Results for 'Abdullah Selukru'I'

28 found
Order:
 1.  11
  Abdullah Nid'î K'şgarî Hayatı, Eserleri Ve Tasavvuf Anlayışı.Nuran ÇETİN - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):345-345.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  16
  Historical Developments of Financial Rights After Divorce in the Malaysian Islamic Family Law.Muslihah Abdullah & Najibah Zin - 2009 - Asian Culture and History 1 (2):P148.
  Islamic family law plays a significant role in minimizing the unpleasant effects of the family break up faced by the divorced women and their children by protecting their rights to financial support after divorce. This study undertakes to discuss the historical development of the financial rights after divorce applicable among the Muslims in the pre and post colonial periods, particularly with reference to the iddah maintenance, mut’ah, arrears of maintenance, and child maintenance. The study indicates that despite the provisions were (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Köprülüz'de Ebû N'ile Abdullah Paşa ve Kasîde-i V'viyyesi.Murat Sula - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1865-1865.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  “If I Get Deported Back to Iraq…I Will Be Dead”.Barkley Rosser - unknown
  Nobody has died yet as a result of the ongoing trials for transferring money internationally without a license of four Harrisonburg men from Kurdish parts of Iraq: Rashid Qambari, Ahmed Abdullah, Amir Rashid, and Fadhil Noroly. However, before coming here they were threatened because of their work for groups associated with the United States, and they were brought here by the United States government as part of Operation Pacific Haven. Saddam Hussein killed members of local Kurdish families. Qambari, convicted (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Endülüs’Ü Hanefî Mezhebi İle Tanıştıran İlk Fakih: Abdullah B. Fer-Rûh Ve Öğrenci Silsilesi.Abdullah Acar - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:585-607.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Reîsülkurra Abdullah eyyûbî hayati ve eserleri̇.Yonis İnanç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (29):107-107.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  "Değer" i̇le "sorun" arasinda türki̇ye'de yaşlilarla i̇lgi̇li̇ toplumsal değer yargilari.Abdullah Ince - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Mekkî Sûrelerde Abdullah b. Sel'm ile İlişkilendirilen Âyetler Bağlamında Tefsir Riv'yetlerinin Değerlendirilmesi.Sami Kilinçli - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:831-853.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  İsmail Bin Abdullah’s Twelve Animal Turkish Calendar.İ Güven Kaya - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:15-34.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Kırımlı Abdullah R'miz Paşa ve Divançesi.İsmail Avci - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):169-169.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  The Oġuz-Nāme Of Tevārih-I Āl-I Selçuk.Bakir Abdullah - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:163-199.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  يوسف أفندي زاده ورسالته"الرّدّية للضاد المعجمة": دراسة وتحقيق.Zakir Aras & Hamza Kheli̇fati̇ - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):569-622.
  As ıl adı Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Yusuf b. Abdulmennan El-Hilmi el-Amasi’dir. Daha çok Yusuf Efendizade lakabıyla tanınmı ş tır. 18.yüzyılda ya ş amı ş bir osmanlı alimidir. Osmanlı devletinde kıraat ilminin geli ş mesinde büyük payı vardır. Kıraat sahasında çok sayıda önemli eserler telif etmi ş tir. Dönemin karakeristik özelliklerini yansıtması bakımından en önemli çalı ş malarından birisi de “er-Rediyyetü li’d-Dâd el-Mu’ceme” adlı risalesidir. Bu çalı ş masında saçaklızade diye bilinen el-Mera’ ş i’ye dâd harfinin okunu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  11
  Assessment of Implementability of an Adapted Clinical Practice Guideline for Surgical Antimicrobial Prophylaxis at a Tertiary Care University Hospital.Tariq I. Altokhais, Omar A. Al-Obaid, Abdullah E. Kattan & Yasser S. Amer - 2017 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 23 (1):156-164.
 14.  20
  Modern Dönem Nesih Tartışmaları ve İbn Kesîr’in Neshe Yaklaşımı.Melek Yılmaz - 2016 - Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi 20 (2):349-349.
  Abrogation (naskh) is one of the controversial themes of Islamic studies, especially in later period that of principle of exegesis (uṣūl al-tafsīr). However, the recent studies on abrogation (naskh) do not offer a comprehensive analysis on the concept. In fact, the problem of naskh (abrogation) is in need of a systematic and holistic approach, which would only be possible with a detailed study on how the concept of abrogation (naskh) is understood in Islamic interpretive tradition (tafsīr). With this purpose in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  12
  Depression Among Caregivers of Patients With Dementia.Abdullelah S. Alfakhri, Ahmed W. Alshudukhi, Ali A. Alqahtani, Abdulrahman M. Alhumaid, Omer A. Alhathlol, Abdullah I. Almojali, Muteb A. Alotaibi & Meshal K. Alaqeel - 2018 - Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing 55:004695801775043.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. . Ḥurumzaʼ & Sayyid ʻAbdullāh ī - 2012
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. .Sayyid ʻAbdullāh Ḥurumzaʼī - 2012
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  İlahiyat Alanı Makale Yazım Kılavuzu.Abdullah Demir - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1393-1414.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19.  5
  İlahiyat Alanı Akademik Yazım Kılavuzu.Abdullah Demir - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (1):775-775.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20.  5
  Google Play Content Scraping and Knowledge Engineering Using Natural Language Processing Techniques with the Analysis of User Reviews.Muhammad Farhan, Rana M. Amir Latif, Ali Adil Qureshi, Meshrif Alruily, Abdullah Bajahzar & Hamza Aldabbas - 2020 - Journal of Intelligent Systems 30 (1):192-208.
  To maintain the competitive edge and evaluating the needs of the quality app is in the mobile application market. The user’s feedback on these applications plays an essential role in the mobile application development industry. The rapid growth of web technology gave people an opportunity to interact and express their review, rate and share their feedback about applications. In this paper we have scrapped 506259 of user reviews and applications rate from Google Play Store from 14 different categories. The statistical (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Ahk'm Tefsirinin Kazuistik Karakter ve Yapısının Şekil ve Muhteva Cihetinden Analizi: Kurtubî Tefsiri Örneği.Abdullah Bayram - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:187-209.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  19
  Tüketim Dinamikleri Ölçeği: Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerde Tüketim Eğilimleri.Abdullah İnce, Tuğba Erulrunca, Seyra Kılıçsal & Aykut Hamit Turan - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):73-106.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  “Kur’an Ansiklopedisi” Başlıklı Matbu Çalışmalara Genel Bir Bakış.Abdullah Karaca - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):685-723.
  Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan “Kur’ân ansiklopedisi” başlıklı matbu çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kur’ân ansiklopedileri birçok dilde telif edilmiştir. Bu çalışma “Kur’an ansiklopedisi” başlıklı çalışmaların genel bir değerlendirmesini hedeflemektedir. Kur’ân ansiklopedileri; çalışmayı hazırlayanlara, muhataplara ve içeriklerine göre farklılıklar arz etmektedir. Kur’ân ansiklopedileri yazımında farklı yollar izlenebilmektedir. Bazı çalışmalar ferdi ürün olabilirken, grup yahut kurum çalışmalarına da rastlanabilmektedir. Ayrıca derleme hüviyetinde çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmaların muhatapları da; halk, akademik camia, gençler veya çocuklar gibi farklı gruplar olabilmektedir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  12
  Türkiye Merkezli Akademik Yazım Ve Kaynak Gösterme Sistemi: İSNAD.Abdullah Demir & Abdussamet Özkan - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1791-1813.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  53
  Value-Judgements and Values.Abdullah Kaygi - 2006 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 9:97-102.
  In the human world if there is knowledge about something, if this knowledge is true, then there must be a connection between the epistemological object and the judgment that gives us knowledge about this object. It seems that there is a universal consensus about that.But when the issue is knowledge about value and values, judgments about the value of something and about values are not considered to be genuine. This is a typical prejudice of our age about value and values. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  Commanding the Faithful: Frame Construction in Egyptian Islamist Periodicals, 1976–1981.Abdullah Al-Arian - 2017 - Journal of Islamic Studies 28 (3):341-368.
  The rise of Islamic activism in Egypt during the 1970s relied in large part on the production and mass dissemination of religiously oriented periodicals. Islamic social movement organizations ranging from the established al-Gamʿiyya al-Sharʿiyya to the revived Muslim Brotherhood utilized magazines to inform, orient, and mobilize Egyptians while engaging the state directly during Anwar al-Sadat’s ‘Infitah’. By comparing the framing processes within three of the most prominent Islamist periodicals of this period, this article investigates the process by which movement leaders (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Mur'bıtlar Devleti’nde Fukahanın Konumu.Emine Nurefşan DİNÇ - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):871-910.
  Kuzey Afrika’da kurulan bilâhare Endülüs bölgesini topraklarına dahil eden Murâbıtlar Devleti 448-543 yılları arasında hüküm sürmüştür. Murâbıtlar Devleti’nin temeli Kuzey Afrika’daki kabileler arasında irşad ve tebliğ faaliyetinde bulunan ve bu maksatla bir ribat kuran Mâlikî fakihi Abdullah b. Yâsîn tarafından atılmıştır. Mâlikî mezhebine mensup olan ve bu mezhebin esas alınması hususunda büyük hassasiyet gösteren Murâbıtlar Devleti emîrleri devletin kuruluş gayesine sadık kalmışlar, karar alırken fakihlere danışmışlar, onların fetvâları ve tavsiyeleri doğrultusunda devleti yönetmişlerdir. Bu durum fakihlerin tesir sahasının oldukça geniş (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Erken Dönemde Kitaplarını İmh' Eden Hadisçiler Ve Bunun Hadis İlmine Etkileri.Abdullah ÇELİK - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark