79 found
Order:
Disambiguations
Adam Chmielewski [76]Adam J. Chmielewski [3]
See also
Adam Chmielewski
Jagiellonian University
 1.  84
  The Enlightenment’s Concept of the Individual and its Contemporary Criticism.Adam J. Chmielewski - 2007 - Polish Journal of Philosophy 1 (2):41-59.
  Communitarian social philosophy was born in opposition to some tenets of liberalism. Liberal individualism has been among its most strongly contested claims. In their criticisms, the communitarians point to the Enlightenment’s sources of the individualist vision of society and morality. The aim of this paper is to demonstrate that, even if the communitarian line of argument has been justified in more than one way, it is at the same time important to remember that the greatest figure of the Scottish Enlightenment, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Emotion-Induced Modulation of Recognition Memory Decisions in a Go/NoGo Task: Response Bias or Memory Bias?Sabine Windmann & Adam Chmielewski - 2008 - Cognition and Emotion 22 (5):761-776.
 3. On Science, Inference, Information and Decision-Making Selected Essays in the Philosophy of Science.Klemens Szaniawski, Adam Chmielewski & Jan Wole Nski - 1998
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Sir Karl Popper.Adam Chmielewski - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 12 (4):5-9.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. The Future is Open: A Conversation with Sir Karl Popper.Adam J. Chmielewski & Karl R. Popper - 1999 - In I. C. Jarvie & Sandra Pralong (eds.), Popper's Open Society After Fifty Years: The Continuing Relevance of Karl Popper. Routledge.
 6. Wielość relatywizmów? [J. Majcherek, Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku, Kraków 2004].Adam Chmielewski - 2006 - Studia Philosophica Wratislaviensia:184-189.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Sylogistyka Arystotelesa Z Punktu Widzenia Wspólzesnej Logiki Formalnej.Jan Lkasiewicz, Adam Chmielewski, Aleksandra Krajczyk & Jan Wole Nski - 1988
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Recenzja - Podmiot poznania w strukturach świata.Adam Chmielewski - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 81 (1):278-283.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Two Concepts of Unity in Political Practice.Adam Chmielewski - 2007 - In Ewa Czerwińska-Schupp (ed.), Values and Norms in the Age of Globalization. Peter Lang. pp. 1--30.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Citizenship And Virtue. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (3):237-242.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Catholic Church In The Face Of Modernity. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (2):194-196.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Cała filozofia Platona jest zbiorem przypisów do.Adam Chmielewski - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 40 (4):9-25.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Czy jest możliwa krytyka teorii krytycznej.Adam Chmielewski - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 12 (4):11-23.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Czy możliwa jest epistemologia ewolucjonistyczna?Adam Chmielewski - 1993 - Principia 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ch. S. Pierce’s Semiotics: Success or Failure? [REVIEW]Adam Chmielewski - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia 3 (4):183-185.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Duty and Beauty. Evolutionary Ethics in Relation to the Darvinian Aesthetics .Adam Chmielewski - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia 7.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Do Czego Potrzebna Jest Filozofia.Adam Chmielewski - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (special).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Do czego potrzebna jest filozofia?Adam Chmielewski - 2014 - Filo-Sofija 14 (26):41-54.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Demokracja I Deliberacja.Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (3).
  [Anna Krzynówek, Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Dwa komunitaryzmy [W. M. Nowak, Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre'a. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 531]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dispersed Subjectivity. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia 4 (3):193-196.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Estetyka polityczna. Szkic projektu.Adam Chmielewski - 2014 - Filo-Sofija 14 (24):147-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Freedom, Duty, Politics. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia 2 (2):214-219.
 24. Fundamenty etyki: miedzy teoria i rozumieniem [K. Stachewicz, Problem ugruntowania moralności. Studium z etyki fundamentalnej, Warszawa 2006].Adam Chmielewski - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia:162-168.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Fenomenologia polityczna? [A. Gniazdowski, Polityka i geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji, Warszawa 2007].Adam Chmielewski - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Filozofia Poppera Analiza Krytyczna.Adam Chmielewski - 1995
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Filozoficzne problemy rozpoznawania czynów i zamiarów (H. Grimen, \"Aspects of Act-Identification and identificatory Practices in Human Life\", Bergen 1987).Adam Chmielewski - 1989 - Studia Filozoficzne 289 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Głos w dyskusji nad tekstem Tadeusza Szubki „Czy zmierzch filozofii analitycznej?”.Adam Chmielewski - 2005 - Diametros:220-234.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Human Capabilities in Contemporary Cities. The Urban Social Engineering and its Limits.Adam Chmielewski - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Inevitable Inopportuness Of The Conservatism. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (2):187-193.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Ideały i praktyki.Adam Chmielewski - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia 7 (4).
  Piotr Machura, Ideał człowieka-filozofa w koncepcji Alasdaira Maclntyre'a.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Idea Radykalnej Interpretacji.Adam Chmielewski - 2008 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 68.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Jednostka w przestrzeni moralnej.Adam Chmielewski - 1999 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Kościół katolicki wobec nowoczesności [Dorota Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej, Nomos, Kraków 2008, ss. 319]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:194-196.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Kościół katolicki wobec nowoczesności rec. 20. D. Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej, Kraków: Nomos 2008.Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (2):194-196.
  rec. D. Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej, Kraków: Nomos 2008.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Life After Liberalism.Adam J. Chmielewski - 1999 - In I. C. Jarvie & Sandra Pralong (eds.), Popper's Open Society After Fifty Years: The Continuing Relevance of Karl Popper. Routledge.
 37. Liberalizm I Utylitaryzm: Inspiracje I Kontynuacje [Monika Małek, Liberalizm Etyczny Johna Stuarta Milla: Współczesne Ujęcia U Johna Graya I Petera Singera].Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Leszek Kołakowski. 1927-2009.Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:9-16.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Metafizyka Jako Cie'n Gramatyki P'o'zna Filozofia Ludwiga Wittgensteina : Wyb'or Tekst'ow.Adam Chmielewski & Andrzej Orzechowski - 1996
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Multitude Of Relativisms? [REVIEW]Adam Chmielewski - 2006 - Studia Philosophica Wratislaviensia 1 (1):184-189.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Metafizyka Poppera wobec alternatywnych teorii "bogatych ontologii".Adam Chmielewski - 1992 - Principia 6.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Nieuchronna niewczesność konserwatyzmu [Jan Kłos, Wolność, indywidualizm, postęp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 399]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:187-193.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Niewsp'o±Mierno's'c, Nieprzek±Adalno's'c, Konflikt Relatywizm We Wsp'o±Czesnej Filozofii Analitycznej.Adam Chmielewski - 1997
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Obywatelstwo i cnota [Kazimierz Dziubka, Obywatelskość jako virtú podmiotu demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008].Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Poszukiwanie Alternatywy. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 87.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Political Aesthetics and the Urban Change.Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Platon czytany w Niemczech [M. Trojanowski, Platon jako führer. Polityczny platonizm w Niemczech 1918–1945, Edition Organon, Berlin 2006, ss. 237]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:180-184.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Piękno I Ewolucja [Denis Dutton, The Art Instinct, Bloomsbury Press, New York 2009, Ss. 278].Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:180-184.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Przedmiot I Jego Obraz. Realistyczna Reinterpretacja Filozofii Nauki Pierrre’a Duhema.Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Prywatny Język Petera Geacha.Adam Chmielewski - 2014 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 91.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 79