View year:

 1. #Будьякніна (Рух «Будь Як Ніна») В Контексті Рімейку Поняття Класової Свідомості У Філософії Та Суспільній Практиці: Корпусний Підхід (До 100-Річчя Публікації Праці Дьйордя Лукача «Історія Та Класова Свідомість» (1923-2023 Рр.)). [REVIEW]Ілля Ільїн & Олена Нігматова - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:98-119.
  This paper presents a corpus-based, interdisciplinary, empirical study in social philosophy of the possibilities of remaking the concept and practice of class consciousness in metamodernism based on four sources: the works of prominent Western philosophers from 1900-2023 (5064 English-language books and articles), the works of Karl Marx and Friedrich Engels (43 volumes), the writings of Ukrainian sociologist Olena Symonchuk, and the Facebook posts in the group of the Ukrainian medical women’s movement #BudyakNina (#Be like Nina). The first two sources allowed (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Павло Лейкфельд (1859–1930) Та Індуктивна Філософія Уільяма Г’Юела (1794–1866).Володимир Абашнік - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:71-81.
  This article presents a little-studied issue of critical analysis of the main provisions of the inductive philosophy of the English thinker William Whewell (1794–1866) within the framework of university philosophy, in particular in the publications of the famous Kharkiv professor Pavlo Emilievych Leuckfeld (1859–1930). In this context, the main stages of Pavlo (Paul) Leuckfeld's creative and scientific path are indicated at the beginning, in particular his studies at the 2nd Kharkiv Gymnasium (1871–1878) and at the Faculty of History and Philology (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Між Простором Уявного Та Сферою Ідей: Онтологічна Модель Прокла Та Іранська Неоплатонічна Традиція Сухраварді.Микита Артеменко - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:56-64.
  Стаття присвячена дослідженню впливу неоплатонічних концепцій, зокрема філософії Прокла на дискурсивний простір іранського неоплатонізму. Система Прокла, неоплатонічна діалектика, виявилася слушною для школи Йахї ас-Сухраварді. Досліджуючи «Першу філософію», Сухраварді робив спробу побудувати онтологічну концепцію на підставі неоплатонічної системи. Відтак діалектика Прокла допомагала йому примирити ісламську ортодоксію та шиїтські концепції гулат. Рецепція платонізму в рамках ілюмінативістської школи вплинула на розвиток іранської філософської думки в наступні періоди. Вона поставила дискурсивні рамки іранським філософським школам періоду Сефевідського Ренесансу XVI-XVII століть, неоплатонізм виявився основною мовою філософської (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Філософсько-Теологічні Уявлення На Теренах України У XVI-Xvii Ст.: Історико-Філософський Аналіз.Олена Гудзенко - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:65-70.
  У статті розглядаються філософсько-теологічні надбання періоду XVI–XVII століть на теренах України. Зроблено висновок, що в цей час відбулося переосмислення філософської думки, зсув від богопізнання до підкреслення важливості пізнання людини та визнання її самоцінності. Зокрема, виникла школа традиціоналізму з корінням в православній візантійсько-древньоруській традиції, що виступала як опозиція латинізованому католицизму. Автор здійснює філософський аналіз поглядів Василя Суразького-Малюшицького та Івана Вишенського. Перший підкреслює недосяжність Бога та акцентує на містичному пізнанні, другий вбачає Бога у внутрішній суті людської душі та визначає шлях до самовдосконалення (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Меміронія: Відбиття Стосунків В Мемах.Наталія Загурська - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:28-41.
  В дослідженні вивчається взаємний вплив мемів і любовних чи сексуальних стосунків. Воно показує те, що, з одного боку, тема стосунків є однією з найпоширеніших і багато в чому визначає інтернет меметику в цілому. З іншого боку, створення та надсилання мемів стало важливою частиною сучасних стосунків і підтримує їх. Меми допомагають пам’ятати ключові моменти успішних стосунків, і це знання є складовою їх фону, та дозволяють розвивати їх і, в той же час, зміцнюють їхню стійкість через добрий емоційний контекст. З огляду на (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Нігітологія Імені Буття М. Гайдеґґера.Дар’я Захлипа - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:82-90.
  Стаття присвячена розгляду однієї зі станових для гайдеґґерового доробку проблем, предметом якої виступає іменування Буття під натиском універсалізованої Гайдеґґером ідеї про безосновність Буття, вкоріненої в феномені Ніщо. Радикалізуючи сказане: у статті розгортається проблема пошуку більш зрозумілого, самоочевидного та прозорого для Буття поняття, аніж самé буття, що обіймала наукові пошуки пізнього Гайдеґґера. Серед значного корпусу його робіт можна зустріти окреслений діапазон понять, якими він послуговувався як альтернативними у веденні мови про Буття. Варто підкреслити, що наразі йдеться не про уособлене в Dasein (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Коли Небо Чорніє (Підступи До Онтології «Русcкого Міру»).Ігор Мінаков - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:91-97.
  Намагаючись говорити про феномен «русского міра», ми відразу змушені констатувати, що «дійсність» цього феномену, може бути розташована на різних рівнях (чи в різних доменах) і в просторі різноманітних обмінів, а відповідні репрезентація, опис та аналіз можуть буди виконані в різних дисциплінарних рамках і в різних дискурсах. На таке можуть претендувати психологія, але також і психіатрія – індивідуальна і соціальна; історія, всесвітня, регіональна і повсякденна, різних періодів і різних методологій; культурологія, соціальна теорія, теорія цивілізацій і теорія ідеології; економіка, політекономія і метаекономіка, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Некрополітика Дегуманізації.Олег Перепелиця & Ольга Храброва - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:6-14.
  The article examines hunger as a tool of political action and necropolitics of dehumanization - reducing a person to bare life, which is a specific phenomenon of modern civilization. Conceptualization of necropolitics is carried out in the context of its understanding proposed by A. Mbembe. A thesis is being developed about supplementing biopolitics with necropolitics, when sovereign power creates zones of death, when it is death that embodies domination and ways of resisting it. Politics is defined as the "work of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Візуальна Та Цифрова Риторика: Досвід Розуміння.Наталія Попова, Владислав Галстян & Ярослав Галстян - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:42-48.
  Дослідження риторики часто обмежуються історією питання та аналізом риторичних прийомів з класичного риторичного канону. Проте у сучасному світі цього недостатньо. Ця стаття присвячена опрацюванню питань про візуальну та цифрову риторики: двом взаємопов'язаним областям, які відіграють ключову роль у сучасному інформаційному світі, оскільки за допомогою риторики апробуються, опановуються і конструюються різноманітні моделі реальності. Тому що риторика за своєю природою виступає механізмом конструювання та інтерпретації моделей реальності, виконуючи ключову роль у формуванні громадської свідомості. В рамках даного абстракту ми розглянемо основні аспекти дослідження (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Міфи Платона.Володимир Прокопенко - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:49-55.
  У статті розглядається питання про відношення Платона до міфології. Автор стверджує, що Платон був непримиренним критиком традиційного міфу і поетичної міфотворчості, тому що такі міфи спотворювали справжні образи богів та їхніх діянь. Поетичні міфи погано відображаються на вихованні, тому їхніх творців, як вважав Платон, слід видалити зі справедливої держави. В статті звернено увагу на те, що сам Платон був значним міфотворцем – багато важливих філософських ідей він розказує саме в формі міфів. Автор аналізує причини звернення Платона до міфу, визначає функції, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Етика В Контексті Миру Та Війни.Іван Толстов & Ярослав Москвін - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:15-20.
  Стаття присвячена проблемам етики в контексті миру та війни. Сьогодні під час збройної агресії рф проти України особливо актуальним є повернення до етичної проблематики, до таких понять як справедливість, істина, безсмертя, поблажливість, подія, вірність собі тощо. Ситуація війни змушує по-новому осмислювати їхнє значення через відкриті дискусії, які допомагають покращувати ментальний стан українського суспільства та підтримувати надію на перемогу. Автори статті, відштовхуючись від етичних теорій А. Бадью та Р. Жирара, намагаються дати відповідь на складне питання сьогодення про те, як залишатись людиною (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. (Кібер)Простори Дозвілля.Георгій Храбров - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 69:21-27.
  The article defines the specifics of the development of contemporary society as a space of leisure. In particular, the key cyberspaces of leisure are distinguished. It is noted that the development of society since the second half of the 20th century consists precisely in the release of time and the formation of leisure spaces, when a person is devoted to himself, does not solve problems related to survival or social responsibilities. It is noted that a contemporary person spends his free (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Перспектива Трансгуманізму: Концепції Постлюдини.Тетяна Кісельова - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 68:45-51.
  Стаття присвячена аналізу розвитку трансгуманістичних ідей у концепціях постлюдини. Розкривається поняття постлюдини як можливого стану й стадії розвитку людства поза поточними біологічними й культурними обмеженнями. Здійснюється критичний аналіз різних шляхів і перспектив еволюції людини, що визначаються технологічним прогресом, що запропоновані в працях провідних дослідників трансгуманізму. Визначається як людство може використовувати передові технології, щоб подолати свою біологічну обмеженість. Постлюдина розглядається як наступний щабель еволюції людини з посиленням когнітивних та фізичних здібностей, дизайнером яких буде сама ж людина. Розглядаючи різні шляхи до постлюдини, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Україномовний Проєкт Української Філософії І Її «Лексикон Неперекладностей».Надія Корабльова & Ганна Чміль - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 68:6-22.
  Розглянуті в статті ілюстрації перекладу «неперекладностей» доводять ту ідею, що вони є не незручністю, а формою збагачення філософії, яка форматує лінію свого кумулятивного розвитку через продукування концептів (Ж. Дельоз, Ф. Ґваттарі «Що таке філософія?») як способу буття сучасної філософії. Концепт визначає не лише традиція і вміння користуватись «лексиконом неперекладностей», а й мова, культурні та політичні контексти. Нами обґрунтована теза, що формат концепту демонтує ідею такої філософії, яка здатна розмовляти тільки універсальними мовами і підкреслює важливість локальних філософій, до яких належить українська. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. До Питання Про Появу Свідомості Нейронних Мереж.Володимир Куклін - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 68:32-38.
  Обговорюються революційні зміни в інтелектуальному розвитку людства. Це поява другої сигнальної системи людини, усвідомлення природи формування когнітивних здібностей людського мозку та формування високоінтелектуальних нейронних мереж. Природу формування другої сигнальної системи було зумовлено як збільшенням числа нейронів і синапів кори мозку, так і можливістю безпрецедентного інтерактивного спілкування всередині зростаючої чисельності людських громад, з урахуванням розвитку промови. Розглянуто болючу відмову нейрофізіологів та їх колег від релігійних міфічних уявлень про природу свідомості. Стало зрозумілим, що всі інтелектуальні здібності людини забезпечені роботою мозку та інших (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Мовна Експансія Як Необхідна Умова (Економічно-)Імперіалістичних Відносин.Володимир Панов - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 68:23-31.
  In this article, we try to show how language expansion, language strategies, etc. are envisaged in various theories of (economic) imperialism. In order to establish this, we turn to economic interpretations of imperialism, namely Hobson and Lenin, world-system analysis (Wallerstein, Amin, Arrighi) and the Empire theory of Hardt and Negri. By studying them, we singled out the key characteristics of imperialism that are found in most (economic) theories of imperialism, namely: (1) the creation of market relations (and the market in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Інформаційне Суспільство Та Нова Глобальна Етика.Іван Толстов & Вадим Даніл’ян - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 68:39-44.
  Стаття присвячена аналізу соціокультурних та етичних змін, які відбуваються у сучасному інформаційному суспільстві під впливом процесів глобалізації. Головною метою дослідження виступає аналіз культурних трансформацій у сфері етики інформаційного суспільства. Аналізуючи ці зміни, автори використовують теоретичні концепції провідних дослідників інформаційного суспільства та етики: Д. Белла, Ж. Бодріяра, М. Кастельса, Р. Флориди та ін. Стаття фокусується на змінах, що орієнтовані не лише на технологічні аспекти та зростання обсягів інформації, але й на складні аспекти людської взаємодії – здатності створювати та передавати етичні цінності (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. До Метафізики Квантової Заплутаності.Олександр Тягло - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 68:60-75.
  У статті досліджено поняття квантової заплутаності, його роль у фізиці, філософії, у оновленні світогляду. Відзначено, що до опису фізичної реальності його і низку похідних від нього увів Шредінгер у статті 1935 року в контексті обговорення мисленого експерименту Ейнштейна-Подольського-Розена, але вже у дотичній публікації 1936 року теоретик жодного разу їх не використав. З’ясовано, що з огляду на уведені фон Нейманом і запозичені Шредінгером поняття суміші й статистичного оператора поняття заплутаності не є безумовно необхідним. У певний момент розвитку теорії складних квантових систем (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Децентрація Автентичного Авторитетного Автора.Георгій Храбров - 2023 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 68:52-59.
  The article manifests and analyzes the process of decentration of the Author, which corresponds to a number of trends, such as: decentration of the subject, dividualization, decentralization of information systems, etc., which determine contemporary transformations of the Lifeworld of a human, who appears precisely as a decentralized, multilayered, split, multiple being. It is noted that the model of authorship, which was constituted according to the concept of a centered/holistic subject/individual, which, in particular, is embodied in copyright, needs to be reconsidered. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues