112 found
Order:
 1.  2
  Die Reformatoriese kerkbegrip: Enkele groot Iyne op grond van Calvyn se uiteensetting.A. D. Pont - 1995 - Hts Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  7
  Dirk van der Hoff: Skeurmaker?E. Oliver & A. D. Pont - 1990 - Hts Theological Studies 46 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  7
  Enkele Opmerkings Oor Die Godsdienstig- Teologiese Insigte Wat Na Vore Kom in Die Gelofte van 1838 En Daarna by Die Onderhouding Daarvan.A. D. Pont - 2000 - Hts Theological Studies 56 (2/3).
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  6
  Kerkgeskiedenis in Ons Teologiese Opleiding: 1917-1956.A. D. Pont - 1992 - Hts Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  5
  Verbond en volkskerk.A. D. Pont - 1986 - Hts Theological Studies 42 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  4
  Die Hervormde Teologiese Studies Na Vyftig Jaar.A. D. Pont - 1994 - Hts Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  4
  Historiese Perspektiewe Op Die Kerklik-Teologiese Opieiding van Die Nederduitsch Hervormde Kerk Aan Die Universiteit van Pretoria.A. D. Pont - 1994 - Hts Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  3
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, B. Gemser & A. D. Pont - 1961 - Hts Theological Studies 17 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  2
  Die priesterskap van die gelowiges soos Calvyn dit gesien het.A. D. Pont - 1989 - Hts Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  7
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, D. J. Booysen, P. S. Dreyers, T. F. J. Dreyer, J. A. Loader, A. D. Pont, D. J. S. & H. G. Van der Westhuizen - 1981 - Hts Theological Studies 37 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, A. D. Pont & D. J. Smith - 1982 - Hts Theological Studies 38 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Boekbespreking.M. J. Beukes, S. J. Botha, A. D. Pont & D. J. C. Van Wyk - 1975 - Hts Theological Studies 31 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  Boekbespreking.S. J. Botha, P. J. Van der Merwe, D. J. C. Van Wyk, C. J. Viljoen, H. G. Van der Westhuizen, A. D. Pont, H. F. Stander, W. S. Vorster, J. J. Steenkamp, T. F. J. Dreyer, M. J. Schoeman & G. C. Velthuysen - 1984 - Hts Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Boekbespreking.J. I. De Wet, P. J. T. Koekemoer, J. H. Koekemoer, M. J. Du P. Beukes, D. J. Smith, P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1982 - Hts Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Die Vraekompleks Rondom Artikel III van Die Kerkwet.J. I. De Wet & A. D. Pont - 1964 - Hts Theological Studies 19 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Boekbespreking.P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1972 - Hts Theological Studies 28 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  Boekbesprekings.P. S. Dreyer, A. D. Pont, D. F. Erasmus, B. J. Engelbrecht & J. P. Oberholzer - 1959 - Hts Theological Studies 14 (2/3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Proefskrifbespreking.T. F. J. Dreyer, A. D. Pont & D. J. Booysen - 1984 - Hts Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Boekbesprekings.Jan G. Du Plessis, A. D. Pont, D. J. Booysen & P. S. Dreyer - 1967 - Hts Theological Studies 23 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Boekbespreking.D. F. Erasmus & A. D. Pont - 1960 - Hts Theological Studies 16 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Boekbespreking.B. Gemser, P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1954 - Hts Theological Studies 11 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Boekbespreking.A. S. Geyser & A. D. Pont - 1958 - Hts Theological Studies 14 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Boekbespreking.P. J. T. Koekemoer, A. D. Pont, C. J. Viljoen & J. H. Koekemoer - 1972 - Hts Theological Studies 28 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Boekbesprekings.L. M. Le Roux, A. D. Pont & P. S. Dreyer - 1969 - Hts Theological Studies 25 (2):132-134.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Amp En Roeping.A. D. Pont - 1976 - Hts Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Aantekeninge rondom die amps-opdrag van die diaken.A. D. Pont - 1971 - Hts Theological Studies 27 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Boekbespreking.A. D. Pont - 1955 - Hts Theological Studies 11 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  Boekbespreking.A. D. Pont, H. G. Van der Westhuizen, D. J. Booysen & A. G. Van Aarde - 1981 - Hts Theological Studies 37 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Boekbespreking.A. D. Pont, J. H. Koekemoer, J. J. Engelbrecht & D. J. P. Stolz - 1977 - Hts Theological Studies 33 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Boekbespreking.A. D. Pont - 1964 - Hts Theological Studies 20 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Boekbespreking.A. D. Pont - 1964 - Hts Theological Studies 19 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Boekbespreking.A. D. Pont - 1963 - Hts Theological Studies 18 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Boekbespreking.A. D. Pont - 1965 - Hts Theological Studies 21 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Boekbespreking.A. D. Pont - 1966 - Hts Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Boekbespreking.A. D. Pont - 1967 - Hts Theological Studies 23 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Boekbespreking.A. D. Pont, J. I. De Wet & P. S. Dreyer - 1968 - Hts Theological Studies 24 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Boekbespreking.A. D. Pont, C. J. Viljoen, J. I. De Wet & W. C. Van Wyk - 1969 - Hts Theological Studies 25 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  Black Theology. Voorbereiding Vir Die Rewolusie?A. D. Pont - 1973 - Hts Theological Studies 29 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Calvyn en die kerklike orde: Enkele opmerkings.A. D. Pont - 1986 - Hts Theological Studies 42 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Die belydenis in historiese verband.A. D. Pont - 1982 - Hts Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Die betekenis van Abraham Kuyper vir Suid-Afrika op kerkhistoriese en kerkregtelike gebied.A. D. Pont - 1987 - Hts Theological Studies 43 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Die boodskap van Luther se 95 stellings.A. D. Pont - 1965 - Hts Theological Studies 21 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Die Betekenis van Die Meerdere Vergaderinge ten Opsigte van Hulle Gesag, Funksie En Handelinge in Die Kerk.A. D. Pont - 1982 - Hts Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Die Charismatiese Beweging in Reformatoriese Perspektief.A. D. Pont - 1984 - Hts Theological Studies 40 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Die Calvinisme vandag.A. D. Pont - 1979 - Hts Theological Studies 35 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  Die funksie van die belydenis en die dogma in die struktuur van die Nederduitsch Hervormde Kerk en die implikasies daarvan vir die predikant.A. D. Pont - 1985 - Hts Theological Studies 41 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  3
  Die Figuur van Van Broekhuizen, Uit Die Geskiedenis van Die Gemeente Pretoria.A. D. Pont - 1981 - Hts Theological Studies 37 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  3
  Die Groot Sinode van Dordrecht 1618.A. D. Pont - 1969 - Hts Theological Studies 25 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Die Groot Trek En Die Kerk.A. D. Pont - 1989 - Hts Theological Studies 45 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Die Geskiedenis van Die Christendomi.A. D. Pont - 1957 - Hts Theological Studies 13 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 112