Agora Journal for metafysisk spekulasjon

ISSNs: 1500-1571, 0800-7136

34 found

View year:

 1. Det sosiales kollaps.Ingeborg Misje Bergem - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):154-178.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Uomgjengelig negativitet i forgjengelig naturSigurd HvervenVille verdier. Naturfilosofi i menneskets tidsalder.Oslo: Dreyers forlag 2023. [REVIEW]Sindre Brennhagen - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):478-499.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Nyliberalismens skorpionhale.Wendy Brown - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):263-287.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Ut av et selvfortærende system?Nancy FraserCannibal Capitalism. How Our System Is Devouring Democracy, Care and the Planet – And What We Can Do About It.London & New York: Verso 2022. [REVIEW]Lars Bugge - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):382-398.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Redaksjonelt.Lars Bugge, Stein Sundstøl Eriksen & Geir O. Rønning - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):05-09.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kan én mann drepe et demokrati?Torkjell LeiraKunsten å drepe et demokrati. Historien om Bolsonaros Brasil.Oslo: Res publica 2022. [REVIEW]Benedicte Bull - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):352-354.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Om alt det rareEinar Duenger BøhnHva er metafysikk.Oslo: Universitetsforlaget 2021.Solveig Bøe - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):534-542.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Drømmer antikapitalister om en kapitalisme uten kapitalister?Erik Olin WrightAnti-kapitalisme. Strategier og muligheter i det 21. århundret.Oslo: Manifest Forlag 2021. [REVIEW]Oscar Dybedahl - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):516-533.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  En demokratisk kapitalisme.Stein Sundstøl Eriksen - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):56-82.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Lea Ypi om frihetens prisLea YpiFri. En oppvekst ved historiens ende.Oslo: Gyldendal 2023.Kjersti Fjørtoft - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):443-448.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ingen tungetale fra parnassets vokterMatthew HollisThe Waste Land. A Biography of a Poem.London: Faber & Faber 2022.Espen Grønlie - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):449-465.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Teoretiske veikart for krisetiderStåle HolgersenKrisernas tid. Ekologi och ekonomi under kapitalismen.Gøteborg: Daidalos 2022. [REVIEW]Yngve Solli Heiret - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):288-301.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. En skjult utestengning fra politikk.Gunnar Bugge Helle, Magne Flemmen, Patrick Lie Andersen & Jørn Ljunggren - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):116-153.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Om pengesystemet som demokratisk problem.Ingrid Hjertaker - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):33-55.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Kunnskap i markedssamfunnetLisa HerzogCitizen Knowledge. Markets, Experts, and the Infrastructure of Democracy.Oxford: Oxford University Press 2023. [REVIEW]Cathrine Holst - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):370-381.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  A Good BookErling AadlandDylan og diktet.Oslo: Cappelen Damm 2022.Christian Janss - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):553-562.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Antony Beevor i Russland: Revolusjon, drømmer og marerittAntony BeevorRussland. Revolusjon og borgerkrig 1917–1921.Oslo: Cappelen Damm 2022. [REVIEW]Tom Kristiansen - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):500-515.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Demokratisering af økonomien i det 21. århundrede.Jesper Vestermark Køber - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):179-200.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Georg Lukács og irrasjonalismenGeorg LukácsThe Destruction of Reason.London & New York: Verso 2021.Jon Langdal - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):466-477.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Demokratiet under press i BoliviaHeidi LundebergBolivia og folket som tok framtida tilbake.Oslo: Manifest Forlag 2022.Arnhild Leer-Helgesen - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):342-351.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. I begynnelsen var Trump.Eirik Høyer Leivestad - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):11-32.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Et mangelfullt forsøk på å foredle liberalismenFrancis FukuyamaLiberalismens utfordringer. Slutten på den liberale æra?Oslo: Dreyers Forlag 2022.Mats Lillehagen - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):317-332.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Å styre et tomrom?Peter Mair - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):236-263.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Romantikkens seier eller nederlag?Andreas Reckwitz og Hartmut RosaSenmoderniteten i krise. Hva kan samfundsteorien bidra med?København: Hans Reitzels Forlag 2022.Rune Åkvik Nilsen - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):410-432.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Krigen om halvlederbrikkeneChris MillerChip War. The Fight for the World’s Most Critical Technology. London & New York: Simon & Schuster 2022. [REVIEW]Kristen Nordhaug - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):543-552.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Ett skritt tilbake, to fram?Ruth Dukes og Wolfgang StreeckDemocracy at Work. Contract, Status and Post-Industrial Justice.Cambridge: Polity Press 2022. [REVIEW]Sigurd M. Nordli Oppegaard - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):355-369.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Snubler i gode intensjonerPer Thomas AndersenLese lyrikk. Innføring i diktanalyse.Oslo: Universitetsforlaget 2022.Fredrik Parelius - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):433-442.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  Fra postpolitikk til antipolitikk.Geir O. Rønning - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):83-115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Keynesianske fantasierColin CrouchPost-Democracy After the Crises.Cambridge: Polity Press 2020.Alf Jørgen Schnell - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):302-310.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Bitterhetens politikkJoseph VoglCapital and Ressentiment. A Short Theory of the Present.Cambridge: Polity Press 2022.Victor Lund Shammas - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):399-409.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Vanen er deres egentlige herreChristoph MenkeTheorie der Befreiung.Berlin: Suhrkamp Verlag 2022.Sjur Sandvik Strøm - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):563-578.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Om nyliberalismen i AmerikaGary GerstleThe Rise and Fall of the Neoliberal Order. America and the World in the Free Market Era.Oxford: Oxford University Press 2022. [REVIEW]Eivind Thomassen - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):333-341.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Populisme som tvangstrøyeChantal MouffeTowards a Green Democratic Revolution. Left Populism and the Power of Affects. London & New York: Verso 2022. [REVIEW]Johan Andreas Trovik - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):311-316.
 34.  3
  Demos versus «vi, folket».Ellen Meiksins Wood - 2024 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 41 (2-3):201-235.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues