Order:
 1.  31
  Gazzalî Ve Thomas Aquinas’Ta Tanrı’Nın Kudreti Ve İmkansızlık.Özcan Akdağ - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):23-34.
  Orta Çağ’da, İslam düşüncesi içerisinde yazılmış olan İbn Sînâ’nın eş-Şifâ: İlahiyat’ı, Gazzâlî’nin Makâsıdu’l-Felâsife’si ve İbn Rüşd’ün, Aristoteles’in eserlerine yazmış olduğu şerhler gibi pek çok felsefî ve teolojik eser Latinceye çevrilmiştir. Söz konusu çeviri eserler vasıtasıyla, İslam düşüncesinde carî olan, Tanrı’nın tikelleri kendi zatlarında bilip bilmediği, Tanrı’nın zatı gereği fiilde bulunup bulunmadığı, din ve felsefenin uzlaşıp uzlaşmayacağı gibi tartışmalı pek çok mesele Batı’ya intikal etmiştir. Bunlara ilaveten Tanrı’nın mutlak kudretinin alanının ne olduğu sorunu da Batı düşüncesinde bilinir hale gelmiştir. Bu çalışmada, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Tanrı’nın İlmi: Gazzālī ve İbn Meymun’un Görüşleri Üzerine Bir İnceleme.Özcan Akdağ - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1747-1763.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Tanrı’nın İlmi: Gazz'lî ve İbn Meymûn’un Görüşleri Üzerine Bir İnceleme.Özcan Akdağ - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):9-36.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark