Year:

 1. Medicinanalogin i antik etik.Frits Gåvertsson - 2016 - Filosofisk Tidskrift 37 (2):35-42.
  Hellenistisk moralfilosofi utmärks av en syn på filosofisk verksamhet som är både praktisk och medkännande, en filosofi som var ämnad att hjälpa människor i deras lidande och med deras mest pressande bryderier. Man såg filosofin som ett verktyg för att handskas med problem vi människor mer eller mindre dagligen ställs inför såsom dödsångest, kärlek, och aggressioner. Utan att göra avkall på sanningssökande betraktade man filosofin som ämnad att hjälpa människor att leva blomstrande, lyckliga, liv. Denna moralfilosofiska ansats, eudaimonismen, kan sammanfattas (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Om moralisk oenighet mellan epistemiska likar.Marco Tiozzo - 2016 - Filosofisk Tidskrift 37 (2):24-34.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  20
  Om From Morality to the End of Reason av Ingmar Persson. [REVIEW]Olof Leffler - 2016 - Filosofisk Tidskrift (1):60-62.
  Review of Ingmar Persson's book From Morality to the End of Reason (in Swedish). This is a pre-print copy, please cite (or read!) the published version in Filosofisk tidskrift (2016), No. 1, pp. 60-62.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues