18 found

Year:

 1. Egzystencjalizm jako filozofia podmiotu.Dorota Bajer - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Ciało jako przedmiot praktyk ascentycznych w sztuce współczesnej (Opałak, Dudek-Durer, Orlan).Łukasz Białkowski - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu \"Kultury\" paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, przezwyciężenie mesjanizmu.Jacek Breczko - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. La rencontre philosophique dans le jardin grec.Małgorzata Grygielewicz - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. A Transformation in Islamic Thought: The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah) in the Context of Occidentalism versus Orientalism.T. A. S. Ismail - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Czy wolność człowieka jest absolutna? Punkt widzenia liberalizmu klasycznego.Karol Jasiński - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Heidegger wobec kartezjańskiej koncepcji nauki nowożytnej.Milovan Ješič & Eugen Andreanský - 2011 - Idea 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Zarys i konsekwencje myśli teodycealnej Jana Pawła II.Zbigniew Kaźmierczak - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Biesy Fiodora Dostojewskiego jako wykład refleksji filozoficznej.Katarzyna Krasucka - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  21
  Marburska krytyka poznania jako odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Idea 23 (23).
  The article elucidates and assesses the Marburg School’s account of the cognition. The characteristic feature of epistemology from this School is the rejection of the mirroring and acceptance of the cognitive transformation. The criticism of the mirroring theory is implicitly contained in Paul Natorp’s and Hermann Cohen’s cognitive relationism. Ernst Cassirer articulated this critical epistemology in his philosophy of the symbolic form and his conception of the symbolic representation. The historical bases of this criticism has been reconstructed as a main (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Marburska filozofia krytyczna wobec psychologizmu.Przemysław Parszutowicz - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Metafizyka i etyka Samuela Clarke\'a.Sławomir Raube - 2011 - Idea 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. \"Zmiana sposobu życia\" jako efekt filozofowania - w nawiązaniu do hermeneutycznych idei filozofii.Bartosz Rozbicki - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Polityczność jako obietnica nowego świata. Myśl polityczna Hannah Arendt.Jolanta Sawicka - 2011 - Idea 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Derrida a buddyzm.Jacek Sierdzan - 2011 - Idea 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Kartezjańska podmiotowość w fenomenologii Jean-Luca Mariona.Wojciech Starzyński - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Jana Dunsa Szkota pytanie o metafizykę.Jacek Surzyn - 2011 - Idea 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Historia filozofii, jej cel i drogi.Eduard Zeller - 2011 - Idea 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 Previous issues
  
Next issues