Folia Philosophica

ISSNs: 0208-6336, 2353-9445

11 found

View year:

 1.  45
  Listy Gottloba Fregego. Uwagi o polskim wydaniu [rec. Gottlob Frege: Korespondencja naukowa]. [REVIEW]Krystian Bogucki - 2023 - Folia Philosophica 48:1-24. Translated by Andrzej Painta, Marta Ples-Bęben, Mateusz Jurczyński & Lidia Obojska.
  The present article reviews the Polish-language edition of Gottlob Frege’s scientific correspondence. In the article, I discuss the material hitherto unpublished in Polish in relation to the remainder of Frege’s works. First of all, I inquire into the role and nature of definitions. Then, I consider Frege’s recognition criteria for sameness of thoughts. In the article’s third part, I study letters devoted to the principle of semantic compositionality, while in the fourth part I discuss Frege’s remarks concerning the context principle.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Anthony Ashley Cooper Shaftesbury: Ja.Adam Grzeliński - 2023 - Folia Philosophica 48:1-16.
  The Self is the first Polish translation of an excerpt from Shaftesbury’s notebooks entitled Askêmata. The text proves that these notebooks not only complement the contents of his Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, the three-volume set which made Shaftesbury a famous and influential philosopher but is to be seen mainly as a kind of moral exercises and soliloquies in which Shaftesbury comments the works of the stoics: Epictetus and Marcus Aurelius. In one of the previous issues of „Folia Philosophica” (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Koncepcja etyki naukowej i wizje postępu moralnego w ujęciu liderów polskiej myśli pozytywistycznej.Włodzimierz Tyburski - 2023 - Folia Philosophica 48:1-25.
  The article presents one of the components of the intellectual legacy of Polish positivism, a philosophical position which proposed a new attitude towards ethical issues. Its representatives put forward the notion of scientific ethics, reducing moral philosophy to it. They strongly emphasized their critical attitude towards traditional ethics, for which there was no place in the positivist model of science, and proposed a distinction between theoretical and practical ethics. Their project was motivated by an ambition to make ethics into jurisprudence, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Szerokie gościńce i zapomniane szlaki historii filozofii w badaniach filozoficznych Andrzeja J. Norasa.Iwona Alechnowicz-Skrzypek - 2023 - Folia Philosophica 47:1-10.
  W artykule podjęta została próba przyjrzenia się sposobowi, w jaki Andrzej J. Noras odnosił się do historii filozofii jako dyscypliny metafilozoficznej. W swoich pracach wielokrotnie podejmował problem znaczenia i wartości badań historyczno-filozoficznych. U podstaw stosunku Andrzeja J. Norasa do dyscypliny, w obrębie której się poruszał była postawa krytyczna, oznaczająca, by niczego nie pomijać, by badany przedmiot oświetlić z różnych perspektyw. W swoich badaniach podążał szlakami, które są rzadko uczęszczane przez historyków filozofii Dzięki temu udało mu się dokonać wielu interesujących ustaleń (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Wspomnienia o Profesorze Andrzeju J. Norasie.Gabriela Besler, Marcin Furman, Andrzej Gniazdowski, Artur Jochlik, Agnieszka Kotulska, Tomasz Kubalica, Piotr Łaciak, Alicja Pietras, Barbara Szotek & Marta Ples-Bęben - 2023 - Folia Philosophica 47:1-13.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Geltungsnoematische Struktur als Formalismus: Werner Flachs Negation und Andersheit heute.Christian Krijnen - 2023 - Folia Philosophica 47:1-53.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Mała ojczyzna i duża książka.Tomasz Kubalica & Andrzej J. Noras - 2023 - Folia Philosophica 47:1-24.
  This text is an introduction to the philosophy of Heinrich Rickert. The introduction has three levels: biographical, bibliographical, and doxographic. The doxography involves examining Rickert’s views in the context of the achievements of Neo-Kantianism, the Baden school and contemporary philosophy. Noras discusses the main issues Rickert treated in his philosophy, which was occupied with the theory of cognition, the methodology of the humanities and natural sciences and the philosophy of the history of philosophy.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Wprowadzenie.Dariusz Kubok - 2023 - Folia Philosophica 47:1-2.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Nasze konferencje w Koszycach.Radosław Kuliniak - 2023 - Folia Philosophica 47:1-6.
  Wspomnienie o profesorze Andrzeju J. Norasie, badaczu filozofii neokantowskiej.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Władysław Tatarkiewicz w pracach Czesława Głombika.Tomasz Mróz - 2023 - Folia Philosophica 47:1-10.
  Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych publikacji C. Głombika, w których analizował on twórczość filozoficzną i historycznofilozoficzną swojego nauczyciela z czasów studiów, W. Tatarkiewicza. To właśnie m.in. dzięki Tatarkiewiczowi Głombik podjął badania nad dziejami filozofii polskiej. Na przykładzie poświęconych Tatarkiewiczowi prac Głombika ukazane zostały najważniejsze obszary jego zainteresowań historycznofilozoficznych i metody badawcze. Artykuł wzbogacony został o osobiste wspomnienia i korespondencję.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Rozmowy o filozofii katolickiej. Wspomnienie o Profesorze Głombiku.Kazimierz Wolsza - 2023 - Folia Philosophica 47:1-5.
  Wspomnienie o Profesorze Czesławie Głombiku, badaczu filozofii polskiej.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues