23 found
Order:
 1.  35
  Ivan Koprek, Priđi da možeš čuti.Željko Senković - 2007 - Prolegomena 6 (1):154-159.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  14
  Hannah Arendt's Political Pluralism.Željko Senković - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):37-48.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  Kant's Reconciliation of Science and Religion.Željko Senković - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):357-371.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Recenzije I Prikazi.Ivana Greguric, Željko Senković, Marijan Krivak, Snježan Hasnaš, Leon Parabić, Petra Jurlina, Joško Žanić & Jadran Zalokar - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):1019-1039.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Recenzije I Prikazi.Ivana Skuhala Karasman, Hrvoje Jurić, Ljerka Schiffler, Tomislav Krznar, Alen Tafra & Željko Senković - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (4):875-889.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Recenzije I Prikazi.Zvonimir Komar, Mile Marinčić, Stjepan Špoljarić, Milan Pelc, Tonči Valentić, Marko Tokić, Lino Veljak, Danijela Majić, Željko Senković & Duška Dobrosavljev - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):223-248.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Die Idee der Weltlichkeit und die Kritik der Moderne: Arendt vs. Heidegger.Željko Senković - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):823-834.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Recenzije I Prikazi.Željko Senković, Mile Marinčić, Ankica Čakardić, Mojca Rapo, Vladimir Jelkić, Marko Tokić, Marijan Krivak, Dejan Donev, Nenad Polgar & Tonći Kokić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):971-998.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Politički pluralizam Hannah Arendt.Željko Senković - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):37-48.
  Na sveprisutnu opasnost buđenja novih totalitarizama koji uništavaju društvenost i pluralizam, kao moguću posljedicu otuđenja Moderne, upozorila je autorica čije shvaćanje društvenosti čovjeka stoji u aporiji zbog opozicionalnosti između preferiranja elitističke političke slobode antike i augustinovske egalitarne slobode, urođene svim ljudskim bićima. Taj dvovrsni argumentacijski teorijski pravac uvjetovao je njezinu interpretaciju antičkog polisa kao ideala političke zajednice, te razdvajanje socijalne od političke problematike. Prema njoj, Akvinski čini grešku i izjednačava termine politicus i socialis, a to preuzima i Moderna. Ovo je (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Ideja svjetovnosti i kritika Moderne: Arendt vs. Heidegger.Željko Senković - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):823-834.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Kantovo pomirenje znanosti i religije.Željko Senković - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):357-371.
  Kant je pružio novi modus vivendi između znanosti i religije. Svaka od njih ima svoju stvarnost i funkciju, te se ne »natječu« jedna s drugom. Stvarnost mogućeg znanja pripada znanosti, ona ima potpunu slobodu istraživanja te stvarnosti pomoću svojih metoda. Bio je zadivljen newtonovskom znanošću koja je ovisila o empirijskim promatranjima, ali je smatrao da u znanstvenim metodama postoje ograničenja koja ostavljaju prostora religioznim vjerovanjima. Za Kanta se početna točka religije nalazi u ljudskom osjećaju moralne obveze. Kada djelujemo zbog osjećaja (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Recenzije I Prikazi.Marita Brčić, Nikola Skledar, Snježan Hasnaš, Marinko Lolić, Ana Maskalan, Zvonko Šundov, Suzana Marjanić, Tomislav Krznar, Željko Senković & Vladimir Jelkić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):709-742.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Recenzije i prikazi.Zvonko Šundov, Dafne Vidanec, Dejan Donev, Jadran Zalokar, Hrvoje Lasić, Predrag Režan, Željko Senković, Tomislav Krznar, Sandra Radenović & Spahija Kozlić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):449-475.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Aporije o značenju politike kod Arendt.Željko Senković - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (1):45-56.
  Specifičnost današnjice je »kraj političkog«, pri čemu pojam demokracije i dalje predstavlja glavni zbirni termin za pružanje opsjene lažnih mogućnosti. Hannah Arendt ovdje je uzeta kao autor čiji pojam ‘djelovanje’ predstavlja odličan okvir onoga što bi ljudi u javnom području mogli zaista biti. U svezi toga, važne su njene analize kako se od početaka filozofije politike dogodilo reduciranje političkog odnosa na vladalački odnos. Također, njeno shvaćanje značaja slobode je u opoziciji spram tradicionalnog filozofskog ograničenja slobode na ‘unutrašnjost čovjeka’.Specificity of present (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Anthropological-Ethical Perspective in Freud's Psychoanalysis.Željko Senković - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):57-68.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Horizont egzistencijalne antropologije – Heidegger, Kant, Scheler.Željko Senković - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (3):523-535.
  Od Kanta do Schelera, kao možebitnih vrhunaca u značajnosti postavljanja pitanja filozofske antropologije, razvila se unutrašnja tendencija novovjeke filozofije da se svi temeljni problemi filozofije dovode u vezu s pitanjem: što jest čovjek? Uobičajeno se smatra da ne treba Heideggerove misaone intencije vezati uz filozofsku antropologiju. Ovdje ćemo međutim napraviti ocrt, kako njegovih bitnih uvida s obzirom na antropološki horizont, tako i tezarij Kanta i Schelera, kao onih koji su utjecali na Heideggera, a čija prava recepcija u njegovom djelu zapravo (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Recenzije I prikazi. [REVIEW]Željko Senković, Petar Jakopec, Demian Papo & Nino Kadić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):353-361.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Apories on the Meaning of Politics in Work of Hannah Arendt.Zeljko Senkovic - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (1):45-56.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Antropološko-etička perspektiva u Freudovoj psihoanalizi.Željko Senković - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):57-68.
  U Freudu svojstvenom etičkom relativiziranju, moral i smisao bivstvovanja u konačnici su određeni ekonomijom libida. Takvi su stavovi omogućeni reduciranjem djelovanja na prirodnouzročni determinizam, posredovanjem konstrukcije teorijskog modela psihičkog funkcioniranja, pri čemu se zanemaruje mogućnost neempijskog kauzaliteta iz slobode. Freudova biologijska orijentacija rezultirala je gledištem o psihičkim motivacijama kao rezultatom kemijsko-fizioloških procesa, koji su k tome prvenstveno određeni hereditarnim ili konstitucionalnim čimbenicima. No, upravo kod njega psihoanaliza je imala najsnažniji kulturni i antropologijski impetus.In ethical relativism characteristical for Freud, moral and (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Aristotelova εὐδαιμονία.Željko Senković - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):809-821.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Der Horizont der existenziale Anthropologie – Heidegger, Kant, Scheler.Željko Senković - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (3):523-535.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Foucault i teorija seksualnosti.Željko Senković - 2015 - Metodicki Ogledi 22 (2):117-131.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Horizon of Existential Anthropology-Heidegger, Kant, Scheler.Zeljko Senkovic - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (3):523-535.
   
  Export citation  
   
  Bookmark