Year:

 1. Zum Problem des modernen Menschen. Vom Gesichtspunkt des genetischen Zugangs.Ľubomír Belás & Sandra Zákutná - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. L’influence de la langue et de la culture sur l’être humain sur l’exemple du profil relationnel de l’homme dans Le volontaire et l’involontaire de Paul Ricoeur.Patrycja Bobowska-Nastarzewska - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):135.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Scott Walden , Photography and Philosophy: Essays on the Pencil of Nature, Wiley-Blackwell, 2008, P. 325 [Polish Edition: Fotografia I Filozofia. Szkice o Pędzlu Natury, Trans. Izabela Zwiech, Cracow: Universitas, 2013, P. 380]. [REVIEW]Marta Agata Chojnacka - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):155.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Der Streit zwischen der theologischen und der philosophischen Fakultät in Kants Schrift „Der Streit der Fakultäten“.Werner Ludwig Euler - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):7.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. The Querist and the Development of George Berkeley’s Understanding of Society.Adam Grzeliński - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):119.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  1
  Conflicting Models of Faith: Browne Vs Toland.Roomet Jakapi - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):71.
 7.  1
  Unintended Consequences – Chosen Aspects: Adam Smith Vs Bernard Mandeville.Anna Markwart - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):103.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Neo-Kantianism and Neo-Hegelianism. Comments on Neo-Philosophy.Andrzej J. Noras - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):55.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Piotr Domeracki, Rozstaje Samotności. Studium Filozoficzne [The Crossroads of Loneliness. A Philosophical Study], Cracow: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2016, P. 380. [REVIEW]Krzysztof Stachewicz - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):163.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Giorgio Agamben, Piłat I Jezus [Pilate and Jesus], Cracow: Wydawnictwo Znak, 2017, P. 128.Dawid Wincław - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):169.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. The Provisional Moral Code or the Permanent Ethical Stopgap? Inspiration From Descartes and Montaigne.Marcin T. Zdrenka - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):85.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z dnia 13.02.2015 r.- - - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):205.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego w Warszawie z dnia 12.02.2016 r.Magdalena Gawin - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):185.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. O możliwości istnienia filozofii chrześcijańskiej.Sebastian Gałecki - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):117.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Nuda Egzystencjalna a Sensowny Wymiar Człowieka.Aleksandra Kondrat - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):101.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  1
  Prawo Naturalne a Prawa Człowieka: Stanowisko Bertholda Walda.Józef Kożuchowski - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):133.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Tomasz Jarmużek, Marcin Tkaczyk, Normalne Logiki Pozycyjne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, Ss. 202.Krzysztof Krawczyk - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):173.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. System a metasystemowe myślenie bycia Martina Heideggera.Karl Michalski - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):33.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Humanitaryzm jako hipertrofia moralności – ujęcie antropologiczne Arnolda Gehlena.Rafał Michalski - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):75.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  1
  Niall Ferguson, Kolos. Cena amerykańskiego imperium, tłum. M. Hartman i B. Wilga-Wielgucka. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 496. [REVIEW]Skorupka Alfred - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):153.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Levinas i Husserl: transcendentalna intersubiektywność.Dorota Ucińska - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):53.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Załuski Wojciech, Etyczne aspekty doświadczenia czasu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 228.Dawid Wincław - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):177.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Idea naukowości Henri Poincarégo.Wiesław Wójcik - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):7.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  1
  Nick Srnicek, Alex Williams, Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work, Verso, Londyn/Nowy Jork 2015, Ss. 256. [REVIEW]Adrian Zabielski - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):167.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 Previous issues
  
Next issues