E-Logos

ISSN: 1211-0442

7 found

View year:

 1. Fundamental Uncertainty in Model Predictions: Analysis of Modern Macroeconomic Models from the Perspective of Friedman's Instrumentalism.Jáchym Novotný - 2023 - E-Logos 30 (1):15-36.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Byung-Chul Han's Burnout Society.Adam Šimčík - 2023 - E-Logos 30 (1):4-13.
  Tento článek se zabývá kritickým shrnutím stěžejních myšlenek a úvah vyjádřených v knize Vyhořelá společnost. Autorem pěti esejů, jež tvoří tuto knihu, je německy píšící filozof pocházející z korejského Soulu Byung-Chul Han. Myšlenky tohoto autora jsou podrobně rozpracovány v eseji Společnost únavy, který byl do knihy logicky zařazen na první místo. Ústřední myšlenkou tohoto pojednání, a vlastně celého souboru autorových úvah, je stávající úbytek negativity, jenž obklopuje současného člověka a jenž ústí do přemíry pozitivity a vzniku společnosti výkonu. Výsledkem této (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Philosophical Discourse on Image and Text (A Historical Analysis of Image and Text Relationship).Anastasia Jessica Adinda Susanti - 2023 - E-Logos 30 (1):14-20.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  The Role of Federal Government in the United States War Economy during World War II.Zdenka Johnson - 2023 - E-Logos 29 (2):23-47.
  zen vlen ekonomiky bhem druh svtov vlky pinelo americk federln vld mnoho zsadnch vzev. Klovm nstrojem pro zvldnut tohoto nelehkho kolu byla fiskln politika. V tto pevratn dob dolo k etablovn mnoha novch prvk v americk ekonomice i fiskln politice. Nkter z nich jsou patrn dodnes. Clem tto studie je analyzovat a kriticky zhodnotit hlavn trendy ve vvoji vlen ekonomiky a fiskln politiky USA bhem druh svtov vlky. Dl vzkumn otzky se tkaj role federln vldy bhem strukturlnch zmn v hospodstv (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Private militaries: Mercenaries, or fighters of a just war?Tom Křížek - 2023 - E-Logos 29 (2):4-22.
  Práce se zabývá problematikou privátních armád formou případové studie americké soukromé vojenské společnosti Blackwater a ruské soukromé vojenské společnosti Wagner Group. U obou společností jsou pokryty jejich vznik, operace a dopady činnosti. Cíle práce jsou: zhodnotit nasazení obou vojenských společností; zjistit, zda se jedná o efektivní nástroje státní moci; porovnat působení těchto organizací z hlediska loajality a morálky jejích příslušníků s Machiavelliho poznatky o válce; s ohledem na teorii spravedlivé války určit, jestli příslušníci těchto organizací lze identifikovat spíše jako žoldáky (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Why is there still a war? On the latent meaning of war aggression.Hynek Tippelt - 2023 - E-Logos 29 (2):73-85.
  Článek aktualizuje úvahy Sigmunda Freuda o pudových kořenech válečného násilí, zejména jak je předložil ve spisku Proč válka. K zachycení významu současných proměn na poli destruktivity je navržen koncept destruktivní revoluce, jehož terminologické zachycení má poukazovat na analogii s procesem známým jako sexuální revoluce. Klíčovým aspektem hypotetické probíhající destruktivní revoluce má být zvědomění skutečnosti, že destrukce může způsobovat slast a že mezi základní destruktivní projevy patří autoagrese. Smyslem předložených úvah je nabídnout perspektivu, z níž se válečné násilí jeví jako kontraproduktivní (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Analysis of Technological and Economical Aspects of the On-Going Russian-Ukrainian Hybrid War: The Question of Modernity of Russian Army.Alexandra Tokarkov - 2023 - E-Logos 29 (2):48-72.
  Posudok si pokladá Otázku: Je ruská armáda moderná? a v prostredí vojny odohrávajúcej sa na Ukrajine v roku 2022 analyzuje tri témy, ktoré poskytujú odpoveď. Prvou témou, ktorú analyzujeme, sú konvenčné sily: venujeme sa skúmaniu slabých aj silných stránok ruského letectva, námorníctva a pozemných síl. Aby sme dokázali vykresliť obraz ich schopností, určujeme si dva protipóly, s ktorými ich porovnávame: americkú a ukrajinskú armádu. Druhou hlavnou témou je informačný sektor, kde skúmame využitie informačných technológií a umelej inteligencie vo vojne. Tretím (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues