Principia

ISSNs: 0867-5392, 2084-3887

6 found

View year:

 1.  10
  Obce a przemoc. O fenomenologii i etyce responsywnej Bernharda Waldenfelsa.Michał Maczuga - 2023 - Principia 70:131-160.
  Celem artykułu jest analiza dwóch problemów – obcości oraz przemocy – w ramach opracowywanej przez Bernharda Waldenfelsa fenomenologii responsywnej. Autor pokazuje, w jaki sposób oba te fenomeny wymagają zradykalizowanej formy redukcji fenomenologicznej, która zostaje określona jako redukcja responsywna. Pozwala to na uchwycenie centralnej roli, jaką problemy obcości i przemocy odgrywają w rozwijanej przez Waldenfelsa responsywnej etyce.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  Polyphony of Anxiety. The Interview with Stefano Micali about His Book Phenomenology of Anxiety.Adriana J. Mickiewicz - 2023 - Principia 70:175-186.
  Polyphony of Anxiety. The Interview with Stefano Micali about His Book Phenomenology of Anxiety.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  12
  Samotność i tajemnica. Prolegomena do fenomenologii ludzkiej więzi (tłum. Marek Drwięga).Claude Romano - 2023 - Principia 70:5-45.
  Samotność i tajemnica. Prolegomena do fenomenologii ludzkiej więzi (tłum. Marek Drwięga).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Donacja czy performancja? Próba krytycznej interpretacji fenomenologii donacji J.-L. Mariona jako fenomenologii performatywnej.Daniel Roland Sobota - 2023 - Principia 70:71-130.
  Celem niniejszego artykułu jest wykładnia Jeana-Lu ca Mariona fenomenologii donacji jako swoistej filozoficznej teorii performansu. Inspiracje, kierunek oraz kontekst przedstawionej interpretacji wyznaczają istotne przeobrażenia współczesnej humanistyki, której krajobraz został ukształtowany przez liczne kontrtekstualne zwroty. Artykuł przedstawia główne motywy Marionowskiej fenomenologii donacji, takie jak kontrmetoda, dar, sakrament, objawienie, oddany, wydarzenie, przygodność, fenomen nasycony, świadek itp., doszukując się w nich performatywnych instrukcji. Artykuł kończy się wielowątkową krytyką Mariona fenomenologii donacji, pokazując dlaczego nie zdaje ona egzaminu i musi ustąpić fenomenologicznej zasadzie performancji.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Marc Richir i fenomenologia (tłum. Janusz Mizera).Michael Staudigl - 2023 - Principia 70:47-70.
  Marc Richir i fenomenologia (tłum. Janusz Mizera).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  13
  Recenzja książki Magdaleny Hoły-Łuczaj Kształtowalność. Postheideggerowskie pytanie o inny wymiar bycia.Mateusz Waśko - 2023 - Principia 70:161-174.
  AbstraktPEŁNY TEKST: PDF References Heidegger Martin, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994. Hoły-Łuczaj Magdalena, Kształtowalność. Postheideggerowskie pytanie o inny wymiar bycia, Copernicus Center Press, Kraków 2022. Hoły-Łuczaj Magdalena, Radykalny nonantropocentryzm. Martin Heidegger i ekologia głęboka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa–Rzeszów 2018.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues