Studia Lulliana

ISSN: 1132-130X

View year:

 1. Estudio sobre la bibliografía del lulismo de Portugal en los siglos XIV y XV.Francisco José Díaz Marcilla - 2012 - Studia Lulliana 107 (107):81-104.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Una aproximació a la Medicina de pecat de Ramon Llull.Anna Fernandez Clot - 2012 - Studia Lulliana 52 (107):25-53.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Una lectura no utòpica del Romanç d'Evast e Blaquerna.Maribel Ripoll Perello - 2012 - Studia Lulliana 52 (107):3-24.
 Previous issues
  
Next issues