Схід

ISSN: 1728-9343

37 found

View year:

 1.  14
  Моделювання контролю стабільності комунікаційних каналів при управлінні розвитком промислового підприємства.Oleksii Bezchasnyi - 2018 - Схід 2 (154):5-12.
  У статті розроблено науково-методичний підхід до контролю стабільності комунікаційних каналів при управлінні розвитком промислового підприємства, який базується на врахуванні особливостей різних видів внутрішніх та зовнішніх комунікаційних каналів і використання якого дає змогу своєчасно виявляти проблеми в комунікаціях та адаптувати комунікаційні канали до змін у зовнішньому середовищі або до особливостей внутрішніх комунікацій.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Депортації населення західної україни : Новітня вітчизняна історіографія.Olha Dovbnia - 2018 - Схід 2 (154):70-77.
  У статті проаналізовано висвітлення в новітній вітчизняній історіографії депортаційної політики радянської держави щодо різних категорій населення західноукраїнських земель у 1939-1953 рр. Установлено, що дослідники розглянули причини, масштаби, наслідки депортацій, визначили їх етапи та специфіку проведення. Спираючись на науковий доробок, присвячений проблемі, з'ясовано, що депортаційні акції були інспіровані вищим керівництвом країни та здійснювалися під його пильним контролем, стали невід'ємною складовою радянізації, мали на меті придушення спротиву населення, зміну етнічної та соціальної конфігурації регіону, а разом з іншими формами репресій сприяли утвердженню компартійно-радянського (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  26
  Оцінка техніко-економічних показників розробки нафтогазового родовища в інноваційному процесі.Mykhailo Fyk, Volodymyr Biletskyi, Mohammed Abbood, Mohammed Al-Sutan, Olena Varavina, Yevhen Shapchenko, Olena Yatskevich & Ilya Fyk - 2018 - Схід 2 (154):64-70.
  У статті запропоновано новий аналітико-алгоритмічний підхід до оцінки техніко-економічних показників варіанту розробки нафтогазового родовища з урахуванням ефекту отримання економічних зисків за рахунок впливу технологічних інновацій інтенсифікації видобування вуглеводнів та супутньої продукції. При цьому під технологічними інноваціями розуміють змішаний комплекс нових засобів праці, техніки, технологічних вузлів, нових режимних та сировинних карт, логістики, інших загальних позитивних технологічних змін. Наголошується потреба зміни алгоритмів при техніко-економічних розрахунках варіантів розробки нафтогазових родовищ для врахування продажу результатів супутньої видобуванню вуглеводнів генерації та зберігання енергоносіїв, забору цінних порід (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  Порівняльний ідейно-концептологічний аналіз соціально-філософського підходу до суспільних аспектів милосердя.Yuriy Khodanych - 2018 - Схід 2 (154):118-123.
  Стаття присвячена порівняльному ідейно-концептологічному аналізу соціально-філософського підходу до суспільних аспектів милосердя. Феномен милосердя досліджується автором крізь призму різноманітних західних соціально-етичних учень. У розрізі еволюціонізму милосердя набуває значення альтруїзму. Окрема увага приділяється концепції взаємодопомоги П. Кропоткіна. В утилітаризмі милосердя розглядається крізь призму індивідуальної та суспільної користі. У свою чергу, у контексті лібералізму милосердя втрачає свою суспільну цінність, адже в центрі уваги постає вільна особистість з її власним моральним вибором. Автор аналізує окремим чином концепцію розумного егоїзму А. Ренд. Крізь призму суспільно-прикладних досліджень (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  21
  Духовенство угкц північно-західної гуцульщини у 1836-1935 рр.Volodymyr Klapchuk & Oksana Tymofii - 2018 - Схід 2 (154):77-81.
  У статті вперше встановлено хронологію діяльності парохів Української греко-католицької церкви в північно-західній частині Гуцульщини. На цій території діяло дев'ять парафій, що об'єднували близько 20 церков у 17 населених пунктах. Відомості про духовенство північно-західної частини Гуцульщини взяті з шематизмів, фондів Центрального державного історичного архіву України, приватного архіву родини Клапчуків у Делятині. Перші відомості про священиків відомі з середини XVII ст. Установлено, що впродовж століття в північно-західній частині Гуцульщини парохами було 74 священики. Середній час праці на парафії у Білих Ославах, Красні, Ланчині, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  Антимобілізаційна діяльність збройного руху опору.Oleksandr Kuryliak - 2018 - Схід 2 (154):82-92.
  У статті розглянута й проаналізована протидія ОУН та УПА мобілізації в Червону армію чоловічого населення західноукраїнського регіону в 1944-1945 рр. Встановлено, що для перешкоджання призову підпілля та повстанці провели антимобілізаційну агітаційну кампанію, яка включала в себе випуск та поширення відповідних листівок, проведення зібрань із антимобілізаційними закликами та поширення чуток. Також повстанці чинили опір призову збройним шляхом, здійснюючи напади на причетних до призову осіб, на колони мобілізованих та військові комісаріати. Зрештою, підпілля вдалось і до застосування сили проти військовозобов'язаних та їхніх родичів. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  14
  Оцінка фінансового стану підприємства сфери послуг із використанням карт кохонена.Vitaliy Lazorenko - 2018 - Схід 2 (154):13-18.
  Статья посвящена исследованию финансового состояния предприятия сферы услуг. Стабилизация финансового состояния является приоритетным направлением отдельно взятого предприятия и экономической системы в целом. Предлагается решить обеспечение стабильности финансовой деятельности предприятия с помощью нейронной сетевой модели кластеризации - самоорганизующихся карт Кохонена - мощного механизма кластеризации, что позволяет отобразить результаты финансового анализа в виде компактных и удобных для интерпретации двумерных карт. В работе проанализированы услуги предприятия и проведена сегментация базы посетителей, построены профили пользователей услуг путем выявления их похожего поведения в плане частоты, типа (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  14
  Тенденції розвитку машинобудівної галузі україни в аспектах державної політики.Oxana Mazurenok - 2018 - Схід 2 (154):19-24.
  У статті розглянуто питання розвитку машинобудівної галузі України впродовж останніх років. Проаналізована структура сектора машинобудування. Виділено основні негативні тенденції в розвитку окресленої галузі та запропоновано напрямки державної політики для підтримки та ефективного функціонування цього сегмента в складних економічних умовах. Розроблено стратегію державної політики, направлену на розвиток машинобудування в країні.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Теоретичний і концептуальний підхід до бенчмаркінгу на прикладі будівельного сектора азербайджанської республіки.Gyulshan Mustafaeva - 2018 - Схід 2 (154):24-31.
  В статье исследованы возможности бенчмаркинга для строительной отрасли Азербайджана. Показано различие между бенчмаркингом и исследованием конкурентоспособности. Проанализирована динамика государственных инвестиций в строительную сферу и макроэкономических показателей строительных предприятий Азербайджана с 2009 по 2016 год. Проведен бенчмаркинг строительной компании Великобритании и строительного предприятия Азербайджана, на основании чего сформулирован перечень недостатков этого строительного предприятия и строительной отрасли страны в целом и разработаны рекомендации по их устранению.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  11
  Обґрунтування механізмів управління соціально відповідальною діяльністю.Olha Pavlykivska - 2018 - Схід 2 (154):32-37.
  The enterprise socially responsible activities system of the needs the effective management mechanism. It has been proved the enterprise social responsibility policy should be included in the management strategy. Modern management methods shifts the emphasis of influence to the invisible asset using with this new management methods, including the social responsibility management. However, it is only small size of the domestic enterprises include the social responsibility policy in the management strategy. The article shows the author's understanding of the "socially responsible (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  19
  Українська історична думка в системах нотацій і агіографій освітян епохи відродження.Olena Popovych - 2018 - Схід 2 (154):100-106.
  У статті обґрунтована необхідність залучення біографічного матеріалу для уведення в історію українського гуманітарного дискурсу імен представників педагогічного Відродження України - просвітителів, які презентують Україну світові. Автор статті основним арсеналом дослідницького пошуку використовує вперше як об'єкт дослідження системи нотацій та агіографій видатних просвітителів українського Відродження. Розглядається діяльність і творча спадщина видатних представників педагогічного компендіуму часів України XIV-XV століть у системах нотацій і агіографій: Павла Русина, Юрія Котермака та ін. Автор статті реалізує біографічний метод для вивчення колективних біографій представників видатних просвітителів українського (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  12
  Рецензія.Yuriy Prysiazhniuk - 2018 - Схід 2 (154):129-130.
  Рецензія на монографію: Лизун М. В. Глобальні виклики регіональної валютної інтеграції: монографія. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2017. 453 с.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Міжнародна економічна система: Тенденції і виклики сучасності.Anatoliy Revenko - 2018 - Схід 2 (154):38-47.
  У статті розглянуто основні тенденції і виклики в контексті міжнародної економічної системи на сучасному етапі. Особлива увага приділена аналізу ситуації в міжнародній торговельній сфері, осмисленню викликів, перед якими опинилася міжнародна економічна система, з урахуванням ефекту глобалізації, розкриттю феномену "нового" економічного регіоналізму, а також виокремленню наслідків впливу світової фінансової кризи на міжнародну економічну ситуацію сьогодні.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  14
  Рефлексивний підхід при залученні інвестування під проекти розвитку промислового підприємства.Olga Rusinova & Tetiana Zhovkovska - 2018 - Схід 2 (154):48-55.
  Визначення інвестиційної привабливості підприємств у вітчизняній науці традиційно вивчається з точки зору факторів економічного характеру. Досліджень, у яких представлені наукові підходи, які розкривають неекономічні чинники залучення інвестицій, в Україні практично немає. У статті досліджено можливості залучення інвестування під проекти розвитку промислових підприємств на основі рефлексивного підходу. Обґрунтовано й розроблено відповідний алгоритм залучення інвестицій, що включає блоки підготовки, розгляду та практичної реалізації фінансування обраних проектів при виборі стратегічної поведінки всіх учасників інвестування та розподілу ризиків між ними.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  13
  Герметичне мистецтво" алхімії в культурному ландшафті православних слов'ян XVI-xvii ст.: Алхімічний аналіз гравюри "чистота аки девица.Vitalii Shchepanskyi - 2018 - Схід 2 (154):124-128.
  У статті розглянуто герменевтичне прочитання гравюри "Чистота аки Девица" XVII ст. На думку автора, вона складається з основних алхімічних символів, що покликані продемонструвати трансмутацію людської душі. На прикладі цієї гравюри продемонстровано прояви духовної алхімії ранньомодерної доби в культурному середовищі православних слов'ян XVI-XVII ст.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  21
  Концептуальні прорахунки агресорної міфотворчості.Vasyl Struhatskyi - 2018 - Схід 2 (154):111-118.
  The author continues the philosophical study of manipulative influence on the mass consciousness, which is the basic component of the aggression of the Russian Federation against Ukraine. The article is devoted to the identification of miscalculations that have been admitted by technologists of this manipulative effect. It was revealed that the mistakes amount to unqualified approach in forming the image of the key person of mythology. It was established that classics of cultural studies, religious studies and philosophy studied in detail (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  11
  Основні напрями зменшення боргових ризиків у середньостроковій перспективі.Yuliia Teres - 2018 - Схід 2 (154):55-63.
  У статті розглядаються засади формування основних напрямів політики у сфері державного боргу, спрямованих на зменшення боргових ризиків у середньостроковій перспективі. Визначено вплив макроекономічних чинників на формування управлінських рішень у борговій сфері та проаналізовано наслідки заходів, що впроваджуються для підтримки банківського сектора в умовах глобальної економічної кризи. Сформовано прогнозну модель, за допомогою якої представлено оцінку змін політики у сфері державного боргу за різними сценаріями розвитку економіки України в середньостроковій перспективі.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  12
  Концепція миру в світлі війни на сході україни.Hryhorii Kovalskyi - 2018 - Схід 2:107-110.
  Стаття присвячена філософському осмисленню теорії війни та миру. Висвітлено гібридні форми інформаційного впливу з метою розпалювання ворожнечі між народами, через підміну смислів формування необхідної для агресора реальності, взяття під контроль наративу властивому соціальному середовищу Східної України, встановлення деформованих світоглядних орієнтирів. Розглянуто поняття "мир" в методологічній парадигмі конфліктології, теорії насильства, теорії війни та інших теоріях. Запропоновано інформаційний інструментарій встановлення миру на Сході України: забезпечення домінування України в інформаційній сфері регіону досягається шляхом впливу за принципом "soft power"; організація стратегічної комунікації принципово відмінної (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  16
  Постмодернізм як консерватизм: деконструкція деконструкції як спосіб уникнення вибору "Fa versus Antifa".Yevheniia Bilchenko - 2018 - Схід 1 (153):90-97.
  The article is devoted to the philosophical and cultural analysis of postmodern philosophy on the basis of the Hegelian methodology, Heidegger's philosophy of language, structural psychoanalysis, deconstructionism, hermeneutics, universal ethics and philosophy of dialogue. The article substantiates the thesis that postmodernism as a model of theoretical reflection is autonomous with regard to liberalism and relativism with the concept of a "French school", which has an anti-liberal orientation and corresponds to the conservative Christian attitudes imposed by implicit ontological meanings. The medieval (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  17
  Викладацька діяльність григорія павлуцького та розбудова вищої освіти в україні.Elena Bogatikova - 2018 - Схід 1 (153):34-39.
  У статті розглядається освітня та викладацька діяльність відомого історика та мистецтвознавця Григорія Павлуцького. Показано його роль у створенні вищих навчальних закладів в Україні - Київського українського народного університету, Кам'янець-Подільського державного університету, Київського археологічного інституту, Української державної академії мистецтв. Відзначено внесок дослідника у справу формування нової генерації українських учених і в розвиток вітчизняної вищої освіти.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  11
  Реформаторські ідеї в середовищі мусульманського студентства початку хх століття: Таємний з'їзд 1913 р. в києві.Denis Brylov - 2018 - Схід 1 (153):40-43.
  The article is devoted to the clandestine congress for the preparation of the All-Russian Congress of Muslim Students, organized in Kiev in 1913. Based on the archive sources of gendarme administration of Kiev Governorate and memoirs of the participants of the events, the process of preparing the organizational congress, its goals and tasks were examined. The role of reformist ideas among the organizers of the clandestine congress and their inclusion into the general imperial Muslim context was shown. The process of (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  14
  Насіння олійних культур як об'єкт на аграрному ринку.Sergey Chekhov - 2018 - Схід 1 (153):30-33.
  The article examines and analyzes the market of oilseeds, which is a variety and a hybrid of sunflower, rape, soybean. It is determined that selection and seed production play an important role in improving the efficiency of the domestic agrarian sector. The domestic seed industry has the potential for growth, which can be realized only through a scientific approach and specialization in the production of seeds. It is established that there are quite significant differences between the stages of seed creation (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  14
  Специфіка розвитку театрального життя маріуполя на початку XX ст.Olga Demidko - 2018 - Схід 1 (153):49-53.
  The article is dedicated to the development of theatrical art in Mariupol at the beginning of 20th century. The theatrical life of Mariupol has not been investigated yet as an original art phenomenon, and therefore, it demands for the detailed studying. There are the repertoire, the role of touring troupes and development of charitable activities of actors in the city described in the article as well. The information was collected from literature, newspapers and funds of local lore museums. The study (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  13
  Інституціоналізація політики пам'яті.Roman Dodonov - 2018 - Схід 1 (153):98-102.
  The article is devoted to the analysis of directions and logical stages of the institutionalization of historical memory in Ukraine. As the stages of institutionalization, the author emphasizes drawing attention to "closed issues" of history from the part of the creative intelligentsia, independent researches of historians, journalistic investigations, as a result of which the society has formed a need for the restoration of justice and truth; the establishment of norms and rules for the disclosure of the content of historical memory, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  13
  Кам'яна доба і світ первісного гірництва.Gennadiy Gayko, Volodymyr Biletsky & Yuliia Hunchenko - 2018 - Схід 1 (153):44-48.
  The role of the primitive mining in providing civilization advancement of the Stone Age communities is shown. The ways of the first minerals development are explored. The technological techniques and mining tools used by miners of the Neolithic flint extraction mines as well as the methods of clay extraction and usage are analyzed. The formation of the established mining communities and their role in obtaining and sharing professional experience is researched. Attention is drawn to the insufficient considering the factors of (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  11
  Еволюція сімейно-шлюбних відносин у південноукраїнському селі кінця хіх - першої чверті хх ст.Yulia Kachan - 2018 - Схід 1 (153):53-60.
  На підставі вивчення судових справ, селянських щоденників, матеріалів періодики, статистичних даних та інших історичних джерел простежуються зміни в сімейних відносинах селян кінця ХІХ - першої чверті ХХ ст. Аналізуються прояви нетрадиційної шлюбно-сімейної поведінки членів родин: дошлюбні стосунки, незареєстровані шлюби, подружні зради, самовільні розлучення, сімейні протиріччя, позашлюбні діти, подвійні шлюби і т. ін. Простежується активізація протесту всередині селянських родин проти домашнього насилля. Роз'яснюється, що трансформація поглядів на шлюб та сім'ю зумовлювала пошук сільськими жителями Південної України альтернативних шляхів самореалізації.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  18
  Курорти галичини.Volodymyr Klapchuk & Ruslan Kotenko - 2018 - Схід 1 (153):61-67.
  Санаторно-курортна справа у Галичині була започаткована ще наприкінці XVI ст., однак до кінця XIX ст. вона не набула масового характеру через низький рівень розвитку сфери послуг, незадовільний стан доріг, низький рівень культури обслуговуючого персоналу. Із часом у місцевостях з мінеральними водами спритні підприємці та лихварі будували водолікарні, невеликі літні будинки санаторного типу й здавали їх за певну плату. Потужного розвитку курортна справа набула в останній чверті XIX - першій третині XX ст. На теренах Галичини в 1930-х рр. існувало понад 20 (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  15
  Пошук "третього шляху" в міжнародному лівому русі на початку 1920-х рр.Olexandr Malets - 2018 - Схід 1 (153):68-72.
  У статті розглянуто становище міжнародного лівого руху в умовах існування Версальської системи міжнародних відносин. На конкретних прикладах показані відмінності в ідеологічних принципах існування Комуністичного Інтернаціоналу та Соціалістичного Робітничого Інтернаціоналу. Особлива увага приділена процесам об'єднання учасників Бернського інтернаціоналу та Віденської спільноти. Зроблено висновки про те, що різні погляди на тактику та методи побудови соціалістичної держави стали на заваді об'єднанню учасників міжнародного соціалістичного руху та спричинили остаточний розкол у першій половині 1920-х рр.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  22
  Феномен карнавалізації спорту в постмодерному суспільстві.Olha Maltseva - 2018 - Схід 1 (153):108-120.
  This article examines the phenomenon of sport carnavalization in postmodern society, the reasons, preconditions, consequences of the postmodern transformation of sport as a social institution, turning it into a commercialized spectacle, industry, show business, entertainment practice. Traced the mutual penetration of the humorous elements in the sports and sports in karneval sfere in socio-cultural space. Thus, laughter in its various functions, manifestations, modifications is an integral part, an attribute of sport life, and an independent agent of social shifts, through which (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  19
  Методичний інструментарій оцінювання ефективності управління структурою капіталу енергогенеруючих акціонерних товариств.Dmytro Mastiuk - 2018 - Схід 1 (153):5-12.
  Стаття містить результати дослідження, яке дало можливість удосконалити систему показників діагностування ефективності управління структурою капіталу акціонерних енергогенеруючих товариств, що, на відміну від існуючих, базується на аналізі управління власним та борговим капіталами з урахуванням значень економічної доданої вартості для них. Це дозволяє визначити "вузькі місця" в управлінні складниками структури капіталу акціонерних товариств та надати відповідні рекомендації для прийняття раціональних управлінських рішень. Обґрунтовано, що до показників оцінювання ефективності управління структурою капіталу акціонерних товариств доцільно відносити показник визначення рентабельності інвестованого капіталу, визначення структури капіталу, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  23
  Організація ринку житлово-комунальних послуг міста і практика його регулювання за кордоном.Maryna Melnykova & Yelyzaveta Gradoboieva - 2018 - Схід 1 (153):12-17.
  У статті розглянуто досвід розвитку ринку послуг у житлово-комунальній сфері міста за кордоном. Узагальнено підходи до організації ринку житлово-комунальних послуг міста і практику його регулювання у країнах ЄС, а також досвід використання інструментів інноваційного розвитку та управління об'єктами у сфері життєзабезпечення міста. Визначено можливості впровадження зарубіжного досвіду в практику розвитку ринку житлово-комунальних послуг українських міст.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  19
  Історико-еклезіологічні витоки руху християн євангельської віри.Mykhaylo Mokiyenko - 2018 - Схід 1 (153):121-126.
  The article analyzes the components of the ecclesiological models of the 18th-first third of the twentieth century, which influence the formation of the church's teaching in the movement of evangelical Christians of faith. The author shows that, in spite of the desire to transfer the model of the New Testament church life to real reality, the Pentecostals inherited certain elements of the theological theology of religious predecessors. Spiritual Christianity movements have created mystical communities with charismatic leadership, high ethical standards and (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  24
  Прогнозування конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств залежно від валової продукції рослинництва та тваринництва.Svetlana Ptashnyk - 2018 - Схід 1 (153):18-22.
  У статті проаналізовано сучасний стан виробництва продукції сільськогосподарських підприємств. Проведений економіко-статистичний аналіз виробництва продукції рослинництва та тваринництва сільськогосподарськими підприємствами України. Описано стратегії оптимального розвитку сільськогосподарських підприємств у тваринництві та рослинництві.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  18
  Чоловічі споживчі потреби в міському просторі радянської україни в 1920-1930-ті роки.Iryna Skubii - 2018 - Схід 1 (153):79-83.
  The basic features and problems of male consumption in 1920-1930s are considered. The main aim of research is to analyze the material world and everyday life of the male consumer and his demands mainly in the urban space of Soviet Ukraine. The crucial role of Communist ideology and propaganda in the emergence of male consumer culture is discussed. It has been also paid attention on the great role of Soviet planned economic system that influenced on the material needs of ordinary (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  18
  "Центр спеціальних заходів" - еліта сил спецпризначення сша: Завдання, структура, бойове застосування.Andrii Slyusarenko - 2018 - Схід 1 (153):84-89.
  The research aims to analyze the tasks and structure as well as identify the specifics of training and learn tactical employment of Special Activities Center units of the US CIA - the elite of the American Special Operations Forces. The interest in the study stems from the necessity to learn approaches to tasks, forms of and techniques for employment of Special Operations Forces of ground troops in different countries of the world. The Center history is traced from the Operations and (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  12
  Цифровий моніторинг як механізм формування енергетичного балансу національного господарства.Oleksandr Timchenko & Viktor Lir - 2018 - Схід 1 (153):23-29.
  У статті представлені глобальні тренди розвитку цифрових інформаційно-комунікаційних технологій у рамках концепції "Індустрія-4.0" та шляхи їх імплементації в практику державного управління та регулювання. Проаналізовані сучасні проблеми моніторингу енергетичних потоків та формування енергетичного балансу національного господарства. Обґрунтовані напрями вдосконалення інституційного та організаційно-методологічного забезпечення моніторингу енергетичних потоків держави на базі сучасних цифрових технологій.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  12
  Особливості апологетичного підходу гавриїла костельника.Ihor Zahrebelnyi - 2018 - Схід 1 (153):103-107.
  The article is dedicated to one of the work lines of Ukrainian Greek Catholic theologian Havryiil Kostelnyk - his apologetics studies. Distinguished features of Kostelnyk's beliefs as apologist are analysed from several points of view. First, it is done as compared to the Ukrainian apologetic literature within the first half of the 20th century. Second, considering differences between aims of classical apologetics and aims defined by Kostelnyk. Third, within definition of correlation of canonical Catholic and modernist principles in the Kostelnyk's (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues