augustin Vandermonde (1727–1762) I Jego Utopia Eugeniczna.Maria Nowacka & Jerzy Kopania - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):111.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Karsawina i Szestowa krytyka „czystego rozumu”.Andrzej Ostrowski - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):139.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  O różnorodności zasad: filozoficznych, matematycznych i empirycznych, leżących u podstaw nowożytnego przyrodoznawstwa.Zbigniew Pietrzak - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):159.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Hume’a rozum ateologiczny.Tomasz Sieczkowski - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):187.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  O nieracjonalności potępiania samobójstwa w poglądach Davida Hume’a i Jamesa Hillmana.Joanna Smakulska - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):203.
 25.  2
  Koncepcje wychowania moralnego w polskiej myśl wczesnooświeceniowej.Włodzimierz Tyburski - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):223.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Rola rozumu w koncepcji estetycznej Alexandra Gerarda.Krzysztof Wawrzonkowski - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):249.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues