View year:

 1.  1
  Teologijos suma. I d. Traktatas apie Kūrimą. 16 klausimas. Apie tiesą. 1–4 artikulai.Šv. Tomas Akvinietis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  M. K. Čiurlionio santykis su gamtos pasauliu: peizažas kaip dvasios būsenos išraiška.Antanas Andrijauskas - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Martino Heideggerio būties prošvaistė: meno kūrinio prigimtis ir egzistencija.Rolandas Bartkus - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Prasmingos ikimoderniosios architektūros samprata fenomenologų Harrio, Veselio ir Pérezo-Gómezo teorijose.Kostas Biliūnas - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Krikščioniškoji antropologija – esminė katalikiškosios pedagogikos metodologinio pagrindo komponentė.Eugenijus Danilevičius - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Klaipėdos krašto Statuto aiškinimo byla M. Römerio dienoraščiuose. IV dalis. Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme: sprendimas. [REVIEW]Ieva Deviatnikovaitė - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Moderniosios jaunimo politikos strategijos: nuo Gosta‘os Espingo-Anderseno gerovės valstybės teorijos prie įgalinimo praktikos.Leta Dromantienė - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Rusijos ir Ukrainos karo vaizdavimas Ukrainos Bažnyčios vadovų diskurse.Oleksandr Levko - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Ekstremalus darbas: profesinė šizofrenija ir asmenybės psichologinio vientisumo kultūra.Saulius Lileikis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Katalikų Bažnyčios misija Ad Gentes ir anoniminių alkoholikų 12 žingsnių programa: dviejų dvasinio gyvenimo ugdymo kelių sąsajos.Artūras Lukaševičius - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Miestas ir bendruomenė: urbanistinio paveldo atgaivinimo link.Almantas Samalavičius - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Psalmyno atgarsiai Karaliaus Alfredo 4-ojoje Boetijaus poemoje.Tatyana Solomonik-Pankrashov - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Jono Solsberiečio "Polikratikas" arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų pėdsakus“. Antra knyga, 5–9 skyriai.Jonas Solsberietis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Apie juslumo filosofinę sampratą.Nerijus Stasiulis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  „Savęs peržengimas“ Čiurlionio peizažo tapyboje.Min Sun - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Suverenumo samprata Georges’o Bataille’o filosofijoje.Linartas Tuomas - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Pirmieji Juozapo Goluchovskio traktatai Vakarų filosofijos kontekste.Rūta Marija Vabalaitė - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Vienišas laivelis Veisiejo ežero platybėse: kritiniai pamąstymai apie A. Andrijausko monografiją Čiurlionio orientalizmo metamorfozės.Julius Vaitkevičius - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Lietuvos kultūros filosofijos pokyčiai.Žilvinas Vareikis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Religinio nuosaikumo ugdymas šeimoje ir asmenybės lavinimas: vietos kultūros ir kitų religijų vertinimas. Wisnarni - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Guqin: muzikos kelias.Bin Zhang - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Kartografija šiuolaikinėje civilizacinėje vaizduotėje ir geopolitikoje Teologijos suma. I d. Traktatas apie Kūrimą. 15 klausimas. Apie idėjas. 1–3 artikulai. [REVIEW]Šv. Tomas Akvinietis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Kazachų ir lietuvių mitologijos lyginamoji analizė mene.Karim Baigutov - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Panelės Viktorijos kalbos jausmas.Roma Bončkutė - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byla M. Römerio dienoraščiuose. III dalis. Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme: ar galima atšaukti iš pareigų Direktorijos pirmininką? [REVIEW]Ieva Deviatnikovaitė - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  Władysławas Tatarkiewiczius Vilniuje (1919-1921 m.). Filosofijos istorija - Etika - Darbo metodai.Adrian Habura - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Menonas: dorybė kaip δόξα Ἀληθησ.Skirmantas Jankauskas - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Filosofijos sodai ir pasivaikščiojimai juose.Tomas Kačerauskas - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Akvinietis: nuo Actus Essendi iki Deus.John F. X. Knasas - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Jūrinė memuaristika: vertybinis asmenybės lyderystės dėmuo.Saulius Lileikis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Teurgijos noetinės prielaidos neoplatonizmo filosofijoje.Rasius Makselis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Kūrėjo įvaizdžio formavimas socialiniuose tinkluose.Monika Nuobaraitė - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Roko maršai fotografijoje: roko subkultūra ir simbolinė politinių permainų reprezentacija.Tomas Pabedinskas - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Kartografija šiuolaikinėje civilizacinėje vaizduotėje ir geopolitikoje.Vytautas Rubavičius - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Stiklo meno raiškos paieškos Valdos Verikaitės kūryboje.Raimonda Simanaitienė - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Jono Solsberiečio "Polikratikas" arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų pėdsakus“. Antra knyga, 1–4 skyriai.Jonas Solsberietis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Heideggeris: nuo teorijos iki sąvokinės ištakos prie ekstatinio laiko.Nerijus Stasiulis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Vakarų civilizacijos raidos perspektyvos: dėl ko (ne)sutaria europiečiai ir amerikiečiai?Aivaras Stepukonis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  Krikščioniškos iniciacijos programa Jeruzalėje IV amžiuje.Lina Šulcienė - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios interjero dailė.Daiva Vaišnorienė - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  2
  Vincento Borisevičiaus Marijampolės periodas: nuopelnai švietimui ir savivaldai.Kęstutis Žemaitis - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  5
  Komunikacijos proceso efektyvumo užtikrinimas – misija (ne)įmanoma? (semiotinis požiūris).Aušra Žemienė - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Čiurlionio muzikalumu dvelkianti tapyba: beieškant harmonijos.Bin Zhang - 2023 - Logos: A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art 114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues