Results for '��etin Veysal'

7 found
Order:
 1.  5
  Etinės Ir Estetinės Ekosofijos Prieigų Priešprieša.Mantas Antanas Davidavičius - 2017 - Logos 93:184-200.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Afşar Timuçin'e Armağan.çetin Veysal, Zehragül Aşkın & Afşar Timuçin (eds.) - 2010 - Etik Yayınları.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  41
  Über die Emanzipation.Çetin Veysal - 2006 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 9:21-26.
  Die Liebe ist auf der einen Seite die erste Stufe des menschlichen Handelns, auf der anderen Seite ist sie die Letzte. Die Liebe ist bei jeder Periode der Emanzipation des Individuums dabei und führt ihre Existenz parallel zum Entwicklungsgrad des Bewusstsein fort. Die Emanzipation findet da statt, wo das Individuum und der Andere zusammen sind. Waehrend das "Ich" seine Emanzipation verwirklicht, traegt es auch die Emanzipation des Anderen in sich. Das kritische Bewusstsein des Individuums über Fakten, Begriffe und Phaenomene startet (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  25
  Immanuelio Kanto etikos įtaka Søreno Kierkegaard’o etinės stadijos sampratai.Viktoras Bachmetjevas - 2015 - Žmogus ir Žodis 17 (4).
  Straipsnyje analizuojamos Søreno Kierkegaard’o filosofinio personažo Teisėjo Vilhelmo etinės pažiūros. Įprastai Teisėjas Vilhelmas yra siejamas su Hegelio filosofine teorija, kurioje siektinas etinis gyvenimas yra suprantamas kaip Sittlichkeit, vyraujančių etinių bei moralinių normų laikymasis. Analizuojant S. Kierkegaard’o veikalo Arba / arba II dalį, straipsnyje kvestionuojamas tokios sąsajos pagrįstumas ir atskleidžiama, kad esama nemažai argumentų, leidžiančių permąstyti Teisėją Vilhelmą kaip Immanuelio Kanto etikos atstovą.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Gender and Self in Islam * by Etin Anwar.M. Hossain - 2009 - Journal of Islamic Studies 20 (1):139-141.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  18
  A. Sustainability: What It Is and How It Works L] Etining Sustainahilitv Ethios.Randall Curren - forthcoming - Environmental Ethics.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Map of Neuroethics.Vilius Dranseika, Eugenijus Gefenas & Saulius Noreika - 2009 - Problemos 76:66-73.
  Straipsnis skiriamas sparčiai besivystančios taikomosios etikos disciplinos – neuroetikos – problematikai. Jame aptariamas neuroetikos terminas ir siūloma neuroetikos problemas skirstyti į keturis probleminius blokus: smegenų vizualizavimo technologijų keliamas etines problemas, technologijų, leidžiančių manipuliuoti smegenų veikla ir savybėmis, keliamas etines problemas, neuromokslinio pasaulėvaizdžio įtaką mūsų svarstymams apie moralę ir bendresnius metafilosofinius svarstymus apie pačią neuroetikos discipliną. Straipsnio pabaigoje aptariamas neuroetikos santykis su bioetika.pagrindiniai žodžiai: neuroetika, bioetika, neuromokslai, smegenų vizualizavimas, žmogaus tobulinimas.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark