6 found

Year:

 1.  1
  Podizanje Kristovih Učenika U HrvatskojMaking Disciples in Croatia.Jeremy Bohall - 2020 - Kairos 14 (1):11-33.
  Ovaj projekt istražuje kako Evanđeoska pentekostna crkva danas u Hrvatskoj podiže učenike Isusa Krista. Cilj je pokazati da, unatoč smanjenoj učinkovitosti stvaranja i slanja Kristovih učenika, kako u svijetu tako i na lokalnoj razini, EPC ipak raspolaže znatnim resursima i potencijalom da i nadalje poslušno ispunjava Veliko poslanje. To se ovdje pokazuje kroz razmatranje teksta Matej 28,16-20 i pripadajuće povijesne definicije Kristova učenika, istraživanjem izvornog konteksta učeništva te kroz razgovor s nekoliko članova EPC-a. Kao rezultat ovog istraživanja, prepoznajem nekoliko razloga (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Razumijevanje Učeništva U Kontekstu Židovstva Isusovog vremenaDiscipleship in the Context of Judaism in Jesus’ Time.Martina Gracin & Ervin Budiselić - 2020 - Kairos 14 (1):35-52.
  Upotreba pojmova „učenik“ i „učeništvo“ vrlo je uobičajena u evanđeoskom kršćanstvu, a značenje tih pojmova smatra se samo po sebi razumljivim. Međutim, iako je u tim krugovima došlo do svojevrsnog usvajanja ovih pojmova, oni su već ranije postojali i u židovskoj kulturi Isusova vremena. Svrha i cilj ovog je članka proučiti značenje koncepta učeništva u njegovu originalnom kontekstu i vidjeti koliko to značenje odudara od značenja koje ovi pojmovi imaju danas. Ovu ćemo temu obraditi u dva dijela. U prvome dijelu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Prema Kontekstualnom Proročkom propovijedanjuTowards Contextual Prophetic Preaching.Filip Grujić - 2020 - Kairos 14 (1):73-84.
  Ovaj je tekst rasprava o proročkom propovijedanju definiranom u okviru homiletike. Iznosi teološki i praktičan prikaz ovoga stila propovijedanja, dok aktivno traži način da ga kontekstualizira u hrvatskim okolnostima. Tekst nudi nekoliko odgovora na pitanje: Što je proročko propovijedanje te kako i zašto se ono provodi? Ujedno služi kao izazov i početak rasprave o proročkom propovijedanju u hrvatskom kontekstu. Dok Crkva u okruženju, koje je sve više poslijekršćansko, traži načine komuniciranja Evanđelja sa širom društvenom zajednicom, svjesna da polako gubi svoj (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Capetownski Iskaz o Predanju – Graditi Kristov Mir U Podijeljenom I Slomljenom Svijetu – Biblijski Pogled Na Pitanje Naroda s Posebnim Osvrtom Na Hrvatski kontekstThe Cape Town Commitment - Building Christ’s Peace in a Divided and Broken World - a Biblical View on the Question of Nations with Special Attention on the Croatian Context.David Kovačević - 2020 - Kairos 14 (1):97-111.
  Ovaj članak osvrće se na pojam nacije iz biblijske perspektive analizirajući one naglaske koje ističe Capetownski iskaz o predanju, posebice u poglavlju „Graditi Kristov mir u podijeljenom i slomljenom svijetu“. Poseban osvrt bit će dan na temu nacije i nacionalizma u hrvatskom kontekstu. U prvome dijelu daje se uvod u tri temeljne teorije nacionalizma, u drugome dijelu analizira se svetopisamsko poimanje naroda. Nakon toga pozornost se usmjerava na dokument Capetownski iskaz o predanju i na tematiku izgradnje mira i pravde među (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Razumiješ Li to Što Čitaš? — Trajno Crkveno Obrazovanje Kao Odgovor Na Suvremene Izazove Evangelizacije svijetaDo You Understand What You’Re Reading? Lasting Religious Education as a Response to the Contemporary Challenges in Reaching the World for Christ.Mario Kushner - 2020 - Kairos 14 (1):85-96.
  Temeljna misao Lausannskih kongresâ i Capetownskog iskaza, kao konačnog proizvoda trećeg kongresa, mogla bi se sažeti riječima “Crkva mora evangelizirati svijet”. Iz toga „borbenog pokliča“ proizlaze izazovi poznavanja Evanđelja i savladavanja vještinâ potrebnih za sprovođenje tog plana. Ovaj članak ističe da je oba izazova moguće savladati jedino kroz dosljednu službu obrazovanja unutar lokalnih zajednica vjernikâ. The fundamental thought of the Lausanne congresses and The Cape Town Commitment statement as the final product of the third congress, could be summarized by these (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Treba Li Crkva Voljeti (Božji) Svijet? Odgovor Na Sedmu Točku Capetownskog Iskaza o predanjuShould the Church Love the (God’s) World? A Response to The Cape Town Commitment Point Seven.Gregory S. Thellman - 2020 - Kairos 14 (1):53-71.
  Ovaj je rad odgovor na sedmu točku, podtočke A) i B) Capetownskog iskaza o predanju, a cilj mu je pokušati odgovoriti na pitanje: “Je li ljubav pravilna kršćanska reakcija na stvorenje izvan ljudskog roda i/ili na ljudske narode i kulturu? Na temelju sažetka koncepcija kao što su ljubav i svijet u biblijskom tekstu, pokazujemo kako biblijska koncepcija ljubavi kategorično ističe duboku i brižnu posvećenost drugoj osobi unutar međuljudskih, odnosno odnosa između Boga i čovjeka. “Svijet” u Svetom pismu može imati pozitivno, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues