87 found
Order:
Disambiguations
Adam Chmielewski [82]Adam J. Chmielewski [5]
See also
Adam Chmielewski
University of Wroclaw
Adam Chmielewski
University of Wroclaw
 1.  5
  Emotion-Induced Modulation of Recognition Memory Decisions in a Go/NoGo Task: Response Bias or Memory Bias?Sabine Windmann & Adam Chmielewski - 2008 - Cognition and Emotion 22 (5):761-776.
 2. The Future is Open: A Conversation with Sir Karl Popper.Adam J. Chmielewski & Karl R. Popper - 1999 - In I. C. Jarvie & Sandra Pralong (eds.), Popper's Open Society After Fifty Years: The Continuing Relevance of Karl Popper. Routledge.
 3.  2
  Ambasador polskiej humanistyki. Andrzej Walicki.Adam Chmielewski - 2021 - Studia Philosophica Wratislaviensia 15 (4):111-116.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Abstract Society in the Time of Plague.Adam Chmielewski - 2020 - Philosophy of the Social Sciences 50 (4):366-380.
  The global lockdown following the outbreak of the COVID-19 pandemic is likely to generate all sorts of consequences: psychological, social, economic, and political. To hypothesize about what will emerge from the present situation is at this point both premature and impossible. The impossibility comes primarily from the gravity and vastness of this emergency and from the lack of intellectual resources to deal with the challenge. At the same time, however, the need to get a grasp of the condition in which (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Citizenship And Virtue. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (3):237-242.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Catholic Church In The Face Of Modernity. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (2):194-196.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Cała filozofia Platona jest zbiorem przypisów do.Adam Chmielewski - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 40 (4):9-25.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Czy jest możliwa krytyka teorii krytycznej.Adam Chmielewski - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 12 (4):11-23.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Czy możliwa jest epistemologia ewolucjonistyczna?Adam Chmielewski - 1993 - Principia 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ch. S. Pierce’s Semiotics: Success or Failure? [REVIEW]Adam Chmielewski - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia 3 (4):183-185.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Duty and Beauty. Evolutionary Ethics in Relation to the Darvinian Aesthetics .Adam Chmielewski - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia 7.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Do Czego Potrzebna Jest Filozofia.Adam Chmielewski - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (special).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Do czego potrzebna jest filozofia?Adam Chmielewski - 2014 - Filo-Sofija 14 (26):41-54.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Demokracja I Deliberacja.Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (3).
  [Anna Krzynówek, Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Dwa komunitaryzmy [W. M. Nowak, Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre'a. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 531]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Dyktat polityki [Cezary Kalita, Wspólnota versus społeczeństwo. Spór na temat istoty i funkcji wspólnoty oraz społeczeństwa z perspektywy filozofii społecznej].Adam Chmielewski - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (2):137-144.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Detoksykacja Równości.Adam Chmielewski - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 13 (4):91-97.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Dispersed Subjectivity. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia 4 (3):193-196.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Estetyka polityczna. Szkic projektu.Adam Chmielewski - 2014 - Filo-Sofija 14 (24):147-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Freedom, Duty, Politics. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia 2 (2):214-219.
 21. Fundamenty etyki: miedzy teoria i rozumieniem [K. Stachewicz, Problem ugruntowania moralności. Studium z etyki fundamentalnej, Warszawa 2006].Adam Chmielewski - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia:162-168.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Fenomenologia polityczna? [A. Gniazdowski, Polityka i geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji, Warszawa 2007].Adam Chmielewski - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Filozofia Poppera: Analiza Krytyczna.Adam Chmielewski - 1995 - Wdawn. Uniwersytetu Wrocawskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Filozoficzne problemy rozpoznawania czynów i zamiarów (H. Grimen, \"Aspects of Act-Identification and identificatory Practices in Human Life\", Bergen 1987).Adam Chmielewski - 1989 - Studia Filozoficzne 289 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Głos w dyskusji nad tekstem Tadeusza Szubki „Czy zmierzch filozofii analitycznej?”.Adam Chmielewski - 2005 - Diametros:220-234.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Human Capabilities in Contemporary Cities. The Urban Social Engineering and its Limits.Adam Chmielewski - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Hume, the Pyrrhonian [Zuzana Parusniková, „David Hume, Sceptic”, Springer, Heidelberg 2016, 124 Pp.]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2020 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (4):129-133.
 28. Inevitable Inopportuness Of The Conservatism. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (2):187-193.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ideały i praktyki.Adam Chmielewski - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia 7 (4).
  Piotr Machura, Ideał człowieka-filozofa w koncepcji Alasdaira Maclntyre'a.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Idea Radykalnej Interpretacji.Adam Chmielewski - 2008 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 68.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Jednostka w przestrzeni moralnej.Adam Chmielewski - 1999 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Kościół katolicki wobec nowoczesności [Dorota Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej, Nomos, Kraków 2008, ss. 319]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:194-196.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kościół katolicki wobec nowoczesności rec. 20. D. Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej, Kraków: Nomos 2008.Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (2):194-196.
  rec. D. Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej, Kraków: Nomos 2008.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Life After Liberalism.Adam J. Chmielewski - 1999 - In I. C. Jarvie & Sandra Pralong (eds.), Popper's Open Society After Fifty Years: The Continuing Relevance of Karl Popper. Routledge.
 35. Liberalizm I Utylitaryzm: Inspiracje I Kontynuacje [Monika Małek, Liberalizm Etyczny Johna Stuarta Milla: Współczesne Ujęcia U Johna Graya I Petera Singera].Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Leszek Kołakowski. 1927-2009.Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:9-16.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Metafizyka Jako Cie'n Gramatyki P'o'zna Filozofia Ludwiga Wittgensteina : Wyb'or Tekst'ow.Adam Chmielewski & Andrzej Orzechowski - 1996
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Multitude Of Relativisms? [REVIEW]Adam Chmielewski - 2006 - Studia Philosophica Wratislaviensia 1 (1):184-189.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Metafizyka Poppera wobec alternatywnych teorii "bogatych ontologii".Adam Chmielewski - 1992 - Principia 6.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Nieuchronna niewczesność konserwatyzmu [Jan Kłos, Wolność, indywidualizm, postęp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 399]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:187-193.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Niewsp'o±Mierno's'c, Nieprzek±Adalno's'c, Konflikt Relatywizm We Wsp'o±Czesnej Filozofii Analitycznej.Adam Chmielewski - 1997 - Wdawn. Uniwersytetu Wrocawskiego.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Obywatelstwo i cnota [Kazimierz Dziubka, Obywatelskość jako virtú podmiotu demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008].Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Poszukiwanie Alternatywy. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 87.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Political Aesthetics and the Urban Change.Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Platon czytany w Niemczech [M. Trojanowski, Platon jako führer. Polityczny platonizm w Niemczech 1918–1945, Edition Organon, Berlin 2006, ss. 237]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:180-184.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Piękno I Ewolucja [Denis Dutton, The Art Instinct, Bloomsbury Press, New York 2009, Ss. 278].Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:180-184.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Przedmiot I Jego Obraz. Realistyczna Reinterpretacja Filozofii Nauki Pierrre’a Duhema.Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Prywatny Język Petera Geacha.Adam Chmielewski - 2014 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 91.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Projekty metametanukowe.Adam Chmielewski - 1989 - Studia Filozoficzne 280 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Problem poprawności nazw.Adam Chmielewski - 1997 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 87