Order:
Disambiguations
Allan Janik [60]A. Janik [16]Allan S. Janik [4]Alan Janik [2]
Allan Stanley Janik [1]A. S. Janik [1]
See also
 1.  18
  Essays on Wittgenstein and Weininger.Allan Janik - 1985 - Distributed in the U.S.A. By Humanities Press.
  PREFACE A volume of essays on Wittgenstein, arguably this century's greatest philosopher, certainly would require no apology. However, one which combines ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  22
  Wittgenstein.Allan Janik - 1980 - Journal of the History of Philosophy 18 (1):108-110.
 3.  48
  Briefe an Ludwig Wittgenstein Aus den Jahren 1914-1920.Gottlob Frege, Allan Janik & Christian Paul Berger - 1989 - Grazer Philosophische Studien 33 (1):5-33.
 4.  9
  Schopenhauer and the Early Wittgenstein.Allan S. Janik - 1966 - Philosophical Studies (Dublin) 15:76-95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  96
  Schopenhauer and the Early Wittgenstein.Allan S. Janik - 1966 - Philosophical Studies (Dublin) 15:76-95.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  14
  Notes on the Origins of Fleck’s Concept of “Denkstil”.Allan Janik - 2006 - Vienna Circle Institute Yearbook 12:179-188.
 7. Wie hat Schopenhauer Wittgenstein beinflußt?Allan Janik - 1992 - Schopenhauer Jahrbuch:69-78.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  7
  Weininger and the Two Wittgensteins.Allan Janik - 2004 - In David G. Stern & Béla Szabados (eds.), Wittgenstein Reads Weininger. Cambridge University Press. pp. 62.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  12
  Professional Ethics ‘Applies’ Nothing.Allan Janik - 1994 - Vienna Circle Institute Yearbook 2:197-203.
  My problem is how should we approach the concrete moral problems that arise in medicine, law, management or engineering in a pluralistic society — in what follows I shall concentrate upon medicine, but my concern is basically with the whole spectrum presented by the term “professional ethics”. My thesis is that we shall not be in a position to discuss the moral problems of professionals until we get clear about “where ethics comes from” as one concerned scholar put it1 — (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  8
  Philosophical Sources of Wittgenstein's Ethics.A. Janik - 1980 - Télos 1980 (44):131-144.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Over Wittgenstein gesproken.Frans Boenders, Allan Janik, Brian McGuinness, Franz Parak, Elisabeth Anscombe & Anthony Kenny - 1979 - Tijdschrift Voor Filosofie 41 (3):523-523.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Paradigms, Politics and Persuasion: Sociological Aspects of Musical Controversy in Style, Politics and the Future of Philosophy.M. Brody & A. Janik - 1989 - Boston Studies in the Philosophy of Science 114:225-263.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Briefe an Ludwig Wittgenstein aus den Jahren 1914-1920.Gottlob Frege, Allan Janik & Christian Paul Berger - 1989 - Grazer Philosophische Studien 33 (1):5-33.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Alice Ambrose and Morris Lazerowitz, "Essays in the Unknown Wittgenstein". [REVIEW]Allan Janik - 1986 - Journal of the History of Philosophy 24 (4):573.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  13
  Art, artisanat et méthode philosophique selon wittgenstein.Allan Janik - 2003 - Rue Descartes 39 (1):18.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Art, Craftsmanship and Philosophical Method According to Wittgenstein.Allan Janik - 2003 - Rue Descartes. Revue Coll㨠Ge International de Philosophie 39:18-27.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Afgoderij na de dood van God. Sceptische reflecties van een filosoof.Allan Janik - 1998 - Nexus 21.
  Janik beschrijft in zijn filosofische essay aan de hand van een aantal filosofische posities zijn visie op het thema afgoderij en de rol die religie speelt in een seculiere wereld.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Between Enlightenment and Counter-Enlightenment: The Self-Critical Rationalism of GC Lichtenberg in Style, Politics and the Future of Philosophy.A. Janik - 1989 - Boston Studies in the Philosophy of Science 114:197-210.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Benjamin Franklin aan een jongeman.Allan Janik - 2003 - Nexus 37.
  'Omdat oudere vrouwen meer ervaring hebben, zijn ze verstandiger en beoefenen ze meer discretie bij het opzetten van een intrige om verdenking te voorkomen. De omgang met hen is derhalve veiliger voor je reputatie.'.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  24
  Brian McGuinness, Ed., "Wittgenstein and His Times". [REVIEW]Allan Janik - 1983 - Journal of the History of Philosophy 21 (3):419.
 21. Culture, Controversy and the Human Studies in Style, Politics and the Future of Philosophy.A. Janik - 1989 - Boston Studies in the Philosophy of Science 114:109-115.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. De ethiek van de stilte na de dood van God.Allan Janik - 2011 - Nexus 59.
  De stilte in Mahlers symfonieën en de stilte die Wittgenstein bepleit zijn eenzelfde stilte; ze zijn beide een reactie op Nietzsches notie van de dood van God en de crisis van de wetenschap. Deze stilte is een moment van puur luisteren. Het is een moment van catharsis en een uiting van persoonlijke of stilzwijgende gedachten die niet objectief, dat wil zeggen in wetenschappelijke proposities, kan worden gerepliceerd. Catharsis drukt geen kennis uit, maar een direct, ongemedieerd weten dat we zijn.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  David F. Lindenfeld, "The Transformation of Positivism: Alexius Meinong and European Thought, 1880-1920". [REVIEW]Allan Janik - 1983 - Journal of the History of Philosophy 21 (1):121.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. De neef van Rameau. De dialoog als Gesamtkunstwerk voor Verlichting.Allan Janik - 1994 - Nexus 9.
  Plato was de eerste filosoof die de verlichting der mensheid op rationele basis trachtte te stoelen. Diderot werkte Plato's ideeën uit in zijn filosofische dialoog De neef van Rameau, waarin hij op ironische wijze de tegenstrijdigheden in de denkwereld van zijn tijd in de richting van de verlichting tracht om te buigen.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  27
  David Pears, "The False Prison: A Study in the Development of Wittgenstein's Philosophy". [REVIEW]Allan Janik - 1990 - Journal of the History of Philosophy 28 (3):468.
 26. De rol van de humaniora in een technologisch tijdperk.Allan Janik - 1996 - Nexus 15.
  De snelheid van het moderne leven en de vluchtigheid van beeld en tekst op het scherm brengen ons steeds verder af van alles wat naar reflectie en diepgang tendeert. Geen aspect van het leven blijft onaangetast door de imago-industrie. De strategie van de leugen, de valse vergetelheid en de ontkenning van de dood kunnen alleen door reflectie op het culturele verleden bestreden worden.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Discussing Technology-Breaking the Ground in Style, Politics and the Future of Philosophy.A. Janik - 1989 - Boston Studies in the Philosophy of Science 114:133-145.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  17
  Essays in the Unknown Wittgenstein.Allan Janik - 1986 - Journal of the History of Philosophy 24 (4):573-574.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Essays on Wittgenstein and Weininger.Allan Janik - 1986 - Tijdschrift Voor Filosofie 48 (4):661-661.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. George Steiner, "Heidegger". [REVIEW]Allan Janik - 1981 - Journal of the History of Philosophy 19 (3):403.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  11
  Heidegger.Allan Janik - 1981 - Journal of the History of Philosophy 19 (3):403-404.
 32.  22
  How Did Hertz Influence Wittgenstein’s Philosophical Development?Allan Janik - 1994 - Grazer Philosophische Studien 49 (1):19-47.
  In his efforts to demonstrate graphically that alternative modes of presentation of the principles of mechanics could eliminate the difficulties surrounding such problematic notions as "force" in mechanics that tormented scientists and philosophers alike, Heinrich Hertz delivered Ludwig Wittgenstein with a highly original hermeneutic technique, which would influence all of the latter's thinking, and in fact become the cornerstone of his mature philosophical method. All of the features of Wittgenstein's conception of philosophy in fact emerge from his early scientific background (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  How Did Hertz Influence Wittgenstein’s Philosophical Development?Allan Janik - 1994 - Grazer Philosophische Studien 49 (1):19-47.
  In his efforts to demonstrate graphically that alternative modes of presentation of the principles of mechanics could eliminate the difficulties surrounding such problematic notions as "force" in mechanics that tormented scientists and philosophers alike, Heinrich Hertz delivered Ludwig Wittgenstein with a highly original hermeneutic technique, which would influence all of the latter's thinking, and in fact become the cornerstone of his mature philosophical method. All of the features of Wittgenstein's conception of philosophy in fact emerge from his early scientific background (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Heinrich Hertz: Classical Physicist, Modern Philosopher by Davis Baird; R. I. G. Hughes; Alfred Nordmann. [REVIEW]Allan Janik - 2000 - Isis 91:166-167.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  Heinrich Hertz: Classical Physicist, Modern Philosopher. Davis Baird, R. I. G. Hughes, Alfred Nordmann.Allan Janik - 2000 - Isis 91 (1):166-167.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Het lot van de waarheid.Allan Janik - 2009 - Nexus 53.
  Een bezoek aan Sint-Petersburg vlak na het einde van de Sovjetunie doet filosoof Allan Janik inzien hoezeer het postmodernisme, met zijn credo van 'alles is toegestaan', leidt tot nihilisme en tot een marginalisering van de filosofie zelf. De Russische filosofen die hij er ontmoet, bewegen zich in een werkelijk postmoderne maatschappij, een chaotisch machtsvacuüm waar niets vanzelfsprekend is. Juist daar blijkt dat een relativistisch-postmoderne houding weliswaar terecht de 'Grote Verhalen' ondermijnt, maar dat ze wegkijkt van de werkelijke problemen. Zo plaatst (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  37
  James C. Edwards, "Ethics Without Philosophy: Wittgenstein and the Moral Life". [REVIEW]Allan Janik - 1985 - Journal of the History of Philosophy 23 (4):602.
 38. John Passmore, "Recent Philosophers". [REVIEW]Allan Janik - 1987 - Journal of the History of Philosophy 25 (2):314.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Myth and Certainty in Style, Politics and the Future of Philosophy.A. Janik - 1989 - Boston Studies in the Philosophy of Science 114:159-171.
 40. Närvarons Dimension Essäer Om Wittgenstein Och Språkets Gränser.Allan Janik & Stig Nystrand - 1995
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Nadenken over falen.Allan Janik - 1999 - Nexus 25.
  Janik beschouwt het falen als problematiek in een op succes gerichte wereld, waarin mislukking iets is geworden waarvoor men zich moet verontschuldigen. Hij gaat in op de soorten van falen die er zijn en de verschillende betekenissen die de term kan hebben, om inzicht te scheppen in de complexiteit van het begrip.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Notes on the Natural History of Politics.Alan Janik - 2003 - In Cressida J. Heyes (ed.), The Grammar of Politics: Wittgenstein and Political Philosophy. Cornell University Press.
 43. Nyiri on the Conservatism of Wittgenstein's Later Philosophy in Style, Politics and the Future of Philosophy.Alan Janik - 1989 - Boston Studies in the Philosophy of Science 114:40-58.
 44.  13
  Obituary.Allan Janik - 2011 - Vienna Circle Institute Yearbook 15:351-357.
  Stephen Edelston Toulmin, philosopher and historian of science, pioneer in the logical analysis of substantive argumentation, was educated in physics and philosophy at Cambridge, where he studied with Paul Dirac, John Wisdom and Ludwig Wittgenstein. Cambridge, Issac Newton’s university, remained his philosophical home: he always was very critical of the way that philosophy was done at The Other Place, as Oxford is known there. The only philosopher whom he really revered there was John Austin – although it is necessary hastily (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. On Edification and Cultural Conversation: A Critique of Rorty in Style, Politics and the Future of Philosophy.A. Janik - 1989 - Boston Studies in the Philosophy of Science 114:80-92.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  46
  Paul Engelmann's Role In Wittgenstein's Philosophical Development.Allan Janik - 2000 - Grazer Philosophische Studien 58 (1):279-295.
  It was Paul Engelmann who stimulated Wittgenstein to consider art as the avenue of access to what is higher, the "mystical" in the Tractatus. Unlike the course of their personal friendship, it is not easy to reconstruct the nature of their philosophical confrontation with one another. In the light of their correspondence, Wittgenstein's notebooks and the bit we know from biographers, Wittgenstein's development in the period immediately before he met Engelmann is sketched, discussing the influence of Hertz and Weininger, and (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  11
  Philosophy in the Twentieth Century,.Allan Janik - 1987 - Journal of the History of Philosophy 25 (2):314-316.
 48. Psychoanalysis: Science, Literature or Art? In Style, Politics and the Future of Philosophy.A. Janik - 1989 - Boston Studies in the Philosophy of Science 114:190-196.
 49. Philosophical Sources of Wittgenstein's Ethics.Allan Janik - 1980 - Telos: Critical Theory of the Contemporary 44:131.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  31
  Rudolf Haller, "Fragen Zu Wittgenstein Und Aufsätze Zur Österreichischen Philosophie". [REVIEW]Allan Janik - 1989 - Journal of the History of Philosophy 27 (2):321.
1 — 50 / 82