16 found
Order:
 1. Eriugena.Agnieszka Kijewska - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (4).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Being or Good?: Metamorphoses of Neoplatonism.Agnieszka Kijewska (ed.) - 2004 - Wydawnictwo Kul.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Historia filozofii średniowiecznej i jej historiografia.Agnieszka Kijewska - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 40 (4):169-181.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. La filosofia en la Universidad Católica de Lublin.Agnieszka Kijewska & Barbara Gill - 2006 - Sapientia 61 (219-220).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Mikołaj Olszewski, Dominican Theology at the Crossroads. A Critical Edition and Study/.../, T. 2, Munster: Aschedorff 2010, Ss. 355. [REVIEW]Agnieszka Kijewska - 2011 - Roczniki Filozoficzne:388-394.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Reading Ancient Texts, Vol. I: Presocratics and Plato. Essays in Honour of Denis O'Brien, Edited by Suzanne Stern-Gillet and Kevin Corrigan. [REVIEW]Agnieszka Kijewska - 2008 - Roczniki Filozoficzne:505-510.
 7. O Grze Kulą: Dialog W Dwóch Księgach.Cardinal Nicholas & Agnieszka Kijewska - 2006 - Wydawn. Ifis Pan.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Conception of the First Cause in Book Two of John Scottus Eriugena's Periphyseon.Agnieszka Kijewska - 2011 - Anuario Filosófico 44 (1):29-52.
 9.  12
  Eriugena’s De Praedestinatione: The Project of Rationalisation of Faith and Its Critics.Agnieszka Kijewska - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (3):71-98.
  The De praedestinatione of John Scottus Eriugena was intended as a contribution to a controversy sparked off by Gottschalk of Orbais concerning predestination. This work met with trenchant criticism and condemnation even though it firmly rejected Gottschalk’s views on double predestination. One of the reasons for this hostile reception was undoubtedly Eriugena’s singular conception of the freedom of will, a subject I intend to discuss elsewhere. In the present text, however, I would like to focus on another important cause of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. El Fundamento Del Sistema de Eriúgena.Agnieszka Kijewska - 2000 - Anuario Filosófico 33 (67):505-532.
  In Eriugenas system, it is the epistemology that defines the perspectives for the metaphysics of the system. The author will try to provide a justification for this statement in analysing the fundamental assumptions of Eriugena's Periphyseon and the way he applies the to his hexaemeral exegesis.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Bóg jako primum cognitum – dyskusje i kontrowersje.Agnieszka Kijewska - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):5-30.
  W artykule przedstawiam, jak u najważniejszych przedstawicieli XIII-wiecznej scholastyki kształtowała się koncepcja pierwszego przedmiotu ludzkiego intelektu, takiego przedmiotu, który określa horyzont ludzkich możliwości poznawczych. Ta szczegółowa kwestia wymaga określonych rozwiązań teoriopoznawczych, metafizycznych i antropologicznych. Wśród różnych stanowisk należy wyróżnić stanowisko Henryka z Gandawy i św. Bonawentury, którzy głosili, że pierwszym przedmiotem naszego intelektu jest Bóg, oraz stanowisko św. Tomasza, który uważał, że tym przedmiotem jest istota rzeczy materialnej. Duns Szkot zaproponował rozwiązanie, które łączy stanowiska poprzedników, a zarazem wychodzi poza różnorodne (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  18
  Ksiądz Profesor Marian Kurdziałek – promotor neoplatonizmu boecjańskiego.Agnieszka Kijewska - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (3):35-51.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Scot Érigène et Nicolas de Cues : « processio et explicatio ».Agnieszka Kijewska - 2016 - Noesis 26:99-111.
  L’article est consacré à la conception de processio et d’explicatio dans un contexte historique et doctrinal du néoplatonisme de l’école d’Athènes et puis dans le néoplatonisme chrétien médiéval. C’est à Thierry de Chartres que le Cusain a emprunté les termes-clefs : complicatio-explicatio décrivant la relation de la Cause Première et de la multitude de ce qui en procède, aussi bien que expliquant la relation parmi l’immanence et la transcendance Divine.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  Human Mind as Manifestation of God’s Mind in Eriugena’s Philosophy.Agnieszka Kijewska - 2016 - Anuario Filosófico 49 (2):361-384.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Bibliografia prac prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv.Agnieszka Kijewska - 2008 - Roczniki Filozoficzne 56 (2):23-29.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Wprowadzenie: Konferencja „Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism”.Agnieszka Kijewska - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):9-12.