Disputatio Philosophica

ISSNs: 1332-1056, 1849-0174

12 found

View year:

 1.  1
  Neki filozofski aspekti Elze Kučere.Luka Boršić & Ivana Skuhala Karasman - 2022 - Disputatio Philosophica 24 (1):93-106.
  U središtu ovog teksta nalaze se neki filozofski aspekti Elze Kučere (1883. — 1972.). Kučera je 1909. godine doktorirala filozofiju na Sveučilištu u Zürichu i tako postala prva Hrvatica rođena u Hrvatskoj koja je doktorirala filozofiju. No, glavni joj je interes bila psihologija, a kasnije i bibliotekarstvo te su, osim doktorskih disertacija, gotovo svi njezini objavljeni radovi unutar tih disciplina. No, u arhivu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu čuvaju se njezina rukopisna i neobjavljena djela, a među njima se može (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Postulat fenomenološke ontologije i njegov značaj za znanost i naš svjetonazor.Demijan Kosatica - 2022 - Disputatio Philosophica 24 (1):17-41.
  Ovaj rad nudi tumačenje fenomenološke ontologije putem razrade njenih temeljnih stavova, kako bi objasnio njihov značaj za znanost i naš osobni svjetonazor. U radu je fenomenologija shvaćena kao ispravna metoda ontologije ili „znanosti o bitku” kao najopćenitije filozofijske discipline. Ovo utjelovljuje ideju „prve filozofije” koja je slobodna od svih predrasuda i koja odbacuje ili kritizira metafiziku, dualizam subjekt–objekt, empirizam, racionalizam, realizam, idealizam, materijalizam, skepticizam i relativizam. Članak odbacuje ontološki objektivizam kao metodološku zabludu i nastoji dosegnuti jasno razumijevanje znanosti te nas (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Stara duša u novom mehaničkom tijelu.Mikolaj Martinjak - 2022 - Disputatio Philosophica 24 (1):81-92.
  Problem duša–um–tijelo, drevno je pitanje koje je mučilo mnoge filozofe. Još od Platona i predstoika mnogi su filozofi pokušavali odgovoriti na pitanja odnosa između tih “dijelova”. Ovaj rad je pregled teorije o holonima koju je predložio Arthur Koestler i njezinih implikacija u modernoj kinematografiji, posebno na primjeru anime filma Ghost in the Shell. Postoje mnoga pitanja koja su aktualna i povezana s problemom duha i tijela, a koja proizlaze iz moderne kinematografije i TV emisija, no obično su zanemarena ili previđena. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kako je znanost transformirala Descartesov filozofski diskurs.Pavle Mijović - 2022 - Disputatio Philosophica 24 (1):3-16.
  Ovaj rad govori o odnosu znanosti i filozofije ili, preciznije, o naturalizaciji filozofije. U prvom dijelu rada namjeravamo predstaviti Quineov teorijski okvir vezan za znanstveni utjecaj na filozofski diskurs i istraživanje. Quine je u svojim filozofskim spisima naglašavao važnost znanosti, u naturaliziranim ili normativnim epistemološkim oblicima. Ideja jedne održivije pozicije znanja utemeljene na znanosti često se smatra središnjom idejom Quineove epistemologije. Daleko od bilo kakvog oblika kozmičkog egzila, i filozofi, prema Quineu, prihvaćaju najbolje znanje koje im je u određenom trenutku (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Hermeneutika van Eyckova Gentskog oltara.Daniel Miščin - 2022 - Disputatio Philosophica 24 (1):57-80.
  U bogatoj literaturi o Gentskom oltaru, jednom od najvažnijih umjetničkih djela sjeverne renesanse što ga je 1432. dovršio Jan Van Eyck, često se tvrdi da je središnja scena zatvorenog Gentskog oltara, tj. Navještenje, jednostavno ilustracija teksta Lk 1, 26–38 kojega Van Eyck vjerno slijedi. Iako je Van Eyck nesumnjivo crpio nadahnuće iz tog teksta, ovaj rad nastoji uspostaviti i istražiti drukčiju hipotezu — da se Van Eyck namjerno udaljio od Lukinog teksta Navještenja, i to iz vrlo dobrog razloga koji je (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Analiza koncepta osobe u teorijama zdravstvene njege.Ivan Šestak & Damjan Abou Aldan - 2022 - Disputatio Philosophica 24 (1):43-56.
  Poimanje čovjeka kao osobe utječe na neposredno djelovanje, što osobito dolazi do izražaja u skrbi tijekom bolesti i patnje. Iako je medicina stara koliko i čovječanstvo, tijekom posljednja dva stoljeća kao znanost razvija se unutar biomedicinske paradigme koja je obilježena pozitivizmom.Od vremena Florence Nightingale profesija medicinskih sestara pokušava se razviti unutar vlastite paradigme koju obilježavaju četiri koncepta od kojih je osoba središnji koncept. Tek se proteklih pola stoljeća razvijaju jedinstvene zdravstvene njege u kojima se naziru obilježja personalizma. Pokušaji pojedinih teoretičarki (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Od projekcije ljudskih organa do projekcije umjetnog čovjeka.Ivana Greguric & Ivo Džinić - 2022 - Disputatio Philosophica 23 (1):77-88.
  U članku se na temelju teze njemačkoga teoretičara i pionira filozofije tehnike, Ernsta Kappa, o projekciji organa prilikom početnoga stvaranja oruđa, nastoji pokazati kako ta teza ima svoje implikacije još i danas, posebice u pogledu njezine reverzibilnosti. Naime, kada Kapp tvrdi da su sva oruđa nastala tako što je čovjek promatrao svoje organe i njihovu funkcionalnost, a da je među svim organima napose ruka oruđe svih oruđa, onda isto tako valja ustvrditi kako se je danas od projekcije organa prispjelo tome (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Prošireno jastvo i identitet kroz vrijeme.Ana Grgić & Marina Novina - 2022 - Disputatio Philosophica 23 (1):65-76.
  U ovom članku raspravljamo o hipotezi proširenog jastva Andyja Clarka i Davida Chalmersa, a osobito o prigovoru prema kojemu proširenom jastvu nedostaje stabilnost i kontinuitet koji su potrebni da bismo ga smatrali identičnim kroz vrijeme. Pokušavamo pokazati da je taj prigovor neodrživ. Raspravljamo i o gledištu prema kojemu se drugi tip jastva, to jest narativno jastvo, također može shvatiti kao prošireno, i tvrdimo da stabilnost i kontinuitet toga tipa jastva također nisu ugroženi ako ga proširimo izvan granica čovjekova tijela. Stoga, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  4
  Wittgensteinov obrat od modela k modeliranju.Kristijan Krkač & Josip Lukin - 2022 - Disputatio Philosophica 23 (1):3-21.
  U tekstu izlažemo rješenje razlike između Wittgensteinove uporabe modela u TLP i modeliranja u PI, RFM i OC temeljem analize razlike u izboru samih riječi i opisa pojmova fenomena u njegovim napomenama. Metoda je pojmovna analiza Wittgensteinova tretiranja znanstvenih modela i modeliranja. Dodatno, tekstualna raščlamba i poredba korištena je pri istraživanju njegovih glavnih napomena na tu temu. Ako je otkrivena razlika između modela i modeliranja i kontinuitet ovisnosti oba pojma o pojmu slike, pri čemu je razlika slike i oslikavanja uzeta (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Virtual SociabilityVirtualna društvenost.Krešimir Peračković & Hrvoje Petrinjak - 2022 - Disputatio Philosophica 23 (1):43-63.
  Since the 2020 COVID-19 pandemic, the term virtual has become one of the most used in media and everyday speech. There is an increasing amount of research done on this new reality, and the results are still to be published. However, it is insufficiently known in scientific periodicals that the concept of virtual reality, enabled by information technology, has existed in the sociological literature since the 1990s when Castells introduced it to the theory of network society. Therefore, the paper's primary (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Prolegomena filozofijskog utemeljenja dubokog učenja kao teorije (umjetne) inteligencije.Sandro Skansi & Marko Kardum - 2022 - Disputatio Philosophica 23 (1):89-99.
  U radu se ispituju filozofski temelji dubokog učenja. Ukazivanjem na početke dubokog učenja i umjetnog neurona kao formalnog modela ljudskog neurona moguće je tvrditi da je umjetna inteligencija razvijena i prije njezinog službenog imenovanja te da je bila snažno povezana s propozicionalnom logikom. Imajući na umu neke velike zastoje u razvoju neuronskih mreža, pokazujemo da se dubinsko učenje može tretirati kao teorija umjetne inteligencije te da potpada pod paradigmu umjetne inteligencije jer je za nju dovoljno samo učenje jer se inteligentno (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Black Mirror, Enhancement and the Impossibility of ForgettingCrno zrcalo, napredak i nemogućnost zaboravljanja.Miša Đurković - 2022 - Disputatio Philosophica 23 (1):23-41.
  Modern cognitive and experimental science is increasingly working to explore the meaning and importance of forgetting. Forgetting is one of the most important mental functions on an individual level, but also on a social and national level, since it enables healing, purifies the mind of difficult memories, prevents obsession with problems, and eliminates the possibility of psychosomatic illnesses. The famous British TV series Black Mirror, which has become a symbol of the challenges that modern and futuristic technology brings to man, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues