22 found

Year:

 1.  2
  Medos Norbutaitės Kūno Topologija Ir Erotinių Aistrų Pasaulis.Antanas Andrijauskas - 2016 - Logos 89:102-112.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  1
  Apie filosofines dailės terapijos ištakas ir taikymo galimybes.Vaida Asakavičiūtė - 2016 - Logos 89:63-69.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  1
  Intersubjektyvi Hermeneutinė Sprendimo Etika: Tarp J. Habermaso Idealios Komunikacijos Ir M. Foucault Gyvybingos Dialogo Įtampos.Rūta Bagdanavičiūtė - 2016 - Logos 89:14-25.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  1
  Jean-Marie Guyau Meno Teorijų Recepcija XX A. Pradžios Lietuvių Spaudoje. Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės Atvejis.Nida Gaidauskienė - 2016 - Logos 89:113-120.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  1
  Kinematografinės Atminties Remediacijos, Jų Recepcija Ir Sklaida Visuomenėje.Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė - 2016 - Logos 89:26-35.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  2
  Elitinė Ir Masinė Kultūra Medijų Sąlygomis.Tomas Kačerauskas - 2016 - Logos 89:54-62.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  2
  Kėdainių katalikų bažnyčia ir jos biblioteka 1675 m.Vaida Kamuntavičienė - 2016 - Logos 89:129-139.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  1
  Kandinskis Bauhause – Orientalististiniai Ir Neklasikiniai Jo Spalvos Teorijos Aspektai.Deima Katinaitė - 2016 - Logos 89:207-212.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Religijos Geografija: Šventųjų Kultas Lietuvoje.Darius Liutikas - 2016 - Logos 89:121-128.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  2
  Litanijų maldos, arba pamaldumo praktikos per pridedamąsias pamaldas Lietuvoje.Alfonsas Motuzas - 2016 - Logos 89:140-152.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  2
  Adaptacija Arba Dviejų „Tekstų“ Santykis Kino Ir Teatro Medijose.Miglė Munderzbakaitė - 2016 - Logos 89:173-182.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  4
  „Travesti“ tapatybė: lytiškumo, seksualumo daugiaprasmiškumas ir kūno transformacijos.Gintarė Narauskaitė - 2016 - Logos 89:153-166.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  2
  Architektūros originalumo sąsajos su laiko progreso idėja.Gytis Oržikauskas - 2016 - Logos 89:213-222.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  1
  Tekstilė. Dailininkė Jūratė Petruškevičienė.Jūratė Petruškevičienė - 2016 - Logos 89:88-93.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  1
  Technikos Sąvoka: Kaip Išvengti Stručio Strategijos Ir Pamatyti Dramblį.Edvardas Rimkus - 2016 - Logos 89:36-43.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  2
  Tarp Gyvenimo Stiliaus Ir Sveikatos: Pakeistos Sąmonės Būsenos Kaip Alternatyvaus Gydymo Suvokimas.Reda Šatūnienė - 2016 - Logos 89:70-79.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  2
  Istorizmas Ir Lietuvių Tautinio Savitumo Problema.Valdas Selenis - 2016 - Logos 89:44-53.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  2
  Tautinių šaknų ir,,būtojo laiko" ženklų ieškojimas Jūratės Petruškevičienės tekstilės kūriniuose.Raimonda Simanaitienė - 2016 - Logos 89:94-101.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  2
  Etinių Aporijų Prasmė Ir / Ar Beprasmybė: Derrida Pokalbis Su Levinu.Giedrė Tatarūnaitė - 2016 - Logos 89:193-206.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  2
  Tarp Religinių, Kultūrinių, Socialinių Priešpriešų: Lietuvininkų Liaudies Medicina XIX–XX A. Pirmoje Pusėje.Jonas Tilvikas - 2016 - Logos 89:183-192.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  2
  Kūrybinės technologijos antikos filosofijoje: kinikų mokyklos atvejis.Vytis Valatka - 2016 - Logos 89:6-13.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  2
  Humoro Raiška Konfucijaus „Apmąstymuose Ir Pašnekesiuose“.Solveiga Žibaitė - 2016 - Logos 89:167-172.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 Previous issues
  
Next issues