19 found

View year:

 1.  86
  How To Be a Baptist Philosopher.Mark J. Boone - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):169-203.
  In this paper I will give some provisional answers to the questions how one can be a Christian philosopher rather than just a philosopher who happens to be a Christian, how one can be a Reformation philosopher rather than just a Christian philosopher whohappens to be a Reformation Christian, and how one can be a Baptist philosopher rather than just a Reformation philosopher who happens to be a Baptist. A good way to be a philosopher is to, like Socrates, seek (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  13
  Czy fizyka wskazuje na istnienie transcendencji? Dyskusja wokół książki "Fizyk w jaskini światów".Janina Buczkowska, Jan Krokos, Anna Lemańska & Adam Świeżyński - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):205-218.
  Profesor Krzysztof A. Meissner proponuje obraz transcendencji wynikającej z poznawania świata przez fizykę, która oznacza świat uniwersalnych i niezmiennych praw przyrody. Czy tego rodzaju wypowiedzi są uprawnione na gruncie fizyki, czy też należy uznać je za określony pogląd filozoficzny? Czy istnienie praw przyrody wskazuje na istnienie jakieś transcendencji? Publikacja jest zapisem dyskusji wokół książki: Krzysztof A. Meissner, Fizyk w jaskini światów (rozmawia Jerzy Sosnowski), (Biblioteka Więzi, tom 389, Warszawa 2023), która to dyskusja odbyła się 25 marca 2023 w Instytucie Filozofii (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  Around "Deconstruction." Author’s Response.David J. Gunkel - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):7-20.
  In this paper I reply to the four critical articles that were provided in response to my book Deconstruction (MIT Press 2021). It proceeds in four steps: (1) I begin with a reply to Stanisław Chankowski’s use of the psychoanalytic term “fetishistic denial” to describe the formal character of the text. (2) I then engage with the criticism supplied by Piotr Kozak, who questions deconstruction’s theory of truth (or its lack thereof). (3) From this, I take-up and respond to Przemysław (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Stein’s Anthropological Approach to the Humanities.Piotr Janik - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):83-99.
  Should we approach the lived experience and/or understand the other with the sense of things? If this is the case, how are we to treat the human experience par excellence? Paradoxically, Edith Stein gives a fresh meaning to the Husserlian term “leiblicheSelbstgegebenheit.” In contrast to Max Scheler’s account, she develops the “persönliche Note” criterion of authenticity. And against Maetin Heidegger’s existential philosophy, a concern for human existence itself resonates. Based on these three dimensions, this article discusses the idea of “the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  The Complicated Pop-cultural Legacy of Figura Christi. Mythologization of the Christ Narrative in the Context of Current Christian Philosophy.Maciej Jemioł - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):119-140.
  Reflecting on the many challenges facing Christianity as a religion, and particularly Christian philosophy as a way of thinking in modern, strange and unfamiliar times, one encounters time and again the grim realization that many of such challenges are simplyprovided by the current culture, the cultural sphere. Without idealizing Europe’s Christocentric culture and remembering that it was not homogeneous, we must recognize that it once existed, it was the ruling cultural norm. Today, such norms are indeed very different and vary (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  18
  Scotus’s Analysis of the Structure of the Will in the Light of 14th-Century Philosophical and Theological Discussions.Martyna Koszkało - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):21-51.
  This article addresses the issue of the two-level nature of acts of the will, i.e. its ability to voluntarily refer to its own acts. First, we will examine the ancient sources of the concept of the two-level will (Plato and Augustine). Then, we will focus on the views of John Duns Scotus on the types of acts of will, with particular emphasis on the concept of non velle and its application in philosophical and theological issues. Against the backdrop of Scotus’s (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Pytanie o jedność nauki na przykładzie kosmologii antropicznej.Sławomir Leciejewski - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):101-118.
  Wobec postępującego od lat procesu dyferencjacji nauk warto zadać pytanie o ich możliwą integrację. Problem ten przedstawiony zostanie na przykładzie kosmologii antropicznej. W pierwszej części artykułu opisane zostaną dwa podstawowe ujęcia kosmologii antropicznej, to znaczy mocna i słaba kosmologia antropiczna (kosmologia inflacyjna oraz kosmologia kwantowa). Następnie zostanie ona ukazana jako przykład projektu integracji nauk ewolucyjnych. W ostatniej części artykułu podjęta zostanie próba wykazania, że kosmologia antropiczna (w znaczeniu szerszym niż wcześniej opisana słaba i mocna kosmologia antropiczna) może stanowić paradygmatyczny przykład (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  A Christian Philosophy Grounded in the Experience of Truth.Zyra F. Lentija - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):141-167.
  This paper focuses on a Christian philosophy grounded in the experience of truth. To better understand this, it will explore: (1) the kind of philosophical approach that provides a space for people to preoccupy themselves with truth and draws them to further probe into the fundamental questions; (2) a return to the basics: philosophy as love of wisdom and for love of wisdom is personal, an experiential journey; (3) finally, a vision of Christian philosophy that is not purely theoretical but (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Antropologiczne podstawy logoterapii Viktora E. Frankla.Karol Michalski - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):53-82.
  Człowiek w logoterapii Viktora E. Frankla charakteryzuje się trzema podstawowymi sposobami bycia: fizycznym, psychicznym, duchowym. Duchowy sposób bycia jest sferą autonomiczną, w której jesteśmy zdolni do pozyskania sensu przez przeżycie i robienie czegoś wartościowego oraz dzięki któremu możemy nabrać dystansu i odnieść się do chorobowych symptomów zaburzonej psychiki. Wypełnienie się sensem przez robienie czegoś wartościowego jest możliwe dzięki trzem zdolnościom, zakorzenionym w strukturzebycia ludzkiego: zdolności do intencjonalnego kierowania się poza siebie do świata zewnętrznego, zdolności transcendowania siebie ze względu na doświadczenie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Sprawozdanie z 16. Warsztatów Filozofii Przyrody Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Kraków, 15-18.06.2023 r. [REVIEW]Adam Świeżyński - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):219-233.
  16. Warsztaty Filozofii Przyrody odbyły się w dniach 15-18 czerwca 2023 roku w Krakowie, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Organizatorem cyklicznych warsztatów jest Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Uczestnikami warsztatów było ponad trzydziestu przedstawicieli kilkunastu ośrodków naukowych z Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy, Zielonej Góry, zajmujących się filozofią przyrody i filozofią nauk przyrodniczych. ------------------------- Zgłoszono: 30/10/2023. Zrecenzowano: 20/11/2023. Zaakceptowano do publikacji: 10/12/2023.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  18
  Bruno Latour: New Challenges and Inspirations in Political Ecology.Ivan Buraj - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (1):49-68.
  Political ecology is a recent development in contemporary scholarship. Contrary to popular belief, the French philosopher Bruno Latour was not its originator. Some scholars began to recognise that nature and politics were closely connected back to the time of Montesquieu. Nonetheless, Latour’s political ecology is original in that it features new or revamped concepts that lend it new content and meaning. It includes concepts such as ‘mode of existence,’ ‘actor/network,’ ‘humans’ and ‘non-humans,’ ‘terrestrial’ or ‘Earthbound,’ and offers a new interpretation (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Katastrofa ekologiczna – od prognozy do rzeczywistości. Globalny problem refleksji filozoficznej w polskim lustrze.Helena Ciążela - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (1):131-153.
  Żyjemy w czasach cywilizacyjnego przełomu. Ludzka aktywność skierowana na podporządkowanie sobie środowiska naturalnego doprowadziła do jego dewastacji, niosącej katastrofalne skutki dla dalszego trwania ludzkości. Naukowe prognozy, publikowane od października 2018 roku, ukazują realne zagrożenie globalną katastrofą klimatyczną w najbliższych latach jako oczywisty scenariusz w przypadku niepodjęcia skutecznej próby przeciwdziałania zagrożeniu. Powstrzymanie katastrofy staje się coraz trudniejszym zadaniem dla społeczności ludzi obecnie żyjących. Artykuł koncentruje się na zagadnieniu reakcji na wspomniany kryzys w dyskursie filozoficznym. W świetle przeprowadzonej analizy wiele wskazuje na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  16
  Toward Environmental Citizenship: The Concept of Citizenship and Its Conceptualization in the Context of Global Environmental Challenges.Anna Mravcová - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (1):69-90.
  The issue of citizenship has been one of the main topics of political thinking since antiquity, when its origins were significantly shaped by classical philosophers, whose ideas are also important for modern thinking. Gradually, with the intensification of globalization many new conceptualizations of the classical concept of citizenship were formulated to address global challenges. These shift away from the basic view of the interconnectedness of citizenship with a specific territory and give humans a wider, global identity with an associated appeal (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  17
  The Anthropocene and the Problem of Anthropological Constants.Katarína Podušelová - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (1):91-110.
  In the humanities and social sciences, the concept of the Anthropocene has become the starting point for theoretical analyses of the immediate relationship between the environmental preconditions for the existence of civilization and the human actions whose consequences threaten these preconditions. From the philosophical-anthropological point of view, reflections on the concepts of the Anthropocene focus not only on a critical analysis of the claims about human that originate in the natural sciences but also on an understanding of the overall role (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  29
  Machiavelli’s The Prince: How to Refute Virtue Ethics in Three Steps.Mindaugas Stoškus - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (1):31-47.
  This article examines Niccolò Machiavelli’s account of virtues in his famous work The Prince. The Italian philosopher uses three different stages or steps of argumentation. All these steps are analyzed in this paper. It is argued that in each step, Machiavelli makes partial conclusions which are neglected in the next step. In the last step, Machiavelli concludes that not only some virtues lead to failure, but all virtues are harmful to a successful leader. Instead of an honest and just way (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  11
  Industrial and Environmental Democracies as Models of a Politically Organized Relationship Between Society and Nature.Richard St’Ahel - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (1):111-130.
  This paper is based on the concept of environmental political philosophy and from its perspective, it highlights the weaknesses and contradictions of contemporary, existing democracies. It aims to formulate an outline of the concept of environmental democracy, following the accounts of M. Bookchin, R. Morrison and H. Skolimowski, as well as international environmental law enshrined in United Nations documents and resolutions. It is based on the hypothesis that the preservation of a democratic political system in a situation of a collapsing (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  13
  Sprawozdanie z działalności naukowej Katedry Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie w latach 2019-2022.Adam Świeżyński - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (1):167-183.
  1 października 2019 roku dotychczasowa Sekcja Filozofii Przyrody, składająca się z Katedry Filozofii Przyrody, Katedry Filozofii Przyrodoznawstwa oraz Katedry Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych, została przekształcona w Katedrę Filozofii Przyrody (KFP). W okresie od utworzenia Katedry Filozofii Przyrody do końca 2022 roku aktywność naukowa jej pracowników obejmowała: realizację indywidualnych i wspólnych programów badawczych i związaną z nimi działalność publikacyjną; udział w konferencjach naukowych; spotkania w celu omówienia bieżących spraw organizacyjnych; spotkania tematyczne, poświęcone prezentacji realizowanej problematyki badawczej oraz dyskusji nad prezentowanymi treściami. -------------------------- (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  Retrospektywna i prospektywna rola ekofilozofii.Włodzimierz Tyburski - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (1):8-29.
  W katalogu zagadnień podejmowanych w ramach ekofilozofii (określanej także mianem filozofii ekologicznej) szczególnie doniosłe znaczenie przypisać należy dwóm wypełnianym przez nią zadaniom. Pierwsze zadanie (retrospektywne) zmierza do ukazania tego zespołu uwarunkowań kulturowych, światopoglądowych, filozoficznych, które szczególnie w dobie nowożytnej generowały myślenie utylitarne, pozytywistyczno-technokratyczne. Jego praktyczne konsekwencje okazały się bardzo niebezpieczne dla życia na Ziemi. Drugie zadanie (prospektywne) wnosi swój znaczący wkład w dzieło budowania nowego myślenia o relacjach człowieka ze światem przyrody, uświadamia potrzebę lepszego zrozumienia wspólnoty losów obu tych światów, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  12
  The Cosmos and Human Beings from an Interdisciplinary Perspective. “Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky. Minulosť a súčasnosť,” [“Paradigmatic Changes in the Understanding of Cosmological and Anthropological Issues. Past and Present”] edited by Zlatica Plašienková, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2021, pp. 308 (rev.). [REVIEW]Štefan Zolcer - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (1):155-165.
  This book presents a complex picture of the universe and man from historical and contemporary perspectives, including philosophical, theological, and scientific perspectives. It consists of several papers by authors from various fields, and it is divided into three main parts. The first part addresses some interesting questions from the history of philosophy and theology; the second part focuses on contemporary astrophysics and astrobiology and the question of extraterrestrial life; the third part considers the ethical and environmental dimensions of these questions. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues