Year:

 1.  16
  Kilka uwag o prototypowości w kontekście kognitywnych rozważań nad istotą gatunków literackich (na podstawie Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza).Karolina Dobrosz-Michiewicz - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:99 - 113.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Osobisty ochroniarz „nieznanego Boga”. Poszukiwania sacrum w poezji Jacka Podsiadły.Sylwia Grzeszna - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:185 - 201.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  25
  Karcer kultury i stan schizofreniczny. O Szczęściu Frania Włodzimierza Perzyńskiego.Szymon Kostek - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:85 - 98.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Światło dzienne i doświadczenie amerykańskie Czesława Miłosza.Ewa Kołodziejczyk - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:143 - 159.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Pojęcie figury konceptualnej.Andrzej Kudra - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:217 - 221.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  13
  Życie literackie Łodzi w czasie I wojny światowej.Aneta Stawiszyńska - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:67 - 84.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  16
  Miłosz: autorefleksja jako temat poetyckiego opisu.Barbara Stelmaszczyk - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:161 - 176.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  50
  Jerzy Starnawski.Maria Wichowa - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:223 - 229.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  14
  Znaczeniowa funkcja muzyki w słuchowisku.Joanna Bachura & Aleksandra Pawlik - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 3:162 - 170.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  44
  Prawda w pracy dziennikarskiej. Moje doświadczenia.Adam Boniecki - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 3:11 - 13.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  35
  Komentarz (sportowy), relacja (sportowa), sprawozdanie (sportowe)–przegląd stanowisk.Beata Grochala - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 3:95 - 105.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  Czytelnik jako współtwórca lokalnej gazety na przykładzie „Nowego Życia Pabianic”.Magdalena Hodak - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 3:40 - 49.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  34
  Dwugłos o telewizji publicznej i komercyjnej, regionalnej i lokalnej. Rozmowa red. Tomasza Lasoty (TVP Łódź) i red. Remigiusza Mielczarka (TOYA). [REVIEW]Tomasz Lasota & Remigiusz Mielczarek - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 3:117 - 124.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  35
  Specyfika pracy dziennikarza muzycznego w radiu publicznym.Piotr Stańczyk - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 3:197 - 199.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Muzyka w Dziennikach Stefana Kisielewskiego.Urszula Ciołkiewicz-Latek - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2:182 - 193.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  12
  Pisarz o muzyce—kompozytor o literaturze. Związki muzyki i literatury w felietonach Stefana Kisielewskiego.Kamila Hawryszków - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2:173 - 181.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  16
  Wspomnienia głosem pisane. O autobiografiach śpiewaków.Beata Kornatowska - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2:140 - 154.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  8
  Piosenka o piosence według Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory.Jerzy Wiśniewski - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2:92 - 109.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  10
  Dynamika jako element muzyki w poezji XX wieku (na przykładzie wybranych wierszy Stanisława Barańczaka).Katarzyna Cudzich-Budniak - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1:246 - 256.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  14
  Muzyka ocalona, muzyka ocalająca. O Traktacie o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego.Agnieszka Czyżak - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1:257 - 266.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  11
  Danse moriendi. O muzyczno-tanatologicznych aspektach późnej twórczości lirycznej Jarosława Marka Rymkiewicza.Joanna Dembińska-Pawelec - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1:230 - 245.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  13
  Tadeusz Nowak:„przez kolędę”(wyobraźnia).Anita Jarzyna - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1:212 - 229.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  11
  Gurami mozaikowy dyryguje Beethovenem. Oniryczny panfikcjonalizm Scen łóżkowych Adama Wiedemanna.Natalia Lemann - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1:283 - 293.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  8
  Muzyczne komponenty dramatu mimicznego Skrzypek Opętany Bolesława Leśmiana.Renata Suchowiejko - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1:77 - 91.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  24
  Poszerzenie pola słyszenia.Jerzy Wiśniewski - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1:7 - 9.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Muzyka i gruźlica.Monika Ładoń - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1:151 - 162.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues