Results for 'Adrian Mr��z'

1000+ found
Order:
 1.  12
  Complexity and Synthesis: A Comparison of the Data and Philosophical Methods of Mr. Russell and M. Bergson.Mrs Adrian Stephen Costelloe) - 1915 - Proceedings of the Aristotelian Society 15:271 - 303.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Bardziej ktoś niż nikt (Adrian Gleń). Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego: Polskie Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie.Wawrzyniec Rymkiewicz - 2004 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Trauma-Informed Approaches in Healthcare Ethics Consultation: A Missing Element in Healthcare for People Who Use Drugs During the Overdose Crisis?Adrian Guta, Daniel Z. Buchman, Rose A. Schmidt, Melissa Perri & Carol Strike - 2022 - American Journal of Bioethics 22 (5):68-70.
  Bioethics has received important criticisms for its perceived privileging of biomedical authority with longstanding calls for greater recognition of the social, political, economic, historical, and...
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Recent Additions to the Library.Derrick Sherwin Bailey, Mr D. Caradog Jones, V. V. Bunak & Adrian Horridge - 1960 - The Eugenics Review 52 (3):233.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Complexity and Synthesis: A Comparison of the Data and Philosophical Methods of Mr. Russell and M. Bergson.Adrian Stephen - 1915 - Proceedings of the Aristotelian Society 15:271.
 6.  43
  In Reply to Mr. John B. Kent.S. Z. Hasan - 1932 - The Monist 42 (2):316-318.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  54
  In Search of the Moral `Must': Mrs Foot's Fugitive Thought.D. Z. Phillips - 1977 - Philosophical Quarterly 27 (107):140-157.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8. Mr. Monk and Philosophy: The Curious Case of the Defective Detective.D. E. Wittkower (ed.) - 2010 - Open Court.
  "It's a jungle out there. And in here, too. Through this jungle prowl all the demons of dirt and disorder. Though they must win eventually, the way to delay their victory is to keep everything in its proper place, and that means noticing any detail that doesn't fit." "Welcome to the world of former San Francisco police detective Adrian Monk, intellectual athlete and behavioral cripple, master of crime-solving and slave to his own terrors. Mr. Monk and Philosophy examines that (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Patterned Hippocampal Stimulation Facilitates Memory in Patients With a History of Head Impact and/or Brain Injury.Brent M. Roeder, Mitchell R. Riley, Xiwei She, Alexander S. Dakos, Brian S. Robinson, Bryan J. Moore, Daniel E. Couture, Adrian W. Laxton, Gautam Popli, Heidi M. Clary, Maria Sam, Christi Heck, George Nune, Brian Lee, Charles Liu, Susan Shaw, Hui Gong, Vasilis Z. Marmarelis, Theodore W. Berger, Sam A. Deadwyler, Dong Song & Robert E. Hampson - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  Rationale: Deep brain stimulation of the hippocampus is proposed for enhancement of memory impaired by injury or disease. Many pre-clinical DBS paradigms can be addressed in epilepsy patients undergoing intracranial monitoring for seizure localization, since they already have electrodes implanted in brain areas of interest. Even though epilepsy is usually not a memory disorder targeted by DBS, the studies can nevertheless model other memory-impacting disorders, such as Traumatic Brain Injury. Methods: Human patients undergoing Phase II invasive monitoring for intractable epilepsy (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  16
  The Secret of Caring for Mr. Golubchuk.Alan Jotkowitz, Shimon Glick & Ari Z. Zivotofsky - 2010 - American Journal of Bioethics 10 (3):6-7.
  Samuel Golubchuk was unwittingly at the center of a medical controversy with important ethical ramifications. Mr. Golubchuk, an 84-year-old patient whose precise neurological level of function was open to debate, was being artificially ventilated and fed by a gastrostomy tube prior to his death. According to all reports he was neither brain dead nor in a vegetative state. The physicians directly responsible for his care had requested that they be allowed to remove the patient from life support against the wishes (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Mało jest naprawdę ludzi, wobec których bez przesady i zafałszowań użyć można określenia: życie swoje poświęcił nauce. Słowa te są absolutnie prawdziwe w odniesieniu do tego oddania, z jakim realizowała swe zamierzenia naukowe MR Mayenowa. Wyrażało się to nie tylko wkładem pracy, która nie ustawała nawet po Jej przejściu na emeryturę i od której nie zwalniał ani.Maria Renata Mayenowa - forthcoming - Studia Semiotyczne.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) jako filozof.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):203-221.
  Adrian Miaskowski należy do wybitniejszych jezuitów polskich na przełomie XVII i XVIII w. Był pedagogiem, autorem Dialektyki, płodnym pisarzem w dziedzinie teologii, rektorem kilku kolegiów i prowincjałem jezuitów. W dotychczasowej literaturze istnieje na jego temat sporo dłuższych lub krótszych tekstów i wzmianek, a jego nazwisko figuruje w wielu encyklopediach i słownikach, na czele z Polskim Słownikiem Biograficznym. Jednakże jego poglądy filozoficzne nie były dotąd przedmiotem zainteresowania. Niniejsze krótkie opracowanie ma za cel wypełnić tę lukę. Zawiera biografię Miaskowskiego, przegląd treści (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Hermeneutyka artystyczna.Adrian Mróz - 2015 - Sztuka, Polityka, Pieniądze. Sytuacja Artysty W Świecie Współczesnym.
  Artykuł poruszać będzie zagadnienia dotyczące sposobu definiowania artysty oraz istnienie artystów w kontekście historycznym, ontologicznym i filozoficznym. Autor rozważy także dylematy moralne i etyczne, dotyczące statusu dzieła, jak i problemy estetyczne odniesione do „standaryzacji” dzieł według wzorca produktów i języka biznesowego. Udowodni, że żaden współczesny człowiek w istocie nie potrafi zrobić „kanapki” jako jednostka. Wytwory artystyczne są w podobnej sytuacji. Status quo jest w procesie przewartościowania. W artykule postawiona będzie teza, że współczesny artysta jest nauczycielem, który stymuluje bądź angażuje działalność (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Wprowadzenie do współczesnego ekspresywizmu: Allan Gibbard i emotywistyczne inspiracje.Adrian Kuźniar - forthcoming - Etyka.
  Artykuł poświęcony jest realizacji celu badawczego, na który składają się trzy zadania. Pierwszym z nich jest zarysowanie głównych cech ekspresywizmu metaetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem różnic i podobieństw zachodzących między tym typem teorii a tradycyjnym emotywizmem. Drugim zadaniem jest przedstawienie podstawowych twierdzeń najbardziej wyrafinowanej wersji współczesnego ekspresywizmu – koncepcji Allana Gibbarda – z uwzględnieniem miejsca uczuć moralnych w analizie sądów moralnych. Po trzecie w artykule omawia się podjęte przez Gibbarda zastosowanie podejścia ekspresywistycznego w metateorii znaczenia i jego metaetyczne konsekwencje, zwłaszcza w (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. O języku map sieci odwrotnej.Adrian Sulich - 2019 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 24:519-562.
  Artykuł jest semiotycznym studium map sieci odwrotnej ‒ wykresów stosowanych we współczesnych naukach przyrodniczych do reprezentacji dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na kryształach. Źródłem badanego materiału są artykuły z dziedziny krystalografii. Przeprowadzona analiza, wykorzystująca narzędzia pojęciowe używane w językoznawstwie, wykazuje, że rozważane obiekty znakowe to nielinearne teksty mieszane oparte w dominującej mierze na kodzie graficznym. W ich strukturze da się wyodrębnić zarówno elementy odnoszące się do rzeczywistości pozatekstowej, jak i metatekst oraz metajęzyk. Dekodowanie map sieci odwrotnej jest złożonym procesem, angażującym nie tylko (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Konstruktywizm w metaetyce i etyce normatywnej – analiza krytyczna konstruktywizmu głębokiego Sharon Street.Adrian Kuźniar - 2015 - Etyka 50:91-114.
  Artykuł zawiera prezentację teorii konstruktywizmu metaetycznego Sharon Street i stanowi próbę ustalenia, czy koncepcja ta posiada status adekwatnej teorii metaetycznej pociągającej wiarygodne konsekwencje normatywne. W toku analizy okazuje się, że konstruktywizm Street jest stanowiskiem niedookreślonym w szczegółach, a jego relacja do ekspresywizmu pozostaje niejasna. Normatywne konsekwencje konstruktywizmu głębokiego są nieintuicyjne i kontrowersyjne – przede wszystkim dlatego, że teoria ta uzależnia sferę powinności od dokonywanych przez jednostkę wartościowań, o ile tylko wartościowania te są ze sobą wzajemnie spójne i są instrumentalnie racjonalne (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  97
  Superinteligentny Lewiatan: Zarys problemu autonomii człowieka a autonomizacji urządzeń.Adrian Mróz - 2020 - Kultura I Historia 37 (1):1-18.
  Celem niniejszej pracy jest zastosowanie wizji „Lewiatana” Thomasa Hobbesa do koncepcji superinteligencji lub nadludzkiej inteligencji, które dyskutowane jest wśród transhumanistów i poruszone jest przez takich filozofów i futurologów jak między innymi Nick Bostrom, Stanisław Lem, albo Ray Kurzweil. Inspiracją mojej pracy były pytania w rodzaju: „kiedy człowiek przestaje być autonomicznym podmiotem?” albo „czy człowiek w ogóle może być samodzielny?”. Niemniej jednak wydaje mi się, że takie pytania mogą się pojawić wtedy, kiedy człowieka rozpoznamy jako zwierzę polityczne (politikon zoon w sensie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Od Redakcji, 50/2015.Adrian Kuźniar - 2015 - Etyka 50.
  Metaetyka jest prężnie rozwijającą się dziedziną dociekań filozoficznych, której pytania należą do problemów określających przedmiot refleksji filozoficznej od czasów jej zarania. Metody tych dociekań również mają starożytny rodowód, sięgający wysiłków analitycznych Sokratesa. W dziedzinie tej cały czas pojawiają się kolejne zagadnienia, ciekawe i doniosłe teorie, a nawet nowe paradygmaty badawcze. Metaetyka jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, w którym wykorzystuje się i rozwija teorie z zakresu m.in. filozofii języka, ontologii i epistemologii, odnosząc się także do wyników innych nauk, w szczególności psychologii i biologii. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  13
  The Axiology of Music: Systemic irrationality in judging the performance of music.Adrian Mróz - 2015 - Dissertation,
  This paper assumes that aesthetic judgements are irrational in nature. Judges and music experts often provide us with a description of their experiences as well as assessments, and thus set standards for beauty and skill. These assessments have an axionormative character. They can be evaluated by analyzing the statements made which describe the subjective and individual experiences that justify the judgment, or with the methods of heterophenomenology - proposed by Daniel Dennett - as well as through an analysis of cognitive (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  11
  The Significance of Music with Reference to Plato and the Notion of “Pharmakon”.Adrian Mróz - 2017 - Dissertation,
  The problem of interpreting music’s function or role is scrutinized by grounding music’s significance through a selected reading of Platonic philosophy and a reinterpretation of the concept of “pharmakon” familiar to ancient Greeks, and in particular, the Athenians. Views on both mousike and the artistic practice of music in that era are taken into account. The “pharmakon” is analyzed through a concept of love as a harmonizing force and a variety of contexts are explicated, showing that it concerns any object (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  On Some Language Extension of Logic MR: A Semantic and Tableau Approach.Tomasz Jarmużek & Aleksander Parol - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (4):345-366.
  O pewnym językowym rozszerzeniu logiki MR: podejście semantyczne i tabelau W artykule przedstawiamy rozszerzenie minimalnej, normalnej logiki pozycyjnej, czyli logiki z operatorem realizacji. Logika pozycyjna to logika filozoficzna, która umożliwia odniesienie zdań do kontekstów, które można rozumieć na wiele sposobów. Wzbogacamy podstawowy język minimalnej logiki pozycyjnej o dodatkowe wyrażenia zbudowane z predykatów i stałych pozycyjnych. Akceptujemy również wyrażenia zbudowane z operatorem realizacji oraz wiele pozycji, takich jak: Dzięki temu zwiększyliśmy wyrazistość minimalnej logiki pozycyjnej. W artykule wskazujemy na wiele przykładów na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22.  10
  Les Conférences du Havre Sur le Roman.Adrian van den Hoven - 2018 - Sartre Studies International 24 (1):1-14.
  *Full article is in FrenchEnglish abstract:The five lectures of La Lyre havraise constitute an attempt to elucidate the techniques of the modern novel. For this, Jean-Paul Sarture considers the dis - tinction between the novel and the récit introduced by Alain and Fernandez. The lectures consider Les Faux-Monnayeurs by André Gide; Point Counter Point by Aldous Huxley; Ulysses by James Joyce; The Waves, Mrs. Dalloway and Orlando by Virginia Woolf; Men of Good Will by Jules Romains; and The 42nd Parallel (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Antyredukcyjny naturalizm. Z Peterem Frederickiem Strawsonem rozmawiają Mark Sainsbury i Martin Davies.Martin Davies - 1994 - Filozofia Nauki 2.
  Professor Strawson was interviewed on video on location at King's College, London during the Spring of 1992. Professor Strawson discusses his thoughts on a variety of topics on which he has written previously, providing some illuminating insights into how his thoughts has progressed. The text published here is en excerpt from this interview, translated with kind permission of Mr Rudolf V. Fara, the producer, in which prof. Strawson discusses his philosophical views with Martin Davies, Wilde Reader in Mental Philosophy at (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  30
  The Case of Samuel Golubchuk and the Right to Live.Alan Jotkowitz, Shimon Glick & Ari Z. Zivotofsky - 2010 - American Journal of Bioethics 10 (3):50-53.
  Samuel Golubchuk was unwittingly at the center of a medical controversy with important ethical ramifications. Mr. Golubchuk, an 84-year-old patient whose precise neurological level of function was open to debate, was being artificially ventilated and fed by a gastrostomy tube prior to his death. According to all reports he was neither brain dead nor in a vegetative state. The physicians directly responsible for his care had requested that they be allowed to remove the patient from life support against the wishes (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 25. Neon Boneyard: Las Vegas a-Z.Judy Natal & Johanna Drucker - 2006 - Center for American Places.
  The garish glow of neon was part of what put Las Vegas on the map—quite literally. The city’s most distinctive form of expression, neon signs tell an elaborate story of the history of Las Vegas, from their debut in 1929 at the onset of the Depression, when their seductive tones lured travelers through the Mojave Desert to part with scarce dollars, to today, when their flickering glow is a vanishing facet of the gaudy spectacle that is contemporary Vegas. Established in (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Evaluation of Glymphatic System Using Diffusion MR Technique in T2DM Cases.Guangwei Yang, Nan Deng, Yi Liu, Yingjiang Gu & Xiang Yao - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
  Objective: We aimed to evaluate the activity of the human glymphatic system in type 2 diabetes mellitus using diffusion tensor image analysis along with the perivascular space.Methods: Diffusion tensor images were acquired to calculate the diffusivities in the direction of the x-axis, y-axis, and z-axis of the plane of the lateral ventricle body in 20 patients with type 2 diabetes and 10 people in a control group. We evaluated the diffusivity along with the perivascular spaces, as well as the projection (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. A Binocular Rivalry Study of Motion Perception in the Human Brain.K. Moutoussis, G. A. Keliris, Z. Kourtzi & N. K. Logothetis - 2005 - Vision Research 45 (17):2231-43.
  The relationship between brain activity and conscious visual experience is central to our understanding of the neural mechanisms underlying perception. Binocular rivalry, where monocular stimuli compete for perceptual dominance, has been previously used to dissociate the constant stimulus from the varying percept. We report here fMRI results from humans experiencing binocular rivalry under a dichoptic stimulation paradigm that consisted of two drifting random dot patterns with different motion coherence. Each pattern had also a different color, which both enhanced rivalry and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28.  94
  Hanink on the Survival Lottery.John Harris - 1978 - Philosophy 53 (203):100-101.
  Mr. Hanink objects to my ‘Survival Lottery’ which would save Y and Z, who need new organs, by choosing and killing A at random to provide them. He believes the relevant difference between killing A and not saving Y and Z ‘might well be this: Y and Z can not have A killed without intentionally seeking A's death. But a physician can “not save” Y and Z without intentionally seeking their deaths’.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29.  25
  The Critical Writings of Adrian Stokes.Adrian Stokes - 1978 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 37 (2):243-245.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30.  11
  A Focus on Metaphysics and Psychology (1883–1902): Collected Works of F.H. Bradley, Volume 2.K. Sievers - 2001 - Bradley Studies 7 (1):22-45.
  Volume 2 is made up primarily of unpublished material from the Bradley Papers held at Merton College since Bradley’s death in 1924. The 587 pages of this volume are divided into eight sections with an Introduction by the editor and an Appendix: Introduction by Editor 1. MS Book α : a notebook on metaphysical and psychological topics with Bradley’s index. 2. MS BK T ): one notebook on mainly metaphysical topics with Bradley’s index. 3. Two untitled notebooks containing sketches of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  8
  A Focus on Metaphysics and Psychology : Collected Works of F.H. Bradley, Volume 2.K. Sievers - 2001 - Bradley Studies 7 (1):22-45.
  Volume 2 is made up primarily of unpublished material from the Bradley Papers held at Merton College since Bradley’s death in 1924. The 587 pages of this volume are divided into eight sections with an Introduction by the editor and an Appendix: Introduction by Editor 1. MS Book α : a notebook on metaphysical and psychological topics with Bradley’s index. 2. MS BK T ): one notebook on mainly metaphysical topics with Bradley’s index. 3. Two untitled notebooks containing sketches of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  21
  Adrian Edwards on Sacrifice and Gender.Adrian Edwards - 1987 - New Blackfriars 68 (806):309-309.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  25
  The Mss. Of Callimachvs' Hymns.M. T. Smiley - 1921 - Classical Quarterly 15 (3-4):113-.
  Thus far, discarding such manuscripts as are copies of printed editions, we have arrived at the following grouping: 1. The group x , in which K is a copy of A, and B of C, while A and C are brothers, the former being only slightly superior to the latter. 2. SQq. Here Q is a copy of S, whose borrowings from Politian it incorporated. Q added some readings from C or K, and scholia and other readings from a manuscript (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  16
  A Brief History of the Philosophy of Time.Adrian Bardon - 2013 - Oxford University Press.
  A Brief History of the Philosophy of Time is a concise and accessible survey of the history of philosophical and scientific developments in understanding time and our experience of time. It discusses prominent ideas about the nature of time, plus many subsidiary puzzles about time, from the classical period through the present.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 35. Sprava Z 10. medzinarodnej konferencie O prave a jazyku.Z. Vedeckeho - 2006 - Filozofia 61 (6-10):770.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Pyrrhonism: How the Ancient Greeks Reinvented Buddhism.Adrian Kuzminski - 2008 - Lexington Books.
  Adrian Kuzminski argues that Pyrrhonism, an ancient Greek philosophy, can best be understood as a Western form of Buddhism. Not only is its founder, Pyrrho, reported to have traveled to India and been influenced by contacts with Indian sages, but a close comparison of ancient Buddhist and Pyrrhonian texts suggests a common philosophical practice, seeking liberation through suspension of judgment with regard to beliefs about non-evident things.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 37.  53
  Self and Emotional Life: Philosophy, Psychoanalysis, and Neuroscience.Adrian Johnston & Catherine Malabou - 2013 - Cambridge University Press.
  Adrian Johnston and Catherine Malabou defy theoretical humanities' deeply-entrenched resistance to engagements with the life sciences. Rather than treat biology and its branches as hopelessly reductive and politically suspect, they view recent advances in neurobiology and its adjacent scientific fields as providing crucial catalysts to a radical rethinking of subjectivity. Merging three distinct disciplines--European philosophy from Descartes to the present, Freudian-Lacanian psychoanalysis, and affective neuroscience-- Johnston and Malabou triangulate the emotional life of affective subjects as conceptualized in philosophy and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 38. Sufletul lui Adrian.Adrian Mihalache - 2002 - Dilema 462.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  25
  Z kręgu wspomnień. J.Ż - 1984 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 6.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  6
  Zizek's Ontology: A Transcendental Materialist Theory of Subjectivity.Adrian Johnston - 2008 - Northwestern University Press.
  Slavoj Žižek is one of the most interesting and important philosophers working today, known chiefly for his theoretical explorations of popular culture and contemporary politics. This book focuses on the generally neglected and often overshadowed philosophical core of Žižek’s work—an essential component in any true appreciation of this unique thinker’s accomplishment. His central concern, Žižek has proclaimed, is to use psychoanalysis to redeploy the insights of late-modern German philosophy, in particular, the thought of Kant, Schelling, and Hegel. By taking this (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 41.  7
  The Mss. Of Callimachvs' Hymns.M. T. Smiley - 1921 - Classical Quarterly 15 (3-4):113-125.
  Thus far, discarding such manuscripts as are copies of printed editions, we have arrived at the following grouping: 1. The group x, in which K is a copy of A, and B of C, while A and C are brothers, the former being only slightly superior to the latter. 2. SQq. Here Q is a copy of S, whose borrowings from Politian it incorporated. Q added some readings from C or K, and scholia and other readings from a manuscript of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Postrehy Z lovane.Z. Vedeckeho Zivota - 2006 - Filozofia 61 (6-10):890.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Catherine Z. Elgin.Catherine Z. Elgin - 1998 - In Alcoff Linda (ed.), Epistemology: The Big Questions. Blackwell. pp. 26.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  30
  Robert Ginsberg, J.Z. Hubert, Philemon A. Peonides, Dinal V. Picotti C.Robert Ginsberg, J. Z. Hubert, Philemon A. Peonides & Dinal V. Picotti C. - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:613-613.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  16
  Soma Hızır Bey Camii Duvar Resimleri Üzerine Bir Değerlendirme.Dilek Karaazi̇z Şener - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):715-715.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  29
  Aristotle's Modal Proofs: Prior Analytics A8-22 in Predicate Logic.Adriane Rini - 2010 - Springer.
  All the way through An.Pr. A9 11, Aristotle gives a new and separate proof of each modal syllogism. He does not take the mixed syllogisms as entirely trivial and obvious. He tries to explain them and to establish their validity. And that is where ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 47.  4
  Pyrrhonism: How the Ancient Greeks Reinvented Buddhism.Adrian Kuzminski - 2008 - Lanhan, MD: Lexington Books.
  Adrian Kuzminski argues that Pyrrhonism, an ancient Greek philosophy, can best be understood as a Western form of Buddhism. Not only is its founder, Pyrrho, reported to have traveled to India and been influenced by contacts with Indian sages, but a close comparison of ancient Buddhist and Pyrrhonian texts suggests a common philosophical practice, seeking liberation through suspension of judgment with regard to beliefs about non-evident things.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 48. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego).Tomasz Z. Akwinu - 1995 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Osman Nuri Taşkent Öncülüğünde Bir Kıraat Eğitimi Kursu: Adapazarı D'rül-Huff'zı.Nurullah Aydeni̇z - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:367-389.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  Mrs. Perkins's Electric Quilt: And Other Intriguing Stories of Mathematical Physics.Paul J. Nahin - 2009 - Princeton University Press.
  What does quilting have to do with electric circuit theory? The answer is just one of the fascinating ways that best-selling popular math writer Paul Nahin illustrates the deep interplay of math and physics in the world around us in his latest book of challenging mathematical puzzles, Mrs. Perkins's Electric Quilt. With his trademark combination of intriguing mathematical problems and the historical anecdotes surrounding them, Nahin invites readers on an exciting and informative exploration of some of the many ways math (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000