Results for 'Adri��n Kvoka��ka'

1000+ found
Order:
 1. Kur’'n’da ra-ka-be (رقب) Kökü Ve Rakîb (رقيب) Kelimesinin Anlam Sahası.Lokman Bedi̇r & Kerim Özmen - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):333-374.
  Kur’an’ın kendine has birbiriyle irtibatlı kelimeler dünyası bulunmakta-dır. Doğru bir Allah tasavvuru, Allah-âlem, Allah-kul, âlem-kul ilişkisinin nasıl olması gerektiği bu kelime dünyası tarafından anlatılmaktadır. Bu nok-tada Kur’an’da herhangi bir konu anlatılırken aralarında sıkı irtibat olan kelime grupları kullanılmıştır. Örneğin Allah Kur’ân’da kendisini, Rakîb, Alîm, Basîr, Habîr, Latîf vb. lafızlarla insanın idrakine yansıtmakta ve böylece doğru bir Allah Tasavvuru oluşmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle ra-ka-be /رقب kökünün etimolojisi üzerinde durulacaktır. Zira bir kelimenin dildeki asli anlamı ve türevleriyle beraber sonradan kazandığı anlamların (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Modal Particles an, Ke(N), Ka.D. J. N. Lee - 1967 - American Journal of Philology 88 (1):45.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Yaygın Din Eğitimi İletişimi Sürecinde Hedef Kitlenin Özelliklerini Bilmenin Önemi.Kasım Kocaman - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):737-737.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Śrī Madhvācārya Ke Upadeśa-Unhīṃ Ke Śabdoṃ Meṃ: Śrīmat Ānandatīrtha Bhagavatpādācārya Pratipādita Dvaitavedānta Kā Paricaya Grantha.B. N. Krishnamurti Sharma - 2007 - Pūrṇaprajñasaṃśodhanamandiram.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Öğretmen Adaylarının Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ka.Berna Ürün Karahan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1569-1569.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Zihnî Varlık Tartışmalarının Klasik Sonrası Dönemde Alımlanışı: Bilginin Mahiyeti Ve Kategorisi Bağlamında Bir İnceleme.Murat Kaş - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):49-81.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Halk Eğitim Kurslarının, Kadın Katılımcıların Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerine Ka.Fatma Ünal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):905-905.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Die Hypotyposis der KaΘoᴧikoi Kpitai TΩn PΩmaiΩn vom Juni 1398.E. Schilbach - 1968 - Byzantinische Zeitschrift 61 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  22
  Charting Just Futures for Aotearoa New Zealand: Philosophy for and Beyond the Covid-19 Pandemic.Tim Mulgan, Sophia Enright, Marco Grix, Ushana Jayasuriya, Tēvita O. Ka‘ili, Adriana M. Lear, 'Aisea N. Matthew Māhina, 'Ōkusitino Māhina, John Matthewson, Andrew Moore, Emily C. Parke, Vanessa Schouten & Krushil Watene - forthcoming - Journal of the Royal Society of New Zealand.
  The global pandemic needs to mark a turning point for the peoples of Aotearoa New Zealand. How can we make sure that our culturally diverse nation charts an equitable and sustainable path through and beyond this new world? In a less affluent future, how can we ensure that all New Zealanders have fair access to opportunities? One challenge is to preserve the sense of common purpose so critical to protecting each other in the face of Covid-19. How can we centre (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  11
  Kadı Sicillerine Göre Vadeli Alacakların Teminatında Rehin Uygulamaları (XVII. Yüzyıl Ortalarında Ka.Özen Tok - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):65-65.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Bili͡a Vytokiv Ukraïnsʹkoï Mudrosti: Filosofsʹka Ta Relihiĭna Dumka Narodiv Pivnichnoho Prychornomor'i͡a Vii St. Do N.E.--Ii St. N.E. [REVIEW]S. V. Bondarʹ - 2009 - Svit Znanʹ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  İslam Borçlar Ve Aile Hukukunda Kasıt Unsuru, Yazar Mehmet Selim Aslan.Hamdullah Acar - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):267-271.
  İslam hukuk doktrininde bir fiilin veya sözün hükmünü belirleme noktasında kasıt esas alınır. Kasıt; hukuki işlemlerden elde edilmek istenen neticedir. Bununla birlikte mükellefin söz veya fiillerinin kasıt sonucu meydana gelmesi halinde söz ve fiillerine hüküm bağlanır. Bu takdirde bir akdin esasını onunla elde edilmek istenen hukuki neticeye yöneltilmiş olan tarafların kastı teşkil eder. İslam dini mükelleflerden bir davranışı ortaya koyduğu zaman bunun bilinçli olarak yapılmasını ve o işe kalben yönelmesini istemiştir. Dini emir ve yasakların tamamı bir maksadı gerçekleştirmek için vazedilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Joining the Uniate in the Orthodox Church : Origins, Course, Consequences.Yuliya Khytrovsʹka - 1999 - Ukrainian Religious Studies 9:14-22.
  The current complex inter-confessional relations in Ukraine compel the researcher to address their origins. In view of this, the issue raised by us is of increased interest. One of the most notable events in the history of the n Orthodox Church of the XIX century. was joining it in 1839 by the Uniate. The elimination of the union and the conversion of the Uniates to the fold of the Russian Orthodox Church, and at the same time the weakening of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  Ortaöğretim Öğrencilerinin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Metaforik Algıları.Hüseyin Kasım Koca & Mustafa Mücahi̇t - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve öğretmenine yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desende tasarlanan araştırmada katılımcılar amaçlı örneklem yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler 2021- 2022 eğitim öğretim yılında 4 farklı ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 262 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma verileri katılımcıların kendilerine verilen formda belirtilen “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni … gibidir- benzer/ çünkü... ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi… gibidir-benzer/ çünkü …” cümlelerini tamamlamasıyla (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  12
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Mawlawī Style Tarāwīḥ: Āyīn Mecmua for Tarāwīḥ From Kasımpaşa Mawlawī Lodge in the Context of Diversity.Selman Benli̇oğlu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  Teravih namazının dört rekâtlık bölümlerinin farklı makamlardan tilavetle kılınması ile aralarında uygun ilahi ve salavatların okunması şeklindeki cami musikisi uygulaması teravih tertibi adıyla anılmaktadır. Tarihi süreciyle ilgili detaylı bilgi bulunmasa da özellikle son yüzyılda Ramazan ayının her gecesi için seçilmiş ilahilerin yer aldığı birkaç derleme kaleme alınmıştır. Bu çalışmada Kasımpaşa Mevlevîhânesi dervişlerinden Edirneli Ömer Efendi tarafından 1889’da hazırlanan, bugün Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda A-1258 numarada kayıtlı, Ramazân-ı Şerîfe Mahsûs Âyîn-i Şerîf Mecmûası değerlendirilecektir. Mecmuanın diğer tertiplerden farkı, repertuvarın ağırlıklı olarak Mevlevî (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  İbn Kutluboğa’nın İbn Hacer’e İtirazları Özelinde Hadis İlminde Tenkit Kültürü.Muhammed Emin Güller - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):911-941.
  İbn Hacer’in Nuhbetü’l-Fiker ’i ve onun şerhi olan Nüzhetü’n-Nazar ’ının, kendisinden sonra yazılan hadis usûlü eserlerine kaynaklık etmesi ve onları etkilemesi açısından usûl tarihinde önemli bir yeri vardır. Nitekim mezkûr eserler üzerine yapılan şerh ve hâşiye çalışmalarının çokluğu bu önemi ortaya koymaktadır. Fıkıh ve hadis başta olmak üzere çeşitli ilim dallarında 100’ün üzerinde eser kaleme alan ve aynı zamanda İbn Hacer’in de talebelerinden olan Kasım b. Kutluboğa da bahsedilen eser üzerine çalışma yapan âlimlerden biridir. İbn Kutluboğa, hocası İbn Hacer’i birçok (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Kur’Ân’da “Mesci̇d” Kavrami Ve Türki̇ye’de Cami̇ Hi̇zmetleri̇ni̇n İyi̇leşti̇ri̇lmesi̇.Cahit Karaalp - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):64-90.
  Kur’ân’da mescid kavramı daha çok Mescid-i Haram bağlamında gündeme gelmekte ve yeryüzünde kurulan ilk evin/maʿbedin Ka’be olduğu ifade edilmektedir. Mescidler, Mescid-i Haram gibi güven, huzur, istikrar veren özgün yapılardır. Mescidler; terbiye, eğitim, irşâd, tefekkür, birlik ve beraberlik, dayanışma, yardımlaşma vurguları ile toplumun sosyal açıdan gelişmesini sağlar. İslâm tarihinde camilerin ifa ettiği vazifeler, İslâm dininin diğer muharref dinler gibi dinle dünya işlerinin arasını ayırmadığını, dini kalbe hapsetmediğini göstermektedir. Hz. Peygamber ve sahabeler döneminde mescidler çok amaçlı mekânlar olarak kullanılmaktaydı. Mescidlerin Hz. Peygamber (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Hanefî, M'turîdî Gelenekten Gelen Diyobend Ekolü’nün Tasavvufa Bakışı.T. A. Y. Ömer - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1275-1304.
  Muhammed Kâsım Nânotevî başkanlığında kurulan Diyobendîlerin ta-savvuf ile irtibatını konu edinen bu çalışmanın temel amacı, Hint alt kıtasının dinî yaşantısında etkin olan Diyobendîlerin tasavvufa olan yaklaşımlarını analiz etmektir. Çalışmada öncelikle Diyobend’in kuruluşu, İngilizlere karşı mücadeleleri, Osmanlı Devleti ile temasları ve daha sonra Diyobendîlerin tasavvuf anlayışına dâir bilgilere yer verilmiştir. Onların tasavvuf ile ilişkileri araştırılırken literatür açısından Diyobendîler ile ilgili temel kaynaklara bakılmıştır. Bu kaynaklar geniş bir incelemeye tabi tutularak onların tasavvufa bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar kısaca şöyle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  Farewell and Appreciation to Adri Goosen, HTS Publication Coordinator.Adri Goosen & Yolanda Dreyer - 2009 - Hts Theological Studies 65 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  4
  Chaque Fois Unique, la Fin du Monde.Jacques Derrida - 2003 - Editions Galilée.
  Cet ouvrage parut d'abord en anglais, aux Etats-Unis, sous le titre The Work of Mourning. Pascale-Anne Brault et Michael Naas, Professeurs à l'université DePaul, à Chicago, en eurent l'initiative. Ils ont ainsi présenté et traduit tous les textes que Jacques Derrida aura publiés, au cours des vingt dernières années, en Europe ou aux Etats-Unis, à la mort de certains de ses amis qui furent aussi, dans l'espace public, des écrivains, des philosophes, des professeurs : Roland Barthes, Paul de Man, Michel (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 24.  3
  النحو ومسائله في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري دراسة وصفية تحليلية.Majed Haj Mohammad & Lawand Ali̇ - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):55-77.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  12
  Theories and Models in Scientific Processes: Proceedings of Afos '94 Workshop, August 15-26, Mądralin and Iuhps '94 Conference, August 27-29, Warszawa. [REVIEW]William E. Herfel, Wladlyslaw Krajewski, Ilkka Niiniluoto & Ryszard Wójcicki - 1995 - Rodopi.
  Contents: PART 1. MODELS IN SCIENTIFIC PROCESSES. Joseph AGASSI: Why there is no theory of models. Ma??l??gorzata CZARNOCKA: Models and symbolic nature of knowledge. Adam GROBLER: The representational and the non-representational in models of scientific theories. Stephan HARTMANN: Models as a tool for the theory construction; some strategies of preliminary physics. William HERFEL: Nonlinear dynamical models as concrete construction. Elzbieta KA??L??USZY??N??SKA: Styles of thinking. Stathis PSILLOS: The cognitive interplay between theories and models: the case of 19th century optics. PART 2. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 26.  14
  Bhikkhu Ñāṇananda’s Concept and Reality: A Reply to Stephen Evans.Bhikkhuni Dhammadinnā - 2018 - Buddhist Studies Review 34 (2):151-180.
  This article offers a critical reply to the assessment of Bhikkhu Ka?ukurunde Ñ??ananda’s Concept and Reality in Early Buddhist Thought published by Stephen Evans in Buddhist Studies Review 34, 2017. The alleged flaws and inconsistencies detected by Evans — both internal to the presentation in Concept and Reality and vis-à-vis the doctrinal evidence in the early Pali discourses — are re-addressed in the light of Bhikkhu Ñ??ananda’s work. In particular, the response aims at clarifying the compass of the categories of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  65
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Filosofii͡a N.N. V. Snetova - 2010
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  Great Thinkers: PHILOSOPHY.John Laird - 1936 - Philosophy 11 (41):32-47.
  Nicolas Malebranche was born in Paris on August 6, 1638, and died there on October 13, 1715. According to Fontenelle he was a tenth, according to André a thirteenth child, and his “machine” was persistently refractory. He was tall—about six feet—but something misshapen from rickets or some other such cause. His spine, according to the unprofessional P. Adry, was “tortueuse dans toute sa longueur,” his clavicles too large, while his arms “n'étaient point attachés à l'ordinaire.” Besides he had “all the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  26
  Panteísmo y panenteísmo: Schelling, Schlegel y la polémica en torno al panteísmo.Ana Carrasco Conde - 2011 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía 54:93-109.
  Desde la polémica mantenida entre Jacobi y Mendelssohn en 1785 sobre el supuesto spinozismo de Lessing, se ha considerado que sistema de razón , fatalismo y panteísmo (y con él el spinozismo como forma más perfecta) constituyen una tríada de conceptos inseparables, de ahí la afirmación clave de Schlegel en el Indierbuch : “der Pantheismus ist das System der reinen Vernunft” (KA VIII, 249; Cit. por Schelling en SW I/VII 339, n. a ; 117). De esta manera, Schelling no deja (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31.  23
  Onko tieteellinen strukturalismi mahdollista ilman modaalirealismia?Ilkka Pättiniemi & Ilmari Hirvonen - 2016 - In Ilkka Niiniluoto, Tuomas Tahko & Teemu Toppinen (eds.), Mahdollisuus. Helsinki: Philosophical Society of Finland. pp. 94–102.
  Filosofian piirissä on viime aikoina käyty intensiivistä keskustelua metafysiikan naturalisoinnista ja tieteellisen metafysiikan mahdollisuudesta. Yksi tämän keskustelun keskeisistä teoksista on James Ladymanin ja Don Rossin (sekä osin John Collierin ja David Spurrettin) kirjoittama Every Thing Must Go (2007). Tässä kirjassa Ladyman ja Ross puolustavat, omien sanojensa mukaan, neopositivistista skientismiä. Heidän ohjelmansa on skientistinen, koska Ladymanin ja Rossin mukaan tiede on ainoa tapa tutkia todellisuutta objektiivisesti. Neopositivismi ilmenee puolestaan siinä, että heidän ohjelmansa tukeutuu eräänlaiseen verifikaatioperiaatteeseen. Ladymanin ja Rossin verifikaatioperiaate ei kuitenkaan (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Filosofii͡a N.N. Strakhova: Opyt Intellektualʹnoĭ Biografii: Monografii͡a.N. V. Snetova - 2010
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  18
  Lowness for Effective Hausdorff Dimension.Steffen Lempp, Joseph S. Miller, Keng Meng Ng, Daniel D. Turetsky & Rebecca Weber - 2014 - Journal of Mathematical Logic 14 (2):1450011.
  We examine the sequences A that are low for dimension, i.e. those for which the effective dimension relative to A is the same as the unrelativized effective dimension. Lowness for dimension is a weakening of lowness for randomness, a central notion in effective randomness. By considering analogues of characterizations of lowness for randomness, we show that lowness for dimension can be characterized in several ways. It is equivalent to lowishness for randomness, namely, that every Martin-Löf random sequence has effective dimension (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  2
  بين عالمية القرآن والقول بتاريخانيته: دراسة في نوع المكي والمدني من خلال كتاب الإتقان للسيوطي.Monjed Ahmad - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1335-1382.
  Bu çalışma, Suyûtî’nin el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân isimli kitabının birinci türüyle ilgili bir incelemedir. Bu başlık nüzul zamanı ve mekânı ile ilgili Kur’ân ayetlerinin taksimi konusunda söylenen sözlerin tahlilini içermektedir. Ebu’l-Kâsım el-Hasan b. Muhammed en-Nisabûrî bu türleri et-Tenbîh 'alâ fadl-i ulûmi’l-Kur’ân isimli kitabında 25 türe ayırmıştır. Bu türlerin, Kur’ân ilimlerinin en üstünü ve tefsir ilmine başlamak için şart olduğunu ifade etmiştir. Suyûtî, İtkânı’nda bu türlerin çoğunu müstakil başlıklar altında ele alarak bu görüşe katılmıştır. Bu durum bazı âlimlerin çekingen kaldığı diğer bazılarının (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  Sacrifice: Mot, institution, devenir-institutionnel. franz rosenzweig et la lutte contre les institutions.Petar Bojanic - 2009 - Filozofija I Društvo 20 (2):59-71.
  Avant de qualifier la th?orie du 'radical' de Rosenzweig de messianisme, il me semble important de localiser le 'registre du sacrifice' dans ce syst?me de connaissance. Du reste, c'est la premi?re innovation de Rosenzweig par rapport? la tradition. Rosenzweig n'a ni essay? ni eu le temps de th?matiser en d?tail la figure du 'sacrifice' ou du korban comme le nom le plus g?n?rique d'une telle activit?. Tout ce que nous poss?dons se r?sume? quelques fragments r?partis sur plusieurs ann?es de correspondance (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. La différence entre badal_ et _‘aṭf bayān. Mutisme et surdité des grammaires de l’arabe?Manuel Sartori - 2018 - Al-Qantara 39 (2):547.
  [fr] « Quelle différence faire entre le badal et le ‘aṭf al-bayān? ». Voici une question d’étudiant, tout à fait légitime, qui, de manière assez intéressante, ne trouve pas de réponse immédiate. Cette réponse ne se trouve en effet ni dans les grammaires arabisantes de l’arabe, ni même dans les grammaires arabes traditionnelles de la l’arabe qui, pour beaucoup, ne se reposent en guise de distinction entre les deux que sur le sacrosaint ’i‘rāb et dans le cadre très restreint de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  The Term “Avyapadeśyam” in Gautama’s Definition of Perception.Kuntala Bhattacharya - 2021 - Journal of World Philosophies 6 (1):24-37.
  Of all the cognitive means recognized in Indian philosophical schools, perception is considered the primary. Gautama, the philosopher who authored Nyāyasūtra—the first aphoristic collection of the Nyāya tenets—defines perception as the principal cause of true perceptual cognition, that is, of a cognition generated out of sense-object contact, non-deviating, non-vacillating, and nonverbal. Of these, the adjective “nonverbal”—the translated version of the Sanskrit term “avyapadeśyam”—ignited a serious debate that was argued for about a millennium. This article tries to trace different interpretations of (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. I͡azykovye Znachenii͡a: Metody Issledovanii͡a I Print͡sipy Opisanii͡a--Pami͡ati O.N. Seliverstovoĭ.O. N. Seliverstova & N. A. Kosakovskai͡a (eds.) - 2004 - Moskovskiĭ Gorodskoĭ Pedagog. Universitet.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  15
  De‐Homogenizing American Individualism: Socializing Hard and Soft Individualism in Manhattan and Queens.Adrie Suzanne Kusserow - 1999 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 27 (2):210-234.
 40. Adris Newsletter Chicago, 1979. Catholic Life in Poland Warsaw, Summer, 1979.Kereszteny Magvetb & Zycie I. Mysl - 1979 - Studium 19 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  14
  De-Homogenizing American Individualism: Socializing Hard and Soft Individualism in Manhattan and Queens.Adrie Suzanne Kusserow - 1999 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 27 (2):210-234.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 42.  4
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  30
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (1):106-106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  41
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  34
  I–N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46. CARTWRIGHT, N.-The Dappled World.N. Cartwright, P. Lipton, P. Menzies & La Paul - 2002 - Philosophical Books 43 (4):241-278.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  55
  The Social Philosophy of N. Berdiaev in Light of Perestroika.V. N. Adiushkin - 1992 - Russian Studies in Philosophy 30 (4):48-63.
  The association of Berdiaev's name with the phenomenon of perestroika seems strange at first glance and even illogical. But perestroika, which is proceeding—or, more precisely, is trying to proceed—under the sign of an intellectual renaissance, has naturally aroused interest in the names of Russian philosophers who have undeservedly been forgotten. One of these is N.A. Berdiaev . He was a Russian patriot and was profoundly concerned with Russia's fate. Living in a critical period, Berdiaev reflected a great deal over the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  43
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (01):106-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  51
  Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Çizgi Grafik Okuma Ve Çizme Becerilerinin İncelenmesi.Dilek Sezgi̇n Memnun - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1153-1153.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000