Results for 'życie'

107 found
Order:
 1.  26
  Drugie Życie, Czyli Problemy Z Przedłużaniem Rzeczywistości.Andrzej Klimczuk - manuscript
  Linden Lab studies massive online game "Second Life" unexpectedly gained worldwide fame after a few years after release. To the surprise of many game has met with great interest, despite the lack of promotional campaigns. It can be assumed that the reason why "second life" reached a wider audience was a special type of offered entertainment. Network game proved to be no longer a game that was known so far, but an example of a mass media, whose central element is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  33
  Ludzkie życie według Artura Schopenhauera.Sabina Kruszyńska - 2003 - Etyka 36 (1(5)):159-172.
  Author: Kruszyńska Sabina Title: HUMAN LIFE ACCORDING TO PHILOSOPHY OF ARTHUR SCHOPENHAUER (Ludzkie życie według Artura Schopenhauera) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 159-172 Keywords: SCHOPENHAUER, HUMAN LIFE, PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In the paper there are presented three realms that can be distinguished in Arthur Schopenhauer’s philosophical anthropology, realms in which human life proceeds. These are: the realm of nature, the realm of rationality (...)
  Direct download (9 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  \"Nie błagałeś dla siebie o długie życie...\" - próba filozoficznej interpretacji snu Salomona.Ireneusz Ziemiński - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):47-64.
  Author: Ziemiński Ireneusz Title: “BECAUSE THOU HAST NOT ASKED FOR THYSELF LONG LIFE...” AN ATTEMPT AT PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF SALOMON’S DREAM („Nie błagałeś dla siebie o długie życie...” – próba filozoficznej interpretacji snu Salomona) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 33-43 Keywords: SALOMON, HUMAN CONDITION, GOD FOR LONG LIFE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author of the article presents biblical Salomon as a man who does not (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Emil, czyli życie obok społeczeństwa.Andrzej Waśkiewicz - 2007 - Etyka 40:62-76.
  Artykuł przedstawia interpretację Emila Rousseau jako koncepcję jednego z czterech miejsc — obok republiki, małej wspólnoty ulokowanej poza społeczeństwem i pełnej samotności — w których człowiek może wyzwolić się z alienacji. Emil żyje w społeczeństwie, ale zachowuje duchowy dystans wobec jego członków; w istocie żyje na pograniczu społeczności, bardziej obok ludzi niż z nimi. Tak jak „obcego”, o którym pisał Simmel, łączy go z jej członkami to, co wspólne wszystkim ludziom, dzieli natomiast to, co ich właśnie łączy we wspólnotę. Emil (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Prowizyjny system wynagradzania agentów ubezpieczeń na życie–narzędzie motywacji czy patologia? Abstrakt.Błażej Balewski & Andrzej Janowski - 1996 - Journal of Business Ethics 15:951-962.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  42
  Życie jako insynuacja w ujęciu Henri Bergsona i George’a Santayany.Katarzyna Kremplewska - 2017 - Diametros 52:47-63.
  The article analyzes Henri Bergson’s understanding of human life in the light of his metaphor of life as “insinuation.” Comparing his ideas with the ideas of another original thinker of the age, George Santayana, allows shedding light on Bergson’s ontological strategy of making matter– as a threat to life –subject to mediation. Memory and imagination use matter to play out the past in the guise of the present–for the sake of life. The text also focuses on the formulas of freedom (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Piekło to życie w prawdzie.Jacek Hołówka - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 56 (4):317-331.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Wokół autentycznego sceptycyzmu. Sceptycyzm i życie u Hume'a i Nietzschego.Paweł Pieniążek - 2009 - Nowa Krytyka 22.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Filozofia i życie.Jóżef Gołuchowski - 2008 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (5):240-281.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie (fragmenty).Giorgio Agamben - 2007 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 4:174-186.
 11.  31
  Kwantowe aspekty biologii według Erwina Schrödingera [recenzja] E. Schrödinger, Czym jest życie? Fizyczne aspekty życiowej komórki, 1998.Tatiana Krawczyńska - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 24.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  24
  Życie filozofa [wywiad].Rozmowa Z. Ernanem McMullinem - 2003 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 33.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  27
  Życie i dzieło Newtona [recenzja] Jerzy Kierul, Izaak Newton. Bóg, światło i świat, 1996.Jacek Rodzeń - 1996 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 19.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  24
  Tchnąć nowe życie w kognitywistykę.Tom Froese - 2011 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (1).
  [Przekład] W artykule tym opowiadam się za zunifikowaną kognitywistyką, przyjmując dla swej argumentacji niecodzienny punkt wyjścia: stanowisko określane czasem jako „teza o kontinuum życia-umysłu”. Zamiast więc traktować jako pewnik powszechnie akceptowane założenia początkowe, a następnie proponować odpowiedzi na pewne dobrze określone pytania, muszę najpierw dowieść, że koncepcja kontinuum życia-umysłu może w ogóle stanowić właściwy punkt startowy. Zacznę zatem od oceny pojęciowych narzędzi, odpowiednich do budowania teorii umysłu na tej podstawie. Czerpiąc spostrzeżenia z wielu różnych dziedzin – szczególnie z połączenia egzystencjalistycznej (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  15
  Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej.Piotr Lenartowicz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:304-305.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  24
  Życie jako sieć różnych jaźni. Wywiad z Uri Hershbergiem.Jacek Seweryn Podgórski & Witold Wachowski - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Życie jako forma istnienia ciał białkowych.Stanisław Zięba - 1974 - Roczniki Filozoficzne 22 (3):121-133.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Życie i kodeksy.Aldona Jawłowska - 1994 - Etyka 27:194-195.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  „Drugie życie” w zakładzie wychowawczym.Stanisław Małkowski - 1971 - Etyka 8:135-147.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Bernard Suits, Konik Polny. Gry, Życie I Utopia. [REVIEW]Jakub Gomułka - 2017 - Argument: Biannual Philosophical Journal 7 (2):387-391.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  13
  Życie literackie Łodzi w czasie I wojny światowej.Aneta Stawiszyńska - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:67 - 84.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  10
  Życie wysokiej jakości, czyli po co nam bioetyka?Maciej Bazela - 2004 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 5:5-13.
  Taking the idea of the quality of life as the point of departure, the article shows that the bioethical reflection is of great resonance for the present time. Then, it is marked that bioethics finds itself in a situation of a profound conflict between two dominant models of thought and conduct: the sanctity-of-life-ethics and the quality-of-life-ethics. To choose one of them is an important issue, for it basically means to select a framework of moral values and ethical guidelines according to (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Społeczeństwo rynkowe: jak logika rynku ekonomicznego wpływa na nasze życie.Damian Mazur - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):222-239.
  The market society: how the logic of the market affects our lives.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  8
  Życie trudne, ale pogodne.Andrzej Zieliński - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 88 (4):21-26.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  Gerda Walther: życie - fenomenologia - mistyka.Jerzy Machnacz - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:237-249.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Afirmacja Boga i życie moraine w ujęciu Jerzego Mirewicza SJ [Anerkennung der Existenz Gottes und moralisches Verhalten - nach Meinung von Jerzy Mirewicz SJ].Stanisław Ziemiański Sj - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:281-284.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. " Życie wasze, to cień cienia": Edyp, czyli wiedza tragiczna.Jan Andrzej Kłoczowski - 1997 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 42:73-91.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Filozofia i życie. Dialog i polemika między J. G. Fichtem a F. H. Jacobim.Justyna Nowotniak - 1994 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 39.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Drugie życie orfizmu.Przemysław Biernat - 2011 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 4 (19).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Życie I Zdrowie Człowieka W Tradycji I Kulturze Polskiej: Materiały Konferencji "Problematyka Życia I Zdrowia W Tradycji I Kulturze Polskiej", Warszawa, 16 Października 2003.Wojciech Bołoz & Ewa Wolnicz-Pawłowska (eds.) - 2004 - Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Życie jako przedmiot namysłu filozoficznego (M. Potępa, \"Fenomenologia faktycznego życia. Martin Heidegger\").Jaromir Brejdak - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Kultura I Życie: W 130. Rocznicę Urodzin Stanisława Brzozowskiego.Stanisław Brzozowski & Wojciech Słomski (eds.) - 2008 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kultura I Życie: W 130.Stanisław Brzozowski & Wojciech Słomski (eds.) - 2008 - Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Anita Burdamn-Feferman, Solomon Feferman, Alfred Tarski. Życie i logika, przeł. Joanna Golińska-Pilarek, Marian Srebrny, Warszawa 2009, ss. 475. [REVIEW]Bożena Czarnecka-Rej - 2011 - Roczniki Filozoficzne:79-84.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. O niepewności w płynnym świecie [Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, tłum. M. Zakowski, Warszawa 2007, ss. 151]. [REVIEW]Sławomir Czapnik - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:166-172.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Życie w naturalnym nastawieniu, redukcja fenomenologiczna a tradycja myślenia magicznego.Artur Dobosz - 1988 - Studia Filozoficzne 270 (5).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Biorąc życie poważnie.Michał Dorociak - 2014 - Etyka 48:169-172.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Georges Canguilhem: życie oporne, nie patologiczne.Adam Dubik - 2001 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 46.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie, Lwów - Poznań 1925.Rudolf Eucken - 1926 - Kwartalnik Filozoficzny 4 (4):498-500.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Życie intymne uczonych.Piotr Hübner - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (188):229-238.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. O "poglądzie na świat i życie" wedle Kazimierza Twardowskiego.Ryszard Jadczak - 1992 - Nowa Krytyka 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Czy można żyć według zasad natury? (H. D. Thoreau, \"Życie bez zasad\", Warszawa 1983).Bogusław Jasiński - 1986 - Studia Filozoficzne 246 (5).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Życie i twórczość Gustawa Szpieta.Stanisław Jedynak - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Życie w zgodzie z naturą a \"homo praedatorius\". Studium relacji człowiek-natura.Małgorzata Kaczmarek - 2008 - Estetyka I Krytyka 1 (1):103-116.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Życie — kultura — cywilizacja. Historiozofia Oswal­da Spenglera jako wyraz kryzysu i krytyki kultury.Andrzej Kołakowski - 1976 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 22.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Umoralnić Życie Publiczne: Luigiego Sturza Doktryna Społeczno-Polityczna.Zdzisława Kobylińska - 2012 - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Jean Boudrillard: życie codzienne w matrixie.Jerzy Kochan - 2006 - Nowa Krytyka 19.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Życie Codzienne W Matriksie: Filozofia Społeczna W Ponowoczesności.Jerzy Kochan - 2007 - Wydawn. Nauk. "Scholar".
 49. Stanisław Grinkiewicz: życie i twórczość.Uładzimir Konan - 2009 - Colloquia Communia 86 (1-2):51-62.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Życie a Orientacja W Rzeczywistości Przyrodniczej: Szkice Z Filozofii Przyrody Ożywionej Z Elementami Teorii Poznania.Jolanta Koszteyn - 2005 - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" W Krakowie.
1 — 50 / 107