26 found
Order:
See also
Adam Grzelinski
Nicolaus Copernicus University
 1.  9
  Eseje Hume’a i ich polskie przekłady. Nota bibliograficzna.Adam Grzeliński - 2017 - Studia Z Historii Filozofii 7 (4):221-224.
  Most of Polish translations of David Hume’s essays have been collected in two well-known volumes edited by T. Tatarkiewiczowa and Ł. Pawłowski, but some of them were also published in various scientific journals. Moreover, some are also available in two, or even three Polish versions, whereas some were not available in Polish until they were translated and published in several issues of this journal. The dissipation of translations and functioning of various versions of their titles cause problems for Hume scholarship (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  1
  The Cartesianism and Anti-Cartesianism of Locke’s Concept of Personal Identity.Adam Grzeliński - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):195-212.
  Kartezjanizm i antykartezjanizm locke’owskiej koncepcji tożsamości osobowej Niniejszy artykuł koncentruje się na zależnościach pomiędzy Locke’owskim i kartezjańskim pojmowaniem tożsamości osobowej. Wbrew częstym odczytaniom, różnica pomiędzy nimi nie daje się sprowadzić do prostego przeciwstawienia substancjalizmu i empiryzmu. Locke nie rezygnuje ze stanowiska substancjalistycznego, jednakże rozgranicza dwie sfery — naturalnego, bazującego na doświadczeniu poznania oraz filozoficznych spekulacji, w których stara się przedstawić racjonalną i zgodną ze swym programem epistemologicznym interpretację dogmatów religijnych. Krytyka Locke’a dotyczy możliwości istnienia rzeczy myślącej jako substancji istniejącej niezależnie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Filozofia po reformie – uzupełniające się perspektywy.Adam Grzeliński - 2020 - Ruch Filozoficzny 76 (1):265.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  18
  The Querist and the Development of George Berkeley’s Understanding of Society.Adam Grzeliński - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):119.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  International Berkeley Society Conference “Berkeley’s Philosophy After the Principles and the Three Dialogues” - Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland, 23–26 October 2017. [REVIEW]Adam Grzeliński - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):153.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Marta Szymańska-Lewoszewska, W Służbie Bogu I Człowiekowi. Zarys Problem Patriotyzmu W Myśli George’a Berkeleya [In God’s and Man’s Service. An Outline of the Issue of Patriotism in George Berkeley’s Thought], Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018, Pp. 243. [REVIEW]Adam Grzeliński - 2019 - Ruch Filozoficzny 74 (4):169.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Hume, Personal Identity, and the Experimental Method.Adam Grzeliński - 2018 - Ruch Filozoficzny 74 (3):89.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Zmiana w redakcji „Ruchu Filozoficznego”.Ryszard Wiśniewski & Adam Grzeliński - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  16
  Brytyjski empiryzm w Hegla \"Wykładach z historii filozofii\".Adam Grzeliński - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)):191-208.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  18
  Entuzjazm i piękno w estetyce Shaftesbury\'ego.Adam Grzeliński - 2001 - Estetyka I Krytyka 1 (1):149-154.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  12
  Natura języka i język natury w filozofii Berkeleya.Adam Grzeliński - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):83-93.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Dawida Hume\'a \"Rozprawa o uczuciach\" - uwagi wstępne'.Adam Grzeliński - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):239-245.
 13.  9
  Piękno a inne kategorie estetyczne w teorii Shaftesbury\'ego.Adam Grzeliński - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)):83-96.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  List o entuzjazmie do Lorda****.Adam Grzeliński - 2001 - Estetyka I Krytyka 1:121-148.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  The Critical Dimension of Locke’s Epistemology.Adam Grzeliński - 2017 - In Dariusz Kubok (ed.), Thinking Critically: What Does It Mean?: The Tradition of Philosophical Criticism and its Forms in the European History of Ideas. De Gruyter. pp. 93-110.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Shaftesubury\'ego \"Moraliści\".Adam Grzeliński - 2002 - Estetyka I Krytyka 2 (2):103-110.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  7
  Moraliści cz. 3, 2.Anthony Earl Of Shaftesbury & Adam Grzeliński - 2002 - Estetyka I Krytyka 1:85-102.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  8
  Specyfika doświadczenia estetycznego w teoriach Shaftesbury\'ego, Addisona i Burke\'a.Adam Grzeliński - 2001 - Filo-Sofija 1 (1):127-145.
 19.  5
  Zagadnienie sprawdzianu smaku w filozofii Davida Hume'a.Adam Grzeliński - 2007 - Nowa Krytyka 20.
  Brytyjska estetyka została w XVIII wieku zapoczątkowana pracami A.A.C. Shaftesbury’ego i Josepha Addisona. Shaftesbury jako pierwszy wskazał na specyfikę doświadczenia estetycznego, odmiennego od bezpośredniego doznania zmysłowego, odwołując się do pojęć zmysłu wewnętrznego ( inward sense ) oraz bezinteresowności jako warunku tego doświadczenia. Do wyobraźni czytelników przemawiał pochodzący z Moralistów przykład pasterza podziwiającego piękno oceanu: „Doża, jako pan młody, który w majestatycznym bucentaurze płynie na łonie swej Tetydy – mówi jeden z rozmówców tego dialogu – posiada mniej niż biedny pasterz, który, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Człowiek I Duch Nieskończony: Immaterializm George'a Berkeleya.Adam Grzeliński - 2010 - Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dobro I Piękno (Anthony Ashley Cooper).Adam Grzeliński - 1999 - Etyka 32:217-221.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Idealny charakter piękna w teorii Shaftesbury'ego.Adam Grzeliński - 1999 - Sztuka I Filozofia 16:254.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. James Bailie, "Routledge Philosophy Guide Book to Hume on Morality", Routledge, London - New York 2000, Ss. IX + 226. [REVIEW]Adam Grzeliński - 2002 - Filo-Sofija 2 (1(2)).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Kategorie "Podmiotu" I "Przedmiotu" W Dawida Hume'a Nauce o Naturze Ludzkiej.Adam Grzeliński - 2005 - Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Miejsce etyki W systemie filozoficznym dawida hume'a.Adam Grzelinski - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (2):74-91.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Traktat o naturze ludzkiej Dawida Hume\'a a brytyjska tradycja filozoficzna'.Adam Grzeliński - 2005 - Ruch Filozoficzny 2 (2).