Order:
See also
Adam Dyrda
Jagiellonian University
 1.  11
  Is the analysis of the concept of law a(n) (im)modest conceptual analysis?Adam Dyrda & Tomasz Gizbert-Studnicki - 2022 - Jurisprudence 13 (3):370-392.
  This paper aims to inquire whether an analysis of the concept of law is an exercise of analysis in its modest or immodest form. Our inquiry suggests that the Jacksonian distinction between modest and immodest conceptual analysis, so eagerly applied by many legal scholars, is inapplicable to analyzing a specific part of the concept of law. The crux of our argument lies in the relation between the folk theory of law and the content of the developed concept of law. As (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Pragmatyczny wymiar tak zwanej tezy Clifforda.Adam Dyrda - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):179-204.
  Celem artykułu jest analiza etycznej wersji ewidencjalizmu XIX-wiecznego matematyka i filozofa W.K. Clifforda i obrona go przed zarzutami formułowanymi przez pragmatystów. Znana teza Clifforda brzmi: „Zawsze, wszędzie i bez względu na osobę niesłusznie jest żywić przekonania oparte na niedostatecznym świadectwie”. Argumentacja Clifforda na rzecz tej tezy, wpisująca się zasadniczo w XIX-wieczny program pozytywistycznej epistemologii, świadomie uwzględniała elementy pragmatyczne, wykluczające jej przesadnie radykalne odczytanie i krytykę. Okazuje się też, że współczesne koncepcje pragmatyczne właściwie wspierają normatywne intuicje, kryjące się za programem „etyki (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody.Wojciech Ciszewski & Adam Dyrda - 2013 - Diametros 37:13-33.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  Zastosowania filozofii analitycznej w prawoznawstwie: Wprowadzenie.Paweł Banaś, Wojciech Ciszewski, Adam Dyrda & Bartosz Janik - 2018 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 9 (1):11-17.
  The paper critically examines the conception of majoritarian democracy. In the second part of the text, the author introduces the definition of majoritarian democracy based on the Joseph Schumpeter’s theory of minimal democracy. The thesis of the paper is that electing the government by universal suffrage is neither necessary nor sufficient as a condition for a democratic regime. The concept of democracy is broader, including the catalogue of democratic values connected with the concept of democratic citizenship, special circumstances of political (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark