Year:

 1.  1
  Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy. Postulaty krytycyzmu i jasności a sprawa tzw. logiki ogólnej.Marcin Będkowski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):167-183.
  Zajęcia prowadzone przez Profesora Pelca niewątpliwie wpisywały się w tak szeroko zarysowaną koncepcję logiki ogólnej. Starał się on być nauczycielem myślenia i dobrej roboty – nie tylko w filozofii, lecz w humanistyce i cel ten osiągał, nie tylko poprzez dobór tematów, wysokie wymagania, różnorodne sposoby sprawdzania wiedzy słuchaczy, lecz także – przez przykład. Wielu rzeczy nie przekazywał przez wykład czy lektury, lecz bezpośrednio kierując wysił- kami podopiecznych – zwłaszcza tymi związanymi z przygotowaniem obligatoryjnych prac rocznych. Pouczający był sam proces – (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Zamiast wstępu.Tadeusz Ciecierski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):5-6.
  Leon Koj napisał w zakończeniu do Problemów semiotyki logicznej, że nie sposób sobie wyobrazić semiotyki w Polsce bez Jerzego Pelca. Można opinię tę rozumieć tak, że Jerzy Pelc wywarł na semiotykę polską wpływ, bez którego to, co w niej najlepsze, nie przybrałoby nigdy formy rozwiniętej, nie ujrzałoby światła dziennego oraz nie znalazłoby odbicia w dydaktyce uniwersyteckiej. Jest to opinia trafna, a rozprawy zawarte w niniejszym – poświęconym Jerzemu Pelcowi – tomie Studiów Semiotycznych są oznakami tego wpływu.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Echo i udawanie w ironii komunikacyjnej.Maciej Witek Janina Mękarska - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):369-394.
  W artykule przedstawiamy model ironii komunikacyjnej sformułowany w ramach teorii aktów mowy. Twierdzimy, że akty ironii werbalnej stanowią szczególne przypadki zjawisk, które John L. Austin określał mianem etiolacji językowej. Po omó- wieniu pojęcia ironii komunikacyjnej rozumianego w duchu Mitchella S. Greena modelu komunikacji ekspresywnej, proponujemy rozwinięcie Austinowskiej idei etiolacji i pokazujemy, jak przypadki etiolacyjnego zastosowania języka pasożytują na mechanizmach jego poważnych lub zwykłych zastosowań. W szczególności argumentujemy, że przywołanie echem oraz jawne udawanie są dwoma technikami etiolacji, które umożliwiają nadawcy ekspresję (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Pewne problemy z komutatywnością "i" koniunkcyjnego.Elżbieta Magner - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):355-368.
  „I” koniunkcyjne, to jedna z czterech interpretacji spójnika „i”, obok akcesoryjnego, sekwencyjnego i eksplikatywnego, które wyróżnia Olgierd Wojtasiewicz. Spójnik ten jest najbliższy funktorowi koniunkcji ze względu na cechę komutatywności. Niemniej jednak pojawiają się pewne problemy właśnie z komutatywnością tegoż spójnika, takie jak: względy stylistyczne, brzmieniowe, problemy z tworzeniem otwartej serii, czy też występowaniem składnika wyrażającego postawę mówiącego względem danego wyrażenia.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Ajdukiewicz, Husserl i Tarski – w sprawie semantycznej teorii poznania.Adam Olech - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):185-223.
  Niniejszy artykuł ma polemiczny charakter. Polemizuje on z głosami tych filozofów, którzy w semantycznej teorii poznania Kazimierza Ajdukiewicza widzą znaczący i nadto wyłączny wpływ semantycznego dorobku Alfreda Tarskiego. Słuchając głosów tych filozofów można odnieść wrażenie, że przeoczyli oni fakt, iż termin „semantyka” znaczył co innego w wypadku Ajdukiewicza, prezentującego semantyczną teorię poznania, a co innego w wypadku Tarskiego, prezentującego semantyczną teorię prawdy. Z tą różnicą, dotyczącą znaczeń terminu „semantyka”, wiąże się inna, fundamentalna w wypadku obu tych logików różnica, a mianowicie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Reizm w oczach swego rówieśnika.Jerzy Pelc - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):7-156.
  Rok 1929 przyjmuję jako datę ogłoszenia reizmu, doktryny Tadeusza Kotarbińskiego. Jej sformułowanie zawierały Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Elementy były jednym z trzech podstawowych podręczników filozofii w środowisku warszawskim przez co najmniej dwadzieścia pięć lat. Ale reizm narodził się wcześniej i myśl reistyczna była obecna zarówno w wykładach Profesora, powołanego w 1919 roku na Katedrę Filozofii UW, zwaną „Seminarium Filozoficzne II”, jak i przedtem w niektórych jego publikacjach. A zatem poglądy autora zawarte w tym dziele zaczęły kształtować (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Fictional Sentences and the Pragmatic Defence of Direct Reference Theories.Tomasz Puczyłowski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):259-276.
  According to Adams and his colleagues, fictional sentences, i.e. sentences featuring fictional names, lack any truth value. To explain intuitions to the contrary, they refer to the pragmatics of fictional assertions and claim that sincere utterances of those sentences generate some conversational implicatures. They argue that all who take fictional sentences to have a truth value tend to mistake implicatures of assertions of such sentences with their literal content. The aim of the paper is to show that this argument is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Łukasiewicz and Quine on Empirical and A Priori Sciences.Zuzana Rybaříková - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):241-253.
  Although Łukasiewicz and Quine do not share many common views, they agreed on one important point in the 1950s: they both denied the distinction between empirical and a priori sciences. This agreement might be surprising as this denial was rather controversial at that time. This paper focuses on Quine’s and Łukasiewicz’s denials of the distinction between empirical and a priori sciences, and proposes three possible answers to the question of why both formulated the same conclusion at a similar time. Firstly, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Okresy warunkowe i operator fikcji.Maciej Sendłak - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):307-322.
  Celem tego artykułu było wykazanie, że ortodoksyjna analiza kontrmożliwych okresów warunkowych prowadzi do niepokojącej konsekwencji. Jest nią niemożność odróżnienia poszczególnych, z konieczności fałszywych teorii. Problem ten opiera się w dużej mierze na związku pomiędzy okresami warunkowymi oraz analizą wyrażeń zawierających operator opowieści. Nie musi to oznaczać, że zwolennik analizy ortodoksyjnej nie może dostarczyć alternatywnego sformułowania różnic pomiędzy teoriami z konieczności fałszywymi. Tym niemniej, nie może on tego dokonać poprzez użycie okresów warunkowych. Te natomiast – jak wskazują zarówno filozofowie oraz psycholodzy (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Logika i język pół wieku później.Tadeusz Szubka - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):157-165.
  Obszerna antologia Logika i język z analitycznej filozofii języka, do której J. Pelc wybrał i przełożył teksty, była przez wiele lat wykorzystywana w nauczaniu i badaniach w Polsce. W udany sposób przedstawia niektóre dyskusje toczone w ramach filozofii analitycznej. Jednakże obok tekstów kluczowych, które weszły do kanonu tej tradycji, zawiera także prace marginalne i mało znaczące. Zaskakujące jest pominięcie przez Pelca kilku bardzo ważnych filozofów i ich dorobku, a podane we wstępie do antologii uzasadnienie tych braków jest niekompletne i mało (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Czy posiadanie sprzecznych przekonań jest możliwe? Omówienie i krytyka argumentów za psychologiczną zasadą niesprzeczności.Maciej Tarnowski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):323-353.
  Celem tego tekstu jest rekonstrukcja i analiza argumentów przedstawianych za Psychologiczną Zasadą Niesprzeczności, stwierdzającą, że żaden podmiot nie może mieć sprzecznych przekonań lub być opisany jako posiadający sprzeczne przekonania. Poprzez rozróżnienie dwóch możliwych interpretacji PZN, deskryptywnej i normatywnej, oraz dokładne zbadanie argumentacji przedstawionej dla każdej z nich z osobna, wskazuję zawarte w nich błędy oraz problemy związane z uzgodnieniem ich z wynikami badań prowadzonych w psychologii poznawczej i klinicznej. Uzasadniam, dlaczego PZN nie może być wyprowadzona z żadnego ze stanowisk metafizycznych (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Ograniczenia semantyki formalnej.Jan Woleński - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):225-239.
  Pogląd standardowy jest taki, że semantyka formalna stosuje się do języka naturalnego tylko w bardzo ograniczonym stopniu. Powodem tego stanu rzeczy jest nieunikniona nieokreśloność mowy potocznej polegająca m. in. na wieloznaczno- ściach, nieostrości czy tolerancji składniowej, a także obecności kontekstów intensjonalnych, co skutkuje limitacjami zasady kompozycjonalności. Ponadto konwersacja potoczna korzysta z rozmaitych reguł, np. reguł Grice’a, które wykraczają poza formalizm logiczny. W konsekwencji język naturalny nie podlega pełnej formalizacji. Z drugiej strony, jeśli L jest językiem formalnym, to metajęzyk ML, w (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Comparing Axiomatic Theories of Truth.Mateusz Łełyk - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):255-286.
  The main aim of our paper was to present three formal tools for comparing various axiomatic theories of truth. In Section 2 we aimed at showing that there are indeed many different approaches to defining a set of axioms for the notion of truth. In Section 3 we introduced three different \measures of strength" of axiomatic theories of truth, i.e. three reflexive and transitive relations on the set of axiomatic theories of truth. We have explained the intuition behind each of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  21
  Content and Meaning Constitutive Inferences.María Dolores García Arnaldos - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (1):29–47.
  A priori theories of justification of logic based on meaning often lead to trouble, in particular to issues concerning circularity. First, I present Boghossian’s a prioriview. Boghossian maintains the rule-circular justifications from a conceptual role semantics. However, rule-circular justifications are problematic. Recently, Boghossian (Boghossian, 2015) has claimed that rules should be thought of as contents and contents as abstract objects. In this paper, I discuss Boghossian’s view. My argumentation consists of three main parts. First, I analyse several arguments to show (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Lexical Concepts as Fluctuating Structures.Alyona Budnikova - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (1):135-153.
  Lexical concepts are viewed in the article as structures consisting of interrelated facets with different structural weight. The paper suggests a way to model the graded structure of lexical concepts by assessing the weight of each constituting facet according to its relevance for defining purposes, frequency of contextual profiling and salience in derivation processes. Thus, the approach taken exploits as many linguistic points of access to the concept as possible and uses three different dimensions to range its facets. The suggested (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Content and Meaning Constitutive Inferences.Maria Dolores Garcia-Arnaldos - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (1):29-47.
  A priori theories of justification of logic based on meaning often lead to trouble, in particular to issues concerning circularity. First, I present Boghossian’s a priori view. Boghossian maintains the rule-circular justifications from a conceptual role semantics. However, rule-circular justifications are problematic. Recently, Boghossian has claimed that rules should be thought of as contents and contents as abstract objects. In this paper, I discuss Boghossian’s view. My argumentation consists of three main parts. First, I analyse several arguments to show that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Semantic Meaning and Content: The Intractability of Metaphor.Richmond Kwesi - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (1):105-134.
  Davidson argues that metaphorical sentences express no propositional contents other than the explicit literal contents they express. He offers a causal account, on the one hand, as an explanation of the supposed additional content of a metaphor in terms of the effects metaphors have on hearers, and on the other hand, as a reason for the non-propositional nature of the “something more” that a metaphor is alleged to mean. Davidson’s account is meant to restrict the semantic notions of meaning, content, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. The Liar, Contextualism, and the Stalnakerian View of Context.Jakub Rudnicki - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (1):49-57.
  My aim in this paper is to amend the Stalnakerian view of context in such a way that it can allow for an adequate treatment of a contextualist position regarding the Liar Paradox. I discuss Glanzberg’s contextualism and the reason why his position cannot be encompassed by the Stalnakerian view, as it is normally construed. Finally, I introduce the phenomenon I call “semantic dissonance”, followed by a mechanism accommodating the Stalnakerian view to the demands of Glanzberg’s contextualism.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Transparent Contents and Trivial Inferences.Mirco Sambrotta - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (1):9-28.
  A possible way out to Kripke’s Puzzle About Belief could start from the rejection of the notion of epistemic transparency. Epistemic transparency seems, indeed, irremediably incompatible with an externalist conception of mental content. However, Brandom’s inferentialism could be considered a version of externalism that allows, at least in some cases, to save the principle of transparency. Appealing to a normative account of the content of our beliefs, from the inferentialist’s standpoint, it is possible to state that a content is transparent (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Untangling the Knot of Intentionality: Between Directedness, Reference, and Content.Pierre Steiner - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (1):83-104.
  The notion of “intentionality” is much invoked in various foundational theories of meaning, being very often equated with “meaning”, “content” and “reference”. In this paper, I propose and develop a basic distinction between two concepts and, more fundamentally, properties of intentionality: intentionality-T and intentionality-C. Representationalism is then defined as the position according to which intentionality-T can be reduced to intentionality-C, in the form of representational states. Nonrepresentationalism is rejecting this reduction, and argues that intentionality-T is more fundamental than intentionality-C. Non-representationalism (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. From the Issue Editors.Paweł Grabarczyk Tadeusz Ciecierski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (1):5-8.
  In June 2018, the second Context, Cognition and Communication conference was held in Warsaw. Philosophers and linguists from over twenty countries presented more than eighty papers on the broadly understood philosophy of language and mind. After the conference, we announced the call for papers for the special issue of Semiotic Studies under the general title Meaning, Content and Reference. The call was addressed both to conference participants and the philosophical community in general. The current issue of Semiotic Studies contains the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Epistemo-Semantic Coherentism: An Attitudinal View of Meaning Based on Epistemic Pragmatism.İskender Taşdelen - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (1):59-82.
  This article develops a conception of linguistic meaning that treats it as an attitude on the part of language users towards pairs of expressions. As with propositional attitudes, these meaning attitudes are subject to being deliberately altered over time by language users, with the aim of maximizing the efficiency of their language use. Therefore, meaning attitudes can be justified or refuted in practical terms. Our instrumentalist-coherentist approach, which allows for meanings to be advocated for alongside beliefs, provides a viable theory (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Basic Concepts: A Cognitive Approach.Wiesław Walentukiewicz - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (1):155-177.
  This article seeks to describe concepts of a special kind, these being ones that count as basic, while at the same time referring to the results of research in logic, the philosophy of language, and empirically pursued cognitive psychology. The key issue addressed is this: on what grounds are such basic concepts formed? It thus investigates issues pertaining to their formation and operation, especially in small children. Such concepts can take the form of mental representations of objects, properties and relations. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues