Prakseologia

ISSN: 0079-4872

27 found

View year:

 1. Geneza kryzysu w świetle problemu rynkowej i społecznej koordynacji, czyli Hayek odczytany na nowo.Wiesław Banach - 2015 - Prakseologia 157 (2).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. „Ta gospodarka zabija”. Papieża Franciszka krytyka (wynaturzeń) wolnego rynku.Aniela Dylus - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji. Rozważania wokół pytania: czy wierzymy jeszcze w wolny rynek?Janina Filek - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kryzys fi nansowo-gospodarczy 2008 roku a wiara w wolny rynek. Opinie studentów.Leszek Karczewski - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Próba przejścia do rynkowego modelu zarządzania publiczną instytucją kultury na przykładzie Teatru Muzycznego w Poznaniu.Przemysław Kieliszewski - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Religia i procesy sekularyzacji w kontekście kryzysu państwa dobrobytu.Cezary Kościelniak - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Etyka – Genetyka – Rynek. Racjonalność komunikacyjna w polityce ochrony informacji genetycznej.Paweł Kwiatkowski - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Kultura fi nansjalizacji.Anna Lewicka-Strzałecka - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Walka o „nowego” klienta. Oferta dla seniorów w obliczu starzenia się społeczeństwa.Michał Mękarski - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Żeby sprzedać – trzeba dać. O rynku i jego nierynkowych fundamentach.Michał A. Michalski - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Dlaczego kiedyś wierzyliśmy w wolny rynek?Barbara Pogonowska - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wolnorynkowi ekwilibryści. Edukacja przedsiębiorcza i polskie kadry sektora kultury.Marcin Poprawski - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Społeczeństwo obywatelskie, państwo opiekuńcze, mechanizm rynkowy. O zapomnianej zasadzie demokracji.Przemysław Rotengruber - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Etyka biznesu po kryzysie.Jacek Sójka - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Wolny rynek a porządek konkurencyjny. Dwie koncepcje społeczno-gospodarczego ładu.Grzegorz Szulczewski - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Czy ekonomiści wierzą jeszcze w wolny rynek?Halina Zboroń - 2015 - Prakseologia 157 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jak uobecnia się prakseologia w Polsce?Ryszard Banajski - 2015 - Prakseologia 157 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ład korporacyjny i sprawozdawczość fi nansowa na rynku alternatywnym NewConnect z perspektywy audytorów fi nansowych.Dorota Dobija & Iwona Cieślak - 2015 - Prakseologia 157 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zgodności i niezgodności tak zwanej zgodności.Wojciech Gasparski - 2015 - Prakseologia 157 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Nagradzanie zewnątrzorganizacyjne – między darem a towarem.Paweł Krzyworzeka - 2015 - Prakseologia 157 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Biznes idzie do szkoły. Marketing farmaceutyczny skierowany do polskich i amerykańskich studentów medycyny.Marta Makowska - 2015 - Prakseologia 157 (1).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Rola religijnej determinanty w kulturze organizacyjnej.Barbara Mazur - 2015 - Prakseologia 157 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Mobbing w organizacji – rodzaje zjawiska.Piotr Pilch - 2015 - Prakseologia 157 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Etyka i kierowanie. O warunkach aplikacji wiedzy o tym, jak być powinno.Przemysław Rotengruber - 2015 - Prakseologia 157 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Does Catholicism function as “benefi cial constraint” for small and medium-sized companies confronted with the shadow economy? Some evidence from Poland.Rafał Smoczyński - 2015 - Prakseologia 157 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Indywidualne korzyści, organizacyjne straty? Lojalność a zjawisko krzyżowania się zarządów i rad nadzorczych w perspektywie praktyków biznesu.Joanna Szalacha-Jarmużek - 2015 - Prakseologia 157 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Krytyka „etyki sympatii” i „problem A. Smitha” w świetle lektury Teorii uczuć moralnych.Grzegorz Szulczewski - 2015 - Prakseologia 157 (1).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues